Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15ELCB (chống giật)
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.099.000 ₫
8 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 15L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 15L, QQAE 15L, QQAE15L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.100.000 ₫
12 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 30L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 30L, QQAE 30L, QQAE30L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.400.000 ₫
15 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ M 50L
QQ M 50L, QQM 50L, QQM50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.399.000 ₫
5 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 50L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 50L, QQAE 50L, QQAE50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.300.000 ₫
10 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Duetto M 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Duetto / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.800.000 ₫
10 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD80 HE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.900.000 ₫
4 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore HE-50 VE
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 125 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.000.000 ₫
3 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSN
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 4000 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 2.8 /
0
1.920.000 ₫
10 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 15L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 15 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 10 /
0
1.989.000 ₫
5 mới từ 1.989.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo E 30L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 30 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 12.4 /
0
2.379.000 ₫
6 mới từ 2.379.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ ME 30L
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: - / Trọng lượng (kg): 12.4 /
0
2.300.000 ₫
8 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ ME 50L
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: - / Trọng lượng (kg): 12.4 /
0
3.489.000 ₫
6 mới từ 3.489.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TSE 20L
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 10.6 /
0
2.550.000 ₫
3 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 100 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
5.969.000 ₫
6 mới từ 5.969.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Divo SDP
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.848.000 ₫
9 mới từ 2.848.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh VERDI-AE 30L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: 1 Touch / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.805.000 ₫
8 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Ferroli Aquastore E 50L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 50 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.009.000 ₫
5 mới từ 3.009.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 80L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V~240V,50/60Hz / Dung tích (lít): 80 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
4.099.000 ₫
7 mới từ 4.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Máy nước nóng gián tiếp Ferroli QQ EVO TSE 15L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 1000 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: - / Trọng lượng (kg): 10 /
0
2.400.000 ₫
3 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"