Sản phẩm về "g.skill"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Gskill (F3-10666CL9S-4GBSQ)  DDR3 4GB Buss 1333
F3-10666CL9S-4GBSQ. Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
470.000 ₫
7 mới từ 470.000 ₫
3 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F3-1600C11S-8GSL 8GB DDR3 Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
950.000 ₫
3 mới từ 1.819.000 ₫
3 cũ từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F2-6400CL5S-2GBSQ 2GB DDR3 Bus 1066MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 7-7-7-20 / Xuất xứ: -- /
0
210.000 ₫
4 mới từ 210.000 ₫
3 cũ từ 195.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F3-10666CL9S-8GBSQ 8GB DDR3 Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-24 / Xuất xứ: -- /
0
949.000 ₫
2 mới từ 949.000 ₫
3 cũ từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL4S-2GBSQ DDR2 2GB (2x1GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 4-4-4-12 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
1 mới từ 229.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-6400CL5D-2GBSA DDR2 2GB (2x1GB) Bus 800MHz PC2-6400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
1 mới từ 169.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-10666CL9D-8GBSQ DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1333MHz PC3-10600/10666
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-28 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫
1 mới từ 969.000 ₫
4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-12800CL11D-8GBSQ DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1600MHz PC3-12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫
1 mới từ 969.000 ₫
4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-12800CL9D-8GBSQ DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1600MHz PC3-12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-28 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫
1 mới từ 1.979.000 ₫
3 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-1333C9D-8GSA DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1333MHz PC3-10600/10666
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-24 / Xuất xứ: -- /
0
1.150.000 ₫
2 mới từ 1.150.000 ₫
3 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-1333C9D-8GSL DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1333MHz PC3-10600/10666
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-24 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫
1 mới từ 949.000 ₫
4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-1600C9D-8GSL DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1600MHz PC3-12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-28 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫

4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-8500CL7D-8GBSQ DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1066MHz PC3-8500
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 7-7-7-20 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫
2 mới từ 1.150.000 ₫
4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F3-12800CL9D-8GBSK DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1600MHz PC3-12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-28 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫

4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-10666CL9D-8GBSQ DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1333MHz PC3-10600/10666 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-24 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫

4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-1600C11D-8GSQ DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1600MHz PC3-12800 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫

4 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-8500CL7D-8GBSQ DDR3 8GB (2x4GB) Bus 1066MHz PC3-8500 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 7-7-7-20 / Xuất xứ: -- /
0
900.000 ₫

3 cũ từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Ripjaws SO-DIMM F3-1600C9D-8GRSL DDR3L 8GB (2x4GB) Bus 1600MHz PC3-12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-28 / Xuất xứ: -- /
0
930.000 ₫
1 mới từ 969.000 ₫
2 cũ từ 930.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Ripjaws SO-DIMM F3-1866C10D-8GRSL DDR3L 8GB (2x4GB) Bus 1866MHz PC3-14900
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1866MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 10-10-10-32 / Xuất xứ: -- /
0
930.000 ₫

3 cũ từ 930.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Ripjaws SO-DIMM F3-2133C11D-8GRSL DDR3L 8GB (2x4GB) Bus 2133MHz PC3-1700
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 2133MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: -- /
0
930.000 ₫
1 mới từ 969.000 ₫
2 cũ từ 930.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "g.skill"