Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA SP6000
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Japan /
0
6.000.000 ₫
28 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKTEC MT560
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
0
1.417.000 ₫
20 mới từ 1.417.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
KEN 5627N
Hãng sản xuất: KEN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
0
930.000 ₫
12 mới từ 930.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
DEWALT D23620
Hãng sản xuất: DEWALT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 5.09 / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
16 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
HITACHI CS350A
Hãng sản xuất: HITACHI / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 450 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1140 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Japan /
0
4.600.000 ₫
17 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
BOSCH AKE 40-17 S
Hãng sản xuất: BOSCH / Chiều dài cắt (mm): 400 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1700 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: China /
0
3.640.000 ₫
14 mới từ 3.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đĩa cầm tay MX1275
Hãng sản xuất: GMC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Australia /
0
1.645.000 ₫
11 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa gỗ Ken 5609N (M1Y-SH01-235)
Hãng sản xuất: KEN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1850 / Trọng lượng (kg): 7.7 / Xuất xứ: - /
0
1.650.000 ₫
13 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích MS1838 AV
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
10 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
DeWALT DW341
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
2.690.000 ₫
11 mới từ 2.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
BOSCH SKILL 9133
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 11000 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 1.45 / Xuất xứ: China /
0
515.000 ₫
13 mới từ 510.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng Hitachi CR13VC
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 2800 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 29 / Chức năng: -, Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Japan /
0
6.000.000 ₫
14 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Bosch PKS54CE
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
1.890.000 ₫
15 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng DEWALT DW341K
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 20 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
2.350.000 ₫
17 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita BJV180RFE
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 2600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Japan /
0
6.790.000 ₫
23 mới từ 6.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
STIHL MS-381
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 80 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 3900 / Trọng lượng (kg): 6.6 / Xuất xứ: Brazil /
0
9.450.000 ₫
24 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa xích FEG EG –881
Hãng sản xuất: FEG / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 405 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.150.000 ₫
20 mới từ 1.080.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita 5012B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (m/phút): 1600 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
4.382.000 ₫
30 mới từ 4.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa xích HUSQVARNA 435E
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Sweden /
0
6.200.000 ₫
11 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Cưa xích Oshima OS 8200
Hãng sản xuất: Oshima / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 9.1 / Xuất xứ: - /
0
4.400.000 ₫
8 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích

Sản phẩm về "cưa gỗ"