Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi KIWA RH-777BE
Hãng sản xuất: KIWA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 12000 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 270 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.650.000 ₫
10 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi  MISKIO HC-01KM
Hãng sản xuất: MISKIO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.650.000 ₫
5 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Pelia RH-70B
Hãng sản xuất: PELIA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.116.000 ₫
5 mới từ 2.116.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kiwa RH270B
Hãng sản xuất: KIWA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.645.000 ₫
5 mới từ 1.645.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Jasper  BS-305
Hãng sản xuất: JASPER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 4 / Công suất động cơ (W): 135 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.895.000 ₫
4 mới từ 2.845.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Romatek RH-70S
Hãng sản xuất: ROMATEK / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 62 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.450.000 ₫
5 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca F870 Inox
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.570.000 ₫
15 mới từ 1.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Magic Flame MF-2700S
Hãng sản xuất: MAGIC FLAME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 3 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.355.000 ₫
5 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H395-700B
H395-700B. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.567.000 ₫
17 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Pelia AH-0270S
AH-0270S. Hãng sản xuất: PELIA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
5 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Itazio IT 718P
Hãng sản xuất: ITAZIO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 640 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.290.000 ₫
5 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H214-600
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.900.000 ₫
8 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H204-900
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.270.000 ₫
15 mới từ 4.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H204-700
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.980.000 ₫
15 mới từ 3.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kavind 705AE
Hãng sản xuất: KAVIND / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
4 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kavind 704AE
Hãng sản xuất: KAVIND / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.045.000 ₫
4 mới từ 3.045.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kavind 707AE
Hãng sản xuất: KAVIND / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.845.000 ₫
4 mới từ 2.845.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kavind 706AE
Hãng sản xuất: KAVIND / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.400.000 ₫
4 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H322 - 600N
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 4 / Công suất động cơ (W): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.499.000 ₫
4 mới từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H322 New
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.800.000 ₫
6 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"