Sản phẩm về "ghế băng dài"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Ghế phòng chờ nội thất 190 GC03-5, một băng 2 chỗ, đệm mút bọc nỉ, chân sơn tĩnh điện
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Có tựa lưng, Ghế dài/ Chất liệu: Sắt,thép,nỉ /
0
2.975.000 ₫
12 mới từ 2.975.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ
TC01B-3 (TC01-3) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
1.996.500 ₫
TC01B-4 (TC01-4) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
1.919.500 ₫
TC01B-5 (TC01-5) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
1.837.000 ₫
TC02B-3 (TC02-3) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
2.689.500 ₫
TC02B-5 (TC02-5) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
2.403.500 ₫
TC02B-4 (TC02-4) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
2.475.000 ₫
TC03B-3 (TC03-3) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
2.200.000 ₫
TC03B-4 (TC03-4) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
2.123.000 ₫
TC03B-5 (TC03-5) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
2.035.000 ₫
TC06B-5 (TC06-5) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
3.558.500 ₫
TC06B-4 (TC06-4) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
3.729.000 ₫
TC06B-3 (TC06-3) Ghế hội trường hòa phát
Hãng sản xuất: Hòa Phát / Kiểu: Ghế băng dài / Dùng cho: Hội trường/ Chất liệu: Bọc nỉ/
0
3.927.000 ₫
GC06-3 Ghế băng chờ mặt và chân sơn tĩnh điện 3 chỗ ngồi
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Có tựa lưng, Ghế dài, Có tay vịn/ Chất liệu: Sắt, thép /
0
2.780.000 ₫
4 mới từ 2.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ
GC06-2 Ghế băng chờ mặt và chân sơn tĩnh điện 2 chỗ ngồi
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Có tựa lưng, Ghế dài, Có tay vịn/ Chất liệu: Sắt, thép /
0
2.280.000 ₫
4 mới từ 2.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ
GC05-4 Ghế băng chờ mặt INOX 4 chỗ ngồi nội thất 190 bộ quốc phòng
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Có tựa lưng, Ghế dài, Có tay vịn/ Chất liệu: Sắt, thép /
0
4.640.000 ₫
6 mới từ 4.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ
GC05-3 Ghế băng chờ mặt INOX 3 chỗ ngồi nội thất 190 bộ quốc phòng
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Có tựa lưng, Ghế dài, Có tay vịn/ Chất liệu: Inox /
0
4.147.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ
GC05-2 Ghế băng chờ mặt INOX 2 chỗ ngồi nội thất 190 bộ quốc phòng
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Có tựa lưng, Ghế dài, Có tay vịn/ Chất liệu: Inox /
0
2.910.000 ₫
6 mới từ 2.910.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ
GC06B-3 ghế băng chờ nội thất 190 bộ quốc phòng
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Ghế dài/ Chất liệu: Sắt, thép /
0
3.047.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ
GC07-3 Ghế băng chờ 3 chỗ,khung,tay sắt sơn tĩnh điện
Hãng sản xuất: Nội thất 190 / Kiểu: Có tựa lưng, Ghế dài, Có tay vịn/ Chất liệu: Sắt, thép /
0
7.997.000 ₫
Thuộc danh mục
Ghế phòng chờ

Sản phẩm về "ghế băng dài"