Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Makita 2711
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 / Tốc độ không tải (rpm): 3800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 32.5 / Xuất xứ: China /
0
20.000.000 VNĐ
20 mới từ 18.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa bàn
MAKITA N5800NB
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
3.100.000 VNĐ
23 mới từ 2.620.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 5103N
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 335 / Tốc độ không tải (rpm): 2500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Japan /
0
8.290.000 VNĐ
29 mới từ 2.040.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKTEC MT560
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
0
1.430.000 VNĐ
20 mới từ 1.320.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 4324
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: China /
0
1.250.000 VNĐ
22 mới từ 1.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA 4340FCT
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 2800 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 26 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Japan /
0
2.650.000 VNĐ
12 mới từ 1.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA BJV180
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Japan /
0
6.700.000 VNĐ
14 mới từ 6.530.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA BJV140
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: - /
0
6.500.000 VNĐ
14 mới từ 6.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita 5800NB
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Japan /
0
3.500.000 VNĐ
19 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
SKIL 4170
Hãng sản xuất: SKIL / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
550.000 VNĐ
21 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita BJV180RFE
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 2600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Japan /
0
6.790.000 VNĐ
22 mới từ 6.790.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng KS700PE
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 480 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
830.000 VNĐ
6 mới từ 830.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-449
Loại cưa: Cưa gỗ / Hãng sản xuất: Asaki / Xuất xứ: Japan /
0
56.000 VNĐ
8 mới từ 56.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Cưa tay
Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-446
Loại cưa: Cưa gỗ / Hãng sản xuất: Asaki / Xuất xứ: Japan /
0
83.000 VNĐ
6 mới từ 83.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Cưa tay
Cưa gỗ cầm tay cán lớn Asaki AK-447
Loại cưa: Cưa gỗ / Hãng sản xuất: Asaki / Xuất xứ: Japan /
0
88.000 VNĐ
7 mới từ 88.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Cưa tay
Máy cưa xích STIHL MS-066
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 5200 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Germany /
0
20.000.000 VNĐ
14 mới từ 20.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
CROWN CT15074
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
0
1.063.000 VNĐ
7 mới từ 950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
CROWN CT15078
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: China /
0
1.149.000 VNĐ
4 mới từ 1.149.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita JV0600
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
0
2.130.000 VNĐ
12 mới từ 2.130.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Cưa cắt cành Stanley 20-080
Loại cưa: Cưa gỗ / Hãng sản xuất: Stanley / Xuất xứ: United States /
0
100.000 VNĐ
9 mới từ 99.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Cưa tay

Sản phẩm về "cưa gỗ"