Sản phẩm về "bộ đàm chuyên dụng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
IC-F15/F15S , IC-F25F25S
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Tính năng: Thông báo kênh, Lập trình qua máy tính, Giới hạn giờ phát, Chế độ tiết kiệm Pin, Đèn chỉ dẫn báo pin yếu, VOX gắn sẵn , / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 260 /
0
4.000.000 ₫
8 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MOTOROLA GP-3188
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 421 / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.000.000 ₫
16 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm HYT TC 700
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1700mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 315 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
12 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm HYT TC-268/368
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.100.000 ₫
10 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm BFDX-6208
Hãng sản xuất: BFDX / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.600.000 ₫
8 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2180/TK-3180
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 512 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 2500mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 20h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
1.300.000 ₫
8 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2212/TK3212
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Singapore /
0
700.000 ₫
15 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP338 VHF/UHF
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 20h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.180.000 ₫
12 mới từ 4.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
VERTEX STANDARD VX354
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 15h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.250.000 ₫
12 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola XiR P8260
XiR P8260, P8260. Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 1000 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Malaysia /
0
15.000.000 ₫
8 mới từ 14.920.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2302
TK-2302. Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
3
1.100.000 ₫
10 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm chống cháy nổ MOTOROLA GP338 IS VHF 128CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 11h / Trọng lượng(g): 500 / Xuất xứ: - /
0
4.450.000 ₫
12 mới từ 4.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm chống cháy nổ MOTOROLA GP328 IS VHF 16CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 500 / Xuất xứ: - /
0
5.700.000 ₫
13 mới từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-3230XLS
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 156 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
8 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-216
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 199 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1700mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 355 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.050.000 ₫
12 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
iRADIO IR-669D
Hãng sản xuất: iradio / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 4 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 2200mAH / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 180 / Xuất xứ: - /
0
900.000 ₫
19 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP 3688
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 3 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.300.000 ₫
9 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F2000S
ICOM F2000S, IC-F2000S. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.300.000 ₫
7 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Feidaxin FD-850 Plus
Feidaxin FD-850 Plus, 850 Plus. Hãng sản xuất: Feidaxin / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 99 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 3500mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 260 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.400.000 ₫
10 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm TK-361/316
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 6 / Số kênh: 199 / Loại Pin: - / Dung lượng: 2400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: - /
0
1.200.000 ₫
8 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "bộ đàm chuyên dụng"