Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công  Timmy 6SB
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Xuất xứ: Japan /
0
2.320.000 ₫
18 mới từ 2.320.000 ₫
1 cũ từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance K-300
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.349.000 ₫
12 mới từ 2.349.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance VT600
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
1.930.000 ₫
11 mới từ 1.930.000 ₫
1 cũ từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron K-400
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
4.950.000 ₫
3 mới từ 4.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Umei RJ-2300N
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.199.000 ₫
16 mới từ 2.199.000 ₫
1 cũ từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron F-70
METRON 70, F-70, F70. Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: - /
0
2.850.000 ₫
3 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK RJB 200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.540.000 ₫
11 mới từ 2.540.000 ₫
1 cũ từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ từ JT-200
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: -, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.245.000 ₫
12 mới từ 2.245.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack BS2000AID
BS2000AID, BS2000 AID. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.795.000 ₫
12 mới từ 2.795.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
WISE EYE 808
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.645.000 ₫
14 mới từ 2.645.000 ₫
1 cũ từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack Mita IN01A
Ronald IN01A, Mita IN01A. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: Thailand /
0
3.890.000 ₫
17 mới từ 3.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack K-300 MIFARE
K-300 MIFARE. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.489.000 ₫
23 mới từ 2.489.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Vân tay kèm thẻ cảm ứng STMP 4000
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: - /
0
3.375.000 ₫
9 mới từ 3.375.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronal Jack U 160C+ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.299.000 ₫
24 mới từ 3.299.000 ₫
1 cũ từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay di động MITA 009
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
5.840.000 ₫
24 mới từ 5.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Đầu đọc phụ bằng vân tay SR-100
Loại phụ kiện: - / Hãng sản xuất: Ronald Jack /
0
1.780.000 ₫
6 mới từ 1.554.300 ₫
NIDEKA AP-20
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện Xuất xứ: Japan /
0
4.650.000 ₫
12 mới từ 4.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X979A
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 10 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.900.000 ₫
4 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay GRANDING T2
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Lưu điện/ Cổng kết nối: Máy tính, USB / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.399.000 ₫
10 mới từ 2.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay và thẻ Ronald Jack RJ600
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.199.000 ₫
10 mới từ 2.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"