Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy cưa đĩa Makita SP6000 (165mm)
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
7.100.000 ₫
28 mới từ 7.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 4304Z
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 3000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
18 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA 4323
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: China /
0
1.020.000 ₫
14 mới từ 1.020.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa đĩa Bosch GKS-235
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Armenia /
0
2.300.000 ₫
35 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Bosch GST 65/E
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.300.000 ₫
31 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cắt gỗ Makita 5201 260mm
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 260 / Tốc độ không tải (rpm): 3700 / Chức năng: Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 8.3 / Xuất xứ: Japan /
0
7.300.000 ₫
19 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng Makita 4350CT
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4
2.500.000 ₫
34 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Bosch PKS54CE
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
1.800.000 ₫
15 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Bosch PST-850-PE
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 30000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
1.700.000 ₫
17 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa gỗ Ryobi W-19A
Hãng sản xuất: Ryobi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 16254 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
2.770.000 ₫
13 mới từ 2.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa đa góc Makita LH1040
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 260 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Trọng lượng (kg): 14.3 / Xuất xứ: Japan /
0
5.800.000 ₫
32 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Makita BJV180RFE
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 2600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Japan /
0
6.790.000 ₫
20 mới từ 6.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng BOSCH GST 25M
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ không tải (rpm): 2600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 80 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 670 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
2.000.000 ₫
31 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita JV0600
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
8 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita HS300DZ (85mm)
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 85 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.600.000 ₫
23 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng Bosch JIGSAW GST 8000E
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 20 / Chức năng: -, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3
1.600.000 ₫
22 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa đĩa Skil 5301 184mm
Hãng sản xuất: Skil / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: China /
0
1.100.000 ₫
11 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Cưa xích chạy xăng ERGEN GS-956
Hãng sản xuất: Ergen / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.050.000 ₫
11 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa dĩa Bosch GKS 235 TURBO Professional
Hãng sản xuất: Bosch / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2050 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: - /
5
2.700.000 ₫
27 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa đĩa Bosch CS718-XE
Hãng sản xuất: Bosch / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
1.600.000 ₫
11 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa

Sản phẩm về "cưa gỗ"