Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Makita 5806B
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
1.848.000 VNĐ
36 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
BOSCH GKS 190
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: China /
0
1.869.000 VNĐ
49 mới từ 1.813.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
BOSCH GST 80 PBE
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: China /
0
2.195.000 VNĐ
41 mới từ 2.104.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA 4328
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 3100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: China /
0
1.167.000 VNĐ
32 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Bosch GKS235
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Armenia /
0
2.390.000 VNĐ
49 mới từ 2.280.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng Ken 1160E (M1Q-SH01-55)
Hãng sản xuất: KEN / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 VNĐ
11 mới từ 1.117.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
DeWALT DW341
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
3.320.000 VNĐ
12 mới từ 2.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Maktec MT430
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
0
1.600.000 VNĐ
26 mới từ 1.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita 4327
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 4327 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Japan /
0
1.068.000 VNĐ
37 mới từ 970.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Đĩa cưa gỗ Bosch 2608640895
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
0
210.000 VNĐ
6 mới từ 210.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Lưỡi cưa, lưỡi cắt
Máy cưa lọng Makita 4326
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.030.000 VNĐ
34 mới từ 1.023.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng DEWALT DW341K
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 20 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
2.650.000 VNĐ
20 mới từ 2.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng BOSCH GST 25 M
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 2 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 80 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 670 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
0
2.403.000 VNĐ
34 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Maktec MT431
Hãng sản xuất: MAKTEC / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: China /
0
1.025.000 VNĐ
15 mới từ 1.025.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita JV0600
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
0
2.750.000 VNĐ
13 mới từ 1.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita JV100D
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
1.340.000 VNĐ
13 mới từ 1.340.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita HS300DZ (85mm)
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 85 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.555.000 VNĐ
19 mới từ 1.515.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa đĩa  Bosch GKS 7000 Professional
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 175 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
1.850.000 VNĐ
30 mới từ 1.840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa STIHL MS 720
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 900 / Tốc độ không tải (m/phút): 4 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 105 / Công suất (W): 6 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Germany /
0
21.599.000 VNĐ
8 mới từ 21.599.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng Skil 4395
Hãng sản xuất: SKIL / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
1.490.000 VNĐ
9 mới từ 1.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng

Sản phẩm về "cưa gỗ"