Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy hút mùi ELECTROLUX EFT9510
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xanh-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
2.690.000 ₫
7 mới từ 2.690.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Elextra EH2602
Hãng sản xuất: ELEXTRA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: - / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.000.000 ₫
3 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata P3060I
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 380 / Độ ồn(dB): 40 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.595.000 ₫
4 mới từ 2.595.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani ba 7002ss
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.475.000 ₫
9 mới từ 1.475.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Cata P3260 Black
Hãng sản xuất: CATA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 450 / Độ ồn(dB): 45 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
2.150.000 ₫
6 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFT 9460W/X
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 195 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.390.000 ₫
4 mới từ 5.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFT-9460K
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 195 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.840.000 ₫
4 mới từ 4.840.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Sunhome SH-71B
Hãng sản xuất: SUNHOME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 440 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 170 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: - /
0
1.520.000 ₫
7 mới từ 1.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Magic Flame MF-2700S
Hãng sản xuất: MAGIC FLAME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 3 / Độ ồn(dB): 57 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.555.000 ₫
3 mới từ 2.555.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFT 9510W
EFT9510W. Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng / Tốc độ hút (m3/giờ): 520 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.890.000 ₫
7 mới từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Bosch DHI965VGB
DHI-965VGB. Hãng sản xuất: BOSCH / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 700 / Độ ồn(dB): 59 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.800.000 ₫
4 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Elica Concorde 60
Hãng sản xuất: ELICA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 300 / Độ ồn(dB): 66 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 320 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.190.000 ₫
4 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Rinnai RH-90Ri
RH-90Ri. Hãng sản xuất: RINNAI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 515 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.780.000 ₫
5 mới từ 2.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Magic Flame MF-027SI (AV)
Hãng sản xuất: MAGIC FLAME / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám - Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.550.000 ₫
3 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Electrolux EFT-9516K
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 550 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.380.000 ₫
4 mới từ 3.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Kavind 704AE
Hãng sản xuất: KAVIND / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Bạc / Tốc độ hút (m3/giờ): 500 / Độ ồn(dB): 46 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 450 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.095.000 ₫
3 mới từ 3.095.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Giovani G605H
G 605H, G605 H, G 605 H. Hãng sản xuất: GIOVANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Trắng-ghi / Tốc độ hút (m3/giờ): 350 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 95 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.380.000 ₫
9 mới từ 1.380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Benza BZ-600DM
Hãng sản xuất: BENZA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Đen / Tốc độ hút (m3/giờ): 800 / Độ ồn(dB): 49 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.999.000 ₫
5 mới từ 1.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Malloca H342 New
Hãng sản xuất: MALLOCA / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Inox / Tốc độ hút (m3/giờ): 0 / Độ ồn(dB): 0 / Số tốc độ: - / Công suất động cơ (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
0
3.875.000 ₫
7 mới từ 3.875.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi
Máy hút mùi Batani BA-71S
Hãng sản xuất: BATANI / Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển / Màu sắc: Xám / Tốc độ hút (m3/giờ): 750 / Độ ồn(dB): 50 / Số tốc độ: 3 / Công suất động cơ (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.670.000 ₫
5 mới từ 2.670.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy hút mùi

Sản phẩm về "hút mùi cổ điển"