Sản phẩm về "bộ đàm cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ICOM IC-F11
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: - /
0
3.150.000 ₫
11 mới từ 3.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3107
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 2 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
4,3
450.000 ₫
64 mới từ 380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay PT 2208S/3208S
Hãng sản xuất: Kirisun / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 32 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.800.000 ₫
10 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm HYT TC 600
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.1V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
8 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2170/TK-3170
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 205 / Xuất xứ: Singapore /
0
650.000 ₫
18 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-F3003 (BP264)
Icom BP264, F3003 (BP264). Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.000.000 ₫
15 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
HYT  TC-500
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 273 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.100.000 ₫
12 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-3317
TK-3317, TK3317. Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: - /
5
3.000.000 ₫
9 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK2360
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 15h / Trọng lượng(g): 260 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 ₫
10 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP338
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 428 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
10 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2107s
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
0
650.000 ₫
12 mới từ 600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2307
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
5
600.000 ₫
19 mới từ 600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-3207GS
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: - / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
650.000 ₫
23 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F1000
ICOM F1000, IC-F1000. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.000.000 ₫
12 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2207G
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: - /
0
700.000 ₫
10 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 21)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 220mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.200.000 ₫
9 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Sạc Pin bộ đàm cầm tay Kenwood TK-720
Hãng sản xuất (Manufacturer): Kenwood / Xuất xứ: - /
0
140.000 ₫
4 mới từ 140.000 ₫
Bộ đàm Kenwood F3000 Plus
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 4 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 3800mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
2.150.000 ₫
2 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Motorola CP 7500
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 2 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 3800mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.250.000 ₫
2 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Motorola MT 900
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 1 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 3800mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 /
0
830.000 ₫
2 mới từ 830.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "bộ đàm cầm tay"