Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronal Jack RJ-880
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.950.000 ₫
44 mới từ 445.000 ₫
1 cũ từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TimeTrex TT-SC403
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
18 mới từ 2.550.000 ₫
1 cũ từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack K-300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
2
2.190.000 ₫
41 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay, kết hợp kiểm soát vào ra FGR 007
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: USB , RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
16.990.000 ₫
13 mới từ 16.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI  NE-5000
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.580.000 ₫
45 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt METRON FK605
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 150000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: USB , TCP/IP, / Xuất xứ: China /
0
8.000.000 ₫
11 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack H3
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
30 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UT7600
Hãng sản xuất: NEEDTEK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.890.000 ₫
13 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Hitech X628C
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.550.000 ₫
41 mới từ 2.200.000 ₫
1 cũ từ 2.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay ZKSoftware TK100-C
ZKSoftware TK100-C, TK100-C. Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.200.000 ₫
11 mới từ 4.200.000 ₫
1 cũ từ 4.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công TIMMY T-180S
TIMMY T-180S, T-180S. Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
3.700.000 ₫
13 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK T4000 TID-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.590.000 ₫
22 mới từ 2.450.000 ₫
1 cũ từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSOFTWARE B3-C FINGERPRIN
B3-C, B3C. Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.850.000 ₫
24 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald jack Iclock260
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 8000 / Số lần ghi giao dịch: 20000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
0
5.500.000 ₫
22 mới từ 5.500.000 ₫
1 cũ từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-2600D
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
36 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Wise Eye WSE-2600
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
11 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE 810A
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
9.290.000 ₫
25 mới từ 7.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronal Jack X628C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 28000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
4
2.550.000 ₫
41 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X628e
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: - /
0
2.520.000 ₫
19 mới từ 2.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack DG-600
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.350.000 ₫
13 mới từ 2.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"