Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Faber 726 (1 Môtơ - 60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 480 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.430.000 ₫
10 mới từ 2.430.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Faber Millennio 2M (Inox- 2 môtơ- 60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 66 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
3.120.000 ₫
14 mới từ 3.120.000 ₫
1 cũ từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H 22 - 700 W
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.480.000 ₫
7 mới từ 2.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca Classic H342-600
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.000.000 ₫
19 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H342-600
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.520.000 ₫
24 mới từ 2.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H394 – 700 Inox
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 340 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.500.000 ₫
29 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sakura SR-2883B
Hãng sản xuất: SAKURA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 870 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 165 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.250.000 ₫
17 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H332-900
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.080.000 ₫
23 mới từ 3.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H395-600
H395-600. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.670.000 ₫
16 mới từ 2.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca F860 B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
16 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca F870 W
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.699.999 ₫
22 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H203-700B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 175 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.900.000 ₫
9 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Elica Elichic 60 1M
Hãng sản xuất: ELICA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 220 / Độ ồn(dB): 31 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
5 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Fotile JX05
JX05. Hãng sản xuất: FOTILE / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 900 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 189 / Trọng lượng (kg): 22.5 / Xuất xứ: - /
0
10.000.000 ₫
6 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H 332-700
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.080.000 ₫
13 mới từ 2.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H523-7
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
11 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H204
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.400.000 ₫
7 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H204-700
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
29 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Waterfall WF-701C
Hãng sản xuất: - / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 320 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.740.000 ₫
7 mới từ 1.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Benza BZ-600DM
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 49 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
6 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"