Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Soyal AR-721H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP/ Xuất xứ: Taiwan /
0
1.440.000 ₫
25 mới từ 1.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG BẰNG THẺ CẢM ỨNG
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 1200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.320.000 ₫
15 mới từ 2.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance K-300
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.700.000 ₫
16 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Smart TK-700F
Hãng sản xuất: SMART / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.290.000 ₫
16 mới từ 4.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S400
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.370.000 ₫
44 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Guardtour GS6000C
Hãng sản xuất: GUARDTOUR / Kiểu máy: Máy tuần tra / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.600.000 ₫
23 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-9039
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
5
4.990.000 ₫
48 mới từ 4.450.000 ₫
1 cũ từ 4.455.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Kingpower KP 670
Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
4.850.000 ₫
18 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công WISE EYE WSE 268
WISE EYE WSE 268, WSE 268. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: - /
0
2.080.000 ₫
50 mới từ 1.725.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ROBOTRON RT 2600
Hãng sản xuất: ROBOTRON / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Japan /
0
2.600.000 ₫
5 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Adel X919
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
4.950.000 ₫
11 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Wise Eye WSE-2600
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
14 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SUPREMA XPASS KOREA
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, -, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Korea /
0
5.800.000 ₫
10 mới từ 5.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK X658C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.500.000 ₫
19 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng Vân tay + thẻ cảm ứng MITA F08
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 40000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/
0
4.500.000 ₫
26 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy KINGPOWER KP-670
Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0
0
4.900.000 ₫
27 mới từ 4.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA 779A
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.400.000 ₫
30 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.840.000 ₫
27 mới từ 2.673.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X 928-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.100.000 ₫
14 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công GIGATA FA-113
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: Singapore /
0
7.280.000 ₫
16 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"