Sản phẩm về "day cap mang"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cáp mạng cat5e 2m
Nước sản xuất: Singapore / Loại dây: Clipsal Cat-5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
6.400 VNĐ
8 mới từ 6.400 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Clipsal Cat-6E
Nước sản xuất: China / Loại dây: Clipsal cat 6e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
1.990.000 VNĐ
8 mới từ 1.980.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
GODEN JAPAN CAP UTP CAT 5E (305M)
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
890.000 VNĐ
9 mới từ 890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Krone CAT6 UTP LSZH 4 pair
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 6 /
0
3.290.000 VNĐ
10 mới từ 2.870.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp FTP TENDA 1002E CAT5 thùng cuộn 300m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
550.000 VNĐ
13 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek Cat.6e UTP 305m (1101-04004)
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
2.400.000 VNĐ
20 mới từ 2.376.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat5e
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
0
1.375.000 VNĐ
20 mới từ 970.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat 6e 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1000 /
0
1.630.000 VNĐ
8 mới từ 1.630.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden Cat6e
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 500 /
0
1.600.000 VNĐ
12 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng UTP Golden Link 5e
Nước sản xuất: China / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 0 /
0
880.000 VNĐ
15 mới từ 750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng chống nhiễu Golden Link SFTP Cat 6e
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.650.000 VNĐ
16 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link SFTP Cat 5e ( chống nhiễu )
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.040.000 VNĐ
25 mới từ 900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link UTP Cat 5e
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
880.000 VNĐ
18 mới từ 750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden Link SFTP Cat 6E 305m
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.600.000 VNĐ
21 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link - 4 pair SFTP Cat 6e (chống nhiễu) - 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.650.000 VNĐ
15 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Vinacap LAN cat 5e
Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 305 /
0
1.850.000 VNĐ
6 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat6 đầu đúc bấm sẵn liền dây 5m
Nước sản xuất: China / Loại dây: datwyler cat-6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
40.000 VNĐ
3 mới từ 24.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp FTP TENDA 1002E CAT5 thùng cuộn 100m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
257.400 VNĐ
7 mới từ 257.400 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng TENDA 1003h SFTP Cat5e 305m
Nước sản xuất: TENDA / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
1.376.100 VNĐ
9 mới từ 1.376.100 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng LAN cat6 UTP 4 đôi AMP 427254 - 6
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
2.320.000 VNĐ
4 mới từ 2.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng

Sản phẩm về "day cap mang"