Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bình nóng lạnh Ferroli Duetto D 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.750.000 ₫
5 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Duetto AM 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.950.000 ₫
6 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD50 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 50 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.950.000 ₫
8 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD80 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.900.000 ₫
5 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD100 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 100 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.700.000 ₫
6 mới từ 5.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore HE-125 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
7.000.000 ₫
5 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 300 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
15.800.000 ₫
9 mới từ 15.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore HE-60 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 60 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.300.000 ₫
5 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD80 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.850.000 ₫
3 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD125 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
6.640.000 ₫
3 mới từ 6.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore HE-50 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.000.000 ₫
4 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore HE-80 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.800.000 ₫
3 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Duetto 30AM-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.850.000 ₫
5 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo30TE-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.350.000 ₫
5 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQEvo15AE-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.130.000 ₫
5 mới từ 2.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli DIVOSSP 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 3.05 /
0
2.500.000 ₫
7 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 60L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 60 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.392.000 ₫
2 mới từ 3.392.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSP
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.400.000 ₫
8 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore 60L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 60 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.264.000 ₫
2 mới từ 3.264.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 80L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.099.000 ₫
5 mới từ 4.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"