Sản phẩm về "day cap mang"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kìm bấm dây mạng
Xuất xứ: china / Thép hợp kim / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, Nhấn cáp, / RJ45, RJ11 / 6P4c, /
0
300.000 ₫
6 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Kìm bấm cáp
Cáp Mạng AMP Cat6e Chống nhiễu FTP Loại I Chính Hãng
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 20 /
0
2.150.000 ₫
26 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Kìm bấm dây mạng 03 chức năng màu xanh
Xuất xứ: china / Thép thông thường / Bấm cáp, Tuốt dây, Cắt dâ y, / RJ45, RJ12 / 6P6C, /
0
50.000 ₫
10 mới từ 35.000 ₫
Thuộc danh mục
Kìm bấm cáp
Cáp mạng UTP Cat 3 - 100 pair LS - Korea
Nước sản xuất: Korea / Loại dây: Cat 3 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
199.000 ₫
5 mới từ 199.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp FTP TENDA 1002E CAT5 thùng cuộn 300m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
529.000 ₫
9 mới từ 529.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu SFTP Cat5e
Nước sản xuất: Japan / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 500 /
0
1.150.000 ₫
7 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng AMP cat 6e mã 0522
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 30 /
0
330.000 ₫
9 mới từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp bấm máy 3m
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
0
12.000 ₫
6 mới từ 10.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat6 đầu đúc bấm sẵn liền dây 2m
Nước sản xuất: China / Loại dây: datwyler cat-6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
25.000 ₫
7 mới từ 25.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn liền dây 5m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
13.000 ₫
14 mới từ 13.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn liền dây 15m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
45.000 ₫
10 mới từ 40.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn liền dây 20m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
60.000 ₫
11 mới từ 50.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn liền dây 40m
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
0
113.000 ₫
9 mới từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng đúc sẵn CAT5E 25m màu trắng
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 25 /
0
85.000 ₫
13 mới từ 68.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng đúc sẵn CAT5E 15m màu trắng
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 15 /
0
57.000 ₫
10 mới từ 40.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Dây cáp mạng Cat6 Krone
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
0
3.000.000 ₫
3 mới từ 2.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng chống nhiễu cat6A FTP P/N: 1859218 - 2
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 6A FTP / Đơn vị tính: - / Số lượng: 0 /
0
4.000.000 ₫
10 mới từ 3.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng UTP Cat 5e-350 MHz LS Korea 25pair
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1000 /
0
19.000.000 ₫
4 mới từ 18.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Golden Link – 4 pair: (UTP Cat 5e) 100 m màu đỏ
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 100 /
0
370.000 ₫
4 mới từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng
Cáp mạng Golden Link – 4 pair: (UTP Cat 5e) 300 m màu đỏ
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 300 /
0
900.000 ₫
6 mới từ 760.000 ₫
Thuộc danh mục
Dây mạng

Sản phẩm về "day cap mang"