Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHC36NUV1/R36NUV1
FHC36NUV1/R36NUV1, FHC36NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
32.800.000 ₫
8 mới từ 32.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FT60FVM/R60BV1
FT60FVM, R60BV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
16.300.000 ₫
11 mới từ 16.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS35EVMA (Inverter)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10900 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.640.000 ₫
10 mới từ 11.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS50FVMA (Inverter)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17700 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.900.000 ₫
9 mới từ 17.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY100LAVE3/RY100LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36100 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
36.900.000 ₫
9 mới từ 36.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY125LAVE3/RY125LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
39.800.000 ₫
9 mới từ 39.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FDMG36NUV1/R36NUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36500 / Kiểu điều hòa: Nối ống gió / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4
31.600.000 ₫
6 mới từ 31.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE25LV1V/RE25LV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4,4
7.100.000 ₫
27 mới từ 6.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa DAIKIN FTE35LV1V/RE35LV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11450 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
8.700.000 ₫
17 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC42PUV2V/R42PUY2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
37.000.000 ₫
10 mới từ 36.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FHC48PUV2V/R48PUY2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 48000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
40.300.000 ₫
9 mới từ 40.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH18PUV2V/R18PUV2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 16700 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
17.900.000 ₫
5 mới từ 17.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH24PUV2V/R24PUV2V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 23000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
22.400.000 ₫
7 mới từ 21.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTE25MV1V/ RE25MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
6.650.000 ₫
10 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V/RNE35MV1V
Daikin, máy lạnh, điều hòa. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.650.000 ₫
26 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC25NVMV/RKC25NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
9.000.000 ₫
28 mới từ 9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC35NVMV/RKC35NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
3
11.300.000 ₫
28 mới từ 11.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.600.000 ₫
36 mới từ 8.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTV60AXV1V/RV60AXV1V (2.5Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
18.700.000 ₫
19 mới từ 18.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTV60BXV1V/RV60BXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.300.000 ₫
6 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"