Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi Napoliz NA-702SS
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 55 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.770.000 ₫
9 mới từ 2.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca SP 2195 ( 600 )
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.650.000 ₫
6 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H393 - 700B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.600.000 ₫
5 mới từ 2.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Texgio TG-SH616
Hãng sản xuất: TEXGIO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.099.000 ₫
6 mới từ 2.099.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2060 Inox
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.300.000 ₫
17 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2070B Black kiểu dáng cổ điển
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.610.000 ₫
8 mới từ 2.610.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-2070I Inox
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.400.000 ₫
20 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani Concord 702
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 480 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.970.000 ₫
17 mới từ 2.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Teka C 620 Classic
C 620 Classic. Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 630 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.350.000 ₫
10 mới từ 2.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Canzy CZ-60I Inox
Hãng sản xuất: CANZY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 6 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.685.000 ₫
9 mới từ 2.685.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHU935HME
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 420 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.490.000 ₫
7 mới từ 5.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Taka TK-260B
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc - Việt Nam /
0
2.850.000 ₫
8 mới từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHU632DCH
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 52 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 85 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: - /
0
11.800.000 ₫
5 mới từ 11.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Texgio TG-SH629.7
TG-SH6297, TGSH629.7. Hãng sản xuất: TEXGIO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 85 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.780.000 ₫
8 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Abbaka AB-C70I Inox
Hãng sản xuất: ABBAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.530.000 ₫
6 mới từ 2.720.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata SYGMA VL3900
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 820 / Độ ồn(dB): 67 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.800.000 ₫
9 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani G-70 Crista
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
9.300.000 ₫
5 mới từ 9.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Classic Sevilla SV-70 Inox
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 45 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 8 /
0
1.890.000 ₫
2 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Classic Sevilla SV-60Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 45 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 8 /
0
1.998.000 ₫
2 mới từ 1.998.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Classic Faster FS 2060SB
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 52 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.080.000 ₫
3 mới từ 2.080.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"