Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công
Hãng sản xuất: HUNDURE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 8200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, /
0
2.890.000 ₫
8 mới từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng dấu vân tay F-7
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
4.099.000 ₫
9 mới từ 4.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ SOYAL AR 829E
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
4.199.000 ₫
16 mới từ 4.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
IDTI ISC-101
Hãng sản xuất: IDTI / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 10000 / Số lần ghi giao dịch: 10000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Korea /
0
5.200.000 ₫
5 mới từ 5.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI CD-9820
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.500.000 ₫
27 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Granding Q-Clear + ID
Hãng sản xuất: GRANDING / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Japan /
0
3.440.000 ₫
13 mới từ 3.440.000 ₫
1 cũ từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay Adel X915
Hãng sản xuất: ADEL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: America /
0
3.280.000 ₫
9 mới từ 2.820.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZKSOFTWARE IClock 660
IClock660. Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 8000 / Số lần ghi giao dịch: 200000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
8.300.000 ₫
5 mới từ 6.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack SC-103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
1.990.000 ₫
34 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công WISE EYE WSE-9079
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
4.404.000 ₫
43 mới từ 4.404.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UMEI RJ-2200A
Hãng sản xuất: UMEI / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.700.000 ₫
19 mới từ 2.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công vân tay HITECH X999
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.340.000 ₫
20 mới từ 2.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
TIMMY–65S
TIMMY 65S. Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
2.299.000 ₫
7 mới từ 2.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK 3000T
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
22 mới từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-8000T
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.720.000 ₫
18 mới từ 2.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Wise Eye WSE-2600
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
8 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
24 mới từ 2.623.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900
Loại phụ kiện: Thẻ thông minh / Hãng sản xuất: Mita /
0
1.630.000 ₫
14 mới từ 1.630.000 ₫
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800A
WSE 2800A, WSE2800A. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
9 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800D
WSE 2800D, WSE2800D. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
12 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"