Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ferroli QQ M 15L
QQ M 15L, QQM 15L, QQM15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.830.000 VNĐ
30 mới từ 1.540.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ TE 20L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 20L, QQTE 20L, QQTE20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.010.000 VNĐ
33 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ TE 30L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 30L, QQTE 30L, QQTE30L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.185.000 VNĐ
37 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ M 50L
QQ M 50L, QQM 50L, QQM50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.060.000 VNĐ
19 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ AE 50L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 50L, QQAE 50L, QQAE50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.450.000 VNĐ
26 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto D 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.750.000 VNĐ
16 mới từ 2.680.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QAE30
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.600.000 VNĐ
7 mới từ 2.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Cubo siêu tốc 15
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 5000 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 15 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.785.000 VNĐ
9 mới từ 1.785.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD80 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.900.000 VNĐ
11 mới từ 3.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD100 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 100 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.700.000 VNĐ
13 mới từ 5.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore HE-125 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
7.000.000 VNĐ
8 mới từ 7.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD150 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 150 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
8.700.000 VNĐ
14 mới từ 8.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore HE-200 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 200 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
11.500.000 VNĐ
14 mới từ 11.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ TE 50L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 50L, QQTE 50L, QQTE50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.100.000 VNĐ
23 mới từ 3.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto 30L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.600.000 VNĐ
16 mới từ 1.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QM15
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.000.000 VNĐ
11 mới từ 1.720.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QM20
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.000.000 VNĐ
15 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QQTE30-EX
Ferroli 51QQTE30, 51QQTE30-EX. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.500.000 VNĐ
20 mới từ 2.140.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli DIVOSDP 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 400 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 3.08 /
0
2.580.000 VNĐ
10 mới từ 2.580.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli DIVOSSN 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 2.75 /
0
1.850.000 VNĐ
11 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"