Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi Canzy CZ-200-D1-7
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.050.000 ₫
11 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-600
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.800.000 ₫
10 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H 394 – 700B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 340 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.750.000 ₫
10 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H 332-600
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.400.000 ₫
11 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-260 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.500.000 ₫
11 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Goldsun GS-609PB
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.050.000 ₫
7 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Goldsun GS-609I
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.350.000 ₫
7 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Goldsun GS 709PB
GS709 PB, GS 709 PB, GS709PB. Hãng sản xuất: GOLDSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.350.000 ₫
8 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Benza BZ-600DI
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 49 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.950.000 ₫
8 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3003A 70cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.050.000 ₫
8 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3003M 70cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.950.000 ₫
7 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3006A-60cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.500.000 ₫
8 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3006M-60cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.450.000 ₫
8 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3007A-70cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.300.000 ₫
5 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kucy KH-92V
Hãng sản xuất: KUCY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 1200 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
13.445.000 ₫
6 mới từ 13.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sena 257-SB
Hãng sản xuất: SENA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
3.570.000 ₫
4 mới từ 3.570.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3001M-70
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
7 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Hafele HH-BI60B (539.82.132)
Hãng sản xuất: HAFELE / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 268 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.180.000 ₫
6 mới từ 3.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-270B
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
900.000 ₫
14 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani G706
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
5 mới từ 2.399.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"