Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHYC140KVE9 / RY140LUY1
FHYC140KVE9, RY140LUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
47.500.000 ₫
5 mới từ 47.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS50FVMA / RKS50FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17100 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.900.000 ₫
6 mới từ 17.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 100000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
74.100.000 ₫
5 mới từ 70.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD50GVM/RKD50GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.100.000 ₫
8 mới từ 16.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 3MXS68EVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Đặt cửa sổ / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 23202 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.300.000 ₫
2 mới từ 30.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV (2.5HP)
Daikin FTKS60GVMV, RKS60GVMV. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
27.000.000 ₫
36 mới từ 25.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD35HVMV/RKD35HVMV (1.5HP)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13650 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.150.000 ₫
19 mới từ 10.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE25MV1V/ RE25MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
6.650.000 ₫
10 mới từ 6.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V/RNE25MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.500.000 ₫
42 mới từ 6.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V/RNE60MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.690.000 ₫
29 mới từ 15.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC25NVMV/RKC25NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.000.000 ₫
36 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC60NVMV/RKC60NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
23.700.000 ₫
25 mới từ 22.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 (1.5 Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11450 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
5
8.350.000 ₫
33 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9 (1HP)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.500.000 ₫
48 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTV50AXV1V/RV50AXV1V (2.0Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
13.700.000 ₫
23 mới từ 13.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC20PVMV/RKC20PVMV (Inverter)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.250.000 ₫
6 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 12000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
12.350.000 ₫
20 mới từ 11.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTHM50HVMV/RHM50HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17750 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.200.000 ₫
14 mới từ 18.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV + BRC7F635F9 (Remote không dây)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
35.150.000 ₫
3 mới từ 35.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Máy lạnh Daikin FTKC25PVMV 1HP
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.700.000 ₫
3 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"