Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công ABM5
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.720.000 VNĐ
12 mới từ 3.720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TP 103
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.300.000 VNĐ
20 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Đa năng PP3760
Hãng sản xuất: PEGASUS / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.930.000 VNĐ
14 mới từ 2.930.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Metron MD-20B
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, -, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.217.000 VNĐ
10 mới từ 3.217.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
METRON KPU-160 ID
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.979.000 VNĐ
11 mới từ 3.979.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Umei RJ-2300A
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.850.000 VNĐ
27 mới từ 1.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy Chấm Công Vân Tay & Thẻ Cảm Ứng
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, -, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, -, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , -, TCP/IP, RS-232C, RS-422, RS-485, Wireless, / Xuất xứ: Canada /
0
2.890.000 VNĐ
13 mới từ 2.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
METRON F-80
METRON 80, F-80, F80. Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: - /
0
3.900.000 VNĐ
11 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware X-628C
ZKSoftware 628, X-628C, X628c. Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: China /
4,5
2.700.000 VNĐ
22 mới từ 2.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Virdi AC-4000
4000. Hãng sản xuất: Virdi / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 60000 / Số lần ghi giao dịch: 250000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Korea /
0
12.750.000 VNĐ
21 mới từ 12.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ViRDI AC6000
Hãng sản xuất: Virdi / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 50000 / Số lần ghi giao dịch: 500000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, Wiegand, / Xuất xứ: Korea /
0
18.990.000 VNĐ
14 mới từ 18.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công WISE EYE WSE 268
WISE EYE WSE 268, WSE 268. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: - /
0
2.100.000 VNĐ
52 mới từ 1.730.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA U300C+ID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.950.000 VNĐ
22 mới từ 3.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Virdi AC-5000
Hãng sản xuất: VIRDI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 20 / Số lần ghi giao dịch: 61 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, -/ Chức năng: In 2màu/ Cổng kết nối: TCP/IP, Wiegand/ Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
17.450.000 VNĐ
19 mới từ 16.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack T6C-ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.630.000 VNĐ
30 mới từ 2.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
VIGILANCE A7-C Basic
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.900.000 VNĐ
9 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay GIGATA 777
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 300000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB /
0
2.350.000 VNĐ
52 mới từ 2.130.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng GIGATA 789C
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Singapore /
0
3.850.000 VNĐ
8 mới từ 3.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA T500
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 200 / Số lần ghi giao dịch: 2000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.250.000 VNĐ
15 mới từ 2.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
METAL 6800N
Hãng sản xuất: METAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.090.000 VNĐ
7 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"