Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronal Jack RJ-880
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.890.000 VNĐ
41 mới từ 2.850.000 VNĐ
1 cũ từ 2.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Soyal AR-727H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 1024 / Số lần ghi giao dịch: 1200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.360.000 VNĐ
23 mới từ 890.000 VNĐ
1 cũ từ 2.364.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZK Software X628
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, / Xuất xứ: - /
5
2.710.000 VNĐ
17 mới từ 2.710.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding BioSH-X628
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.830.000 VNĐ
14 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SOYAL AR757 H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
1.750.000 VNĐ
11 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
3
3.120.000 VNĐ
67 mới từ 2.900.000 VNĐ
1 cũ từ 3.120.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack F4
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.600.000 VNĐ
21 mới từ 2.600.000 VNĐ
1 cũ từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance VS-5000
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.980.000 VNĐ
14 mới từ 2.980.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F-708
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.000.000 VNĐ
45 mới từ 3.000.000 VNĐ
1 cũ từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware SC-103
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, Wiegand/
0
2.580.000 VNĐ
19 mới từ 2.580.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack X628-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
5
2.190.000 VNĐ
61 mới từ 2.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-8000A
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
5
3.640.000 VNĐ
42 mới từ 3.640.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK SC103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 VNĐ
33 mới từ 1.900.000 VNĐ
1 cũ từ 1.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 4000 TIDC
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.650.000 VNĐ
20 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
INNO X2
X2, inno x2. Hãng sản xuất: INNO / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LED, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: China /
0
5.733.000 VNĐ
4 mới từ 5.733.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng  MITA 9000C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, /
0
2.290.000 VNĐ
47 mới từ 2.250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack TP-103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-232C/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.500.000 VNĐ
13 mới từ 2.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X628i
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.350.000 VNĐ
29 mới từ 2.330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
VIGILANCE A7-C Basic
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.900.000 VNĐ
7 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay GIGATA 777
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 300000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB /
0
2.120.000 VNĐ
54 mới từ 2.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"