Sản phẩm về "beast bright"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Beast Bright EB-588
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 2 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 12V / Thời gian sử dụng: 5h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.250.000 ₫
5 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright EB-666
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 175 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
390.000 ₫
5 mới từ 390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright EB-888
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 3.8V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 230 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast bright EB-3608
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
780.000 ₫
5 mới từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright BBT-308
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright BBT-889
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 230 / Xuất xứ: - /
0
980.000 ₫
5 mới từ 980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright BBT-558
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
5 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright EB-600
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
4 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright EB-3107
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
6 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright EB-8118
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Beast Bright EB-5118
Hãng sản xuất: Beast Bright / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
550.000 ₫
5 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "beast bright"