Sản phẩm về "hynix"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Hynix - DDRam - 512MB - Bus 333MHz - PC 2700 For notebook
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5.0ns /
3
70.000 ₫

3 cũ từ 65.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 512MB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
40.000 ₫
4 mới từ 40.000 ₫
3 cũ từ 15.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 1GB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
340.000 ₫
7 mới từ 100.000 ₫
5 cũ từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Hynix DDR3 2GB Bus 1066 (PC8500)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 2.0ns /
0
279.000 ₫
9 mới từ 279.000 ₫
4 cũ từ 205.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 4GB - Bus 800MHz - PC 6400
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
950.000 ₫
3 mới từ 700.000 ₫
3 cũ từ 600.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 4GB - Bus 1066MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
520.000 ₫
3 mới từ 620.000 ₫
3 cũ từ 520.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1066MHz for Notebook
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz /
0
480.000 ₫
10 mới từ 480.000 ₫
4 cũ từ 399.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam - 1G - Bus 333MHz - PC 2700 For noteboo
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
99.000 ₫
2 mới từ 180.000 ₫
3 cũ từ 99.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Huynix Microdim DDR1 - 512MB - Bus 333MHz - PC2700
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 333MHz / Chân cắm: 172-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
300.000 ₫
4 mới từ 300.000 ₫
1 cũ từ 145.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDRAM 3 1GB Bus 1066 (PC3-8500)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
200.000 ₫
3 mới từ 200.000 ₫
2 cũ từ 79.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
HYNIX - DDRAM - 1GB - Bus 266MHz - PC 2100 ECC Reg
Hãng sản xuất: Infineon / Loại RAM: DDR / Dung lượng: 1GB / Bus: 266Mhz / Băng thông: PC 2100 / Số chân: - /
0
330.000 ₫
1 mới
2 cũ từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HYNIX - DDR2 - 2GB - Bus 667Mhz - PC2 5300 ECC
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
700.000 ₫
4 mới từ 430.000 ₫
2 cũ từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 4GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
5
470.000 ₫
13 mới từ 470.000 ₫
6 cũ từ 490.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 8GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
1.100.000 ₫
8 mới từ 1.050.000 ₫
7 cũ từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix 16GB DDR3 1600 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 12800)
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 1 x 16GB / Bus: 1600Mhz / Băng thông: PC3 12800 / Số chân: 240 pin /
0
4.150.000 ₫
2 mới từ 4.150.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix DDR3 4GB PC3L-12800S Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
530.000 ₫
12 mới từ 530.000 ₫
3 cũ từ 470.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
HYNIX - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
280.000 ₫
5 mới từ 239.000 ₫
6 cũ từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Hynix DDR3 8GB PC3L-12800s bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3L / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): 10-10-10 / Xuất xứ: China /
5
990.000 ₫
9 mới từ 990.000 ₫
4 cũ từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 2GB PC3L-12800s bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3L / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): 10-10-10 / Xuất xứ: Korea /
0
215.000 ₫
2 mới từ 225.000 ₫
3 cũ từ 215.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "hynix"