Sản phẩm về "gáy lò xo"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Sổ gáy xoắn 15x21
Khổ: - / Chất liệu bìa: Giấy / Gáy sổ: Gáy xo /
0
9.000 ₫
Thuộc danh mục
Sổ
Sổ lò xo PGrand B5
Khổ: B5 / Chất liệu bìa: Giấy / Gáy sổ: Gáy xo /
0
8.000 ₫
Thuộc danh mục
Sổ
Sổ lò xo PGrand A4
Khổ: A4 / Chất liệu bìa: Giấy / Gáy sổ: Gáy xo /
0
14.000 ₫
Thuộc danh mục
Sổ
Lò xo lịch cắt sẵn 1/4 6li (0.7mm)
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Nhựa / Màu sắc: Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
42.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Đòn gánh 38cm 2li
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Đang cập nhật / Màu sắc: Bạc, Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 380 / Xuất xứ: Vietnam /
0
247.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 7/16" (11.1mm) 11 li - trắng đen đỏ xanh bạc
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Bạc, Trắng, Xanh, Đen/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
870.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 1/2" (12.7mm) 12li - trắng đen bạc
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Bạc, Trắng, Đen/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
840.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo lịch cắt sẵn 3/8 cắt sẵn
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Bạc, Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
48.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 1/4" (6.4mm) 0.7mm 6li màu trắng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Bạc, Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
880.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 5/16" (7.9mm) 0.75mm 8li - trắng đen đỏ bạc
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Bạc, Trắng, Đen, Đỏ/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
870.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo 1/4" cuộn - 6 li
Chất liệu: Nhựa / Màu sắc: Bạc, Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
800.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 3/8 (9.7mm) 0.8mm 10li - trắng đen đỏ xanh bạc vàng đồng
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Bạc, Trắng, Vàng, Xanh, Đen, Đỏ/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 9.69 / Xuất xứ: Vietnam /
0
840.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 9/16" (14.3mm) 14li - trắng đen đỏ bạc vàng đồng
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Bạc, Trắng, Vàng, Đỏ/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 14.3 / Xuất xứ: Vietnam /
0
864.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 5/8" (15.9mm) 16li trắng đen
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Màu sắc: Trắng, Đen/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 15.9 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 3/4" (19mm) 19li trắng đen bạc
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Màu sắc: Bạc, Trắng, Đen/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 19 / Xuất xứ: Vietnam /
0
900.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 3/9" (22.2mm) 22li trắng đen
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Trắng, Đen/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 22.2 / Xuất xứ: Vietnam /
0
900.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo cuộn Kinh Lam Phát 1T (25.4mm) 25li trắng đen
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Màu sắc: Trắng, Đen/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 25.4 / Xuất xứ: Vietnam /
0
900.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo lịch cắt sẵn 5/168 li (0.7mm)
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 21 / Xuất xứ: Vietnam /
0
80.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo lịch cắt sẵn 7/16 11 li (0.7mm)
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 22 / Xuất xứ: Vietnam /
0
44.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ
Lò xo lịch cắt sẵn 1/2 2li (0.7mm)
Hãng sản xuất: Kinh Lam Phát / Chất liệu: Kẽm / Màu sắc: Trắng/ Số tờ đóng tối đa: 0 / Chiều dài (mm): 27 / Xuất xứ: Vietnam /
0
54.000 ₫
Thuộc danh mục
Gáy lò xo đóng sổ

Sản phẩm về "gáy lò xo"