Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Daikin FHC42NUV1/R42NUV1
FHC42NUV1/R42NUV1, FHC42NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42700 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
37.000.000 ₫
5 mới từ 36.170.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC21NUV1/R21NUV1
FHC21NUV1/R21NUV1, FHC21NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
24.800.000 ₫
7 mới từ 23.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD50FVM / RKD50BVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
15.500.000 ₫
7 mới từ 15.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD60FVM/RXD60BVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21170 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24580 /
0
23.550.000 ₫
8 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FT60FVM/R60BV1
FT60FVM, R60BV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
16.800.000 ₫
10 mới từ 16.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH42NUV1/R42NUY1
FH42NUV1, R42NUY1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
30.300.000 ₫
5 mới từ 30.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS35EVMA (Inverter)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.640.000 ₫
11 mới từ 11.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FT25GV1G/R25GV1G
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
6.900.000 ₫
6 mới từ 6.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS50FVMA / RKS50FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17100 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.900.000 ₫
7 mới từ 17.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA / RKS60FVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 290 / Xuất xứ: - /
3
24.200.000 ₫
7 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPG18BY1/RU18NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 180000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
127.000.000 ₫
5 mới từ 127.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVPG20BY1/RU20NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 200000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
133.000.000 ₫
5 mới từ 133.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVG05BV1 / RU05NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 50000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
48.100.000 ₫
8 mới từ 48.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD50GVM/RKD50GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.590.000 ₫
11 mới từ 16.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC24PUV2V/R24PUV2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 23000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
25.850.000 ₫
10 mới từ 25.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV/RXS71GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
35.400.000 ₫
7 mới từ 33.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin 9000Btu 2 chiều Inverter FTXM25HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.500.000 ₫
16 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
14.900.000 ₫
4 mới từ 14.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC60NVMV 22000BTU, 1 chiều, Invester
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
25.300.000 ₫
6 mới từ 24.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC60QVMV/RKC60QVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.300.000 ₫
4 mới từ 26.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"