Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ferroli Cubo 30
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 12 /
0
2.110.000 VNĐ
14 mới từ 1.740.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ TE 20L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 20L, QQTE 20L, QQTE20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.990.000 VNĐ
34 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ AE 20L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 20L, QQAE 20L, QQAE20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.100.000 VNĐ
40 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ TE 30L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 30L, QQTE 30L, QQTE30L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.130.000 VNĐ
36 mới từ 1.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ M 50L
QQ M 50L, QQM 50L, QQM50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.060.000 VNĐ
19 mới từ 3.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto M 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.240.000 VNĐ
30 mới từ 2.220.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto AM 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.960.000 VNĐ
24 mới từ 1.380.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51DEAM
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.850.000 VNĐ
14 mới từ 2.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QAE20
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.450.000 VNĐ
19 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQ TE 15L (3 công suất, chống giật)
QQ TE 15L, QQTE 15L, QQTE15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.850.000 VNĐ
30 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD50 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 50 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.051.000 VNĐ
11 mới từ 2.950.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore SD100 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 100 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.966.000 VNĐ
13 mới từ 5.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli 51QM15
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.151.000 VNĐ
9 mới từ 1.840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQAE30
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.340.000 VNĐ
20 mới từ 2.330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQEvoAE 20L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 10.5 /
0
2.150.000 VNĐ
12 mới từ 2.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQEvoTE 20L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 10.5 /
0
2.150.000 VNĐ
14 mới từ 2.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli QQEvoTE 30L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.230.000 VNĐ
12 mới từ 2.230.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Duetto 30AM-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.680.000 VNĐ
12 mới từ 2.670.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli DIVOSDP 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 400 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 3.08 /
0
2.580.000 VNĐ
11 mới từ 2.580.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli DIVOSSN 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 2.75 /
0
1.850.000 VNĐ
12 mới từ 1.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"