Sản phẩm về "batani"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi BATANI BA-7002BL
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.486.000 ₫
6 mới từ 1.486.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi BATANI BA-6002BL
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.398.000 ₫
6 mới từ 1.398.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani ba 6002ss
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.489.000 ₫
6 mới từ 1.489.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani ba 7002ss
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.289.000 ₫
6 mới từ 1.289.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-207SS
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.489.000 ₫
5 mới từ 1.489.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-207BL
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.388.000 ₫
6 mới từ 1.388.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Bếp gas âm Batani BA 89A
Hãng sản xuất: BATANI / Số bếp: 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.590.000 ₫
5 mới từ 3.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas âm
Máy hút mùi Batani BA 9A
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.083.000 ₫
6 mới từ 3.083.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA 209I
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1200 / Độ ồn(dB): 70 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.177.000 ₫
6 mới từ 6.177.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani S501/60F
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 140 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.399.000 ₫
5 mới từ 2.399.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Bếp gas âm Batani BA 270 CS
Hãng sản xuất: BATANI / Số bếp: 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.990.000 ₫
5 mới từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas âm
Bếp gas âm Batani BA-60S (BA-026T)
Hãng sản xuất: BATANI / Số bếp: 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.130.000 ₫
5 mới từ 2.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp gas âm
Máy hút mùi Batani BA-7200-H
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 900 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 270 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4
3.650.000 ₫
5 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-27B
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.625.000 ₫
5 mới từ 1.625.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-K8
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi ống khói / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.122.000 ₫
8 mới từ 4.122.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Bếp điện từ Batani EG-99
EG-99, EG 99. Hãng sản xuất: BATANI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.191.000 ₫
8 mới từ 6.191.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp từ
Bếp ga Batani BA-28C
Hãng sản xuất: BATANI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5
2.653.000 ₫
7 mới từ 2.653.000 ₫
Thuộc danh mục
Bếp từ
Máy hút mùi Batani BA-608SS
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi âm tủ / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.787.000 ₫
6 mới từ 1.787.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-71S
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.563.000 ₫
4 mới từ 2.563.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-61M
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.283.000 ₫
5 mới từ 2.283.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "batani"