Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHC36NUV1/R36NUV1
FHC36NUV1/R36NUV1, FHC36NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
32.700.000 ₫
7 mới từ 32.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9 / RY35FV1A7
FHYC35KVE9, RY35FV1A7. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.000.000 ₫
4 mới từ 17.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH42NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
30.000.000 ₫
2 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD 50FVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.500.000 ₫
2 mới từ 17.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS35EVMA / RKS35EBVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.600.000 ₫
9 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY35BVE/RY35FV1A
FHY35BVE/RY35FV1A, FHY35BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12900 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 14400 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.900.000 ₫
2 mới từ 15.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHY50BVE/RY50GAV1A
FHY50BVE/RY50GAV1A, FHY50BVE. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 16900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 18800 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
21.300.000 ₫
2 mới từ 21.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD35DVM/RKD35DVM
Daikin FTKD35DVM, FTKD35DVM. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.600.000 ₫
6 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD71
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
27.300.000 ₫
5 mới từ 27.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS60EVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.200.000 ₫
4 mới từ 25.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FDMG36NUV1/R36NUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36500 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
31.500.000 ₫
4 mới từ 31.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD71GVM/RKD71GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.400.000 ₫
7 mới từ 24.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa  Daikin FTXD-50
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 22190 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.100.000 ₫
2 mới từ 18.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FT60JV1V/R60JV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22530 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
22.300.000 ₫
2 mới từ 22.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV/RXS35EBVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13600 / Xuất xứ: Nhật Bản - Malaysia /
0
13.450.000 ₫
5 mới từ 13.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV/RXS50FVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Malaysia /
0
20.200.000 ₫
4 mới từ 18.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH24PUV2V/R24PUV2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 23000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
22.400.000 ₫
7 mới từ 22.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD35HVMV/RKD35HVMV (1.5HP)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13650 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.150.000 ₫
14 mới từ 10.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV/RXD25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.600.000 ₫
11 mới từ 9.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM25HMVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.050.000 ₫
11 mới từ 10.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"