Sản phẩm về "day cap mang"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Cáp mạng cat5e 3m
Nước sản xuất: Singapore / Loại dây: Clipsal Cat-5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
5.500 VNĐ
13 mới từ 4.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng cat5e 5m
Nước sản xuất: Singapore / Loại dây: Clipsal Cat-5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
7.000 VNĐ
15 mới từ 7.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Clipsal Cat-6E
Nước sản xuất: China / Loại dây: Clipsal cat 6e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
1.990.000 VNĐ
7 mới từ 1.980.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Kìm bấm dây mạng 03 chức năng màu xanh
Xuất xứ: china / Thép thông thường / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, / RJ45, RJ12 / 6P6C, /
0
58.000 VNĐ
10 mới từ 37.900 VNĐ
Thuộc danh mục
Kìm bấm cáp
GODEN JAPAN CAP UTP CAT 5E (305M)
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
890.000 VNĐ
8 mới từ 890.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
GODEN JAPAN CAP SFTP( Chống Nhiễu ) CAT 6E (305M)
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
1.550.000 VNĐ
11 mới từ 1.550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
GODEN JAPAN CAP SFTP( Chống Nhiễu ) CAT 5E (305M)
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
0
1.020.000 VNĐ
9 mới từ 990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat5 - 0338 ( 9 sợi chống nhiễu )
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
0
750.000 VNĐ
13 mới từ 720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Krone CAT6 UTP LSZH 4 pair
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 6 /
0
2.860.000 VNĐ
13 mới từ 2.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp UTP TENDA 1002D cat5e thùng cuộn 100m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 5 /
0
195.000 VNĐ
11 mới từ 155.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp FTP TENDA 1002E CAT5 thùng cuộn 300m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
580.000 VNĐ
13 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek Cat.5e UTP 100m (1101-03004)
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2
549.450 VNĐ
22 mới từ 544.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Dintek Cat.6e U-FTP 305m (1107-04004)
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
4.150.000 VNĐ
11 mới từ 4.059.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp nhảy AMP E5
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
0
61.500 VNĐ
5 mới từ 61.500 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat5e
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
0
1.180.000 VNĐ
19 mới từ 970.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu Golden SFTP Cat 6e 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1000 /
0
1.630.000 VNĐ
9 mới từ 1.630.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng chống nhiễu Golden Cat5e (500 cuộn)
Nước sản xuất: China / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.100.000 VNĐ
10 mới từ 860.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link UTP Cat 5e
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
790.000 VNĐ
20 mới từ 750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Golden Link - 4 pair SFTP Cat 6e (chống nhiễu) - 305m
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 6e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.650.000 VNĐ
14 mới từ 1.549.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp FTP TENDA 1002E CAT5 thùng cuộn 100m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
257.400 VNĐ
8 mới từ 240.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dây mạng

Sản phẩm về "day cap mang"