Sản phẩm về "hoàng thành"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT11
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.900.000 ₫
9 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Xe nước mía Hoàng Thành HT04
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
6 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành F2
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
9 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành T1
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
3.900.000 ₫
9 mới từ 3.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành 04
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.900.000 ₫
6 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành PT-866 400W
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.100.000 ₫
11 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành TP F1
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
9 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành MP-F1.400
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 8 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.500.000 ₫
5 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Xe ép nước mía Hoàng Thành V9
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
6 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành V-5590
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 15 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
5 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành V5590-AP
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.200.000 ₫
6 mới từ 7.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành F1-YZ
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
6 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành V5990
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.900.000 ₫
8 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành TP 3019
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 280 / Tốc độ (Vòng/phút): 35 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.300.000 ₫
10 mới từ 7.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành MP-F1.750
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.900.000 ₫
10 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành ViNa
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
7 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành HN-YZ
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 150 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.900.000 ₫
9 mới từ 5.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành TP V-5590 (mẫu mới)
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
8 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành V-5990
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
5 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành MP-F1.400W
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.100.000 ₫
13 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía

Sản phẩm về "hoàng thành"