Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi NAPOLIZ NA-024RH
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.790.000 ₫
8 mới từ 1.790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Napoliz NA-602 BL
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 65 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
1.360.000 ₫
11 mới từ 1.360.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Teka C-920
Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.430.000 ₫
18 mới từ 3.430.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani G 706 H
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.980.000 ₫
18 mới từ 1.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Teka C 620 S/Steel
C 620 S. Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 630 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.160.000 ₫
14 mới từ 3.160.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca F860 B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.490.000 ₫
12 mới từ 1.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H322-600 Inox
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.490.000 ₫
13 mới từ 1.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla SV-260 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
1.480.000 ₫
11 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sunhome SH-61B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.690.000 ₫
12 mới từ 1.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sunhome SH-701S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.540.000 ₫
11 mới từ 1.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RH-H7 (VT-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 4 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 161 / Trọng lượng (kg): 12.2 / Xuất xứ: Indonesia /
0
2.290.000 ₫
14 mới từ 2.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RH-H6 (VT-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 161 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Indonesia /
0
1.690.000 ₫
14 mới từ 1.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla  SV-70W
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: Electronic / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.380.000 ₫
17 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kaff KF-701I
Hãng sản xuất: KAFF / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
2.200.000 ₫
4 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata MIDAS600BK
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 47 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.480.000 ₫
9 mới từ 5.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata SYGMA VL3900
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 820 / Độ ồn(dB): 67 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.980.000 ₫
10 mới từ 5.980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-61M
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.900.000 ₫
7 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Arber AB-700K
Hãng sản xuất: ARBER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.530.000 ₫
9 mới từ 2.530.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHU685U
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 390 / Độ ồn(dB): 73 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 276 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Đức /
0
2.490.000 ₫
6 mới từ 2.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHI625R
Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 330 / Độ ồn(dB): 64 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 186 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
3.340.000 ₫
7 mới từ 3.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"