Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FTKD71FVM/RKD71BVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.700.000 ₫
6 mới từ 25.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY125BVE5/RY125LUV1
FHY125BVE5, RY125LUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
33.100.000 ₫
3 mới từ 33.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS35EVMA / RKS35EBVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.000.000 ₫
11 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FDR06NY1/RUR06NY1
FDR06NY1/RUR06NY1, FDR06NY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 60000 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
58.800.000 ₫
2 mới từ 58.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
74.700.000 ₫
6 mới từ 70.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 60000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
68.300.000 ₫
3 mới từ 68.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
83.250.000 ₫
3 mới từ 83.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
85.600.000 ₫
2 mới từ 85.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 120000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
115.850.000 ₫
2 mới từ 115.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
31.000.000 ₫
13 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY100LAVE3/RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
36.900.000 ₫
9 mới từ 36.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FDMG36NUV1/R36NUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36500 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
31.600.000 ₫
5 mới từ 31.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV/RKS35EBVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.600.000 ₫
8 mới từ 11.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH30PUV2V/R30PUY2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27300 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
25.600.000 ₫
5 mới từ 25.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V/R30PUV2V+BRC1C61 (1 pha)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27300 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
26.180.000 ₫
3 mới từ 26.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3/R71LUV15(Y15)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 26600 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
29.800.000 ₫
6 mới từ 29.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD71HVMV/ RKD71HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
27.100.000 ₫
12 mới từ 27.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC25NVMV/RKC25NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.250.000 ₫
37 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FCQ60LUV1V/RZR60LUV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
36.200.000 ₫
4 mới từ 36.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
35.100.000 ₫
2 mới từ 35.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"