Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, -, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.215.000 VNĐ
20 mới từ 2.215.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TimeTrex TT-F4
Hãng sản xuất: TIMETECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Canada /
0
8.950.000 VNĐ
14 mới từ 3.822.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X628
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
4,7
2.040.000 VNĐ
64 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TP 103
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.700.000 VNĐ
21 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Crown CR-960B
Hãng sản xuất: CROWN / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
5
4.200.000 VNĐ
21 mới từ 3.219.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon PB-7700
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Lưu điện, Màn hình LED, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: - /
0
2.190.000 VNĐ
23 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Guardtour GS6000C
Hãng sản xuất: GUARDTOUR / Kiểu máy: Máy tuần tra / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.000.000 VNĐ
19 mới từ 3.590.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware X-628C
ZKSoftware 628, X-628C, X628c. Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: China /
4,5
2.500.000 VNĐ
22 mới từ 2.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ từ JT-500
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.600.000 VNĐ
13 mới từ 2.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 4000 TIDC
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.650.000 VNĐ
18 mới từ 2.650.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 4000TID+C
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 4000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB / Xuất xứ: Thailand /
0
3.200.000 VNĐ
16 mới từ 3.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay HITECH X999
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo hết pin., Màn hình LED, Sử dụng SQL bảo mật, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, RS-422/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.450.000 VNĐ
23 mới từ 2.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK SF101
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 200 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.200.000 VNĐ
8 mới từ 2.838.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack T6C-ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.470.000 VNĐ
31 mới từ 2.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding 3000T
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/
0
2.850.000 VNĐ
10 mới từ 2.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
VIGILANCE SC103-ID
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.400.000 VNĐ
8 mới từ 3.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
VIGILANCE TF-1700
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
8.800.000 VNĐ
8 mới từ 8.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA 779
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
3.100.000 VNĐ
41 mới từ 2.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
METAL 6800A
Hãng sản xuất: METAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.000.000 VNĐ
7 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
NIDEKA AP-20
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện Xuất xứ: Japan /
0
4.750.000 VNĐ
5 mới từ 4.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"