Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Coper 260A
Hãng sản xuất: COPER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 500 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
5.890.000 VNĐ
5 mới từ 5.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack K-300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
2
2.110.000 VNĐ
47 mới từ 2.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Hundure HTA-820P
Hãng sản xuất: HUNDURE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 8200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 VNĐ
7 mới từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Abrivision ABM9 (Access control)
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Singapore /
0
4.800.000 VNĐ
19 mới từ 4.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công SEIKO QR-6561
Hãng sản xuất: SEIKO / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Thailand /
0
3.300.000 VNĐ
30 mới từ 3.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack T6
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, RS-232C/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.290.000 VNĐ
36 mới từ 2.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack F-701
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.990.000 VNĐ
20 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Metron MD-20B
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, -, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.980.000 VNĐ
10 mới từ 320.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 5000TID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.890.000 VNĐ
22 mới từ 2.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công kiểm soát cửa dùng thẻ RAC-900P
Hãng sản xuất: HUNDURE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, / Cổng kết nối: RS232, RS-422, /
0
4.179.000 VNĐ
11 mới từ 4.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S400
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.370.000 VNĐ
52 mới từ 1.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack X628-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
5
2.190.000 VNĐ
58 mới từ 2.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK F701
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
3.860.000 VNĐ
22 mới từ 3.860.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F708
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.980.000 VNĐ
39 mới từ 2.957.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Hitech X628-C1
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.350.000 VNĐ
27 mới từ 2.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng  MITA 9000C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, /
0
2.290.000 VNĐ
48 mới từ 2.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald Jack VF 300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
4.400.000 VNĐ
40 mới từ 4.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay + thẻ + Chụp hình TECO BIO 100
Hãng sản xuất: TECO BIO / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ cảm ứng và chụp hình khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 300000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
5.500.000 VNĐ
34 mới từ 5.247.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA 779A
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.500.000 VNĐ
28 mới từ 3.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
KOBIO UA400
Hãng sản xuất: Kobio / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Korea /
0
4.370.000 VNĐ
7 mới từ 4.370.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"