Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA 4304
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
0
4.450.000 ₫
33 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
HITACHI CS350A
Hãng sản xuất: HITACHI / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 450 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1140 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Japan /
0
5.000.000 ₫
16 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
MAKITA MUH353G
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 320 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.240.000 ₫
24 mới từ 1.230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
MAKITA 5016B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Japan /
0
5.000.000 ₫
36 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Bosch GST 65/E
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.000.000 ₫
36 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Husqvarna 350
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 45 / Tốc độ không tải (m/phút): 9600 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2300 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: - /
0
5.100.000 ₫
18 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đĩa Hitachi C7SS
Hãng sản xuất: Hitachi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: - /
0
1.250.000 ₫
21 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng Makita 4326
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.100.000 ₫
28 mới từ 1.023.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Bosch PST-850-PE
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 30000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
1.760.000 ₫
15 mới từ 1.760.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita BJV180RFE
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 2600 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Japan /
0
6.793.000 ₫
21 mới từ 6.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa xích STIHL MS-170
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Germany /
0
4.390.000 ₫
29 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa Top choice 5200
Hãng sản xuất: - / Chiều dài cắt (mm): 18 / Tốc độ không tải (m/phút): 3200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 60 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
2.800.000 ₫
7 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita 5012B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (m/phút): 1600 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
4.500.000 ₫
29 mới từ 4.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Hitachi FCJ65S3
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.400.000 ₫
11 mới từ 1.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng STANLEY STEL 345 (650W)
Hãng sản xuất: STANLEY / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
0
1.350.000 ₫
9 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa STIHL MS 660
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 400 / Tốc độ không tải (m/phút): 7 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 101 / Công suất (W): 7 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Germany /
0
22.990.000 ₫
15 mới từ 22.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa xích Makita DCS6401
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 3500 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Germany /
0
10.500.000 ₫
23 mới từ 9.019.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Cưa xích Oshima OS 8200
Hãng sản xuất: Oshima / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 9.1 / Xuất xứ: - /
0
4.400.000 ₫
6 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Cưa xích YAMATA CS5288
Hãng sản xuất: Oshima / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 8500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
5 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Cưa xích GoodLuck GL 5800
Hãng sản xuất: GOODLUCK / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 8500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
0
3.200.000 ₫
8 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích

Sản phẩm về "cưa gỗ"