Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ZKSoftware Iclock100
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1 / Số lần ghi giao dịch: 50 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: United States /
0
4.700.000 ₫
9 mới từ 4.685.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
J-TECH JT-11
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
4.600.000 ₫
2 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Hundure HTA-850P/MIF
Hãng sản xuất: HUNDURE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 150000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
4 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
INFINISCAN iS100
Hãng sản xuất: INFINISCAN / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
8.000.000 ₫
2 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron K-400
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
4.300.000 ₫
3 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Metron KPF-102
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Báo hết pin., / Cổng kết nối: RS232, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.300.000 ₫
4 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Metron KPX-628
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.900.000 ₫
2 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron QR-52A
TIMEPOWER 52, QR52A. Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Báo hết pin., Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
5.900.000 ₫
6 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công TIMMY MD-80B
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.050.000 ₫
22 mới từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
JIMI ZM-K5000
Hãng sản xuất: JIMI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
6.900.000 ₫
2 mới từ 6.900.000 ₫
1 cũ từ 6.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
JiMi ZM-T10B
Hãng sản xuất: JIMI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.299.000 ₫
2 mới từ 3.299.000 ₫
1 cũ từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Wimi WM-B600
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.500.000 ₫
2 mới từ 3.500.000 ₫
1 cũ từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
JIMI  ZM-5000T
Hãng sản xuất: JIMI / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
6.000.000 ₫
2 mới từ 6.000.000 ₫
1 cũ từ 6.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2200
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
2.750.000 ₫
29 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2300
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
2.950.000 ₫
31 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2300+RFID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
3.050.000 ₫
30 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
VIGILANCE DS-100
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
8.600.000 ₫
5 mới từ 8.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
HIP CM 230
Hãng sản xuất: HIP / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: Thailand /
0
3.409.091 ₫
3 mới từ 3.409.091 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Uchida C128
Hãng sản xuất: UCHIDA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Japan /
0
2.950.250 ₫
2 mới từ 2.950.250 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SEIKO Z120
Hãng sản xuất: SEIKO / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Lưu điện, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB / Xuất xứ: Thailand /
0
3.700.000 ₫
3 mới từ 3.465.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"