Sản phẩm về "ddr2"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
A-DATA - DDram2 - 1GB - Bus 667MHz - PC 5300 - Notebook
Hãng sản xuất: A-Data / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 3.0ns /
0
70.000 ₫
5 mới từ 70.000 ₫
2 cũ từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 1GB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
70.000 ₫
17 mới từ 50.000 ₫
10 cũ từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingbox - DDRam2 - 2GB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Notebook
Hãng sản xuất: KingBox / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
8 mới từ 175.000 ₫
3 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
UMAX -  DDR2 - 2GB - Bus 667MHz - For notebook
Hãng sản xuất: Umax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
9 mới từ 175.000 ₫
3 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
VISIPRO DDRII 2GB, Bus 667, PC 5300
Hãng sản xuất: VISIPRO / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
170.000 ₫
4 mới từ 180.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
DDR2 CORSAIR VALUE 2GB  (PC5300, 667)
Hãng sản xuất: Corsair Memory Inc. / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
11 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KINGMAX DDR2 2GB PC25300 - 667MHz Bus
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
12 mới từ 175.000 ₫
3 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
DDR2 APACER 2GB (PC5300, 667)
Hãng sản xuất: Apacer / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
11 mới từ 175.000 ₫
5 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
TRANSCEND - DDRam2 - 1GB - Bus 800MHz - PC2 - 6400
Hãng sản xuất: Transcend / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
150.000 ₫
7 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
V-DATA - DDRam2 - 1GB - Bus 667MHz - PC2-5300 for laptop
Hãng sản xuất: V-Data / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
70.000 ₫
4 mới từ 70.000 ₫
3 cũ từ 79.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Elixir - DDRam2 - 1GB - Bus 800Mhz - notebook
Hãng sản xuất: Elixir / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
100.000 ₫
5 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
ELIXIR - DDR2 - 2GB - Bus 800MHz For notebook
Hãng sản xuất: Elixir / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
170.000 ₫
8 mới từ 180.000 ₫
1 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 4GB - Bus 800MHz - PC 6400
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
1.500.000 ₫
9 mới từ 470.000 ₫
3 cũ từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Samsung DDR2 - 1Gb - Bus 667Mhz - PC5300 for laptop
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin /
0
70.000 ₫
19 mới từ 50.000 ₫
11 cũ từ 69.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Elixir DDRamII 1G Bus 800
Hãng sản xuất: Elixir / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
100.000 ₫
7 mới từ 100.000 ₫
1 cũ từ 260.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingtiger DDRamII 1G Bus 800
Hãng sản xuất: KingTiger / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
100.000 ₫
4 mới từ 100.000 ₫
1 cũ từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
DDRam II Kingston 1GB Bus 667 PC 5300 SODIMM for Notebook
Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
70.000 ₫
19 mới từ 70.000 ₫
5 cũ từ 79.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
AVD2U08000501G-1SW AVEXIR DDR2 1GB Bus 800MHz PC-6400 for Notebook
Hãng sản xuất: AVEXIR / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 180-pin / Cas Latency (độ trễ): 5.0ns /
0
100.000 ₫
3 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Silicon Power DDR2 1GB Bus 800Mhz PC2-6400 for Notebook
Hãng sản xuất: Silicon Power / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
100.000 ₫
4 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Strontium DDR2 1GB Bus 800MHz
Hãng sản xuất: Strontium / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
100.000 ₫
4 mới từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "ddr2"