Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronald Jack K-300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
2
2.190.000 ₫
44 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X628
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
4,7
2.450.000 ₫
52 mới từ 1.980.000 ₫
1 cũ từ 2.030.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
3
3.570.000 ₫
56 mới từ 3.120.000 ₫
1 cũ từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI CD-9820
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.450.000 ₫
38 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Hitech X628
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
43 mới từ 2.280.000 ₫
1 cũ từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKTeco IFace 302
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 5000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
26 mới từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK SC103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
1.990.000 ₫
35 mới từ 1.800.000 ₫
1 cũ từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay HITECH X- 628
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
4
2.490.000 ₫
22 mới từ 2.400.000 ₫
1 cũ từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald Jack U160-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.800.000 ₫
39 mới từ 350.000 ₫
1 cũ từ 3.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Granding Q2
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 80000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Sử dụng SQL bảo mật, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , RS-422, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.300.000 ₫
9 mới từ 4.295.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Hitech X628C
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.500.000 ₫
45 mới từ 2.200.000 ₫
1 cũ từ 2.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack RJSC103
RJSC103, RJSC-103. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.255.000 ₫
26 mới từ 2.200.000 ₫
1 cũ từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack K-300 MIFARE
K-300 MIFARE. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.489.000 ₫
31 mới từ 2.247.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK 6868
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 4000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.630.000 ₫
56 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X628i
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.680.000 ₫
29 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald jack U160-C+ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.680.000 ₫
32 mới từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK 3000T
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
27 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.405.000 ₫
55 mới từ 3.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay GIGATA 777
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 300000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB /
0
2.227.000 ₫
56 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA 779A
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.070.000 ₫
32 mới từ 3.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"