Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bình nóng lạnh Ferroli QQ M 15L
QQ M 15L, QQM 15L, QQM15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.850.000 ₫
19 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ M 20L
QQ M 20L, QQM20L, QQM 20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.960.000 ₫
15 mới từ 1.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 20L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 20L, QQTE 20L, QQTE20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.020.000 ₫
23 mới từ 2.020.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 20L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 20L, QQAE 20L, QQAE20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.324.000 ₫
21 mới từ 2.210.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 30L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 30L, QQTE 30L, QQTE30L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.230.000 ₫
20 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Duetto M 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.500.000 ₫
21 mới từ 2.220.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Duetto AM 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.720.000 ₫
17 mới từ 2.570.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 15L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 15L, QQTE 15L, QQTE15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.980.000 ₫
20 mới từ 1.930.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD80 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.900.000 ₫
10 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD100 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 100 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.900.000 ₫
11 mới từ 5.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD150 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 150 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
8.700.000 ₫
12 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD125 HE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
7.300.000 ₫
8 mới từ 6.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD150 HE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 150 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
8.700.000 ₫
10 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD100 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 100 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.950.000 ₫
9 mới từ 5.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ EVo15M-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.960.000 ₫
11 mới từ 1.875.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ EVo20M-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.080.000 ₫
12 mới từ 2.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ EVo30M-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.180.000 ₫
12 mới từ 2.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 200 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
11.526.000 ₫
10 mới từ 11.526.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 300 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
15.368.000 ₫
10 mới từ 15.368.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 80L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.063.000 ₫
10 mới từ 4.063.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"