Sản phẩm về "ddr2 pc2-5300"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kingmost - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: KINGMOST / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Visipro - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: VISIPRO / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kinglife - DDR2 - 2GB - bus 667Mhz - PC2 5300
Hãng sản xuất: Kinglife / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: - /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingmax - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 5300 - chipset dán
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: SODIMM /
0
120.000 ₫
1 mới
4 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Centon (CMP667RD2048.01) - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
CMP667RD2048.01. Hãng sản xuất: CENTON / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Centon (CMP667PC2048.01) - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
CMP667PC2048.01. Hãng sản xuất: CENTON / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Centon (CMP667SO2048.01) - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
CMP667SO2048.01. Hãng sản xuất: CENTON / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: SODIMM /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Crucial 4GB (2x 2 GB) Bus 667 PC2 5300 KIT for notebook
Hãng sản xuất: Crucial Technology / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
310.000 ₫
1 mới từ 339.000 ₫
3 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL4D-2GBSA DDR2 2GB (1x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 4-4-4-12 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
1 mới từ 229.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL4D-4GBSQ DDR2 4GB (2x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 4-4-4-12 / Xuất xứ: -- /
0
310.000 ₫
1 mới từ 339.000 ₫
1 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL4S-2GBSQ DDR2 2GB (2x1GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 4-4-4-12 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
1 mới từ 229.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL5D-4GBSA DDR2 4GB (2x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
310.000 ₫
1 mới từ 339.000 ₫
2 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300PHU2-2GBSA DDR2 2GB (2x1GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
1 mới từ 229.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-5300CL5D-2GBSQ DDR2 2GB (2x1GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫

2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-5300CL5D-4GBSQ DDR2 4GB (2x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
310.000 ₫
1 mới từ 529.000 ₫
2 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (2x1GB) Bus 667MHz PC-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: - / Serial: Value Select / Cas Latency (độ trễ) : 5-5-5-15-2N /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Elpida - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: Elpida / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Hynix - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Samsung - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
2 mới từ 239.000 ₫
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
HP - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: HP / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)

Sản phẩm về "ddr2 pc2-5300"