Sản phẩm về "daikin"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Điều hòa Daikin FHC18NUV1 / R18NUV1
FHC18NUV1/R18NUV1, FHC18NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18100 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
20.200.000 ₫
11 mới từ 20.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FT60FVM/R60BV1
FT60FVM, R60BV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 22500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
16.800.000 ₫
6 mới từ 16.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FH30NUV1/R30NUV1
FH30NUV1/R30NUV1, FH30NUV1. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 30000 / Kiểu điều hòa: Âm trần / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
24.150.000 ₫
9 mới từ 24.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FVY125LAVE3/RY125LUV1(Y1)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
39.800.000 ₫
11 mới từ 39.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD50GVM/RKD50GVM
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
16.590.000 ₫
10 mới từ 16.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều khiển máy lạnh Daikin ML-084
Loại: Remote /
0
80.000 ₫
6 mới từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật tư ngành lạnh
Điều hòa Daikin FTE25LV1V/RE25LV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
4,4
6.690.000 ₫
29 mới từ 6.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa DAIKIN FTE35LV1V/RE35LV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11450 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản - Thái Lan /
0
8.950.000 ₫
24 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKS50GVMV/RKS50GVMV (2.0HP)
Daikin FTKS50GVMV, RKS50GVMV. Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
18.500.000 ₫
48 mới từ 18.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKD35HVMV/RKD35HVMV (1.5HP)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13650 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.150.000 ₫
19 mới từ 10.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV/RXD35HVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
13.800.000 ₫
19 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC25NVMV/RKC25NVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Âm tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
8.800.000 ₫
34 mới từ 8.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTYN50JXV1V/RYN50CJXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.500.000 ₫
4 mới từ 18.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
11.500.000 ₫
19 mới từ 11.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV/RXS71GVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
34.500.000 ₫
13 mới từ 33.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 (1.5 Hp)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 11450 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.199.000 ₫
32 mới từ 6.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9 (1HP)
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.800.000 ₫
52 mới từ 6.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V9 / REN60MV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21800 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
0
18.300.000 ₫
20 mới từ 18.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTN60JXV1V/RN60CJXV1V
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 58 / Xuất xứ: Malaysia /
0
19.400.000 ₫
3 mới từ 19.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa
Điều hòa Daikin FTKC60QVMV/RKC60QVMV
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 20500 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
0
26.799.000 ₫
5 mới từ 26.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Điều hòa

Sản phẩm về "daikin"