Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
TORINO 303GE 60F(INOX)
Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.400.000 ₫
9 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
TORINO 303GE 90F(ĐEN)
Hãng sản xuất: TORINO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xanh-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.950.000 ₫
10 mới từ 3.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Napoli CA707H
Hãng sản xuất: NAPOLI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
13 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
KIWA RH-777BE
Hãng sản xuất: KIWA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 12000 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 270 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.890.000 ₫
7 mới từ 1.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Benza 600DMI
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
7 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Kangaroo KG23
Hãng sản xuất: KANGAROO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
0
1.750.000 ₫
14 mới từ 1.740.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-70S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: - /
0
1.999.999 ₫
10 mới từ 1.999.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-70P
SH-70P. Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 9.3 / Xuất xứ: - /
0
2.100.000 ₫
9 mới từ 1.999.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-71S
SH-71S. Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
9 mới từ 2.024.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Malloca F860 B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
13 mới từ 1.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Fotile JX05
JX05. Hãng sản xuất: FOTILE / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 900 / Độ ồn(dB): 56 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 189 / Trọng lượng (kg): 22.5 / Xuất xứ: - /
0
10.000.000 ₫
4 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-62B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.049.999 ₫
9 mới từ 2.049.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-61B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 2 / Công suất động cơ (W): 440 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.800.000 ₫
8 mới từ 1.799.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-701B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.100.000 ₫
10 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-702S
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.380.000 ₫
9 mới từ 2.379.999 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Sunhome SH-96GT
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 400 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
10.700.000 ₫
10 mới từ 10.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Toji TJ-Hen 91
Hãng sản xuất: TOJI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
11.999.000 ₫
4 mới từ 11.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Toji H470-7G2
H 470-7G2, H470-7G-2, H4707G2. Hãng sản xuất: TOJI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 860 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
3.199.000 ₫
3 mới từ 3.199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Benza BZ-600DI
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 49 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
6 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Taka TK-0207S
Hãng sản xuất: TAKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.900.000 ₫
5 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"