Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9 / RY35FV1A7
FHYC35KVE9, RY35FV1A7. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.000.000 ₫
4 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKE25GV1 / RKE25GV1
FTKE25GV1, RKE25GV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
3,7
6.100.000 ₫
7 mới từ 6.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKE35GV1 / RKE35GV1
FTKE35GV1, RKE35GV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.900.000 ₫
7 mới từ 8.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC60KVE9 / RY60GAV1A
FHYC60KVE9, RY60GAV1A. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21300 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
28.300.000 ₫
5 mới từ 28.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC100KVE9 / RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 35700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
40.000.000 ₫
5 mới từ 40.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC125KVE9 / RY125LUY1
FHYC125KVE9, RY125LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
43.000.000 ₫
5 mới từ 43.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC140KVE9 / RY140LUY1
FHYC140KVE9, RY140LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
47.500.000 ₫
5 mới từ 47.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD 35DVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.600.000 ₫
2 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS50FVMA/RXS50FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.600.000 ₫
8 mới từ 18.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71FVMA/RXS71FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24240 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
34.000.000 ₫
7 mới từ 34.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE25FV1 / RE25JV1
FTE25FV1, RE25JV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
6.350.000 ₫
8 mới từ 6.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE35FV1 / RE35JV1
FTE35FV1, RE35JV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
4,3
7.850.000 ₫
7 mới từ 7.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY35BVE/RY35FV1A
FHY35BVE/RY35FV1A, FHY35BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12900 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14400 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
15.800.000 ₫
2 mới từ 15.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY60BVE/RY60GAV1A
FHY60BVE/RY60GAV1A, FHY60BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21400 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24200 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.600.000 ₫
2 mới từ 25.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
74.700.000 ₫
5 mới từ 70.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
83.400.000 ₫
2 mới từ 83.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV/RXD50HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
19.100.000 ₫
7 mới từ 19.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 (1.5 Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11450 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.199.000 ₫
29 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM71HVMV/RXM71HVMV 2 chiều, dùng gas R32.
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21600 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.500.000 ₫
2 mới từ 30.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC60QVMV/RKC60QVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.200.000 ₫
7 mới từ 26.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"