Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ferroli QQ D 15L (điện tử)
QQ D 15L, QQD 15L, QQD15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.200.000 VNĐ
17 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ AE 20L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 20L, QQAE 20L, QQAE20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.080.000 VNĐ
40 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ AE 50L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 50L, QQAE 50L, QQAE50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.480.000 VNĐ
26 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto M 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.220.000 VNĐ
32 mới từ 2.220.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto D 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.680.000 VNĐ
17 mới từ 2.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51DEAM
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.390.000 VNĐ
12 mới từ 2.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QD15
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.260.000 VNĐ
16 mới từ 2.260.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD50 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 50 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.950.000 VNĐ
12 mới từ 2.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD150 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 150 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
8.750.000 VNĐ
14 mới từ 8.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD50 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.950.000 VNĐ
8 mới từ 2.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QM15
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.050.000 VNĐ
9 mới từ 1.840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QQD20-EX
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.750.000 VNĐ
7 mới từ 2.480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD125 HE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
7.000.000 VNĐ
9 mới từ 7.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD125 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
7.357.000 VNĐ
9 mới từ 6.640.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore HE-80 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.074.000 VNĐ
9 mới từ 3.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto 30AM-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.850.000 VNĐ
10 mới từ 2.670.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQEvo15AE-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.130.000 VNĐ
11 mới từ 2.130.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli DIVOSSN 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 2.75 /
0
1.850.000 VNĐ
13 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Infiniti ECO 20L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 21.5 /
0
2.575.000 VNĐ
11 mới từ 2.480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AM 30L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 1000 / Áp suất: 8 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: - / Trọng lượng (kg): 10.6 /
0
2.950.000 VNĐ
3 mới từ 2.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"