Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công bằng thẻ, vân tay Soyal AR-821EF
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1450 / Số lần ghi giao dịch: 11000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.000.000 ₫
18 mới từ 2.995.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Kings Power KP-970A
KP 970A, KP970A. Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Xuất xứ: Taiwan /
0
5.500.000 ₫
22 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GRANDING BioSH-5000T+ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.099.999 ₫
11 mới từ 4.099.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Idteck FGR006/EX
Hãng sản xuất: IDTECK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
13.000.000 ₫
5 mới từ 13.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
IDTI ISC - 301
Hãng sản xuất: IDTI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
15.000.000 ₫
6 mới từ 15.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Promag TR4050 SmaFinger
Hãng sản xuất: PROMAG / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1900 / Số lần ghi giao dịch: 12000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP/ Xuất xứ: United States /
0
13.900.000 ₫
9 mới từ 13.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE- 7500A
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.780.000 ₫
30 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công WISE EYE WSE 268
WISE EYE WSE 268, WSE 268. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: - /
0
1.980.000 ₫
30 mới từ 1.930.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald jack Iclock260
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 8000 / Số lần ghi giao dịch: 20000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
0
5.400.000 ₫
16 mới từ 5.400.000 ₫
1 cũ từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2300
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
3.180.000 ₫
30 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Nitgen SW101-S PLUS
Hãng sản xuất: NITGEN / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 20000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, RS-485, Wiegand/ Xuất xứ: Korea /
0
9.300.000 ₫
5 mới từ 9.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Granding 3000T-C
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485/ Xuất xứ: China /
5
3.100.000 ₫
15 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Granding 3000TID-C
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.590.000 ₫
16 mới từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay thẻ từ Kobio UA100
Hãng sản xuất: Kobio / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Màn hình LED, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: Máy tính/ Xuất xứ: Korea /
0
2.399.999 ₫
16 mới từ 2.399.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKAccess ZK4500
ZK4500. Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: America /
0
1.800.000 ₫
7 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Nitgen SW300-S
Hãng sản xuất: NITGEN / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 100000 / Số lần ghi giao dịch: 500000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP, Wiegand/ Xuất xứ: Korea /
0
12.900.000 ₫
5 mới từ 12.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack D800G
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.400.000 ₫
11 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay GIGATA 839A
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Singapore /
0
3.900.000 ₫
16 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ĐẦU ĐỌC VÂN TAY GIGATA ZK4800
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: Máy tính, USB /
0
1.300.000 ₫
5 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ĐẦU ĐỌC VÂN TAY GIGATA ZK4500
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: Máy tính, USB /
0
1.800.000 ₫
2 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"