Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công TA-600
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, /
0
3.000.000 ₫
13 mới từ 2.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Soyal AR-727H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 1024 / Số lần ghi giao dịch: 1200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.363.000 ₫
25 mới từ 900.000 ₫
1 cũ từ 2.364.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công ABM-S200
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.299.000 ₫
19 mới từ 2.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding BioSH-X628
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
15 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TIMETREX TT-A8
Hãng sản xuất: TIME TREX / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
5.640.000 ₫
19 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Suprema BioStation BST-OC
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 50000 / Số lần ghi giao dịch: 500000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
14.500.000 ₫
16 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack T4000
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.599.000 ₫
27 mới từ 2.241.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronand Jack Iclock 100
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.340.000 ₫
17 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Guardtour GS6000C
Hãng sản xuất: GUARDTOUR / Kiểu máy: Máy tuần tra / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.500.000 ₫
27 mới từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SUPREMA XPM
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 Xuất xứ: - /
0
5.999.000 ₫
12 mới từ 5.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay HITECH X999
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.340.000 ₫
35 mới từ 2.330.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 4000 TIDC
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.699.000 ₫
20 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronand Jack TA 702
TA 702, TA702. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.690.000 ₫
9 mới từ 4.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X-628C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.299.000 ₫
42 mới từ 2.245.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Suprema BSM-OC
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 50000 / Số lần ghi giao dịch: 25000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
17.500.000 ₫
11 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công khuôn mặt + vân tay MITA 007
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
5.850.000 ₫
23 mới từ 5.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 888
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
16 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Gigata 839
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.100.000 ₫
32 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon NS 2350E
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
23 mới từ 275.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Kobio X990C
Hãng sản xuất: Kobio / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
3.250.000 ₫
7 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"