Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Carro M200F
Hãng sản xuất: CARRO / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422, / Xuất xứ: - /
0
4.690.000 ₫
6 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SOYAL AR-725H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Lưu điện, Báo hết pin., / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.000.000 ₫
16 mới từ 1.000.000 ₫
1 cũ từ 1.010.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Abrivision ABF702-S (ABF702S)
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Singapore /
0
5.000.000 ₫
14 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Umei RJ-2300A
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.689.000 ₫
15 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon PCACS-SC403
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, / Xuất xứ: - /
0
2.990.000 ₫
28 mới từ 2.990.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.390.000 ₫
22 mới từ 2.227.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA-FA1
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, Wireless, Wiegand, / Xuất xứ: China /
0
7.950.000 ₫
25 mới từ 7.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
HIP CM812
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Thailand /
0
3.500.000 ₫
5 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2300+RFID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
3.157.000 ₫
34 mới từ 2.850.000 ₫
1 cũ từ 3.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA10
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 120000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.450.000 ₫
26 mới từ 3.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA20
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 120000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.950.000 ₫
24 mới từ 3.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA 818
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.200.000 ₫
7 mới từ 4.200.000 ₫
1 cũ từ 4.315.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.455.000 ₫
41 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
VIGILANCE TF-1700
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
8.800.000 ₫
2 mới từ 8.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công VIRA F678
Hãng sản xuất: VIRA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3200000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB / Xuất xứ: Malaysia /
5
4.400.000 ₫
6 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.840.000 ₫
19 mới từ 2.623.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công MITA 8683
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
5.390.000 ₫
23 mới từ 5.345.500 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ cảm ứng Giga-TMS Promag TR4030RU
Hãng sản xuất: GIGA-TMS / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 12000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422/ Xuất xứ: Taiwan /
0
10.250.000 ₫
10 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
NIDEKA AP-20
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện Xuất xứ: Japan /
0
4.650.000 ₫
9 mới từ 4.504.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ1200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1200 / Số lần ghi giao dịch: 88000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.400.000 ₫
6 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"