Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHC36NUV1/R36NUV1
FHC36NUV1/R36NUV1, FHC36NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
32.800.000 ₫
8 mới từ 32.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC42NUY1/R42NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
34.300.000 ₫
2 mới từ 34.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA / RKS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 290 / Xuất xứ: - /
3
23.550.000 ₫
6 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA / RKS71FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
28.500.000 ₫
8 mới từ 28.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
74.100.000 ₫
5 mới từ 70.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
60.442.155 ₫
4 mới từ 60.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS60F/RXS60F
Daikin FTXS60F, FTXS60F. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 23900 / Xuất xứ: - /
0
29.200.000 ₫
3 mới từ 29.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71F/RXS71F
Daikin FTXS71F, FTXS71F. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 28000 / Xuất xứ: - /
0
33.100.000 ₫
2 mới từ 33.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC48NUV1/R48NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
39.400.000 ₫
5 mới từ 39.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD71
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
27.400.000 ₫
4 mới từ 27.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVG05BV1 / RU05NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
48.100.000 ₫
7 mới từ 48.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3/RY71LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.000.000 ₫
14 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY100LAVE3/RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
36.900.000 ₫
10 mới từ 36.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY125LAVE3/RY125LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
39.800.000 ₫
9 mới từ 39.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FDMG36NUV1/R36NUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36500 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
31.700.000 ₫
6 mới từ 31.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD71GVM/RKD71GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.500.000 ₫
8 mới từ 24.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC48PUV2V/R48PUY2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
40.300.000 ₫
9 mới từ 40.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV/RXD25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.300.000 ₫
9 mới từ 9.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hoà 1 chiều Daikin FTNE50MV1V/RNE50MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.300.000 ₫
38 mới từ 13.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC60NVMV/RKC60NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
23.800.000 ₫
30 mới từ 23.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"