Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ELECTROLUX EFT9510X
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
19 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Benza 600DMI
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
9 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Napoliz NA-628S
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.740.000 ₫
18 mới từ 2 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Batani BA-206SS
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.500.000 ₫
12 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H 394 – 700B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 340 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.430.000 ₫
15 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-62B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.049.999 ₫
16 mới từ 2 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Napoli NA-728B
NA-728-B, NA728B. Hãng sản xuất: NAPOLI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.080.000 ₫
16 mới từ 1.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-61B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.799.999 ₫
14 mới từ 2 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-701B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.149.999 ₫
17 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhouse SHB-6119I
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.630.000 ₫
11 mới từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi KG321
Hãng sản xuất: KANGAROO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
0
1.875.000 ₫
12 mới từ 2 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai RH-H6 (Rc-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 161 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Indonesia /
0
3.240.000 ₫
11 mới từ 3 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Lorca TA-3002M 60cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
5 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Lorca TA-3001M-70
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
10 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Hafele HH-BI90B (539.82.133)
Hãng sản xuất: HAFELE / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 268 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
4 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sevilla SV-70I
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.300.000 ₫
6 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sevilla SV-60B
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.100.000 ₫
8 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sevilla SV-70B
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.050.000 ₫
6 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sevilla SV-270B
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.050.000 ₫
7 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sevilla SV-270I
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.100.000 ₫
9 mới từ 2 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"