Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
HITACHI CJ110MV
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 26 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: China /
0
2.857.800 ₫
5 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA 4304
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
0
4.500.000 ₫
39 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA 4340T
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 2800 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 26 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Japan /
0
2.150.000 ₫
10 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
KEN  5216
Hãng sản xuất: KEN / Chiều dài cắt (mm): 450 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
11 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
MAKITA 5016B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Japan /
0
5.440.000 ₫
39 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa gỗ Ken 5629 (M1Y-SH02-235)
Hãng sản xuất: KEN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4300 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: China /
5
1.650.000 ₫
5 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Bosch GST 65/E
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.283.000 ₫
39 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita 4327
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 4327 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Japan /
0
1.068.000 ₫
39 mới từ 985.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Cưa điện Husqvarna 321
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
16 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng Makita 4350CT
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.500.000 ₫
37 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita DCS4610
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1700 / Trọng lượng (kg): 4.75 / Xuất xứ: Japan /
0
3.720.000 ₫
37 mới từ 3.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
CROWN CT15013
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: China /
0
1.350.000 ₫
4 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
CROWN CT15075
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
0
1.340.000 ₫
3 mới từ 1.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích FEG EG –881
Hãng sản xuất: FEG / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 405 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
19 mới từ 1.086.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa sọc FEG EG –865
Hãng sản xuất: FEG / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
915.000 ₫
14 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa STIHL 038
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 18 / Tốc độ không tải (m/phút): 7200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 50 / Công suất (W): 2400 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
4.500.000 ₫
11 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa xích HUSQVARNA 435
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Switzerland /
0
6.200.000 ₫
15 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng Skil 4395
Hãng sản xuất: SKIL / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
1.000.000 ₫
12 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cắt gỗ PEFA G512
Hãng sản xuất: PEFA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1850 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.450.000 ₫
4 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa đĩa Skil 5301 184mm
Hãng sản xuất: Skil / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: China /
0
1.220.000 ₫
9 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa

Sản phẩm về "cưa gỗ"