Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronald Jack U-160
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
2
2.400.000 ₫
46 mới từ 2.380.000 ₫
1 cũ từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding BioSH-X628
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.840.000 ₫
11 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ2200A/N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
5
2.600.000 ₫
27 mới từ 1.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TIMETREX TT-A8
Hãng sản xuất: TIME TREX / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
5.600.000 ₫
15 mới từ 5.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
JM JM-168
Hãng sản xuất: JM / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 300 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Xuất xứ: Taiwan /
0
2.480.000 ₫
10 mới từ 2.470.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA-T2
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo hết pin., Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: - /
0
3.150.000 ₫
36 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F8
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.799.000 ₫
34 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK RJ3300A/N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: - /
0
3.700.000 ₫
17 mới từ 2.400.000 ₫
1 cũ từ 2.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack T4000
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.670.000 ₫
25 mới từ 2.241.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-9089
Wise Eye WSE-9089, WSE-9089. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
7.000.000 ₫
41 mới từ 7.000.000 ₫
1 cũ từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.250.000 ₫
25 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 4000TID+C
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 4000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB / Xuất xứ: Thailand /
0
3.100.000 ₫
10 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 3000 T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.580.000 ₫
23 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-2600D
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.500.000 ₫
28 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2200
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
33 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
KEICO FPC-301SF
Hãng sản xuất: KEICO / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 32000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Korea /
0
11.760.000 ₫
2 mới từ 11.760.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công WISE EYE WSE 7200
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 1000000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/
0
2.800.000 ₫
27 mới từ 2.740.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack X638C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.400.000 ₫
19 mới từ 2.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Vân Tay kiểm soát cửa GIGATA 789A
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Singapore /
0
4.300.000 ₫
10 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon NS 2350E
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
25 mới từ 275.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"