Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FTXD60FVM/RXD60BVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21170 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 24580 /
0
23.550.000 ₫
7 mới từ 23.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD71FVM/RXD71BVMA
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 29000 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
29.800.000 ₫
7 mới từ 25.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD60FVM/RKD60BVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.900.000 ₫
5 mới từ 17.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVG08BV1/RU08NY1
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 80000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
70.500.000 ₫
6 mới từ 70.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD71
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
27.300.000 ₫
5 mới từ 27.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD50GVM/RKD50GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.700.000 ₫
7 mới từ 16.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa DAIKIN FTKD60GVM/RKD60GVM
FTKD60GVM, RKD60GVM. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21200 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
22.800.000 ₫
4 mới từ 22.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV/RKD35GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
10.700.000 ₫
9 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD60GVMV/RKD60GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
21.600.000 ₫
6 mới từ 21.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD50FVMV/RXD50BVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 22200 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
17.400.000 ₫
6 mới từ 16.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV (1.5HP)
Daikin FTKS35GVMV, RKS35GVMV. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12950 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5
12.450.000 ₫
37 mới từ 11.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV (1.0HP) - 10200 BTU
Daikin FTKS25GVMV, RKS25GVMV. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10200 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
3
10.450.000 ₫
37 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV/RXD50HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.200.000 ₫
6 mới từ 19.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTM60KV1V/RM60KV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
20.967.000 ₫
4 mới từ 20.967.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.150.000 ₫
21 mới từ 11.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS35GVMV/RXS35GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.700.000 ₫
19 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS50GVMV/RXS50GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
21.700.000 ₫
16 mới từ 20.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV/RXS71GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
29.600.000 ₫
12 mới từ 29.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V9 / REN60MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.100.000 ₫
19 mới từ 18.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXM25HMVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.000.000 ₫
8 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"