Sản phẩm về "hoàng thành"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Đầu máy ép nước mía Hoàng Thành HT02
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.300.000 ₫
9 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT03
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 93 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
4 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT05
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 280 / Tốc độ (Vòng/phút): 35 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.900.000 ₫
6 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Xe ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT06
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.500.000 ₫
6 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT11
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
5 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành HT017
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.500.000 ₫
4 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT019
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.300.000 ₫
5 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành F1-AT
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.300.000 ₫
4 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch inox Hoàng Thành F15
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.300.000 ₫
5 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành 3G12
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.600.000 ₫
7 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía Hoàng Thành QT-10
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.500.000 ₫
8 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía HOÀNG PHÁT HT03
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.000.000 ₫
5 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Hoàng Thành PT-X3
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
5.500.000 ₫
1 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành PT-866 400W
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.300.000 ₫
4 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Hoàng Thành F1-400
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.000.000 ₫
1 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành TP3018
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.800.000 ₫
4 mới từ 4.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép mía siêu sạch Hoàng Thành F1-YZ
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
6.000.000 ₫
2 mới từ 8.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía siêu sạch Hoàng Thành HT750
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.000.000 ₫
4 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Máy ép nước mía Hoàng Thành 03
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 85 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.000.000 ₫
5 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy ép mía
Ghế sofa băng dài thay đổi thành giường HHP-SFG03 cao cấp
Hãng sản xuất: Nội Thất Hoàng Hồng Phát / Màu sắc: Xám/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
7.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Sofa giường

Sản phẩm về "hoàng thành"