Sản phẩm về "cd dvd driver"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Ổ uang gắn ngoài Transcend portable CD/DVD Writer 8XDVDS (TS8XDVDS-K)
Kiểu kết nối: Ngoài / Tính năng ổ: - / Interface: SATA, USB2.0/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 8x / Tốc độ ghi của DVD-R: 8x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: Không xác định / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
650.000 ₫
1 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LitieOne 24X Internal DVD/CD REWRITER - iHAS524
Hãng sản xuất: LITEON / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: ±R/RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 16x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 1536Kb / Hãng driver: LITEON / Trọng lượng: 900g /
0
457.000 ₫
2 mới từ 457.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
PIONEER Internal DVD/CD Writer DVR-2910 (SATA)
Hãng sản xuất: PIONEER / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 20x / Tốc độ ghi của DVD+R: 20x / Tốc độ ghi của CD-R: 40x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: PIONEER / Trọng lượng: 800g /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
PIONEER Internal DVD/CD Writer DVR-1910LS (IDE)
Hãng sản xuất: PIONEER / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: IDE, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 20x / Tốc độ ghi của DVD+R: 20x / Tốc độ ghi của CD-R: 40x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: PIONEER / Trọng lượng: 690g /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
PIONEER Qflix Internal DVD/CD Writer DVR-216MBK (SATA)
Hãng sản xuất: PIONEER / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 20x / Tốc độ ghi của DVD+R: 20x / Tốc độ ghi của CD-R: 40x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: PIONEER / Trọng lượng: 800g /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
SONY DVD - CD - DRU-510A - IDE
Hãng sản xuất: SONY / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: ±R/RW / Interface: IDE, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 12x / Tốc độ ghi của DVD+R: 4x / Tốc độ ghi của CD-R: 32x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 16x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 4x / Tốc độ ghi của CD-RW: 16x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 8192Kb / Hãng driver: SONY / Trọng lượng: 1000g /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
LITEON INTERNAL DVD/CD WRITER 24X
Hãng sản xuất: LITEON / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: ±R/RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 24x / Tốc độ ghi của DVD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 24x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 24x / Tốc độ ghi của CD-RW: 24x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LITEON / Trọng lượng: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
LitieOne 24X Internal DVD/CD REWITER -iHAS324-32Y
Hãng sản xuất: LITEON / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: ±R/RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: LITEON / Trọng lượng: 645g /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG DVD-RW SATA 12-22-6 DVD 48-32 CD
Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD?RW (?R DL) / DVD-RAM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 22x / Tốc độ ghi của DVD+R: 22x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 6x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
DVD R/RW&CD/RW ASUS 1608P2S (8Wx4RWx8R for DVD) (40Wx24RWx32R for CD)
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: -R/CD-RW / Interface: IDE, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 8x / Tốc độ ghi của DVD+R: 8x / Tốc độ ghi của CD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 40x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 32x / Tốc độ ghi của CD-RW: 4x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: - / Trọng lượng: 1000g /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
GIGABYTE DVD 16X - CD 48X
Hãng sản xuất: GIGABYTE / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: IDE, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 16x / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: Không xác định / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: 350g /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG - DVD - CD GSA-E10N - External USB
Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Ngoài / Tính năng ổ: ±R/RW / Interface: USB2.0, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 16x / Tốc độ ghi của DVD+R: 4x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 16x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 4x / Tốc độ ghi của CD-RW: 24x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: - / Trọng lượng: 1500g /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive

Sản phẩm về "cd dvd driver"