Sản phẩm về "ferroli"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15ELCB (chống giật)
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.750.000 ₫
6 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30ELCB (chống giật)
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.890.000 ₫
3 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 20L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 20L, QQAE 20L, QQAE20L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
4
2.300.000 ₫
8 mới từ 2.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 50L (chống giật, chống bám cặn)
QQ AE 50L, QQAE 50L, QQAE50L. Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 50 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
3.300.000 ₫
8 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore SD150 VE
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 150 / Series: Aquastore / Trọng lượng (kg): 0 /
0
8.700.000 ₫
4 mới từ 8.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQEvoAE 30L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: - / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.450.000 ₫
6 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQEvoAE 15L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 9 /
0
2.050.000 ₫
5 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQEvoTE 30L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Titan / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 12.5 /
0
2.180.000 ₫
6 mới từ 2.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQEVO15MEH
QQEVO15MEH, QQ EVO15MEH. Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.890.000 ₫
4 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli QQ EVo15M-EH
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.890.000 ₫
5 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli DIVOSDP 4.5S
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 400 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: - / Trọng lượng (kg): 3.08 /
0
2.850.000 ₫
6 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti ECO 20L
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 21.5 /
0
2.575.000 ₫
4 mới từ 2.575.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli Hot Dog 5L 800W
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 800 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 5 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
4
1.450.000 ₫
4 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh Ferroli 5L Hot Dog
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: FERROLI / Công suất (W): 220 / Dung tích (lít): 5 /
0
1.440.000 ₫
2 mới từ 1.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nóng lạnh VERDI-AE 20L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.780.000 ₫
6 mới từ 2.430.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Máy nước nóng gián tiếp Ferroli QQ EVO TE 15L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 1000 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: - / Trọng lượng (kg): 10 /
5
2.180.000 ₫
3 mới từ 2.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Máy nước nóng gián tiếp Ferroli QQ EVO TE 20L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 1000 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 10.6 /
5
2.340.000 ₫
6 mới từ 2.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Máy nước nóng gián tiếp Ferroli QQ EVO AE 30L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 1000 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Series: - / Trọng lượng (kg): 12.4 /
4
2.500.000 ₫
9 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Máy nước nóng gián tiếp Ferroli QQ EVO TSE 20L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 1000 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Series: - / Trọng lượng (kg): 10.6 /
0
2.570.000 ₫
6 mới từ 2.570.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh
Bình nước nóng ngang Ferroli QQ EVO ME 15L
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Series: QQ / Trọng lượng (kg): 10 /
0
1.940.000 ₫
3 mới từ 1.940.000 ₫
Thuộc danh mục
Bình nóng lạnh

Sản phẩm về "ferroli"