Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ferroli Cubo 15
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 15 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 12 /
0
1.600.000 VNĐ
19 mới từ 1.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Cubo 30ELCB (chống giật)
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.110.000 VNĐ
8 mới từ 2.110.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ AE 15L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 15L, QQAE 15L, QQAE15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.250.000 VNĐ
36 mới từ 1.870.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ M 30L
QQ M 30L, QQM 30L, QQM30L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.200.000 VNĐ
32 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ M 50L
QQ M 50L, QQM 50L, QQM50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.000.000 VNĐ
18 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ D 50L (điện tử)
QQ D 50L, QQD 50L, QQD50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.550.000 VNĐ
9 mới từ 3.507.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QAE20
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.450.000 VNĐ
16 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ TE 15L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 15L, QQTE 15L, QQTE15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.000.000 VNĐ
32 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD50 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 50 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.970.000 VNĐ
13 mới từ 2.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD80 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.900.000 VNĐ
12 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore 300L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 300 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
15.910.000 VNĐ
14 mới từ 15.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QQTE30-EX
Ferroli 51QQTE30, 51QQTE30-EX. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.565.000 VNĐ
18 mới từ 2.140.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ EVo15M-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.950.000 VNĐ
10 mới từ 1.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ EVo20M-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.080.000 VNĐ
10 mới từ 2.080.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQEvo30TE-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.300.000 VNĐ
8 mới từ 2.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQEvo15AE-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.338.000 VNĐ
13 mới từ 2.130.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli DIVOSSN 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 2.75 /
0
1.850.000 VNĐ
13 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Infiniti Plus 20L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 3000 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 21.5 /
0
2.690.000 VNĐ
12 mới từ 2.690.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Infiniti ECO 20L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 21.5 /
0
2.490.000 VNĐ
11 mới từ 2.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ SI 30l
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: - / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.400.000 VNĐ
4 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"