Sản phẩm về "hp-compaq"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bản lề màn hình COMPAQ Presario CQ62, G62 Series (595195-001)
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Dùng cho loại máy: HP-Compaq - Presario /
0
230.000 ₫

3 cũ từ 230.000 ₫
Thuộc danh mục
Bản lề laptop
Mainboard HP Pavilion G6, VGA Rời (636375-001)
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - HP Pavilion /
0
1.550.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP Pavilion G6, VGA Share (636375-001)
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - HP Pavilion /
0
1.550.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Bản lề HP CQ61 G61
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Dùng cho loại máy: HP-Compaq - - / Xuất xứ: -- /
0
230.000 ₫

1 cũ từ 230.000 ₫
Thuộc danh mục
Bản lề laptop
Mainboard HP G62 Core 2 (623909-001)
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - All / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
950.000 ₫
2 mới từ 1.200.000 ₫
1 cũ từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G71 AMD (578701-001)
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - All / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.300.000 ₫
1 mới từ 1.600.000 ₫
1 cũ từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G62 Core I HM55 / 634648-001
Hãng sản xuất: HP Compaq / /
0
1.600.000 ₫
2 mới từ 1.600.000 ₫
1 cũ từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G61 Core 2 / 517837-001
Hãng sản xuất: HP Compaq / /
0
1.150.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G71 Core 2 / 517837-001
Hãng sản xuất: HP Compaq / /
0
1.300.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G6 Core I HM55 / 636372-001
Hãng sản xuất: HP Compaq / /
0
1.350.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G6 Core I HM65 / 636373-001
Hãng sản xuất: HP Compaq / /
0
1.550.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Màn hình HP ProBook 6560B, 6565B
Hãng sản xuất: HP / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Probook / Kích cỡ: 15.6inch / 1366 x 768 / Xuất xứ: China /
0
750.000 ₫
1 mới từ 900.000 ₫
2 cũ từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Display (màn hình Laptop)
Mainboard HP G62 CPU dán I3
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - ProBook / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.700.000 ₫
2 mới từ 1.600.000 ₫
1 cũ từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G72 CPU dán I3
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - ProBook / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.550.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G6 CPU dán Core I
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - All / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.550.000 ₫
1 mới từ 1.700.000 ₫
1 cũ từ 1.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard HP G6 core I (thế hệ 3)
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - All / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.750.000 ₫
1 mới từ 1.900.000 ₫
1 cũ từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard Mainboard HP G6 AMD
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - HP Pavilion / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.350.000 ₫
1 mới từ 1.400.000 ₫
1 cũ từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard Mainboard HP G7 AMD
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - HP Pavilion / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
950.000 ₫
1 mới từ 1.400.000 ₫
1 cũ từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Mainboard G7 AMD (CPU A4,A6,A8)
Hãng sản xuất: HP Compaq / Dùng cho loại máy : HP Compaq - HP Pavilion / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
950.000 ₫
1 mới từ 1.400.000 ₫
1 cũ từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard Laptop
Cáp màn hình laptop HP g6-2000
Hãng sản xuất: HP-Compaq / Xuất xứ: - /
0
230.000 ₫
3 mới từ 230.000 ₫
1 cũ từ 200.000 ₫
Thuộc danh mục
Cáp màn hình laptop

Sản phẩm về "hp-compaq"