Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
BATANI BA-6002BL
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 VNĐ
12 mới từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Zenka 602IPS
Hãng sản xuất: ZENKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.398.000 VNĐ
4 mới từ 2.398.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Zenka  ZK-1206S
Hãng sản xuất: ZENKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.490.000 VNĐ
4 mới từ 2.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Zenka ZK-601-ITS
Hãng sản xuất: ZENKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.690.000 VNĐ
4 mới từ 2.690.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-70S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: - /
0
1.999.999 VNĐ
16 mới từ 1.999.999 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-70P
SH-70P. Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 9.3 / Xuất xứ: - /
0
1.999.999 VNĐ
16 mới từ 1.999.999 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-71S
SH-71S. Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: - /
0
2.024.999 VNĐ
16 mới từ 2.024.999 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-62S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 7.7 / Xuất xứ: - /
0
2.099.999 VNĐ
15 mới từ 2.099.999 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Zenka ZK-702ZS
ZK-702ZS, ZK702ZS. Hãng sản xuất: ZENKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.840.000 VNĐ
4 mới từ 2.840.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-62B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.049.999 VNĐ
15 mới từ 2.040.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sevilla SV-260 Inox
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.800.000 VNĐ
17 mới từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Texgio TG-SH635
TG-SH635, TGSH635. Hãng sản xuất: TEXGIO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 85 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 VNĐ
7 mới từ 2.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-702B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.299.999 VNĐ
15 mới từ 2.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-96GT
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 400 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
10.700.000 VNĐ
13 mới từ 10.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H393-700 inox
H-393-700 inox. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: Electronic / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.500.000 VNĐ
14 mới từ 3.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhouse SHB 6116 B
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.700.000 VNĐ
13 mới từ 1.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Romal RH-704GIV
Hãng sản xuất: ROMAL / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 1200 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
11.900.000 VNĐ
12 mới từ 11.900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Romal RH-904GIV
Hãng sản xuất: ROMAL / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 1200 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
12.600.000 VNĐ
8 mới từ 12.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Romal RH-905GI
Hãng sản xuất: ROMAL / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1050 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
4.190.000 VNĐ
10 mới từ 4.190.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Romal RH-722 Black
Hãng sản xuất: ROMAL / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.390.000 VNĐ
4 mới từ 2.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"