Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ronald Jack 3000TID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.900.000 ₫
24 mới từ 1.900.000 ₫
1 cũ từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack RJ-2200N
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.800.000 ₫
29 mới từ 1.545.000 ₫
1 cũ từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon PCACS-SC403
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 30000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
12 mới từ 3.000.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
14 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA-FA1
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, Wireless, Wiegand, / Xuất xứ: China /
0
7.850.000 ₫
12 mới từ 7.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon FTA-FA2
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: China /
0
7.850.000 ₫
11 mới từ 7.850.000 ₫
1 cũ từ 10.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI RJ-2200N
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.390.000 ₫
15 mới từ 2.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
DSB TR-6B
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 300 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.490.000 ₫
12 mới từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-850A
WSE-850A, WSE 850A. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 500000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
5
3.100.000 ₫
16 mới từ 3.200.000 ₫
1 cũ từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack 3000 T-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.580.000 ₫
13 mới từ 2.580.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2200
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
2.590.000 ₫
17 mới từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA2300
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: - /
0
2.850.000 ₫
13 mới từ 2.850.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TA10
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 120000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.300.000 ₫
14 mới từ 3.300.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE 810A
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
8.220.000 ₫
11 mới từ 8.220.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công khuôn mặt + vân tay MITA 007
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/
0
5.850.000 ₫
12 mới từ 5.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
GIGATA 909
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: USB /
0
2.400.000 ₫
13 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy GIGATA 990N
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0
0
1.950.000 ₫
13 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy GIGATA 990A
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0
0
1.940.000 ₫
16 mới từ 1.940.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon NS 2350E
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB / Xuất xứ: - /
0
2.290.000 ₫
9 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE 2700D
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện Xuất xứ: Malaysia /
0
2.600.000 ₫
5 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"