Sản phẩm về "bộ đàm thông dụng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ICOM-M34
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm hàng hải / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1000mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.950.000 ₫
3 mới từ 3.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm BFDX-6208
Hãng sản xuất: BFDX / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.600.000 ₫
8 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2212/TK3212
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Singapore /
0
700.000 ₫
15 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP338 VHF/UHF
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 20h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.180.000 ₫
12 mới từ 4.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
TOA WT-2100
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 5 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 1.5V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 112 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.642.400 ₫
9 mới từ 3.642.400 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
TOA WM-2100
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 5 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
6.774.000 ₫
6 mới từ 5.412.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
TOA WM-2100
Hãng sản xuất: TOA / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 5 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 1.5V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 115 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
5.412.000 ₫
8 mới từ 5.412.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-V80 (Phiên bản 30)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4
1.200.000 ₫
23 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
VERTEX STANDARD VX354
Hãng sản xuất: Vertex Standard / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 15h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.250.000 ₫
12 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Kenwood TK-2107/3107
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Đang chờ cập nhật / Dung lượng: 1650mAh / Điện thế sử dụng: 12V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
4
500.000 ₫
22 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2302
TK-2302. Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
3
1.100.000 ₫
10 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA GP338 VHF 128CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 428 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
12 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm chống cháy nổ MOTOROLA GP328 IS VHF 16CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 500 / Xuất xứ: - /
0
5.700.000 ₫
13 mới từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP-328 (AZH25KDC9AA3)
Motorola GP 328, GP328. Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 4 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1450mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 420 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
0
2.950.000 ₫
17 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP-328 (AZH25RDC9AA3)
Motorola GP 328. Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 4 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1450mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 420 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
0
2.950.000 ₫
19 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
iRADIO IR-669D
Hãng sản xuất: iradio / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 4 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 2200mAH / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 180 / Xuất xứ: - /
0
900.000 ₫
19 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm TK-361/316
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 6 / Số kênh: 199 / Loại Pin: - / Dung lượng: 2400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: - /
0
1.200.000 ₫
8 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay HYC TC-508
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1650mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
9 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Motorola GP-739
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 6 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 3800mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
850.000 ₫
5 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Motorola MT-818
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
480.000 ₫
5 mới từ 480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "bộ đàm thông dụng"