Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi ELECTROLUX EFT6510K-W
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.600.000 ₫
8 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi GIOVANI 607 S2
Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 650 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.190.000 ₫
4 mới từ 1.190.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata P3260I Inox
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.400.000 ₫
6 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Faster FS-2070S
Hãng sản xuất: FASTER / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 600 / Độ ồn(dB): 60 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.745.000 ₫
10 mới từ 2.745.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Teka C 620 Classic
C 620 Classic. Hãng sản xuất: TEKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 630 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.380.000 ₫
6 mới từ 2.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Magic Flame MF-702SAV
Hãng sản xuất: MAGIC FLAME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.540.000 ₫
3 mới từ 2.540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Magic Flame MF-0260I (AV)
Hãng sản xuất: MAGIC FLAME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.495.000 ₫
3 mới từ 2.495.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RI-H6 (VT-G)
Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Indonesia /
0
2.600.000 ₫
7 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Zenka ZK-702ZS
ZK-702ZS, ZK702ZS. Hãng sản xuất: ZENKA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.785.000 ₫
3 mới từ 2.785.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H 332-700
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 58 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.300.000 ₫
9 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sanko SPN 3373 SS
Hãng sản xuất: SANKO / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Vàng Nhạt / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.250.000 ₫
3 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H204
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
7 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Toji H470-7 G3
Hãng sản xuất: TOJI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.849.000 ₫
3 mới từ 2.849.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Toji H470-7G2
H 470-7G2, H470-7G-2, H4707G2. Hãng sản xuất: TOJI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 860 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
0
2.999.000 ₫
3 mới từ 2.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kucy KH-92V
Hãng sản xuất: KUCY / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 1200 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
13.490.000 ₫
5 mới từ 13.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sevilla Boing SV-2070 Black
Hãng sản xuất: SEVILLA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.700.000 ₫
4 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H342 New
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.695.000 ₫
4 mới từ 3.695.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata SYGMA VL3900
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 820 / Độ ồn(dB): 67 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
6.000.000 ₫
6 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H322.7B
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.890.000 ₫
5 mới từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Eurosun EH-70K11
Hãng sản xuất: EUROSUN / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 1000 / Độ ồn(dB): 48 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
4.300.000 ₫
3 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"