Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi ELECTROLUX EFT6510K-W
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.730.000 ₫
11 mới từ 1.730.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata P3260 Inox
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.297.000 ₫
7 mới từ 1.297.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Benza 600DMI
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.800.000 ₫
7 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-207SS
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.490.000 ₫
6 mới từ 1.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber Millennio 702
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.800.000 ₫
5 mới từ 2.799.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Fagor SHE702I
Hãng sản xuất: FAGOR / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xanh nhạt / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.049.000 ₫
8 mới từ 2.049.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Teka C710
Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 540 / Độ ồn(dB): 64 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.495.000 ₫
1 mới từ 5.110.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani Concord 702S
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.780.000 ₫
15 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani Concord 702M
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5
1.915.000 ₫
15 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Benza BZ-860B
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1050 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.360.000 ₫
8 mới từ 3.359.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RH-H9
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 515 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.790.000 ₫
14 mới từ 1.789.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber Millenio (1m - 60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 125 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.510.000 ₫
5 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Millenio (2m - 60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 66 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.758.000 ₫
4 mới từ 3.758.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Hút mùi Faber MAXIMA
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 660 / Độ ồn(dB): 68 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 205 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.330.000 ₫
4 mới từ 3.319.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFT9512X
EFT9512X. Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.170.000 ₫
8 mới từ 3.170.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RI-H7(VT-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 12.2 / Xuất xứ: Indonesia /
0
2.905.000 ₫
9 mới từ 2.904.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai 7Slim ( Hood-BW)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 9.19 / Xuất xứ: Việt Nam /
4
1.888.000 ₫
9 mới từ 1.887.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H332-700B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.975.000 ₫
7 mới từ 1.975.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber KM-2726 2M60
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 66 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 125 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.760.000 ₫
5 mới từ 2.759.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-270 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.480.000 ₫
13 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"