Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
RONALD RJP100
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.000.000 VNĐ
14 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronal Jack RJ-880
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.890.000 VNĐ
45 mới từ 445.000 VNĐ
1 cũ từ 2.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TIMMY T-180
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 600 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.800.000 VNĐ
11 mới từ 4.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack SC-403
SC403. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.100.000 VNĐ
74 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack K300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: - /
4
2.390.000 VNĐ
64 mới từ 1.980.000 VNĐ
1 cũ từ 2.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD  F4-VISTA
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.650.000 VNĐ
47 mới từ 3.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ2200A/N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
5
2.000.000 VNĐ
36 mới từ 1.980.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALDJACK TPU-160
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2 / Số lần ghi giao dịch: 80 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.050.000 VNĐ
10 mới từ 3.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công WISE EYE WSE-9079
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.455.000 VNĐ
47 mới từ 4.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald Jack 3000TID-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.570.000 VNĐ
61 mới từ 2.450.000 VNĐ
1 cũ từ 2.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Wise Eye WSE-7500D
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.000.000 VNĐ
38 mới từ 1.580.000 VNĐ
1 cũ từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Metron F102
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, / Cổng kết nối: TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.590.000 VNĐ
9 mới từ 3.590.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.350.000 VNĐ
37 mới từ 2.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 3000T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.650.000 VNĐ
20 mới từ 2.635.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack T6C-ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.440.000 VNĐ
28 mới từ 2.430.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SUPREMA XPASS KOREA
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, -, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Korea /
0
6.550.000 VNĐ
10 mới từ 5.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 9889C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-422/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.580.000 VNĐ
19 mới từ 3.470.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA 909
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB /
0
2.574.000 VNĐ
38 mới từ 2.565.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy KINGPOWER KP-670
Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0
0
4.900.000 VNĐ
27 mới từ 4.630.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.673.000 VNĐ
28 mới từ 2.673.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"