Sản phẩm về "denyo"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy phát điện DENYO DCA - 13ESK
Hãng sản xuất: Denyo / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 1337.82 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 10.5 / Vỏ chống ồn /
0
240.000.000 ₫
5 mới từ 230.000.000 ₫
3 cũ từ 16.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-15ESX 13.0 KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Kubota / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 pha - 2 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1624.03 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 13 / Vỏ chống ồn /
0
200.000.000 ₫
6 mới từ 200.000.000 ₫
2 cũ từ 16.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-100ESI 80 KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1625.79 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 80 / Vỏ chống ồn /
0
700.000.000 ₫
5 mới từ 700.000.000 ₫
4 cũ từ 100.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA 100ESI 88KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1730 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 88 / Vỏ chống ồn /
0
150.000.000 ₫
10 mới từ 150.000.000 ₫
3 cũ từ 100.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO 250KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 250 /
0
300.000.000 ₫
4 mới từ 300.000.000 ₫
4 cũ từ 250.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 18ESK 18KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: KUBOTA / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 15000 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 564 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Điện áp: 200/220V / Công suất (KVA): 18 /
0
99.900.000 ₫

2 cũ từ 99.900.000 ₫
Máy phát điện DENYO 800KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: DENYO / Tần số(Hz): - / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 1120 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Điện áp: 230/400V / Công suất (KVA): 800 /
0
700.000.000 ₫
3 mới từ 700.000.000 ₫
4 cũ từ 795.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO 450KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: DENYO / Tần số(Hz): - / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 5420 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Điện áp: 230/400V / Công suất (KVA): 450 /
0
450.000.000 ₫
4 mới
4 cũ từ 450.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-25ESK-DA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: KUBOTA / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 591 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 3.9 / Điện áp: 380/440V / Công suất (KVA): 20 / Vỏ chống ồn /
0
290.000.000 ₫
2 mới từ 290.000.000 ₫
3 cũ từ 30.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo J08C - UP 125KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Hino / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 125 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
200.000.000 ₫
1 mới từ 200.000.000 ₫
3 cũ từ 180.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D16 - TLE2D 125KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 125 / Mã động cơ: - /
0
220.000.000 ₫
1 mới từ 220.000.000 ₫
2 cũ từ 180.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo W04D - TG 50KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Hino / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 50 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
120.000.000 ₫
2 mới từ 120.000.000 ₫
1 cũ từ 115.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 4BD1 45KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 0 /
0
116.000.000 ₫
1 mới
5 cũ từ 100.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D14 100KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 120 /
0
150.000.000 ₫
1 mới từ 210.000.000 ₫
3 cũ từ 150.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D16 150KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 175 /
0
200.000.000 ₫
3 mới từ 200.000.000 ₫
4 cũ từ 150.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D125 300KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Komatsu / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 300 / Vỏ chống ồn /
0
380.000.000 ₫
2 mới
1 cũ từ 380.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6HAL-HT 50KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Hino / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 50 / Vỏ chống ồn /
0
135.000.000 ₫
2 mới từ 135.000.000 ₫
1 cũ từ 110.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 4BD1 20KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Kubota / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 20 /
0
190.000.000 ₫
1 mới từ 190.000.000 ₫
2 cũ từ 66.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO TLG-15LSX
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Yanmar / Công suất dự phòng (KVA): 14.3 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 440 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 220V / Công suất liên tục (KVA): 13 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
200.000.000 ₫
6 mới từ 200.000.000 ₫
Máy phát điện Nissan 80Kva
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Nissan / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 220/380V / Công suất liên tục (KVA): 80 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
155.000.000 ₫

2 cũ từ 155.000.000 ₫

Sản phẩm về "denyo"