Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi Napoli CA707H
Hãng sản xuất: NAPOLI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
5 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS 0260
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.350.000 ₫
5 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS 0270
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.900.000 ₫
4 mới từ 1.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sena 905-1M60
Hãng sản xuất: SENA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 3 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 95 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.540.000 ₫
2 mới từ 1.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-2070S
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
3.195.000 ₫
8 mới từ 2.745.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-2060P
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.655.000 ₫
8 mới từ 2.565.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H332-900
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.050.000 ₫
9 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca F860 B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 ₫
9 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H 332-700
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.150.000 ₫
9 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H523-7
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.100.000 ₫
8 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-270 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.200.000 ₫
10 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H204
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
8 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFT-9516K
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.390.000 ₫
5 mới từ 3.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H214-900
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.700.000 ₫
14 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H395-7 B
H3957 B, H395-7B, H-395-7B. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: Electronic / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.300.000 ₫
4 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla  SV-70W
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: Electronic / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.430.000 ₫
11 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-60I
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.400.000 ₫
9 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-60B
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.500.000 ₫
8 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-270B
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.050.000 ₫
10 mới từ 1.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Eurosun EH-90K11
Hãng sản xuất: EUROSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
4.000.000 ₫
2 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"