Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Makita 2711
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 / Tốc độ không tải (rpm): 3800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 32.5 / Xuất xứ: China /
0
19.000.000 VNĐ
21 mới từ 18.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa bàn
MAKTEC MT560
Hãng sản xuất: MAKTEC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: China /
0
1.320.000 VNĐ
27 mới từ 1.320.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
HITACHI C7SE
Hãng sản xuất: HITACHI / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1080 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: - /
0
2.000.000 VNĐ
6 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng METABO STE70
Hãng sản xuất: METABO / Tốc độ không tải (rpm): 3000 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Germany /
0
2.300.000 VNĐ
18 mới từ 2.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
KEN  5216
Hãng sản xuất: KEN / Chiều dài cắt (mm): 450 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 VNĐ
13 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Bosch GST 65/E
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
1.000.000 VNĐ
45 mới từ 1.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
DeWALT DW341
Hãng sản xuất: DEWALT / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
3.320.000 VNĐ
13 mới từ 2.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
BOSCH SKILL 9133
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 11000 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 1.45 / Xuất xứ: China /
0
515.000 VNĐ
14 mới từ 515.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Bosch PKS54CE
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
1.950.000 VNĐ
14 mới từ 1.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Bosch PKS-66
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
3.150.000 VNĐ
18 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa lọng BOSCH GST 25 M
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 2 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 80 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 670 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
0
2.310.000 VNĐ
40 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
CROWN CT15074
Hãng sản xuất: CROWN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
0
1.063.000 VNĐ
12 mới từ 950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích FEG EG –881
Hãng sản xuất: FEG / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 405 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.180.000 VNĐ
23 mới từ 1.086.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa STIHL 038
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 18 / Tốc độ không tải (m/phút): 7200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 50 / Công suất (W): 2400 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
4.500.000 VNĐ
10 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita 5012B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (m/phút): 1600 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
4.380.000 VNĐ
30 mới từ 4.380.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita JV100D
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
1.340.000 VNĐ
15 mới từ 1.340.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa xích chạy xăng FEG EG-883
Hãng sản xuất: FEG / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 3600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
4.500.000 VNĐ
20 mới từ 4.180.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đĩa  Bosch GKS 7000 Professional
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 175 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
1.850.000 VNĐ
31 mới từ 1.840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích HUSQVARNA 435
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: Switzerland /
0
6.100.000 VNĐ
12 mới từ 4.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa STIHL MS 720
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 900 / Tốc độ không tải (m/phút): 4 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 105 / Công suất (W): 6 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Germany /
0
21.600.000 VNĐ
8 mới từ 21.599.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy cưa xích

Sản phẩm về "cưa gỗ"