Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi Canzy CZ-2060 Black
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.999.000 ₫
19 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2070I Inox
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
20 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani Concord 702M
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5
2.000.000 ₫
15 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-0470S
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.700.000 ₫
19 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H 332-600
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.200.000 ₫
12 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Romatek RH-702S
Hãng sản xuất: ROMATEK / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.240.000 ₫
5 mới từ 2.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Romatek F0870T-INOX
Hãng sản xuất: ROMATEK / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.450.000 ₫
5 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata S BOX
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 44 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.360.000 ₫
10 mới từ 3.360.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca F870B ( Màu đen )
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
18 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Marbella MA-101-B-70
Hãng sản xuất: MARBELLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.599.000 ₫
5 mới từ 1.599.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Taka TK-260S
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc - Việt Nam /
0
2.050.000 ₫
12 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Fapro FA 60S
Hãng sản xuất: FAPRO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
6 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RVH-7Slim (Hood - BW)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 150 / Trọng lượng (kg): 9.19 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.770.000 ₫
10 mới từ 1.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-0860S
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
20 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-0860P
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
19 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber FB-726  1M60
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 480 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 125 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.250.000 ₫
8 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H214-900
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.150.000 ₫
17 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-62BL
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 ₫
6 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-61M
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.300.000 ₫
6 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi D’mestik Classico 70 BLD
Hãng sản xuất: Dmestik / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 40 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ /
0
3.450.000 ₫
2 mới từ 3.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"