Sản phẩm về "hoàng thành"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Đầu máy ép nước mía Hoàng Thành HT02
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
9 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành HT013
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
6 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT020
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
7 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành HT01
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.000.000 ₫
5 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Xe nước mía siêu sạch Hoàng Thành F1
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.500.000 ₫
5 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành F1-AP
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
5 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành F2
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
8 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành T1
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
6 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành TP F1
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
5 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành V11
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 8 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.000.000 ₫
6 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành V-5590
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 15 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
3 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành V5990
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
5 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành V5990
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
4 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành ViNa
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
6 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành AP-5590
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 85 / Tốc độ (Vòng/phút): 35 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
4 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành TP V-5590 (mẫu mới)
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
4 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành F1.750
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
4 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành F4-1100W
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
6 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Cà phê nguyên chất Culi
Hãng sản xuất: Hoàng Kim Phát / Dạng thành phẩm: Túi giấy / Xuất xứ: Việt Nam /
5
60.000 ₫
Thuộc danh mục
Cà phê phin
Cà phê nguyên chất Robusta
Hãng sản xuất: Hoàng Kim Phát / Dạng thành phẩm: Túi giấy / Xuất xứ: Việt Nam /
0
50.000 ₫
Thuộc danh mục
Cà phê phin

Sản phẩm về "hoàng thành"