Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Makita 5806B
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
2.144.000 ₫
39 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA N5900B
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
2.480.686 ₫
41 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKTEC MT560
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
0
1.430.000 ₫
21 mới từ 1.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
BLACK & DECKER CD301
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: - /
0
910.000 ₫
6 mới từ 875.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng Hitachi CR13VC
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 2800 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 29 / Chức năng: -, Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Japan /
0
7.050.000 ₫
14 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita UC4020A
Hãng sản xuất: McCULLOCH / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 800 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
2.550.000 ₫
29 mới từ 2.265.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita DCS4610
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1700 / Trọng lượng (kg): 4.75 / Xuất xứ: Japan /
0
3.889.951 ₫
37 mới từ 3.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita DCS7300
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 4200 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Japan /
0
10.010.000 ₫
34 mới từ 9.385.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đa góc Makita LH1040
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 260 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Trọng lượng (kg): 14.3 / Xuất xứ: Japan /
0
6.730.000 ₫
30 mới từ 5.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa đĩa SKIL 5300
Hãng sản xuất: SKIL / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: China /
0
1.008.000 ₫
20 mới từ 1.008.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích GOMES GB-881
Hãng sản xuất: GOMES / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 405 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.100.000 ₫
14 mới từ 1.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa Top choice 5200
Hãng sản xuất: - / Chiều dài cắt (mm): 18 / Tốc độ không tải (m/phút): 3200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 60 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
2.800.000 ₫
7 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa MS 380
Hãng sản xuất: - / Chiều dài cắt (mm): 20 / Tốc độ không tải (m/phút): 7200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 60 / Công suất (W): 3200 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
4.120.000 ₫
9 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa xích KANTA 066
Hãng sản xuất: KANTA / Chiều dài cắt (mm): 20 / Tốc độ không tải (m/phút): 7200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 50 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
2.500.000 ₫
6 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita HS300DZ (85mm)
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 85 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.690.000 ₫
21 mới từ 1.515.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích Makita DCS6401
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 3500 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Germany /
0
9.250.000 ₫
27 mới từ 9.019.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Cưa xích YAMATA CS5280
Hãng sản xuất: Oshima / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 8500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
0
2.940.000 ₫
10 mới từ 2.610.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Cưa xích GoodLuck GL 5800
Hãng sản xuất: GOODLUCK / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 8500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
0
2.850.000 ₫
11 mới từ 2.135.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng Bosch GST 65
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
1.300.000 ₫
16 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng Bosch JIGSAW GST 8000E
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.890.000 ₫
21 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng

Sản phẩm về "cưa gỗ"