Sản phẩm về "day cap mang"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cáp mạng cat5e 3m
Nước sản xuất: Singapore / Loại dây: Clipsal Cat-5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
4.000 VNĐ
14 mới từ 4.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng cat5e 5m
Nước sản xuất: Singapore / Loại dây: Clipsal Cat-5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
6.500 VNĐ
15 mới từ 6.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
GODEN JAPAN CAP SFTP( Chống Nhiễu ) CAT 6E (305M)
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
1.700.000 VNĐ
11 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
GODEN JAPAN CAP SFTP( Chống Nhiễu ) CAT 5E (305M)
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
1.020.000 VNĐ
11 mới từ 990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp đồng Golden SFTP Cat5E (Japan )
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
900.000 VNĐ
18 mới từ 850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp UTP TENDA 1002D cat5e thùng cuộn 100m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 5 /
0
195.000 VNĐ
13 mới từ 155.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek Cat.5e UTP 100m (1101-03004)
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2
585.000 VNĐ
25 mới từ 544.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat5e
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
0
1.020.000 VNĐ
18 mới từ 970.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link SFTP Cat 5e ( chống nhiễu )
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
980.000 VNĐ
25 mới từ 900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link - 4 pair SFTP Cat 5e (chống nhiễu) - 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
940.000 VNĐ
27 mới từ 900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp bấm máy 3m
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
13.000 VNĐ
3 mới từ 13.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Đầu nối dây cáp RJ45 1 to 2
Hãng sản xuất: - / Loại: Đầu nối /
0
5.000 VNĐ
7 mới từ 5.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Phụ kiện mạng
Dây cáp mang bấm sẵn CAT 6 UTP DTECH 3M (DT-67F30)
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
75.000 VNĐ
7 mới từ 74.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMP-5e-305m-3332A chống nhiễu
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
550.000 VNĐ
2 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMP-6e-305m-0512
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
500.000 VNĐ
2 mới từ 500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMP-6e-305m-0708 chống nhiễu
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
750.000 VNĐ
2 mới từ 750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMP-6e-305m-0916A chống nhiễu
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
1.100.000 VNĐ
2 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp RJ45 AMP - cat5 - 1m5 bấm sẵn
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
0
6.000 VNĐ
2 mới từ 6.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp RJ45 AMP - cat5 - 15m bấm sẵn
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
0
30.000 VNĐ
2 mới từ 30.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp RJ45 AMP - cat6 - 1m5 bấm sẵn
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
0
20.000 VNĐ
2 mới từ 20.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng

Sản phẩm về "day cap mang"