Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vigilance TA-400(AC-410)
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, /
0
8.700.000 ₫
8 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SCT-4000
Hãng sản xuất: COEX / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 2200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, /
0
6.820.000 ₫
8 mới từ 6.820.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
PEGASUS PB-2752 (đọc thẻ mã vạch)
Hãng sản xuất: PEGASUS / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 6000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: -, /
0
9.900.000 ₫
10 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald RJB 100
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.400.000 ₫
15 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Pegasus PP3750
Hãng sản xuất: PEGASUS / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: RS232, USB , / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
8 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
PEGASUS PP 6750
Hãng sản xuất: PEGASUS / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 8000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: In 2màu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.200.000 ₫
9 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ACROPRINT ATR20-20
Hãng sản xuất: ACROPRINT / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ từ / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: America /
0
11.600.000 ₫
5 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Seiko QR 550
Hãng sản xuất: SEIKO / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Thailand /
0
3.870.000 ₫
13 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack SC-403
SC403. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.080.000 ₫
66 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSoftware IClock2000
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 6000 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.990.000 ₫
6 mới từ 3.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay, kết hợp kiểm soát vào ra FGR 007
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: USB , RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
16.000.000 ₫
15 mới từ 16.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA-701
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 150000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.923.540 ₫
8 mới từ 6.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack U160
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 80000 / Số lần ghi giao dịch: 2200 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.100.000 ₫
45 mới từ 2.900.000 ₫
1 cũ từ 3.143.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Umei RJ-2300A
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
26 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALDJACK TPU-160
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2 / Số lần ghi giao dịch: 80 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.300.000 ₫
8 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
J-Tech JT-100
JT-100, JT100. Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 7500 / Số lần ghi giao dịch: 32000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: - /
0
2.900.000 ₫
9 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công WISE EYE WSE 268
WISE EYE WSE 268, WSE 268. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: - /
0
1.980.000 ₫
52 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công KIMI KM520
Hãng sản xuất: KIMI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.200.000 ₫
15 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Gigata 8683
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
5.000.000 ₫
6 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F-8
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính/ Xuất xứ: Malaysia /
0
5.240.000 ₫
9 mới từ 5.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"