Sản phẩm về "binno"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Máy hủy tài liệu Binno C14
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 12mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 - 18 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Germany /
0
4.900.000 ₫
3 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Máy hủy tài liệu Binno C20
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 38mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 -17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 35L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 / Xuất xứ: Germany /
0
5.530.000 ₫
1 mới từ 5.530.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Máy hủy tài liệu Binno S12
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 - 12 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng/ Kích thước giấy (mm): 340 / Trọng lượng (Kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
1 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Máy hủy tài liệu Binno S17
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2.9 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 15 -17 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD/ Kích thước giấy (mm): 350 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
5.100.000 ₫
1 mới từ 5.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Binno C12
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 5 x 38mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12 - 15 tờ / Tốc độ huỷ: 3.4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7.35 / Xuất xứ: Germany /
0
3.850.000 ₫
8 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Máy hủy tài liệu Binno S27
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 25 - 27 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 30L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng/ Kích thước giấy (mm): 390 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Germany /
0
9.000.000 ₫
1 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Máy hủy giấy Binno C10
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Công suất huỷ tối đa (A4): 7 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Hộ chiếu, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
2.970.000 ₫
1 mới từ 2.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Binno C16
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 5 x 32mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 17 - 19 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 24L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 10.5 / Xuất xứ: Germany /
0
4.850.000 ₫
6 mới từ 4.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Binno C33
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 5 x 32mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 31-33 tờ / Tốc độ huỷ: 4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 42L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 24.5 / Xuất xứ: Germany /
0
10.519.700 ₫
3 mới từ 10.519.700 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Binno C30
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 1.9 x 15mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 16 - 19 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 42L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Germany /
0
9.950.000 ₫
5 mới từ 9.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Binno C50
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 25 - 27 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 60L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 38 / Xuất xứ: Germany /
0
12.000.000 ₫
6 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Binno C80
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 33 - 35 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 100L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 68 / Xuất xứ: Germany /
0
30.780.000 ₫
5 mới từ 30.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu
Máy hủy giấy Binno C18
Hãng sản xuất: BINNO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 12mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 12 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 25L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: Germany /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy hủy tài liệu

Sản phẩm về "binno"