Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA N5800NB
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
3.120.000 VNĐ
21 mới từ 2.620.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA SP6000
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Japan /
0
6.000.000 VNĐ
28 mới từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 5201N
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 260 / Tốc độ không tải (rpm): 3700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 8.3 / Xuất xứ: Jordan /
0
7.300.000 VNĐ
29 mới từ 7.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 4304
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
0
4.900.000 VNĐ
33 mới từ 4.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
BOSCH GST 80 PBE
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: China /
0
2.180.000 VNĐ
38 mới từ 2.040.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA BJV180
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Japan /
0
6.530.000 VNĐ
13 mới từ 6.530.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA BCS550
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 136 / Tốc độ không tải (rpm): 3600 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
0
5.600.000 VNĐ
12 mới từ 5.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
DEWALT D23620
Hãng sản xuất: DEWALT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 5.09 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 VNĐ
19 mới từ 2.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Bosch GKS235
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Armenia /
0
2.301.000 VNĐ
44 mới từ 2.280.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng Ken 1160E (M1Q-SH01-55)
Hãng sản xuất: KEN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
1.118.000 VNĐ
12 mới từ 1.117.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
DeWALT DW341
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
3.320.000 VNĐ
13 mới từ 2.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Maktec MT430
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
0
1.600.000 VNĐ
22 mới từ 1.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa bàn Makita MLT100
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 30 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: China /
0
6.652.000 VNĐ
31 mới từ 6.430.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa bàn
BOSCH SKILL 9133
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 11000 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 1.45 / Xuất xứ: China /
0
520.000 VNĐ
13 mới từ 515.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Dewant DW368
Hãng sản xuất: DEWALT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.140.000 VNĐ
20 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng DEWALT DW341K
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 20 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
2.367.000 VNĐ
20 mới từ 2.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Maktec MT431
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: China /
0
1.160.000 VNĐ
14 mới từ 1.025.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita HS300DZ (85mm)
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 85 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.555.000 VNĐ
16 mới từ 1.515.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa đĩa  Bosch GKS 7000 Professional
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 175 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
1.922.000 VNĐ
26 mới từ 1.840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa STIHL MS 720
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 900 / Tốc độ không tải (m/phút): 4 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 105 / Công suất (W): 6 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Germany /
0
21.600.000 VNĐ
8 mới từ 21.599.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích

Sản phẩm về "cưa gỗ"