Sản phẩm về "card fiber pci-ex"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
QLOGIC QLE2462
Hãng sản xuất: QLOGIC / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
16.990.000 ₫
2 mới từ 5.449.000 ₫
1 cũ từ 1.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
Dell PE2950 PCI-e Riser SidePlane PowerEdge 2950  N7192 , 0N7192
Dell PE 2950. Hãng sản xuất: Dell / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
1.480.000 ₫
2 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
HP StorageWorks FC1242SR 4Gb PCIe DC Host Bus Adapter - AE312A
Hãng sản xuất: HP / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
16.500.000 ₫
2 mới từ 17.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
HP DL38X G5p/G6/G7 PCI-X Riser Kit - 494322-B21
Hãng sản xuất: HP / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
2.520.000 ₫
5 mới từ 2.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
IBM PCI-e Riser Card x3650- 39M6798
Hãng sản xuất: IBM / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
1.710.000 ₫
2 mới từ 1.710.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
HP AP767A 571518-001 4Gb PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
Hãng sản xuất: HP / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
10.350.000 ₫
3 mới từ 10.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
HP AP768A 42B PCIe 4Gb Fibre Channel Dual Port Host Bus Adapter
Hãng sản xuất: HP / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
17.800.000 ₫
1 mới từ 17.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
HP NC360T PCI-E Dual Port Gigabit Server Adapter
Hãng sản xuất: HP / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
1.999.000 ₫
4 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA (PN:42D0510)
Hãng sản xuất: IBM / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
14.000.000 ₫
4 mới từ 10.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
IBM QLogic 8Gb FC Single-port HBA (PN:42D0501)
Hãng sản xuất: IBM / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
10.000.000 ₫
5 mới từ 9.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
IBM Emulex 8Gb FC Single-port HBA (PN:42D0485)
Hãng sản xuất: IBM / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
11.999.000 ₫
5 mới từ 11.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
IBM Emulex 8Gb FC Dual-port HBA (PN:42D0494)
Hãng sản xuất: IBM / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
20.299.000 ₫
5 mới từ 20.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
IBM 4G Fibre Channel Single Port PCIe HBA (PN:39R6525)
Hãng sản xuất: IBM / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
2.899.000 ₫
3 mới từ 2.950.000 ₫
1 cũ từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
HP FC1242SR 4Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (PN:AE312A)
Hãng sản xuất: HP / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
4.950.000 ₫
2 mới từ 4.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server
HP FC1142SR 4Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (PN:AE311A)
Hãng sản xuất: HP / Loại: Card Fiber PCI-EX /
0
3.300.000 ₫
1 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện cho Server

Sản phẩm về "card fiber pci-ex"