Sản phẩm về "dynet"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-4200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - 1GB - DDram 2 - Bus 667Mhz - PC 5400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
90.000 ₫
1 mới từ 90.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDRam - 512MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDR2 - 512MB - bus 533MHz - PC2 4200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
0
45.000 ₫

2 cũ từ 45.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDR2 - 256MB - bus 667HMz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
5
540.000 ₫
2 mới từ 540.000 ₫
2 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
120.000 ₫

1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
1
90.000 ₫
3 mới từ 90.000 ₫
3 cũ từ 50.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5400
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
90.000 ₫
1 mới từ 90.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet DDRam2 1GB Bus 800Mhz
Hãng sản xuất: Dynet / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
145.000 ₫
5 mới từ 145.000 ₫
2 cũ từ 65.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
DYNET - DDR3 - 1Gb - Bus 1333 Mhz - PC 10600
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: - /
0
130.000 ₫
2 mới từ 150.000 ₫
1 cũ từ 130.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
DYNET - DDR3 - 2Gb - Bus 1333 Mhz - PC 10600
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: - /
0
265.000 ₫
4 mới từ 265.000 ₫
7 cũ từ 195.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Dynet DDRamII 2GB Bus 800MHz
Hãng sản xuất: Dynet / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
210.000 ₫
4 mới từ 210.000 ₫
3 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Dynet DDRamIII 2GB Bus 1333GHz
Hãng sản xuất: Dynet / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 133MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
3
565.000 ₫
3 mới từ 265.000 ₫
2 cũ từ 169.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Dynet  - DDR3  - 4Gb - bus 1333MHz - PC3 10600
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: DIMM / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
810.000 ₫
2 mới từ 810.000 ₫
3 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
DYNET - DDR3 - 2Gb - Bus 16000 Mhz - PC 12800
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR3 PC3-12800 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: DIMM / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
195.000 ₫

1 cũ từ 195.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
DYNET - DDR3 - 4GB - Bus 16000 Mhz - PC 12800
Hãng sản xuất: DYNET / Dòng Memory: DDR3 PC3-12800 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: DIMM / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
525.000 ₫
1 mới từ 525.000 ₫
2 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)

Sản phẩm về "dynet"