Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Faber FB-2905 (60cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 64 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.399.999 ₫
14 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
SENA Millenio (2 Môtơ - 60cm)
Hãng sản xuất: SENA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 66 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.983.500 ₫
6 mới từ 2.983.500 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Napoli CA607H
Hãng sản xuất: NAPOLI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.270.000 ₫
16 mới từ 2.270.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
NAPOLIZ NA-014RH
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 850 / Độ ồn(dB): 65 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.790.000 ₫
8 mới từ 1.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Napoliz NA-628S
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.650.000 ₫
23 mới từ 1.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Batani ba 6002ss
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.540.000 ₫
15 mới từ 1.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Zenka ZK 602 ZS
Hãng sản xuất: ZENKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.280.000 ₫
6 mới từ 2.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Faber Millennio 702
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
3.070.000 ₫
7 mới từ 3.070.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sena 726 1M70
Hãng sản xuất: SENA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 480 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 125 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.299.999 ₫
6 mới từ 2.299.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Romatek F0870T-INOX
Hãng sản xuất: ROMATEK / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 61 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.499.999 ₫
7 mới từ 2.499.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Marbella MA-103-B-60
Hãng sản xuất: MARBELLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.849.000 ₫
8 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai RVH-7Slim (Hood-LG)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 9.19 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.400.000 ₫
30 mới từ 2.230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Bosch DHU665E
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 280 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 160 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: - /
0
10.450.000 ₫
4 mới từ 10.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-701B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.100.000 ₫
17 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai RH-H7 (VT-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 4 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 161 / Trọng lượng (kg): 12.2 / Xuất xứ: Indonesia /
0
3.349.999 ₫
11 mới từ 3.349.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Torino FS-301-70BL
FS-30170BL, FS301-70BL. Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 72 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 272 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.930.000 ₫
7 mới từ 2.930.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Lorca TA-3002A 70cm
Hãng sản xuất: LORCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
11 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Hafele 539.82.123
Hãng sản xuất: HAFELE / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 268 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Romania /
0
4.150.000 ₫
8 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Kaff KF-701I
Hãng sản xuất: KAFF / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
2.438.100 ₫
1 mới từ 2.438.100 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Cata TF 2003 DurAlum 70
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 55 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.330.000 ₫
8 mới từ 2.489.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"