Sản phẩm về "chat voice"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SIEMENS HiPath 1150-8-28
Hãng sản xuất: Siemens / Loại: Tổng đài điện thoại / Số trung kế: 0 / Số thuê bao: 28 / Số tối đa thuê bao: 50 / Kết nối: Wireless, USB, LAN, Modem, SERIAL (cổng COM )/ Tính năng: Quay số tắt, Quay số nhanh, Tự động trả lời, Báo thức, Bàn điều khiển, lập trình, Chuyển cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Phân phối cuộc gọi ( UCD ), Chống làm phiền (DND), Voice mail, Đàm thoại hội nghị, Bảo mật đường truyền dữ liệu, Mã khoá cho từng thuê bao và hệ thống, Nhạc chờ và nhạc nền, Tính năng khác/ Mở rộng: Lập trình kết nối với máy tính, Voice-Video chat, Thuê bao kỹ thuật số, Hiển thị số gọi đến/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
4
7.000.000 ₫

1 cũ từ 7.000.000 ₫
Panasonic KX TES 824 (5-16)
Hãng sản xuất: Panasonic / Loại: Tổng đài điện thoại / Số trung kế: 0 / Số thuê bao: 16 / Số tối đa thuê bao: 24 / Kết nối: SERIAL (cổng COM ), RS 232, Máy Fax, Card DISA (Phục vụ tự động)/ Tính năng: Thông báo lời chào (DISA), Quay số tắt, Quay số nhanh, Tự động trả lời, Tự động gọi lại, Hạn chế thời gian, cuộc gọi, Báo thức, Bàn điều khiển, lập trình, Chuyển cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Gọi khẩn cấp, Cướp chuông(nhặt cuộc gọi), Phân phối cuộc gọi ( UCD ), Chống làm phiền (DND), Đàm thoại hội nghị, Bảo mật đường truyền dữ liệu, Mã khoá cho từng thuê bao và hệ thống, Nhạc chờ và nhạc nền, Hộp thư thoại, Thiết lập đường dây trực tiếp (DID), Truy tìm cuộc gọi trong nhóm, Tính năng khác/ Mở rộng: Kết nối Voice IP, Lập trình kết nối với máy tính, Định tuyến tự động(ARS), Bản tin chi tiết các cuộc gọi(SMDR), Cổng RS-232 phục vụ in cước, Dùng cho cả điện thoại Analog và Digital, Ghi âm cuộc gọi, Voice-Video chat, Hỗ trợ đảo cực, In cuộc gọi, Thuê bao kỹ thuật số, Lựa chọn kiểu quay số, Cho phép lập trình bằng điện thoại thường, Lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại công cộng, Hiển thị số gọi đến/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
5
4.700.000 ₫
15 mới từ 4.650.000 ₫
2 cũ từ 3.600.000 ₫
Panasonic KX-TDA600 (16-200)
Hãng sản xuất: Panasonic / Loại: Tổng đài điện thoại / Số trung kế: 0 / Số thuê bao: 0 / Số tối đa thuê bao: 0 / Kết nối: Wireless, USB, RSC, SERIAL (cổng COM ), Vô tuyến, Hữu tuyến, RS 232, Máy Fax, Card DISA (Phục vụ tự động)/ Tính năng: Màn hiển thị, Thông báo lời chào (DISA), Quay số tắt, Quay số nhanh, Tự động trả lời, Tự động gọi lại, Hạn chế thời gian, cuộc gọi, Báo thức, Bàn điều khiển, lập trình, Chuyển cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Gọi khẩn cấp, Cướp chuông(nhặt cuộc gọi), Phân phối cuộc gọi ( UCD ), Chống làm phiền (DND), Voice mail, Đàm thoại hội nghị, Bảo mật đường truyền dữ liệu, Mã khoá cho từng thuê bao và hệ thống, Nhạc chờ và nhạc nền, Hộp thư thoại, Thiết lập đường dây trực tiếp (DID), Truy tìm cuộc gọi trong nhóm, Tính năng khác/ Mở rộng: Kết nối Voice IP, Lập trình kết nối với máy tính, Định tuyến tự động(ARS), Bản tin chi tiết các cuộc gọi(SMDR), Cổng RS-232 phục vụ in cước, Dùng cho cả điện thoại Analog và Digital, Doorphone điện thoại cửa, chuông cửa, Ghi âm cuộc gọi, Voice-Video chat, Backup nguồn dự phòng, Dịch vụ E1, Hỗ trợ đảo cực, In cuộc gọi, Thuê bao kỹ thuật số, Lựa chọn kiểu quay số, Cho phép lập trình bằng điện thoại thường, Lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại công cộng, Hiển thị số gọi đến/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
119.990.000 ₫
6 mới từ 119.990.000 ₫
Panasonic KX-TDA600 (16-152)
Hãng sản xuất: Panasonic / Loại: Tổng đài điện thoại / Số trung kế: 0 / Số thuê bao: 0 / Số tối đa thuê bao: 0 / Kết nối: Wireless, ISDN, USB, RSC, SERIAL (cổng COM ), Vô tuyến, Hữu tuyến, RS 232, Máy Fax, Card DISA (Phục vụ tự động)/ Tính năng: Màn hiển thị, Thông báo lời chào (DISA), Quay số tắt, Quay số nhanh, Tự động trả lời, Tự động gọi lại, Hạn chế thời gian, cuộc gọi, Báo thức, Bàn điều khiển, lập trình, Chuyển cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Gọi khẩn cấp, Cướp chuông(nhặt cuộc gọi), Phân phối cuộc gọi ( UCD ), Chống làm phiền (DND), Voice mail, Đàm thoại hội nghị, Bảo mật đường truyền dữ liệu, Mã khoá cho từng thuê bao và hệ thống, Nhạc chờ và nhạc nền, Hộp thư thoại, Thiết lập đường dây trực tiếp (DID), Truy tìm cuộc gọi trong nhóm, Tính năng khác/ Mở rộng: Tích hợp SMS, Kết nối Voice IP, Lập trình kết nối với máy tính, Định tuyến tự động(ARS), Bản tin chi tiết các cuộc gọi(SMDR), Cổng RS-232 phục vụ in cước, Dùng cho cả điện thoại Analog và Digital, Doorphone điện thoại cửa, chuông cửa, Ghi âm cuộc gọi, Voice-Video chat, Backup nguồn dự phòng, Dịch vụ E1, Hỗ trợ đảo cực, In cuộc gọi, Thuê bao kỹ thuật số, Lựa chọn kiểu quay số, Cho phép lập trình bằng điện thoại thường, Lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại công cộng, Hiển thị số gọi đến/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
112.900.000 ₫
5 mới từ 112.900.000 ₫
Panasonic KX-TDA600 (16-128)
Hãng sản xuất: Panasonic / Loại: Tổng đài điện thoại / Số trung kế: 0 / Số thuê bao: 0 / Số tối đa thuê bao: 0 / Kết nối: Wireless, ISDN, USB, RSC, SERIAL (cổng COM ), Vô tuyến, Hữu tuyến, RS 232, Máy Fax, Card DISA (Phục vụ tự động)/ Tính năng: Màn hiển thị, Thông báo lời chào (DISA), Quay số tắt, Quay số nhanh, Tự động trả lời, Tự động gọi lại, Hạn chế thời gian, cuộc gọi, Báo thức, Bàn điều khiển, lập trình, Chuyển cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Gọi khẩn cấp, Cướp chuông(nhặt cuộc gọi), Phân phối cuộc gọi ( UCD ), Chống làm phiền (DND), Voice mail, Đàm thoại hội nghị, Bảo mật đường truyền dữ liệu, Mã khoá cho từng thuê bao và hệ thống, Nhạc chờ và nhạc nền, Hộp thư thoại, Thiết lập đường dây trực tiếp (DID), Truy tìm cuộc gọi trong nhóm, Tính năng khác/ Mở rộng: Tích hợp SMS, Lập trình kết nối với máy tính, Định tuyến tự động(ARS), Bản tin chi tiết các cuộc gọi(SMDR), Cổng RS-232 phục vụ in cước, Dùng cho cả điện thoại Analog và Digital, Doorphone điện thoại cửa, chuông cửa, Ghi âm cuộc gọi, Voice-Video chat, Backup nguồn dự phòng, Dịch vụ E1, Hỗ trợ đảo cực, In cuộc gọi, Thuê bao kỹ thuật số, Lựa chọn kiểu quay số, Cho phép lập trình bằng điện thoại thường, Lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại công cộng, Hiển thị số gọi đến/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
Liên hệ gian hàng
Panasonic KX-TDA600 (16-136)
Panasonic KX-TDA600 (16-136). Hãng sản xuất: Panasonic / Loại: Tổng đài điện thoại / Số trung kế: 0 / Số thuê bao: 0 / Số tối đa thuê bao: 0 / Kết nối: Wireless, ISDN, USB, RSC, CTI, SERIAL (cổng COM ), Vô tuyến, Hữu tuyến, RS 232, Máy Fax, Card DISA (Phục vụ tự động)/ Tính năng: Màn hiển thị, Thông báo lời chào (DISA), Quay số tắt, Quay số nhanh, Tự động trả lời, Tự động gọi lại, Hạn chế thời gian, cuộc gọi, Báo thức, Bàn điều khiển, lập trình, Chuyển cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Gọi khẩn cấp, Cướp chuông(nhặt cuộc gọi), Phân phối cuộc gọi ( UCD ), Chống làm phiền (DND), Voice mail, Đàm thoại hội nghị, Bảo mật đường truyền dữ liệu, Mã khoá cho từng thuê bao và hệ thống, Nhạc chờ và nhạc nền, Hộp thư thoại, Thiết lập đường dây trực tiếp (DID), Truy tìm cuộc gọi trong nhóm/ Mở rộng: Tích hợp SMS, Kết nối Voice IP, Lập trình kết nối với máy tính, Định tuyến tự động(ARS), Bản tin chi tiết các cuộc gọi(SMDR), Cổng RS-232 phục vụ in cước, Dùng cho cả điện thoại Analog và Digital, Doorphone điện thoại cửa, chuông cửa, Ghi âm cuộc gọi, Voice-Video chat, Backup nguồn dự phòng, Dịch vụ E1, Hỗ trợ đảo cực, In cuộc gọi, Thuê bao kỹ thuật số, Lựa chọn kiểu quay số, Cho phép lập trình bằng điện thoại thường, Lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại công cộng, Hiển thị số gọi đến/ Trọng lượng (g): 16000 / Xuất xứ: Malaysia /
5
33.000.000 ₫
11 mới từ 32.900.000 ₫
Logitech HD Webcam C525
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: 1280 x 720 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB2.0/ Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài/ Trọng lượng(g): 0 /
5
1.010.000 ₫
7 mới từ 1.010.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Panasonic TY-CC10W
Hãng sản xuất: Panasonic / Độ phân giải ảnh: 1280 x 720 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : 22fps / Kết nối: USB, USB2.0/ Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài/ Trọng lượng(g): 0 /
0
3.500.000 ₫
3 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech C170
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: - / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB, USB2.0/ Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài/ Trọng lượng(g): 0 /
4
410.000 ₫
13 mới từ 410.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech C615
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: 1280 x 720 / Số điểm ảnh: 8 triệu / Tốc độ khung : 8fps / Kết nối: USB, USB2.0/ Tính năng: Tích hợp micro, Chat Voice, Zoom số 8X/ Trọng lượng(g): 0 /
0
1.475.000 ₫
12 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech B990 HD
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: - / Số điểm ảnh: 5 triệu / Tốc độ khung : 30fps / Kết nối: USB/ Tính năng: Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài/ Trọng lượng(g): 0 /
0
2.530.000 ₫
3 mới từ 2.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech C110
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: 640x480 / Số điểm ảnh: 1.3 triệu / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB, USB2.0/ Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice/ Trọng lượng(g): 0 /
0
250.000 ₫
3 mới từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech HD Pro C920
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: 1920 x 1080 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB2.0/ Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, Zoom số 8X/ Trọng lượng(g): 0 /
4,5
2.250.000 ₫
9 mới từ 2.198.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Colorvis ND 80
Hãng sản xuất: Colorvis / Độ phân giải ảnh: 640x480 / Số điểm ảnh: 5 triệu / Tốc độ khung : 30fps / Kết nối: USB/ Tính năng: Chụp ảnh, Tích hợp micro, Chat Voice/ Trọng lượng(g): 0 /
4
280.000 ₫
4 mới từ 280.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech C920-C
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: 1920 x 1080 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB2.0/ Tính năng: Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài/ Trọng lượng(g): 170 /
5
2.700.000 ₫
6 mới từ 2.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech ConferenceCam CC3000e
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: - / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : 30fps / Kết nối: USB/ Tính năng: Tai nghe có gắn Microphone (ko dùng), Chụp ảnh, Chat Voice/ Trọng lượng(g): 0 /
0
15.150.000 ₫
6 mới từ 15.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Microsoft Lifecam Studio CAS-Q2F-00017
Hãng sản xuất: Microsoft / Độ phân giải ảnh: 1920 x 1080 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB/ Tính năng: Tai nghe có gắn Microphone (ko dùng), Chụp ảnh, Đèn hồng ngoại, Tích hợp micro, Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài, Zoom số 2X, Zoom số 4X, Zoom số 8X/ Trọng lượng(g): 0 /
0
1.859.000 ₫
3 mới từ 1.859.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech Conference Group
Hãng sản xuất: Gate / Độ phân giải ảnh: 1080x720 / Số điểm ảnh: 720 nghìn / Tốc độ khung : 60 fps / Kết nối: USB2.0/ Tính năng: Tai nghe có gắn Microphone (ko dùng), Chat Voice, Zoom số 8X/ Trọng lượng(g): 0 /
0
22.900.000 ₫
6 mới từ 22.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech C922
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: 1920 x 1080 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB2.0/ Tính năng: Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài/ Trọng lượng(g): 170 /
5
2.250.000 ₫
9 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam
Webcam Logitech C925e
Hãng sản xuất: Logitech / Độ phân giải ảnh: 1920 x 1080 / Số điểm ảnh: - / Tốc độ khung : - / Kết nối: USB2.0/ Tính năng: Chat Voice, Lưu ảnh vào bộ nhớ ngoài/ Trọng lượng(g): 200 /
5
2.290.000 ₫
9 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Webcam

Sản phẩm về "chat voice"