Sản phẩm về "day cap mang"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cáp mạng cat5e 2m
Nước sản xuất: Singapore / Loại dây: Clipsal Cat-5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
6.400 VNĐ
10 mới từ 6.400 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng cat5e 3m
Nước sản xuất: Singapore / Loại dây: Clipsal Cat-5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
4.000 VNĐ
13 mới từ 4.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Kìm bấm dây mạng Sunkit 868
Xuất xứ: china / Thép thông thường / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, / RJ45, RJ12 / 6P6C, /
0
95.800 VNĐ
16 mới từ 95.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Kìm bấm cáp
Kìm bấm dây mạng 03 chức năng màu xanh
Xuất xứ: china / Thép thông thường / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, / RJ45, RJ12 / 6P6C, /
0
39.000 VNĐ
11 mới từ 37.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Kìm bấm cáp
Cáp mạng Krone CAT6 UTP LSZH 4 pair
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 6 /
0
3.290.000 VNĐ
9 mới từ 2.870.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp FTP TENDA 1002E CAT5 thùng cuộn 300m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
629.000 VNĐ
10 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek Cat.5e UTP 100m (1101-03004)
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2
585.000 VNĐ
19 mới từ 544.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek Cat.6e UTP 305m (1101-04004)
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
2.400.000 VNĐ
19 mới từ 2.376.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat5e
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
0
1.020.000 VNĐ
18 mới từ 970.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng UTP Golden Link 5e
Nước sản xuất: China / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 0 /
0
820.000 VNĐ
14 mới từ 750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng chống nhiễu Golden Link SFTP Cat 6e
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.650.000 VNĐ
14 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link SFTP Cat 5e ( chống nhiễu )
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.040.000 VNĐ
22 mới từ 900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link UTP Cat 5e
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
790.000 VNĐ
14 mới từ 750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden Link SFTP Cat 6E 305m
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.600.000 VNĐ
19 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link - UTP Cat 5E - 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
880.000 VNĐ
12 mới từ 750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link - 4 pair SFTP Cat 6e (chống nhiễu) - 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.605.000 VNĐ
12 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link - 4 pair SFTP Cat 5e (chống nhiễu) - 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
980.000 VNĐ
21 mới từ 900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMP cat 6e mã 0522
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 30 /
0
330.000 VNĐ
8 mới từ 330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mang bấm sẵn CAT 6 UTP DTECH 3M (DT-67F30)
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
75.000 VNĐ
5 mới từ 75.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek CAT.6 S-FTP bọc lưới đồng
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
5.900.000 VNĐ
3 mới từ 5.890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng

Sản phẩm về "day cap mang"