Sản phẩm về "bộ ahu"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Midea AHU MKSII-D0204R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 12.1 / Công suất sưởi ấm (kW): 14.9 / Lưu lượng không khí (m3/h): 2000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 0.56 / Áp suất khí nén (Pa): 120 / Công suất motor nén khí (kW): 0.37 / Độ ồn (dB): 56 / Trọng lượng (kg): 98 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0206R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 14.2 / Công suất sưởi ấm (kW): 18.5 / Lưu lượng không khí (m3/h): 2000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 0.68 / Áp suất khí nén (Pa): 120 / Công suất motor nén khí (kW): 0.37 / Độ ồn (dB): 57 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0304R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 17.1 / Công suất sưởi ấm (kW): 20.5 / Lưu lượng không khí (m3/h): 3000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 0.82 / Áp suất khí nén (Pa): 130 / Công suất motor nén khí (kW): 0.37 / Độ ồn (dB): 57 / Trọng lượng (kg): 122 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0306R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 20.1 / Công suất sưởi ấm (kW): 26.5 / Lưu lượng không khí (m3/h): 3000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 0.96 / Áp suất khí nén (Pa): 130 / Công suất motor nén khí (kW): 0.37 / Độ ồn (dB): 58 / Trọng lượng (kg): 140 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0404R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 23.1 / Công suất sưởi ấm (kW): 27.7 / Lưu lượng không khí (m3/h): 4000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 1.1 / Áp suất khí nén (Pa): 130 / Công suất motor nén khí (kW): 0.55 / Độ ồn (dB): 58 / Trọng lượng (kg): 162 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0406R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 28.4 / Công suất sưởi ấm (kW): 35.2 / Lưu lượng không khí (m3/h): 4000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 1.36 / Áp suất khí nén (Pa): 130 / Công suất motor nén khí (kW): 0.55 / Độ ồn (dB): 60 / Trọng lượng (kg): 173 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0504R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 30.5 / Công suất sưởi ấm (kW): 36.79 / Lưu lượng không khí (m3/h): 5000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 1.46 / Áp suất khí nén (Pa): 130 / Công suất motor nén khí (kW): 1.1 / Độ ồn (dB): 60 / Trọng lượng (kg): 196 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0506R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 37.1 / Công suất sưởi ấm (kW): 43.9 / Lưu lượng không khí (m3/h): 5000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 1.77 / Áp suất khí nén (Pa): 130 / Công suất motor nén khí (kW): 1.1 / Độ ồn (dB): 62 / Trọng lượng (kg): 218 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0604R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 34.79 / Công suất sưởi ấm (kW): 43.6 / Lưu lượng không khí (m3/h): 6000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 1.66 / Áp suất khí nén (Pa): 170 / Công suất motor nén khí (kW): 1.1 / Độ ồn (dB): 60 / Trọng lượng (kg): 215 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0606R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 42.8 / Công suất sưởi ấm (kW): 52.5 / Lưu lượng không khí (m3/h): 6000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 2.04 / Áp suất khí nén (Pa): 170 / Công suất motor nén khí (kW): 1.1 / Độ ồn (dB): 62 / Trọng lượng (kg): 242 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0704R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 42.9 / Công suất sưởi ấm (kW): 51.5 / Lưu lượng không khí (m3/h): 7000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 2.04 / Áp suất khí nén (Pa): 180 / Công suất motor nén khí (kW): 1.5 / Độ ồn (dB): 62 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0706R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 50.5 / Công suất sưởi ấm (kW): 60.6 / Lưu lượng không khí (m3/h): 7000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 2.42 / Áp suất khí nén (Pa): 180 / Công suất motor nén khí (kW): 1.5 / Độ ồn (dB): 64 / Trọng lượng (kg): 260 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0804R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 49.2 / Công suất sưởi ấm (kW): 60.1 / Lưu lượng không khí (m3/h): 8000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 2.35 / Áp suất khí nén (Pa): 180 / Công suất motor nén khí (kW): 1.5 / Độ ồn (dB): 63 / Trọng lượng (kg): 251 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D0806R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 60.2 / Công suất sưởi ấm (kW): 72.2 / Lưu lượng không khí (m3/h): 8000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 2.88 / Áp suất khí nén (Pa): 180 / Công suất motor nén khí (kW): 1.5 / Độ ồn (dB): 64 / Trọng lượng (kg): 275 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D1004R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 58.5 / Công suất sưởi ấm (kW): 70.2 / Lưu lượng không khí (m3/h): 10000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 2.8 / Áp suất khí nén (Pa): 190 / Công suất motor nén khí (kW): 2.2 / Độ ồn (dB): 64 / Trọng lượng (kg): 310 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D1006R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 71.5 / Công suất sưởi ấm (kW): 84.6 / Lưu lượng không khí (m3/h): 10000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 3.42 / Áp suất khí nén (Pa): 190 / Công suất motor nén khí (kW): 2.2 / Độ ồn (dB): 65 / Trọng lượng (kg): 340 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D1204R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 70.7 / Công suất sưởi ấm (kW): 84.8 / Lưu lượng không khí (m3/h): 12000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 3.38 / Áp suất khí nén (Pa): 210 / Công suất motor nén khí (kW): 2.2 / Độ ồn (dB): 66 / Trọng lượng (kg): 335 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D1206R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 89.5 / Công suất sưởi ấm (kW): 108.6 / Lưu lượng không khí (m3/h): 12000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 3.38 / Áp suất khí nén (Pa): 210 / Công suất motor nén khí (kW): 2.2 / Độ ồn (dB): 67 / Trọng lượng (kg): 370 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D1504R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 89.2 / Công suất sưởi ấm (kW): 111 / Lưu lượng không khí (m3/h): 15000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 4.26 / Áp suất khí nén (Pa): 260 / Công suất motor nén khí (kW): 3 / Độ ồn (dB): 66 / Trọng lượng (kg): 402 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí
Midea AHU MKSII-D1506R (Recycling Air)
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại: Bộ AHU / Công suất làm lạnh (kW): 112.5 / Công suất sưởi ấm (kW): 138.9 / Lưu lượng không khí (m3/h): 15000 / Lưu lượng nước giải nhiệt (L/s): 5.38 / Áp suất khí nén (Pa): 260 / Công suất motor nén khí (kW): 3 / Độ ồn (dB): 68 / Trọng lượng (kg): 445 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Bộ xử lý không khí

Sản phẩm về "bộ ahu"