Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi Napoliz NA-702SS
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 55 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.175.000 ₫
10 mới từ 2.175.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber FB-2905 (60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 64 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.240.000 ₫
8 mới từ 1.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber Millennio 1M (70cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.300.000 ₫
5 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber 726 (1 Môtơ - 70cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 480 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.410.000 ₫
8 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber 905 (2 mô tơ - 60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 64 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.540.000 ₫
7 mới từ 1.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata P3260I Inox
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.280.000 ₫
6 mới từ 2.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber Millennio 702
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.820.000 ₫
8 mới từ 2.820.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sanko SPN-3373B
Hãng sản xuất: SANKO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.650.000 ₫
7 mới từ 1.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Millenio (2m - 60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 66 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.760.000 ₫
7 mới từ 3.760.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Taka TK 270B
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc - Việt Nam /
0
2.275.000 ₫
14 mới từ 2.275.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Taka TK-270S
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc - Việt Nam /
0
2.225.000 ₫
13 mới từ 2.225.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faber 2905 2M60 (Inox, 2 môtơ, 60cm)
FB-2905 2M60, FB2905 2M60. Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 64 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 190 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.930.000 ₫
9 mới từ 2.930.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Jiko JK 810 H Pro
Hãng sản xuất: JIKO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 960 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 238 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.490.000 ₫
6 mới từ 3.470.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Taka TK-260B
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 54 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc - Việt Nam /
0
1.150.000 ₫
13 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Fagor AF3-607 B
Hãng sản xuất: FAGOR / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 51 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 330 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.960.000 ₫
8 mới từ 4.960.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H214-700
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.350.000 ₫
17 mới từ 4.220.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Arber AB-700D
AB-700 D, AB700D, AB 700D. Hãng sản xuất: ARBER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 65 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.015.000 ₫
6 mới từ 2.015.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Goldsun GS 709PB
GS709 PB, GS 709 PB, GS709PB. Hãng sản xuất: GOLDSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.130.000 ₫
8 mới từ 1.130.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Taka TK-1290LX
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 216 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc - Việt Nam /
0
9.315.000 ₫
12 mới từ 9.315.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Romal RH-905GI
Romal RH 905GI, Romal RH905GI. Hãng sản xuất: ROMAL / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1050 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
3.680.000 ₫
9 mới từ 3.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"