Sản phẩm về "bộ đàm thông dụng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kirisun PT5200
Hãng sản xuất: Kirisun / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 235 / Xuất xứ: Singapore /
0
1.200.000 ₫
6 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2160
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 355 / Xuất xứ: Singapore /
0
1.250.000 ₫
7 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA CP1100 VHF UHF 10CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 10 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
10 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay MOTOROLA GP338 VHF 128CH
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 428 / Xuất xứ: - /
0
3.900.000 ₫
10 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola GP-2000VHF
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 5 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.450.000 ₫
5 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TH-255AVHF
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 375 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
10 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TH-K2AT VHF
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.250.000 ₫
5 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-361
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 199 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: - /
0
900.000 ₫
9 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Feidaxin FD-278A
Hãng sản xuất: Feidaxin / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 99 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 198 / Xuất xứ: - /
0
1.000.000 ₫
5 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
HYT TC-446S
Hãng sản xuất: HYT / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 5 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 6V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.050.000 ₫
5 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
TYT TH-F8
Hãng sản xuất: TYT / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 250 / Xuất xứ: - /
0
1.550.000 ₫
3 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TH-K20A
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.650.000 ₫
5 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U80
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.250.000 ₫
6 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 12V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.500.000 ₫
7 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Motorola MT777
Hãng sản xuất: Motorola / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.300.000 ₫
5 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2206
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.100.000 ₫
5 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2000
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: AA / Dung lượng: 1050mAh / Điện thế sử dụng: 8V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
600.000 ₫
28 mới từ 600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Kenwood TK-4200
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1600mAh / Điện thế sử dụng: 1.5V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Singapore /
0
800.000 ₫
5 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 203 / Xuất xứ: Singapore /
5
700.000 ₫
6 mới từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-307
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 203 / Xuất xứ: Singapore /
5
630.000 ₫
2 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "bộ đàm thông dụng"