Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công TA-600
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, /
0
2.999.000 ₫
12 mới từ 2.900.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA-400(AC-410)
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, /
0
8.800.000 ₫
5 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD RJP100
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.990.000 ₫
5 mới từ 3.919.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TP 103
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.000.000 ₫
7 mới từ 2.000.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA-701
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 150000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
8.657.000 ₫
4 mới từ 8.657.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Granding Q2 ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Japan /
0
4.499.000 ₫
5 mới từ 4.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
HIT MP4100
Hãng sản xuất: HIT / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Indonesia /
0
3.750.000 ₫
3 mới từ 3.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack F-701
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.950.000 ₫
14 mới từ 3.950.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron MD-20B
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, -, / Cổng kết nối: RS232, -, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
3.400.000 ₫
5 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Silicon FTA-F-smart
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: China /
0
4.590.000 ₫
6 mới từ 4.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công in kim TIMEMASTER TM-920
Hãng sản xuất: TIMEMASTER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 200 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
3.785.000 ₫
5 mới từ 3.785.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công TIMEMASTER TM-720
Hãng sản xuất: TIMEMASTER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 200 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
4.269.430 ₫
4 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack iFace200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đầy dữ liệu/ Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485/ Xuất xứ: - /
0
7.500.000 ₫
7 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Metron F-202C
F-202C, F202C, F-202 C. Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
5
5.490.000 ₫
6 mới từ 5.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Granding 3000TID-C
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.590.000 ₫
19 mới từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.810.000 ₫
20 mới từ 2.623.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
DAL-ZK - 3000TID
Hãng sản xuất: DAL-ZK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 8000 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.899.000 ₫
7 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Gigata 839
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.170.000 ₫
21 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Đầu đọc phụ bằng vân tay SR-100
Loại phụ kiện: - / Hãng sản xuất: Ronald Jack /
0
1.780.000 ₫
5 mới từ 1.554.300 ₫
Đầu đọc phụ bằng vân tay SR-100 + ID
Loại phụ kiện: - / Hãng sản xuất: Ronald Jack /
0
2.190.000 ₫
4 mới từ 2.190.000 ₫

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"