Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHC36NUV1/R36NUV1
FHC36NUV1/R36NUV1, FHC36NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
33.000.000 ₫
7 mới từ 32.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC48NUV1/R48NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
39.400.000 ₫
5 mới từ 39.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
31.000.000 ₫
12 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD50GVM/RKD50GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.700.000 ₫
9 mới từ 16.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE25LV1V/RE25LV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4,4
7.100.000 ₫
19 mới từ 6.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV (1.5HP)
Daikin FTKS35GVMV, RKS35GVMV. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12950 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5
12.700.000 ₫
59 mới từ 12.100.000 ₫
1 cũ từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV (3.0HP)
Daikin FTKS71GVMV, RKS71GVMV. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28300 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
28.200.000 ₫
24 mới từ 28.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD42HVMV/RKD42HVMV (1.7HP)
Daikin FTKD42HVMV, RKD42HVMV. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17100 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.500.000 ₫
6 mới từ 14.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD35HVMV/RKD35HVMV (1.5HP)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13650 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.350.000 ₫
16 mới từ 10.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE25MV1V/ RE25MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
6.650.000 ₫
9 mới từ 6.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD71HVMV/ RKD71HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
27.200.000 ₫
11 mới từ 27.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V/RNE60MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
19.400.000 ₫
32 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC25NVMV/RKC25NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.250.000 ₫
19 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC35NVMV/RKC35NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
3
11.549.000 ₫
21 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.150.000 ₫
14 mới từ 11.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS60GVMV/RXS60GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
28.200.000 ₫
8 mới từ 25.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V9 / REN60MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.750.000 ₫
18 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTV50AXV1V/RV50AXV1V (2.0Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
13.800.000 ₫
22 mới từ 13.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTV60AXV1V/RV60AXV1V (2.5Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.100.000 ₫
16 mới từ 18.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hoà Daikin FTV35BXV1V/RV35BXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
8.980.000 ₫
11 mới từ 8.980.000 ₫
1 cũ từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"