Sản phẩm về "bộ đàm chuyên dụng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bộ đàm ICOM IC-T3H
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.350.000 ₫
19 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3107
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 2 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
4
400.000 ₫
38 mới từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MOTOROLA GP-3188
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 421 / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.650.000 ₫
17 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy cầm tay chuyên dụng IC-F3021T/F4021T
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 136 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 15h / Trọng lượng(g): 260 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
4.150.000 ₫
7 mới từ 3.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2170/TK-3170
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 205 / Xuất xứ: Singapore /
0
550.000 ₫
23 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2212/TK3212
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Singapore /
0
700.000 ₫
17 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
FEIDAXIN FD-790
Hãng sản xuất: Feidaxin / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 99 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 250 / Xuất xứ: - /
0
1.200.000 ₫
17 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP328
Motorola GP328. Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 420 / Xuất xứ: - /
0
3.200.000 ₫
25 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Vertex standard VX-230
VX-230, VX230. Hãng sản xuất: Vertex Standard / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 16h / Trọng lượng(g): 285 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.850.000 ₫
6 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F4021T (Phiên bản 01D01)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.594.000 ₫
9 mới từ 3.580.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK2107/3107
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 11h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: - /
0
450.000 ₫
25 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-F4002
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 20h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.190.000 ₫
15 mới từ 2.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm chống cháy nổ MOTOROLA GP338 IS VHF 128CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 11h / Trọng lượng(g): 500 / Xuất xứ: - /
0
3.850.000 ₫
14 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm chống cháy nổ MOTOROLA GP328 IS UHF 16CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 500 / Xuất xứ: - /
0
4.150.000 ₫
14 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm chống cháy nổ MOTOROLA GP328 IS VHF 16CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 500 / Xuất xứ: - /
0
4.150.000 ₫
15 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TH-K2AT VHF
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.450.000 ₫
9 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-U100/ TK-3000
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
500.000 ₫
21 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F14/24
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 260 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.650.000 ₫
9 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F2000T
ICOM F2000T, IC-F2000T. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.650.000 ₫
6 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2360/TK-3360
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 6 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 20h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Malaysia /
0
750.000 ₫
15 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "bộ đàm chuyên dụng"