Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
RonalJack 3300A
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.200.000 ₫
11 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronal Jack RJ-880
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.940.000 ₫
28 mới từ 445.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Suprema BioStation BST-OC
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 50000 / Số lần ghi giao dịch: 500000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
14.500.000 ₫
17 mới từ 14.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA-3000TC
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, /
0
3.800.000 ₫
18 mới từ 3.700.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Hitech X628C
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.600.000 ₫
33 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ từ 2.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA 5000T+ID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, Wireless/ Xuất xứ: - /
0
3.870.000 ₫
25 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
4.455.000 ₫
49 mới từ 3.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SUPREMA XPASS SLIM
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 50000 / Số lần ghi giao dịch: 40000 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Korea /
0
7.000.000 ₫
13 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SUPREMA X-STATION XSM
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 5000 / Số lần ghi giao dịch: 1000000 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Korea /
0
13.000.000 ₫
11 mới từ 13.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK F18
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.160.000 ₫
32 mới từ 3.160.000 ₫
1 cũ từ 3.564.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay GIGATA 777
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 300000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB /
0
2.080.000 ₫
47 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 888
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
4.580.000 ₫
11 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Gigata 839
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.170.000 ₫
25 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
WISE EYE WSE-750A
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-422, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
4.410.000 ₫
5 mới từ 4.410.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy châm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
3.800.000 ₫
8 mới từ 3.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng Smart Tech ST-100
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.850.000 ₫
5 mới từ 1.830.000 ₫
Uchida C128
Hãng sản xuất: UCHIDA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Japan /
0
2.904.000 ₫
6 mới từ 2.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack TX628
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.636.364 ₫
10 mới từ 2.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng KOBIO SC700
Hãng sản xuất: Kobio / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Korea /
0
2.475.000 ₫
12 mới từ 2.475.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800D
WSE 2800D, WSE2800D. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
12 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"