Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
BATANI BA-7002BL
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.799.000 VNĐ
12 mới từ 1.799.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sena 905-1M60
Hãng sản xuất: SENA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 3 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 95 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.589.000 VNĐ
12 mới từ 1.589.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sanko SPN-3372B
Hãng sản xuất: SANKO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.979.000 VNĐ
11 mới từ 1.979.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sanko SPN-3373B
Hãng sản xuất: SANKO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.979.000 VNĐ
10 mới từ 1.979.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-61P
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: - /
0
1.899.000 VNĐ
12 mới từ 1.899.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H395-700B
H395-700B. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.780.000 VNĐ
36 mới từ 2.780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Hút mùi Faber MAXIMA
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 660 / Độ ồn(dB): 68 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 205 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.651.000 VNĐ
10 mới từ 3.651.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Electrolux EFT9512X
EFT9512X. Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.850.000 VNĐ
24 mới từ 3.850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai RI-H6 (VT-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Indonesia /
0
3.279.000 VNĐ
15 mới từ 3.279.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai RI-H7(VT-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 12.2 / Xuất xứ: Indonesia /
0
3.199.000 VNĐ
19 mới từ 3.199.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai Ri-H9 (RC-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 515 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Indonesia /
0
3.330.000 VNĐ
23 mới từ 3.330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-61B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.799.000 VNĐ
15 mới từ 1.799.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-61S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.899.000 VNĐ
17 mới từ 1.899.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-701S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.299.000 VNĐ
17 mới từ 2.299.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-703S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.699.000 VNĐ
14 mới từ 2.699.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-702B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.299.999 VNĐ
17 mới từ 2.299.999 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-96GT
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 400 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
10.000.000 VNĐ
15 mới từ 10.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Goldsun GS-609PB
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 VNĐ
13 mới từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Goldsun GS-609I
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 VNĐ
14 mới từ 1.480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H214-900
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.600.000 VNĐ
28 mới từ 3.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"