Sản phẩm về "hdd"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
SAMSUNG 200GB - SATAII - 8MB cache - 7200rpm
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 200GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 8MB / Interface: Serial ATA II / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: - /
0
350.000 ₫
3 mới từ 350.000 ₫
Hitachi 200GB - 7200rpm - 8MB cache - ATA
Hãng sản xuất: HITACHI / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 200GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 8MB / Interface: Ultra ATA100 / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: 4cái /
0
350.000 ₫
2 mới từ 350.000 ₫
Western Digital 160GB - 7200rpm - 2MB cache - SATA
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 2MB / Interface: Serial ATA / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 8.9ms / Đĩa: - /
0
220.000 ₫
7 mới từ 220.000 ₫
1 cũ từ 350.000 ₫
Hitachi 200GB - 7200rpm - 8MB Cache - SATA II
Hãng sản xuất: HITACHI / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 200GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 8MB / Interface: Serial ATA II / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: - /
0
350.000 ₫
2 mới từ 350.000 ₫
Western Digital 80GB - 7200rpm - 8MB Cache - SATA
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: Caviar SE / Dung lượng ổ: 80GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 8MB / Interface: Serial ATA / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 8.9ms / Đĩa: 1cái /
0
190.000 ₫
5 mới từ 190.000 ₫
Western Digital 160 GB SATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 2MB Cache
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 2MB / Interface: Serial ATA II / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: - /
0
220.000 ₫
5 mới từ 220.000 ₫
Samsung 500GB - 7200rpm - 16MB Cache - SATA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 500GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 16MB / Interface: Serial ATA / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: 4cái /
0
750.000 ₫
4 mới từ 750.000 ₫
MAXTOR 200GB - 7200rpm - 2MB Cache - SATA II
Hãng sản xuất: MAXTOR / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 200GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 2MB / Interface: Serial ATA II / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 8.9ms / Đĩa: 1cái /
0
350.000 ₫
2 mới từ 350.000 ₫
Western Digital Caviar Blue 160GB - 7200rpm - 2MB Cache - SataII (WD1600AABS)
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: Caviar Blue / Dung lượng ổ: 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 2MB / Interface: Serial ATA II / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 2ms / Đĩa: 1cái /
0
220.000 ₫
3 mới từ 220.000 ₫
1 cũ từ 350.000 ₫
Samsung Spinpoint F1, 160GB, 7200rpm, 16MB cache, SataII (HD162GJ)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Vòng quay: 7200rpm / Series: Spinpoint F1 / Dung lượng ổ: 160GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 16MB / Interface: Serial ATA II / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 8.9ms / Đĩa: - /
0
220.000 ₫
4 mới từ 220.000 ₫
IBM 146GB 10K SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD - 43W7536
Hãng sản xuất: IBM / Vòng quay: 10000rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 146GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Thời gian tìm kiếm giữ kiệu: 4ms / Interface: SAS / Đĩa: - /
0
3.250.000 ₫
9 mới từ 3.250.000 ₫
Thuộc danh mục
HDD SCSI
Western Digital Caviar Blue 200GB - 7200 rpm - 2MB cache - IDE (PATA 100) - (WD2000BB)
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: Caviar Blue / Dung lượng ổ: 200GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 2MB / Interface: Ultra ATA100 / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 2ms / Đĩa: - /
0
350.000 ₫
2 mới từ 350.000 ₫
Western Digital 200GB - 7200rpm - 2MB cache - SATA II
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 200GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 2MB / Interface: Serial ATA II / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 9ms / Đĩa: 4cái /
0
350.000 ₫
2 mới từ 350.000 ₫
Seagate Barracuda 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache
Hãng sản xuất: SEAGATE / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): - / Interface: Sata 3 Gb/s / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 4.16ms / Đĩa: - /
0
440.000 ₫
17 mới từ 390.000 ₫
3 cũ từ 350.000 ₫
Samsung 200 GB 7200 rpm PATA (2MB Caches)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 200GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 2MB / Interface: IDE / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: - /
0
350.000 ₫
1 mới từ 350.000 ₫
1 cũ từ 529.000 ₫
Western Digital RE4 WD2503ABYX 250GB - 7200rpm - 64MB Cache - SATA 3.0Gb/s
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: RE4 / Dung lượng ổ: 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 64MB / Interface: Sata 3 Gb/s / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: - /
0
390.000 ₫
6 mới từ 390.000 ₫
Western Digital Blue ( WD10EZEX) - 1TB - 7200rpm - 64MB Cache - Sata 6Gb/s
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Dung lượng ổ: 1000GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 64MB / Interface: Sata 6 Gb/s /
0
1.040.000 ₫
31 mới từ 1.000.000 ₫
Seagate 250GB - 7200rpm 8MB Cache - Sata III
Hãng sản xuất: SEAGATE / Vòng quay: 7200rpm / Series: - / Dung lượng ổ: 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 8MB / Interface: Sata 6 Gb/s / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - / Đĩa: - /
0
390.000 ₫
10 mới từ 390.000 ₫
Western Digital Caviar Blue - 250GB - 7200rpm - 8MB cache - Pata 100 MB/s (WD2500AAJB)
Hãng sản xuất: WESTERN DIGITAL / Vòng quay: 7200rpm / Series: Caviar Blue / Dung lượng ổ: 250GB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 8MB / Interface: PATA 100 / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 8.9ms / Đĩa: - /
0
350.000 ₫
7 mới từ 350.000 ₫
SEAGATE Barracuda ST4000DM000 - 4TB - 7200rpm - Sata 6.0 Gb/s
Hãng sản xuất: SEAGATE / Vòng quay: 7200rpm / Series: Barracuda 7200.10 / Dung lượng ổ: 4 TB / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 64MB / Interface: Sata 6 Gb/s / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 0.5ms / Đĩa: - /
0
2.920.000 ₫
11 mới từ 2.920.000 ₫

Sản phẩm về "hdd"