Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi TAKA TK-702HK
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 18 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.090.000 ₫
7 mới từ 1.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani Concord 702S
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.790.000 ₫
6 mới từ 1.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-2060S
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.090.000 ₫
18 mới từ 2.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-0470S
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.623.000 ₫
17 mới từ 1.623.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-CO 70 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.390.000 ₫
14 mới từ 1.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-CO 60 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.365.000 ₫
12 mới từ 1.365.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-CO 70 Inox
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.910.000 ₫
16 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-20 60 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.330.000 ₫
10 mới từ 1.330.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-20 70 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.510.000 ₫
11 mới từ 1.510.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-20 70 Inox
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.439.000 ₫
9 mới từ 1.439.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-270
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.155.000 ₫
11 mới từ 1.155.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-260 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.240.000 ₫
9 mới từ 1.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla Concord 260Inox
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
1.120.000 ₫
9 mới từ 1.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-0860P
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.790.000 ₫
18 mới từ 1.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla Boing SV-2070 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.420.000 ₫
8 mới từ 1.420.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-70I
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.280.000 ₫
11 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-60B
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.130.000 ₫
11 mới từ 1.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFC926BAR
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.270.000 ₫
8 mới từ 11.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Abbaka AB-69S90
Hãng sản xuất: ABBAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
10.000.000 ₫
3 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani G-90 Crista
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
9.057.000 ₫
9 mới từ 9.057.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"