Sản phẩm về "baofeng"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Baofeng BF 668
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 198 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
800.000 ₫
20 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-V6
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 198 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
800.000 ₫
17 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-520
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 198 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
900.000 ₫
15 mới từ 779.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-568
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 6 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
750.000 ₫
14 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF490S
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
950.000 ₫
14 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BFV8S
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
800.000 ₫
15 mới từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF480S
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
850.000 ₫
15 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-3207
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 6 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 9h / Trọng lượng(g): 190 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
700.000 ₫
15 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-828
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
850.000 ₫
15 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-3310
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 1 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 200 / Xuất xứ: - /
0
1.049.000 ₫
11 mới từ 1.049.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-528
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 631 / Xuất xứ: - /
0
780.000 ₫
14 mới từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-666S
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 3.7V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 150 / Xuất xứ: - /
0
390.000 ₫
19 mới từ 390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Baofeng BF-777
Baofeng 777, BF-777. Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 3.7V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
550.000 ₫
14 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm BAOFENG 8886
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 3.7V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 198 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
390.000 ₫
6 mới từ 390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kính thực tế ảo VR Baofeng Mojing 3 Plus
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Nhựa/ Loại kính: VR /
0
490.000 ₫
1 mới từ 490.000 ₫
Máy bộ đàm Baofeng BF-UV5R
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 30 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1800mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 190 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
0
1.050.000 ₫
7 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Baofeng BF-V85
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 20 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2190mAh / Điện thế sử dụng: 3.7V / Thời gian sử dụng: Đang chờ cập nhật / Trọng lượng(g): 230 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
0
850.000 ₫
5 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Baofeng BF-888S
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 3.7V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 166 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
390.000 ₫
19 mới từ 390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Baofeng BF-9700
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 6 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 20 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 2800mAh / Điện thế sử dụng: 1.5V / Thời gian sử dụng: Đang chờ cập nhật / Trọng lượng(g): 252 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
5 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Baofeng 888
Hãng sản xuất: BAOFENG / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 12V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
390.000 ₫
7 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "baofeng"