Sản phẩm về "denyo"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy phát điện DENYO DCA - 13ESK
Hãng sản xuất: Denyo / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 1337.82 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 10.5 / Vỏ chống ồn /
0
210.000.000 ₫
16 mới từ 210.000.000 ₫
5 cũ từ 65.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA - 600SPK
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: KOMATSU / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1338.45 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 450 /
0
3.000.000.000 ₫
7 mới từ 3.000.000.000 ₫
6 cũ từ 720.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA - 1100SPM
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1338.55 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 1000 /
0
6.000.000.000 ₫
10 mới từ 6.000.000.000 ₫
7 cũ từ 1.100.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-18ESX 14.0 KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 pha - 3 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1624.14 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 14 / Vỏ chống ồn /
0
320.000.000 ₫
21 mới từ 320.000.000 ₫
2 cũ từ 355.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-100ESI 80 KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1625.79 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 80 / Vỏ chống ồn /
0
135.000.000 ₫
18 mới từ 135.000.000 ₫
3 cũ từ 80.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA 100ESI 88KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1730 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 88 / Vỏ chống ồn /
0
150.000.000 ₫
16 mới từ 150.000.000 ₫
6 cũ từ 88.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA 220SPK3 220KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Komatsu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 3670 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 220 / Vỏ chống ồn /
0
1.000.000.000 ₫
16 mới từ 1.000.000.000 ₫
8 cũ từ 220.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA-45ESI
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 1040 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 37 / Vỏ chống ồn /
0
450.000.000 ₫
18 mới từ 400.000.000 ₫
6 cũ từ 50.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO 200KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: DENYO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 200 /
0
149.000.000 ₫
11 mới từ 149.000.000 ₫
6 cũ từ 157.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 400KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: KOMATSU / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 400 /
0
450.000.000 ₫
7 mới từ 450.000.000 ₫
6 cũ từ 400.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 35KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 15000 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Điện áp: 220/380V / Công suất (KVA): 35 /
0
109.000.000 ₫
7 mới từ 109.000.000 ₫
7 cũ từ 35.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO 600KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: DENYO / Tần số(Hz): - / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 8860 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Điện áp: 230/400V / Công suất (KVA): 600 /
0
585.000.000 ₫
2 mới từ 589.000.000 ₫
4 cũ từ 585.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 350SP
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Denyo / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 18 / Điện áp: 400/230V / Công suất (KVA): 150 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
435.000.000 ₫
5 mới từ 460.000.000 ₫
3 cũ từ 425.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D24 - TLE2B 220KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 220 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
250.000.000 ₫
2 mới từ 260.000.000 ₫
6 cũ từ 250.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo V3300 - EB 35KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Kubota / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 35 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
100.000.000 ₫
1 mới từ 100.000.000 ₫
3 cũ từ 95.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo S12A2- PTA 750KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 750 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
890.000.000 ₫
2 mới
7 cũ từ 890.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo W04D - TG 50KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Hino / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 50 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
120.000.000 ₫
2 mới từ 120.000.000 ₫
6 cũ từ 110.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo W04D - TG 70KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Hino / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 70 / Mã động cơ: - /
0
119.000.000 ₫
1 mới từ 120.000.000 ₫
3 cũ từ 119.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo SD22 25KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Nissan / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất (KVA): 25 / Vỏ chống ồn /
0
50.000.000 ₫
1 mới từ 50.000.000 ₫
5 cũ từ 71.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 45KVA DCA-45SPK-OG
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 45 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: - / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 1250 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 5 / Điện áp: 220/380V / Công suất liên tục (KVA): 40 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
Chưa có GH bán...

Sản phẩm về "denyo"