Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Soyal AR-721H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP/ Xuất xứ: Taiwan /
0
1.439.000 ₫
18 mới từ 1.277.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SOYAL AR 757H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1024 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.750.000 ₫
17 mới từ 1.750.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
4,7
2.500.000 ₫
47 mới từ 2.300.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Kings Power KP-970A
KP 970A, KP970A. Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Xuất xứ: Taiwan /
0
3.100.000 ₫
28 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.790.000 ₫
43 mới từ 1.790.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Metron TR-868
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.100.000 ₫
7 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron QR-52A
TIMEPOWER 52, QR52A. Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Báo hết pin., Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
5.800.000 ₫
6 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI RJ-2200N
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.390.000 ₫
21 mới từ 2.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SUNBEAM X649N
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Japan /
0
3.900.000 ₫
5 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack iFace200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: - /
0
9.390.000 ₫
6 mới từ 9.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding BioSH-3000T + ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
13 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Granding 3000TID-C
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.750.000 ₫
20 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG BẰNG GƯƠNG MẶT J-TECH JT-302i
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 5000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485/ Xuất xứ: Taiwan /
0
9.725.000 ₫
5 mới từ 9.725.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X668C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
3.200.000 ₫
6 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công VIRA F678
Hãng sản xuất: VIRA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3200000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB / Xuất xứ: Malaysia /
5
3.700.000 ₫
7 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
NIDEKA AP-20
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện Xuất xứ: Japan /
0
4.650.000 ₫
11 mới từ 4.504.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA SC700
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: Saint Kitts and Nevis /
0
2.700.000 ₫
13 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy châm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
3.400.000 ₫
13 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
IDKO IK360
Hãng sản xuất: IDKO / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 8000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
7.150.000 ₫
2 mới từ 7.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay và WIFI Ronald Jack 5000T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.700.000 ₫
7 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"