Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Abrivision F708
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
3.208.000 ₫
18 mới từ 3.208.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Seiko QR-6560
Hãng sản xuất: SEIKO / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Thailand /
0
2.400.000 ₫
30 mới từ 2.400.000 ₫
1 cũ từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack K300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: - /
4
1.990.000 ₫
49 mới từ 1.990.000 ₫
1 cũ từ 2.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ cảm ứng Ronald Jack S-200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
1.630.000 ₫
34 mới từ 1.630.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.790.000 ₫
47 mới từ 1.790.000 ₫
1 cũ từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ, vân tay Suprema BEPL-OC
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 5000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
7.860.000 ₫
19 mới từ 7.860.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA-T2
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo hết pin., Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
3.090.000 ₫
30 mới từ 3.090.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Soyal AR - 725E
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.650.000 ₫
17 mới từ 2.650.000 ₫
1 cũ từ 2.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Kingpower KP-670
Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Taiwan /
0
4.630.000 ₫
18 mới từ 4.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay HITECH X999
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo hết pin., Màn hình LED, Sử dụng SQL bảo mật, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, RS-422/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.750.000 ₫
17 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA 818
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.200.000 ₫
6 mới từ 4.200.000 ₫
1 cũ từ 4.315.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Granding 3000TID-C
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.750.000 ₫
22 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK D928-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.100.000 ₫
9 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X668C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
3.200.000 ₫
5 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS 7000C
Hãng sản xuất: GUARDTOUR / Kiểu máy: Chấm công bằng mã pin / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.350.000 ₫
18 mới từ 3.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay J-Tech JT-72
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.490.000 ₫
10 mới từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 8000T
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.450.000 ₫
31 mới từ 2.425.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Gigata 839
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.230.000 ₫
23 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA SC700
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: Saint Kitts and Nevis /
0
3.080.000 ₫
11 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Nút mở cửa bằng điều khiển từ xa ZKTeco K2
Hãng sản xuất: ZKTECO / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
590.000 ₫
2 mới từ 590.000 ₫

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"