Sản phẩm về "denyo"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy phát điện DENYO DCA - 13ESK
Hãng sản xuất: Denyo / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 1337.82 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 10.5 / Vỏ chống ồn /
0
230.000.000 ₫
28 mới từ 230.000.000 ₫
10 cũ từ 16.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA - 125SPK3
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Komatsu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 1338.25 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 100 / Vỏ chống ồn /
0
750.000.000 ₫
15 mới từ 300.000.000 ₫
8 cũ từ 19.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-10ESX 8.0 KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: KUBOTA / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1623.91 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 8 /
0
240.000.000 ₫
9 mới từ 200.000.000 ₫
7 cũ từ 16.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-35SPK 30 KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Kubota / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1625.5 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 30 / Vỏ chống ồn /
0
80.000.000 ₫
9 mới từ 80.000.000 ₫
6 cũ từ 78.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA-45USI2
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1100 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 37 /
0
570.000.000 ₫
10 mới từ 570.000.000 ₫
5 cũ từ 45.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA 25ESI 22KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 591 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 22 / Vỏ chống ồn /
0
88.000.000 ₫
15 mới từ 88.000.000 ₫
9 cũ từ 26.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA 60ESI2
Hãng sản xuất: Denyo / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 1410 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 55 / Vỏ chống ồn /
0
550.000.000 ₫
14 mới từ 550.000.000 ₫
9 cũ từ 60.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo DCA-45ESI
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Isuzu / Công suất dự phòng (KVA): 0 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 1040 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Nhật Bản / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất liên tục (KVA): 37 / Vỏ chống ồn /
0
440.000.000 ₫
12 mới từ 400.000.000 ₫
6 cũ từ 50.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO 100KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: DENYO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 100 /
0
215.000.000 ₫
8 mới từ 215.000.000 ₫
9 cũ từ 100.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO 125KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: DENYO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 125 /
0
180.000.000 ₫
8 mới từ 180.000.000 ₫
8 cũ từ 125.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO 200KVA
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: DENYO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 200 /
0
200.000.000 ₫
8 mới từ 150.000.000 ₫
8 cũ từ 200.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-13SPK
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 490 / Nhiên liệu: Xăng Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 140 /
0
74.800.000 ₫
5 mới từ 74.800.000 ₫
6 cũ từ 16.000.000 ₫
Máy phát điện DENYO DCA-20SPK
Hãng sản xuất: DENYO / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 1800 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg): 579 / Nhiên liệu: Xăng Xuất xứ: Japan / Công suất (KVA): 22 /
0
84.900.000 ₫
6 mới từ 84.900.000 ₫
5 cũ từ 85.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo SA612V140 700KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Komatsu / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 700 / Mã động cơ: - /
0
958.000.000 ₫
1 mới từ 1.600.000.000 ₫
2 cũ từ 958.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D24 - TLE2B 220KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 220 / Vỏ chống ồn / Mã động cơ: - /
0
285.000.000 ₫
1 mới từ 260.000.000 ₫
3 cũ từ 250.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo W04D - TG 55KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Hino / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 pha - 4 dây / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Xuất xứ: Đang cập nhật / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: - / Công suất (KVA): 55 / Mã động cơ: - /
0
110.000.000 ₫
2 mới từ 110.000.000 ₫
3 cũ từ 120.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D16 150KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 175 /
0
150.000.000 ₫
5 mới từ 210.000.000 ₫
8 cũ từ 150.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D22 200KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 225 / Vỏ chống ồn /
0
200.000.000 ₫
2 mới từ 260.000.000 ₫
5 cũ từ 200.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo 6D22 250KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 250 / Vỏ chống ồn /
0
265.000.000 ₫
1 mới từ 400.000.000 ₫
3 cũ từ 265.000.000 ₫
Máy phát điện Denyo S6B-PTA 350KVA
Hãng sản xuất: Denyo / Động cơ: Mitsubishi / Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz / Tốc độ(vòng/phút): 0 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: -/ Xuất xứ: Japan / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Điện áp: 400V / Công suất (KVA): 375 / Vỏ chống ồn /
0
350.000.000 ₫
2 mới từ 380.000.000 ₫
4 cũ từ 350.000.000 ₫

Sản phẩm về "denyo"