Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA N5900B
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
2.200.000 ₫
41 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKTEC MT560
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
0
1.420.000 ₫
23 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
HITACHI C9SA2
Hãng sản xuất: HITACHI / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 6.8 / Xuất xứ: - /
0
3.400.000 ₫
17 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
HITACHI CS350A
Hãng sản xuất: HITACHI / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 450 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1140 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Japan /
0
5.000.000 ₫
17 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
KEN  5216
Hãng sản xuất: KEN / Chiều dài cắt (mm): 450 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
12 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Maktec MT430
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
0
1.600.000 ₫
28 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Cưa điện Husqvarna 321
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: - /
0
4.450.000 ₫
17 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy Cưa Lộng DW331K
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 701 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Italy /
0
4.900.000 ₫
11 mới từ 4.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng Hitachi CJ110MV
Hãng sản xuất: Hitachi / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 25 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
21 mới từ 2.460.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng Makita 4350CT
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.500.000 ₫
40 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita UC4020A
Hãng sản xuất: McCULLOCH / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 800 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
2.550.000 ₫
26 mới từ 2.265.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng KS700PE
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 480 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
830.000 ₫
10 mới từ 814.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
CROWN CT15078
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
9 mới từ 1.030.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa tròn FEG EG –235
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
15 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Maktec MT431
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: China /
0
1.160.000 ₫
17 mới từ 1.025.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita 5012B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (m/phút): 1600 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
4.500.000 ₫
30 mới từ 4.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa xích chạy xăng FEG EG-883
Hãng sản xuất: FEG / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 3600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
4.000.000 ₫
20 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Hitachi FCJ65S3
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.130.000 ₫
13 mới từ 1.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa xích HUSQVARNA 435
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Switzerland /
0
4.500.000 ₫
16 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đĩa STANLEY STEL 311 (185mm)
Hãng sản xuất: STANLEY / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
8 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa

Sản phẩm về "cưa gỗ"