Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ELECTROLUX EFT9510X
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
18 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi ELECTROLUX EFT- 6510X
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.230.000 ₫
17 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Kangaroo KG23
Hãng sản xuất: KANGAROO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
0
2.100.000 ₫
18 mới từ 1.740.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H 394 – 700B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 340 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.430.000 ₫
13 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Benza C-750DI
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 49 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.820.000 ₫
6 mới từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Electrolux EFT-9460K
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 195 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.948.999 ₫
3 mới từ 4.580.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Millenio (2m-70cm)
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 66 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.280.000 ₫
5 mới từ 4.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca H395-600
H395-600. Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.669.999 ₫
19 mới từ 2.669.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Electrolux EFT9512X
EFT9512X. Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.487.999 ₫
13 mới từ 3.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Napoliz NA-702EC
Napoliz 702EC, NA702EC. Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.550.000 ₫
16 mới từ 1.180.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai RVH-7Slim (Hood-LG)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 9.19 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.250.000 ₫
30 mới từ 2.230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sevilla SV-260 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.749.999 ₫
12 mới từ 1.749.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Texgio TG-SH628.7
TG-SH6287, TG-SH628-7. Hãng sản xuất: TEXGIO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 85 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
6 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-701B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.149.999 ₫
13 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Faber FB-726  1M60
Hãng sản xuất: FABER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 480 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 125 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
6 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi KG321
Hãng sản xuất: KANGAROO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
11 mới từ 1.875.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Arber AB-700B
AB700B, AB-700B. Hãng sản xuất: ARBER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 110 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.499.000 ₫
4 mới từ 1.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Rinnai RH-H9 (Rc-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 515 / Độ ồn(dB): 4 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Indonesia /
0
3.650.000 ₫
7 mới từ 3.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Kaff KF-701I
Hãng sản xuất: KAFF / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
2.262.000 ₫
2 mới từ 2.262.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Taka TK-270W2
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Vàng ánh kim / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.320.000 ₫
5 mới từ 2.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"