Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi Faster FS 0260
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.250.000 ₫
8 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-0470S
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.639.000 ₫
16 mới từ 1.639.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RH-H9
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 515 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.795.000 ₫
12 mới từ 1.795.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-CO 60 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.375.000 ₫
12 mới từ 1.375.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H395-700B
H395-700B. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.510.000 ₫
18 mới từ 2.510.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHU635GZA 600mm
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 420 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.490.000 ₫
5 mới từ 4.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H322-600 Inox
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.430.000 ₫
14 mới từ 1.430.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Arber AB-700B
AB700B, AB-700B. Hãng sản xuất: ARBER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 110 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.149.000 ₫
8 mới từ 2.149.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Arber AB-700I
AB700I, AB-700I. Hãng sản xuất: ARBER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 110 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.129.000 ₫
7 mới từ 2.129.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-2006B-70cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.950.000 ₫
10 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3006A-60cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.200.000 ₫
8 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3001M-70
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.290.000 ₫
7 mới từ 1.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-70I
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.315.000 ₫
12 mới từ 1.315.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy Concord CZ-60 Inox
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.030.000 ₫
10 mới từ 1.030.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CO 70I
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.290.000 ₫
9 mới từ 1.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Arber AB-600C
Hãng sản xuất: ARBER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 110 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.149.000 ₫
7 mới từ 2.149.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevila SV-68I
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.299.000 ₫
8 mới từ 1.299.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RH-S226-SSR
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 380 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.990.000 ₫
7 mới từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-Co 70B
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.000.000 ₫
11 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-CO-70I
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
975.000 ₫
12 mới từ 975.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"