Sản phẩm về "cưa gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Makita 5806B
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
1.920.000 ₫
35 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA N5900B
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: China /
0
2.400.000 ₫
37 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
MAKITA 4304
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
0
4.300.000 ₫
35 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
BOSCH GST 80 PBE
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: China /
0
1.600.000 ₫
44 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
MAKITA 5016B
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Japan /
0
5.350.000 ₫
37 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Bosch GKS235
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Armenia /
0
2.450.000 ₫
44 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Husqvarna 350
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 45 / Tốc độ không tải (m/phút): 9600 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2300 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: - /
0
4.700.000 ₫
17 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng Makita 4326
Hãng sản xuất: MAKITA / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.023.000 ₫
33 mới từ 1.023.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa lọng Hitachi CR13VC
Hãng sản xuất: HITACHI / Tốc độ không tải (rpm): 2800 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 29 / Chức năng: -, Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Japan /
0
6.600.000 ₫
14 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Makita DCS4610
Hãng sản xuất: MAKITA / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1700 / Trọng lượng (kg): 4.75 / Xuất xứ: Japan /
0
3.400.000 ₫
34 mới từ 3.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đa góc Makita LS1216
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 305 / Tốc độ không tải (rpm): 3200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Trọng lượng (kg): 20.6 / Xuất xứ: Japan /
0
14.000.000 ₫
29 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa tròn FEG  EG –880B
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
790.000 ₫
15 mới từ 790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa STIHL 370
Hãng sản xuất: STIHL / Chiều dài cắt (mm): 20 / Tốc độ không tải (m/phút): 7200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 50 / Công suất (W): 3200 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: China /
0
12.000.000 ₫
11 mới từ 11.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Makita HS300DZ (85mm)
Hãng sản xuất: MAKITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 85 / Tốc độ không tải (rpm): 1400 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.515.000 ₫
16 mới từ 1.515.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích HUSQVARNA 435E
Hãng sản xuất: Husqvarna / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 2900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Sweden /
0
6.200.000 ₫
12 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa lọng Bosch GST 65
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (rpm): 3100 / Chiều dài chu kỳ cắt (mm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
15 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa lọng
Máy cưa xích chạy xăng 2 thì HITACHI CS40EA
Hãng sản xuất: HITACHI / Chiều dài cắt (mm): 450 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: China /
0
6.230.000 ₫
12 mới từ 6.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa đa góc Hitachi C10FCH2
Hãng sản xuất: Hitachi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1520 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Japan /
0
5.230.000 ₫
7 mới từ 5.230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa đĩa
Máy cưa xích Stihl MS 180
Hãng sản xuất: Stjhl / Chiều dài cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (m/phút): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
0
4.800.000 ₫
16 mới từ 4.427.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích
Máy cưa xích STIHL MS-250
Hãng sản xuất: Stihl / Chiều dài cắt (mm): 450 / Tốc độ không tải (m/phút): 2 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Đức /
0
7.100.000 ₫
14 mới từ 6.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy cưa xích

Sản phẩm về "cưa gỗ"