Sản phẩm về "ddr3 - 1333mhz"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
KingMax DDRAM III 2Gb - Bus 1333
KingMax 2g-1333. Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
37 mới từ 175.000 ₫
10 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Corsair (CMSO2GX3M1A1333C9) - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz - PC3 10666
Hãng sản xuất: Corsair Memory Inc. / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
16 mới từ 175.000 ₫
4 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingston DDR3 2Gb Bus 1333MHz PC-1066 SODIMM for Notebook
Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
30 mới từ 175.000 ₫
6 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Apacer - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: Apacer / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
11 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Samsung DDR3 2GB Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
1
175.000 ₫
31 mới từ 175.000 ₫
8 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Crucial - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: Crucial Technology / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
9 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill  DDR3 2GB Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
9 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KINGMAX - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
25 mới từ 175.000 ₫
4 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingston - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600 for Mac
Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
20 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Strontium DDRam III 2GB Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: Strontium / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
8 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Ram EADUR DDR3 2GB Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: EUDAR / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
17 mới từ 175.000 ₫
4 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz - PC3 10666
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
11 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
STRONTIUM EVM - DDR3 - 2GB - Bus 1333 for Laptop
Hãng sản xuất: Strontium / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
17 mới từ 175.000 ₫
3 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Ram Strontium DDR3 2GB 1333MHZ SODIMM for Mac
Hãng sản xuất: Strontium / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
18 mới từ 175.000 ₫
4 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Apotop 2GB - DDR3 -  Bus 1333MHz - PC3 10600
Hãng sản xuất: Apotop / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
12 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
NN DDR3 2GB BUS 1333MHz
Hãng sản xuất: NN / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
175.000 ₫
8 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Elpida DDR3 2GB BUS 1333MHZ
Hãng sản xuất: Elpida / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
175.000 ₫
11 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
TRANSCEND - DDR3 - 2GB -  Bus 1333MHz - PC3 10600
Hãng sản xuất: Transcend / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
175.000 ₫
11 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Zeppelin - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz - PC3 10600
Hãng sản xuất: ZEPPELIN / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz /
0
175.000 ₫
9 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3- 2GB - Bus 1333 MHz - PC 10600 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
175.000 ₫
31 mới từ 175.000 ₫
9 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "ddr3 - 1333mhz"