Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi TAKA TK-702HK
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 18 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.150.000 ₫
6 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani 606-SS1
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.490.000 ₫
8 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata P3260I Inox
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
7 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca Classic H342-600
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.500.000 ₫
18 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca F870B ( Màu đen )
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
25 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHI622GSG 600mm
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 400 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.200.000 ₫
7 mới từ 5.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHL755B 730mm
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.800.000 ₫
9 mới từ 9.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H322-600 Inox
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.500.000 ₫
17 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Elica Elichic 60 1M
Hãng sản xuất: ELICA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 220 / Độ ồn(dB): 31 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
5 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H395-7 Inox
H395-7 Inox, H 3957 Inox. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: Electronic / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.245.000 ₫
9 mới từ 2.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Plaza PA-70GC2
Hãng sản xuất: PLAZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.450.000 ₫
3 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca MC H342 New
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.880.000 ₫
8 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy Concor 60 Inox
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.800.000 ₫
7 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Napoliz NA-702PP
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Gỗ tự nhiên / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
6 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kaff KF-703B
Hãng sản xuất: KAFF / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
3.000.000 ₫
3 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2060B
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 230 / Trọng lượng (kg): 5 /
0
600.000 ₫
17 mới từ 600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-Co 70B
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.190.000 ₫
12 mới từ 1.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi classic Giovani G705H
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.580.000 ₫
7 mới từ 1.580.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kaff KF-638I
Hãng sản xuất: KAFF / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
3.680.000 ₫
2 mới từ 3.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFC926BAR
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.150.000 ₫
2 mới từ 12.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"