Sản phẩm về "hynix"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Hynix - DDR2 - 1GB - Bus 667MHz - (Box)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 184-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
300.000 ₫
6 mới từ 149.000 ₫
2 cũ từ 100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 1GB Bus 1333
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
90.000 ₫
3 mới từ 140.000 ₫
4 cũ từ 90.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDRAM 3 1GB Bus 1066 (PC3-8500)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
200.000 ₫
3 mới từ 199.000 ₫
2 cũ từ 90.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 4GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
5
470.000 ₫
13 mới từ 470.000 ₫
6 cũ từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 8GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
1.120.000 ₫
6 mới từ 1.049.000 ₫
8 cũ từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
HYNIX 8GB DDR3 ECC REG BUS 1333 PC3-10600
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10600 / Số chân: - /
0
1.100.000 ₫
4 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x8GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Bus: 1600Mhz / Băng thông: PC3 12800 / Số chân: - /
0
1.210.000 ₫
4 mới từ 1.210.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x16GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 1 x 16GB / Bus: 1600Mhz / Băng thông: PC3 12800 / Số chân: - /
0
2.750.000 ₫
4 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10600 / Số chân: - /
0
550.000 ₫
4 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x8GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10600 / Số chân: - /
0
1.200.000 ₫
4 mới từ 1.200.000 ₫
1 cũ từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x16GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 1 x 16GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10600 / Số chân: - /
5
2.750.000 ₫
4 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 8GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10666 / Số chân: 214 pin /
0
2.200.000 ₫
5 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 16GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 1 x 16GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10666 / Số chân: 240 pin /
0
4.000.000 ₫
3 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix - DDR2 - 2GB - Bus 533MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 533MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
155.000 ₫
1 mới từ 299.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 4GB - Bus 667MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
599.000 ₫
3 mới từ 599.000 ₫
2 cũ từ 600.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 4GB PC3L-12800S Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
5
450.000 ₫
11 mới từ 450.000 ₫
4 cũ từ 490.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
HYNIX - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
3 mới từ 238.000 ₫
5 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Hynix - DDR2 - 2GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
120.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Memory Power - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 (Chip Hynix)
Hãng sản xuất: Memory Power / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
460.000 ₫

1 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Ram Hynix DDR3 2GB bus 1333MHz- PC3 10600U ( ram dùng cho máy đồng bộ)
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR3 PC3-10600 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
195.000 ₫
2 mới từ 399.000 ₫
1 cũ từ 195.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)

Sản phẩm về "hynix"