Sản phẩm về "bộ đàm cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MOTOROLA GP2000S
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 99 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 11h / Trọng lượng(g): 375 / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
11 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MOTOROLA GP338
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1450mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 11h / Trọng lượng(g): 428 / Xuất xứ: Singapore /
5
4.450.000 ₫
9 mới từ 4.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-T3H.
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 100 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.280.000 ₫
8 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TH-K2AT
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 5h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
4
1.250.000 ₫
13 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
KIRISUN PT6500
Hãng sản xuất: Kirisun / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1700mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.650.000 ₫
6 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm BFDX-6208
Hãng sản xuất: BFDX / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
850.000 ₫
6 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
HYT TC-368s VHF
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.150.000 ₫
6 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
KENWOOD TM 271A
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 8 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 10 / Số kênh: 200 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 13.5V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 1200 / Xuất xứ: Singapore /
0
3.450.000 ₫
7 mới từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
BST-558
Hãng sản xuất: - / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 2 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
950.000 ₫
5 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-V85
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 2 / Số kênh: 107 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1700mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 3h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: - /
0
1.350.000 ₫
9 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MOTOROLA A8
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): -2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.100.000 ₫
7 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
FEIDAXIN FD-99
FEIDAXIN FD-99, FD-99. Hãng sản xuất: Feidaxin / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
950.000 ₫
15 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-3207S
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1650mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 230 / Xuất xứ: Singapore /
5
650.000 ₫
15 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm iRADIO IR-668
Hãng sản xuất: - / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 150 / Xuất xứ: - /
5
470.000 ₫
18 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay KENWOOD TH-F5
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.250.000 ₫
10 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK208/308
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 12 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 6V / Thời gian sử dụng: 20h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
1.450.000 ₫
8 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TH-255AVHF
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 375 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
11 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) UHF
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
0
1.450.000 ₫
9 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola MagOne A8 (PMNN4075A)
Motorola MagOne A8, MagOne A8. Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: - /
0
900.000 ₫
8 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood NX-420 (Kỹ thuật số)
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 260 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.650.000 ₫
4 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "bộ đàm cầm tay"