Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi MISKIO HC-02KM
Hãng sản xuất: MISKIO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.099.999 ₫
2 mới từ 2.099.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H 322 600
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.520.000 ₫
12 mới từ 2.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2070B Black kiểu dáng cổ điển
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.610.000 ₫
13 mới từ 2.610.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Teka C-920
Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.890.000 ₫
12 mới từ 3.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2060 Black
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.535.000 ₫
13 mới từ 2.535.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2070I Inox
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.760.000 ₫
13 mới từ 2.760.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Teka C 620 Classic
C 620 Classic. Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 630 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.380.000 ₫
5 mới từ 3.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata W700 B
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 39 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
7.300.000 ₫
6 mới từ 7.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca F870B ( Màu đen )
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.800.000 ₫
23 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Mexco MC 6020S
MC6020S. Hãng sản xuất: MEXCO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 630 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.980.000 ₫
2 mới từ 1.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Mexco MC 206 P
MC206P. Hãng sản xuất: MEXCO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 630 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.979.999 ₫
2 mới từ 1.979.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Mexco MC 207 P
MC207P. Hãng sản xuất: MEXCO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 630 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.099.999 ₫
2 mới từ 2.099.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H203-700B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 175 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.900.000 ₫
3 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Plaza PA-70GC1
Hãng sản xuất: PLAZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.650.000 ₫
3 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca AT-6008C-70
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.100.000 ₫
4 mới từ 8.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorrca TA-6007C-90
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.800.000 ₫
7 mới từ 6.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-2003C-90
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.000.000 ₫
5 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Lorca TA-3001M-70
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
5 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H322.7B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.900.000 ₫
4 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani G706
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.950.000 ₫
4 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"