Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vigilance VT600
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
1.950.000 ₫
16 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Soyal AR-327H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 1200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.940.000 ₫
16 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Soyal AR-727H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 1024 / Số lần ghi giao dịch: 1200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.350.000 ₫
23 mới từ 890.000 ₫
1 cũ từ 2.364.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SOYAL AR757 H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
9 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TP 103
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.000.000 ₫
13 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
3
3.400.000 ₫
61 mới từ 325.000 ₫
1 cũ từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware F701
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
6.750.000 ₫
10 mới từ 6.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Ronald Jack Iface302
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 5000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
6.600.000 ₫
31 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
32 mới từ 2.227.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA-U300+ID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1600 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, Xuất xứ: China /
0
3.650.000 ₫
32 mới từ 3.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack B3-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-485, /
0
3.300.000 ₫
20 mới từ 2.700.000 ₫
1 cũ từ 2.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân thẻ cảm ứng Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.450.000 ₫
43 mới từ 330.000 ₫
1 cũ từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA 5000T+ID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, Wireless/ Xuất xứ: - /
0
3.850.000 ₫
31 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon FTA U300C+ID
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.490.000 ₫
25 mới từ 3.490.000 ₫
1 cũ từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Silicon TR-7700
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.670.000 ₫
37 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronand Jack F702
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
0
5.250.000 ₫
13 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack iClock660
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
7.650.000 ₫
20 mới từ 3.571.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công MITA F08
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 40000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.900.000 ₫
35 mới từ 3.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 008
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
5.920.000 ₫
19 mới từ 5.593.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKAccess ZK4500
ZK4500. Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: America /
0
1.501.000 ₫
7 mới từ 1.247.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"