Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronald Jack SC-403
SC403. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.080.000 VNĐ
73 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack K-300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
2
2.110.000 VNĐ
48 mới từ 2.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD  F4-VISTA
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.600.000 VNĐ
43 mới từ 3.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack S-300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.940.000 VNĐ
47 mới từ 1.930.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TIMMY T180S
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.950.000 VNĐ
9 mới từ 2.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy NE600
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, / Cổng kết nối: Máy tính, / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.600.000 VNĐ
13 mới từ 2.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Suprema BioStation BST-OC
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 50000 / Số lần ghi giao dịch: 500000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
14.500.000 VNĐ
16 mới từ 14.500.000 VNĐ
1 cũ từ 14.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Hitech X628
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.280.000 VNĐ
50 mới từ 2.280.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK 5000A PRO
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.750.000 VNĐ
56 mới từ 2.450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK S400
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.370.000 VNĐ
52 mới từ 1.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK SC103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.000.000 VNĐ
36 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI RJ-2200N
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.600.000 VNĐ
27 mới từ 2.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay  H628
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.399.000 VNĐ
11 mới từ 2.399.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng  MITA 9000C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, /
0
2.290.000 VNĐ
48 mới từ 2.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Wise Eye WSE-2600
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.300.000 VNĐ
12 mới từ 2.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
NITGEN NAC-5000F (EM)
Hãng sản xuất: NITGEN / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ cảm ứng và chụp hình khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 40000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB , TCP/IP, RS-485, Wireless, Wiegand/ Xuất xứ: Korea /
0
19.300.000 VNĐ
9 mới từ 19.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Nitgen NAC-2500R
Hãng sản xuất: NITGEN / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 5000 / Số lần ghi giao dịch: 67500 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, -, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Korea /
0
18.800.000 VNĐ
5 mới từ 18.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack X628e
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: - /
0
2.650.000 VNĐ
23 mới từ 2.430.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Uchida C8T
Hãng sản xuất: UCHIDA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 120000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.737.000 VNĐ
2 mới từ 3.737.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Uchida F395
Hãng sản xuất: UCHIDA / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
10.637.000 VNĐ
2 mới từ 10.637.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"