Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA 5377MG
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
0
5.000.000 ₫
2 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 4322
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 3000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
7 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng BOSCH GST 80 PBE
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4
2.650.000 ₫
18 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA 4340FCT
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 2800 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 26 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Japan /
0
2.000.000 ₫
3 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa bàn Makita 2704 (1650W)
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
21.500.000 ₫
10 mới từ 20.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa bàn
MAKITA BJV180
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Japan /
0
6.600.000 ₫
5 mới từ 6.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
HITACHI C6MFA
Hãng sản xuất: HITACHI / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
6 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
HITACHI CS350A
Hãng sản xuất: HITACHI / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 450 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1140 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Japan /
0
4.800.000 ₫
7 mới từ 4.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
BOSCH Skil 5300
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: Germany /
0
1.280.000 ₫
11 mới từ 890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Bosch GST 65/E
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
17 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita BUC250RDE
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 250 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Japan /
0
13.500.000 ₫
13 mới từ 13.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đa góc Makita LS1216
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 305 / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Trọng lượng (kg): 20.6 / Xuất xứ: Japan /
0
18.000.000 ₫
9 mới từ 16.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích SHINDAIWA 490
Hãng sản xuất: SHINDAIWA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2600 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: Japan /
0
12.800.000 ₫
3 mới từ 12.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
CROWN CT15013
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: China /
0
1.400.000 ₫
4 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
CROWN CT15074
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
7 mới từ 1.020.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
CROWN CT15078
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: China /
0
1.020.000 ₫
5 mới từ 1.020.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Maktec MT582
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 4900 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
5 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa xích Husqvarna 372
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 3900 / Trọng lượng (kg): 6.1 / Xuất xứ: Sweden /
0
12.300.000 ₫
11 mới từ 12.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng Makita JV100DZ
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
6 mới từ 1.319.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa đa góc Hitachi C10FCH2
Hãng sản xuất: Hitachi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1520 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Japan /
0
5.800.000 ₫
5 mới từ 5.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa

Sản phẩm về "cưa gỗ"