Sản phẩm về "day cap mang"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cáp mạng Krone CAT6 UTP 4 pair
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 6 /
0
2.400.000 ₫
9 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng UTP Cat 5 - 25 pair LS - Korea
Nước sản xuất: Korea / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1000 /
0
65.000 ₫
7 mới từ 65.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng UTP Cat 3 - 200 pair LS - Korea
Nước sản xuất: Korea / Loại dây: Cat 3 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
174.990 ₫
3 mới từ 174.990 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng UTP Cat 3 - 50 pair LS - Korea
Nước sản xuất: Korea / Loại dây: Cat 3 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
100.000 ₫
5 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp UTP TENDA 2001E CAT6 thùng cuộn 300m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
1.549.000 ₫
3 mới từ 1.549.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek Cat.6e UTP 305m (1101-04004)
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
2.320.000 ₫
26 mới từ 2.260.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AM Tako 6666 Cat 6e
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 30 /
0
1.500.000 ₫
4 mới từ 1.349.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu SFTP Cat5e
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
990.000 ₫
8 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mang AMP cat 5e mã 0518
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 20 /
0
1.300.000 ₫
11 mới từ 1.149.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMP cat 6e mã 0522
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 30 /
0
400.000 ₫
9 mới từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng LAN Cat6A 4FTP, 23WG, LSZH, màu trắng (305m/thùng)
Nước sản xuất: - / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
1.650.000 ₫
7 mới từ 1.549.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn liền dây 15m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
60.000 ₫
12 mới từ 40.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Topcat CAT-5E UTP 4 Pair 305m
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
1.800.000 ₫
2 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng đúc sẵn CAT5E 2m
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 2 /
0
5.000 ₫
6 mới từ 5.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng TENDA 1003h SFTP Cat5e 305m
Nước sản xuất: TENDA / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
799.000 ₫
12 mới từ 794.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Golden Link SFTP Cat 6e
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
1.650.000 ₫
6 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Golden Link – 4 pair: (UTP Cat 5e) – 300 m
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
900.000 ₫
5 mới từ 760.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMTAKO CAT6
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 10 /
0
550.000 ₫
2 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMTAKO Cat 5e 5222
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 20 /
0
330.000 ₫
4 mới từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Golden Link Cáp UTP Cat 5e dây màu đỏ (100m)
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
370.000 ₫
2 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng

Sản phẩm về "day cap mang"