Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Ronal Jack RJ-880
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.940.000 ₫
29 mới từ 445.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ SOYAL AR 829E
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 15000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
4.199.000 ₫
19 mới từ 4.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ, vân tay Soyal AR-821EF
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1450 / Số lần ghi giao dịch: 11000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.995.000 ₫
19 mới từ 2.995.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Abrivision ABS200-AC
Hãng sản xuất: ABRIVISION / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm sóat ra vào bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Singapore /
0
3.590.000 ₫
9 mới từ 3.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack 5000AID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
3
3.400.000 ₫
47 mới từ 3.120.000 ₫
1 cũ từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Nideka NU-2100
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2 / Số lần ghi giao dịch: 80 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
11 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
METRON X639U-ID
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
7.800.000 ₫
2 mới từ 7.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK SC103
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
1.990.000 ₫
26 mới từ 1.800.000 ₫
1 cũ từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Hitech X628C
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.500.000 ₫
33 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ từ 2.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK 4000TID-C
RONALD 4000TID-C, 4000TID-C. Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.550.000 ₫
55 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-2600D
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.310.000 ₫
26 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK 3000T
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: TCP/IP, RS-232C, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
21 mới từ 2.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK - 5000 AID(MT)
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.730.000 ₫
24 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MITA 7789
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 3000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
25 mới từ 2.623.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
DAL-ZK - 3000TID
Hãng sản xuất: DAL-ZK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 8000 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Chuông báo giờ/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
3.200.000 ₫
6 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Gigata 839
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.100.000 ₫
23 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công và kiểm soát ra vào Kobio F19
Hãng sản xuất: Kobio / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: TCP/IP, Wiegand/ Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
3.360.000 ₫
13 mới từ 3.360.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Kobio iFace800
Hãng sản xuất: Kobio / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay, thẻ cảm ứng và chụp hình khuôn mặt / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Korea /
0
6.680.000 ₫
19 mới từ 6.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công RONALD JACK SF200/ID
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 1500 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: TCP/IP, Wiegand/
0
2.390.000 ₫
5 mới từ 2.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800D
WSE 2800D, WSE2800D. Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu Xuất xứ: Malaysia /
0
2.500.000 ₫
12 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "chấm công bằng vân tay"