Sản phẩm về "bộ đàm thông dụng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy cầm tay chuyên dụng IC-F3021T/F4021T
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 136 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 15h / Trọng lượng(g): 260 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-500 UHF/ U2
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 6V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
4 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-500 UHF/ U1
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 6V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
650.000 ₫
5 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-500 VHF/ V2
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 6V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
650.000 ₫
4 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-600 VHF/ V2
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 6 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
4 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-600 VHF/ V1
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 6 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
4 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-500 VHF/ V1
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 6V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
650.000 ₫
4 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm chuyên dụng HYT TC-600 VHF/ U1
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 6 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
6 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "bộ đàm thông dụng"