Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHC36NUV1/R36NUV1
FHC36NUV1/R36NUV1, FHC36NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
32.700.000 ₫
6 mới từ 32.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71FVMA/RXS71FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24240 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
34.000.000 ₫
5 mới từ 34.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FT50GV1G/R50GV1G
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.600.000 ₫
4 mới từ 13.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA / RKS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 290 / Xuất xứ: - /
3
23.550.000 ₫
6 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
74.100.000 ₫
5 mới từ 74.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC36NUV1/R36NUY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
36.400.000 ₫
2 mới từ 36.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVG05BV1 / RU05NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
48.100.000 ₫
6 mới từ 47.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE50KV1/RE50KV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.500.000 ₫
4 mới từ 12.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV/RKD35GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.950.000 ₫
8 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE25MV1V/ RE25MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
6.650.000 ₫
8 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V/RNE25MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.300.000 ₫
30 mới từ 6.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hoà 1 chiều Daikin FTNE50MV1V/RNE50MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.000.000 ₫
41 mới từ 12.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKV50NVMV/RKV50NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.200.000 ₫
18 mới từ 20.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.100.000 ₫
37 mới từ 8.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V9 / REN50MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
13.000.000 ₫
26 mới từ 12.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V9 / REN60MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.100.000 ₫
17 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 9000Btu 2 chiều Inverter FTXM25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.500.000 ₫
14 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Điều hòa Daikin 12.000Btu 2 chiều Inverter FTXM35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 120000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.350.000 ₫
14 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa 1 chiều Daikin FTN35JXV1V/RN35CJXV1V 11000BTU
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
9.050.000 ₫
3 mới từ 9.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter FTKC71QVMV/RKC71QVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.400.000 ₫
17 mới từ 25.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"