Sản phẩm về "ddr2 pc2-6400"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Samsung - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫
2 mới từ 250.000 ₫
6 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Centon (CMP667PC1024.01) - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
CMP667PC1024.01. Hãng sản xuất: CENTON / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Centon - DDR2 - 2GB - Bus 800Mhz - PC2 6400 (CMP800SO2048.01)
CMP800SO2048.01. Hãng sản xuất: CENTON / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: SODIMM /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Princeton (VPM800NU005) - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
PRINCETON 2 GB. Hãng sản xuất: PRINCETON / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫

2 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
G.skill (F2-6400CL5S-2GBNT) - DDR2 - 2GB (2x1GB) - bus 800MHz - PC2 6400 kit
F2-6400CL5S-2GBNT. Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
5
120.000 ₫
4 mới từ 499.000 ₫
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Ramos - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: RAMOS / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - /
0
120.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
CORSAIR (CGM2X2G800) - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - /
0
120.000 ₫
1 mới từ 490.000 ₫
2 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
HYNIX - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
3 mới từ 238.000 ₫
5 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Gskill Standard F2-6400CL5D-2GBSA DDR2 2GB (2x1GB) Bus 800MHz PC2-6400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
1 mới từ 169.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-6400CL5D-4GBSQ DDR2 4GB (2x2GB) Bus 800MHz PC2-6400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
4
310.000 ₫

1 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-6400CL5S-2GBSQ DDR2 2GB (1x2GB) Bus 800MHz PC2-6400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
2 mới từ 158.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-6400CL5D-2GBSQ DDR2 2GB (2x1GB) Bus 800MHz PC2-6400 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫

2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-6400CL5S-2GBSQ DDR2 2GB (1x2GB) Bus 800MHz PC2-6400 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫

2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill F2-6400CL5D-4GBNT DDR2 4GB (2x2GB) Bus 800MHz PC2-6400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Serial: Value Select / Cas Latency (độ trễ) : 5-5-5-15-2N /
0
240.000 ₫

1 cũ từ 240.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Gskill F2-6400CL5S-2GBNT DDR2 2GB (1x2GB) Bus 800MHz PC2-6400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Serial: Value Select / Cas Latency (độ trễ) : 5-5-5-15-2N /
0
120.000 ₫
1 mới
2 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Elpida - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: Elpida / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
1 mới
2 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
HP - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: HP / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
VisionTek DDR2 2GB 800MHz PC2-6400 DIMM 240-Pin (900434)
Hãng sản xuất: VISIONTEK / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : 5-5-5-18 /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Memory Power - DDR2 - 2GB - Bus 800Mhz - PC2 6400
Hãng sản xuất: Memory Power / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
RAM Desktop Adata - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: A-DATA / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: Đang chờ cập nhật / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)

Sản phẩm về "ddr2 pc2-6400"