Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA 5401N
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 385 / Tốc độ không tải (rpm): 2500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Japan /
0
8.200.000 VNĐ
18 mới từ 8.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKTEC MT560
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
0
1.437.000 VNĐ
22 mới từ 1.320.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
HITACHI C9SA2
Hãng sản xuất: HITACHI / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 6.8 / Xuất xứ: - /
0
3.500.000 VNĐ
17 mới từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 4304
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
0
4.500.000 VNĐ
41 mới từ 4.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
DEWALT D23550
Hãng sản xuất: DEWALT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 VNĐ
8 mới từ 2.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA MUH353G
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 320 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.230.000 VNĐ
27 mới từ 1.230.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
MAKITA MUH461SP
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 460 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 320 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: - /
0
2.380.000 VNĐ
23 mới từ 2.380.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
BOSCH Skil 5300
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: Germany /
0
990.000 VNĐ
27 mới từ 990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Makita 5800NB
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Japan /
0
3.000.000 VNĐ
19 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 5016B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Japan /
0
5.400.000 VNĐ
42 mới từ 5.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita MUH463
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 18 / Tốc độ không tải (m/phút): 1700 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 380 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
0
2.250.000 VNĐ
22 mới từ 2.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
BOSCH SKILL 9133
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 11000 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 1.45 / Xuất xứ: China /
0
520.000 VNĐ
16 mới từ 515.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Dewant DW368
Hãng sản xuất: DEWALT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 VNĐ
17 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Makita DCS4610
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1700 / Trọng lượng (kg): 4.75 / Xuất xứ: Japan /
0
3.700.000 VNĐ
35 mới từ 3.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita DCS7300
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 4200 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Japan /
0
10.010.000 VNĐ
28 mới từ 10.010.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita 5012B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (m/phút): 1600 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
4.400.000 VNĐ
30 mới từ 4.380.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
CROWN CT8202
Hãng sản xuất: CROWN / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
4.010.000 VNĐ
12 mới từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đĩa Keyang CS-7S
Hãng sản xuất: KEYANG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 11500 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Korea /
0
2.700.000 VNĐ
5 mới từ 2.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng Skil 4395
Hãng sản xuất: SKIL / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
1.000.000 VNĐ
10 mới từ 1.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa đĩa  MAKTEC  MT 583
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 VNĐ
15 mới từ 1.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa

Sản phẩm về "cưa gỗ"