Sản phẩm về "dome camera"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Samtech STC-304E
Hãng sản xuất: SAMTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD Color CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
650.000 ₫
3 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
KCE-KVDTI1230D
Hãng sản xuất: KCE / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch CCD / Độ phân giải: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
4 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Camera DN-202IR
Hãng sản xuất: - / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.300.000 ₫
5 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Samtech STC-302F
Hãng sản xuất: SAMTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: - / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
5 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Samtech STC-304F
Hãng sản xuất: SAMTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch High-Brand CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
950.000 ₫
4 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Nichietsu NC-210I
Hãng sản xuất: NICHIETSU / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.381.600 ₫
6 mới từ 1.381.600 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Eview IRD2224C
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Color Cmos Sensor / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
499.800 ₫
5 mới từ 499.800 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Eview IRD2224HC
IR-D2224HC, IR-D2224-HC. Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CMOS / Độ phân giải: 540 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
678.300 ₫
6 mới từ 678.300 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Eview IRD2224UN
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.215.000 ₫
4 mới từ 1.215.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Ztech ZT-BIC16A
Hãng sản xuất: ZTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
950.000 ₫
3 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Ztech ZT-FBJC21A
Hãng sản xuất: ZTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
950.000 ₫
5 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Ztech ZT-FBJD23G
Hãng sản xuất: ZTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio CCD / Độ phân giải: 420 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
750.000 ₫
3 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Ztech ZT-FBJD23E
Hãng sản xuất: ZTECH / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Effio CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.250.000 ₫
3 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Keeper NOA-855
Hãng sản xuất: KEEPER / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Color CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.250.000 ₫
5 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Keeper BEX-470
Hãng sản xuất: KEEPER / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 700 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Hong Kong /
0
1.650.000 ₫
4 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
WIT WIT-1811X
Hãng sản xuất: WIT / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
550.000 ₫
3 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Sanvitek S-149A
Hãng sản xuất: SANVITEK / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 520 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
2 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Eview IRD2410UN
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.220.000 ₫
4 mới từ 1.220.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Eview IRV3124UN
Hãng sản xuất: EVIEW / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.428.000 ₫
4 mới từ 1.428.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Spyeye SP-3060-1.20
Hãng sản xuất: SPYEYE / Loại: Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony CCD / Độ phân giải: 1200 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
850.000 ₫
2 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát

Sản phẩm về "dome camera"