Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Vigilance TA-500
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: TCP/IP, /
0
3.800.000 ₫
14 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công
Hãng sản xuất: HUNDURE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 8200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, /
0
2.900.000 ₫
8 mới từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ cảm ứng Ronald Jack S-200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.310.000 ₫
34 mới từ 2.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy Chấm công Phụ PP-5878 / PP-5707
Hãng sản xuất: PEGASUS / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.850.000 ₫
8 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
3
3.500.000 ₫
49 mới từ 3.120.000 ₫
1 cũ từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Adel AD X628
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.750.000 ₫
12 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công và kiểm soát cửa dùng vân tay BioSH-F08
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
2.880.000 ₫
11 mới từ 2.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UT7600
Hãng sản xuất: NEEDTEK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.890.000 ₫
9 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay HIP CM160
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LED, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.830.000 ₫
9 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Timmy T-200A
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Xuất xứ: - /
0
3.199.000 ₫
15 mới từ 3.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK SC103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
1.990.000 ₫
24 mới từ 1.800.000 ₫
1 cũ từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI RJ-2200A
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.590.000 ₫
18 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay JT-008
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.000.000 ₫
8 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 3000 T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.570.000 ₫
23 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKTeco VF300
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: America /
0
5.400.000 ₫
11 mới từ 5.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack Iclock 260C+ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 8000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
5.000.000 ₫
12 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK F18
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.160.000 ₫
32 mới từ 3.160.000 ₫
1 cũ từ 3.564.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack X638C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.390.000 ₫
16 mới từ 2.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK X658C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.299.000 ₫
11 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công GIGATA FA-113
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: Singapore /
0
7.200.000 ₫
16 mới từ 6.484.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"