Sản phẩm về "g.skill"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
G.Skill (F3-10666CL9S-2GBNT) - DDR3 - 2GB (2x1GB) - bus 1333MHz - PC3 10600 kit
F3-10666CL9S-2GBNT. Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
0
195.000 ₫
4 mới từ 195.000 ₫
4 cũ từ 190.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
G.SKILL NT (F3-1600C11S-4GNT) - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR3 PC3-12800 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: - / Serial: NT / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
748.000 ₫
3 mới từ 748.000 ₫
1 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
G.SKILL NS (F3-1600C11S-4GNS) - DDR3 - 4GB - Bus 1600MHz - PC3 12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR3 PC3-12800 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: DIMM / Serial: NS / Cas Latency (độ trễ) : 10-10-10-27 /
0
460.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
G.Skill Standard F2-6400CL5S-2GBSQ 2GB DDR2 Bus 800MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
265.000 ₫
3 mới từ 265.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F3-1600C11S-8GSL 8GB DDR3 Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
1.819.000 ₫
3 mới từ 1.819.000 ₫
3 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F2-6400CL5S-2GBSQ 2GB DDR3 Bus 1066MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 7-7-7-20 / Xuất xứ: -- /
0
210.000 ₫
4 mới từ 210.000 ₫
3 cũ từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F3-10666CL9S-8GBSQ 8GB DDR3 Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-24 / Xuất xứ: -- /
0
949.000 ₫
2 mới từ 949.000 ₫
3 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F3-1600C11S-8GSQ 8GB DDR3 Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
3 mới từ 920.000 ₫
3 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F3-1600C11D-8GSL 8GB (2x4GB) DDR3 Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11-28 / Xuất xứ: -- /
0
969.000 ₫
1 mới từ 969.000 ₫
5 cũ từ 860.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Ripjaws F3-1600C9S-4GRSL 4GB DDR3 Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 9-9-9-28 / Xuất xứ: -- /
0
480.000 ₫
3 mới từ 480.000 ₫
4 cũ từ 365.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.skill NS 2GB DDR3 Bus 1600Mhz - (F3-1600C11S-2GIS)
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: - / Serial: NS / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
195.000 ₫
2 mới từ 450.000 ₫
1 cũ từ 195.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Ram G.sKill 2GB DDR2 Bus 800MHz 1.8v
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: Đang chờ cập nhật / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Ram G.skill 2GB Bus 1333/1600 Mhz DDR3
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: Đang chờ cập nhật / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
4
195.000 ₫

1 cũ từ 195.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Ram G.skill 4GB Bus 1333Mhz DDR3 CL9
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: Đang chờ cập nhật / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
460.000 ₫

1 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Ram laptop G.SKILL 2GB 1600Mhz Value
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
189.000 ₫

3 cũ từ 189.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Ram G.SKILL 8GB Bus 1600Mhz Value
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
800.000 ₫
1 mới
3 cũ từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Ram G.SKILL NB 2GB 1333mhz Value
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
180.000 ₫

2 cũ từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Ram G.SKILL 8GB 1333Mhz Value
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
4
800.000 ₫

3 cũ từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.skill F3-1600CL11S - 4GIS - 4GB - DDR3 - Bus 1600Mhz - PC3 12800
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
460.000 ₫

1 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
8GB DDRAM 4 2400 G.Skill -8GIS
Hãng sản xuất: G.SKILL / Loại RAM: DDR4 / Dung lượng: 8GB / Bus: 2400Mhz /
0
1.990.000 ₫
2 mới từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)

Sản phẩm về "g.skill"