Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Robotron RT-90
Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Xuất xứ: Japan /
5
3.900.000 ₫
3 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Abrivision ASU260
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
3.800.000 ₫
16 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ cảm ứng Ronald Jack S-200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
1.630.000 ₫
32 mới từ 1.630.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding BioSH-TFT500+ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: China /
0
7.500.000 ₫
1 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA-701
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 150000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
8.657.000 ₫
4 mới từ 8.657.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Metron TR-868
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.070.000 ₫
6 mới từ 3.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Metron T-88
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, -, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.300.000 ₫
4 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Guardtour GS6000C
Hãng sản xuất: GUARDTOUR / Kiểu máy: Máy tuần tra / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.400.000 ₫
18 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron QR-52A
TIMEPOWER 52, QR52A. Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Báo hết pin., Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
5.990.000 ₫
6 mới từ 5.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron F-2088
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
3.290.000 ₫
3 mới từ 3.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Proximity HTA 830 P
HTA830P, HTA-830P. Hãng sản xuất: PROXIMITY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
4.450.000 ₫
1 mới từ 4.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG IFACE 302
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: - / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
7.200.000 ₫
22 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA-702
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 50000 / Số lần ghi giao dịch: 25000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
5.800.000 ₫
1 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công TIMEMASTER TM-720
Hãng sản xuất: TIMEMASTER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 200 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
4.269.430 ₫
3 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack iFace200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: - /
0
8.300.000 ₫
4 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TR-7800
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: China /
0
2.270.000 ₫
34 mới từ 2.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
21 mới từ 2.623.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công MITA 8683
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
5.500.000 ₫
30 mới từ 5.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Gigata 839
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.170.000 ₫
22 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng Smart Tech ST-100
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.835.000 ₫
9 mới từ 1.835.000 ₫

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"