Sản phẩm về "hynix"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Hynix - DDRam - 512MB - Bus 333MHz - PC 2700 For notebook
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5.0ns /
3
65.000 ₫

3 cũ từ 65.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 512MB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
40.000 ₫
3 mới từ 40.000 ₫
3 cũ từ 15.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 1GB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
100.000 ₫
6 mới từ 100.000 ₫
7 cũ từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 1GB - Bus 800MHz - PC2 6400 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 3.0ns /
0
130.000 ₫
9 mới từ 130.000 ₫
4 cũ từ 69.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 2GB Bus 1066 (PC8500)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 2.0ns /
0
265.000 ₫
10 mới từ 265.000 ₫
5 cũ từ 169.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 2GB - Bus 667MHz - PC 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
149.000 ₫
9 mới từ 149.000 ₫
4 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 1GB - Bus 667MHz - (Box)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 184-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
100.000 ₫
6 mới từ 100.000 ₫
2 cũ từ 79.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam - 1G - Bus 333MHz - PC 2700 For noteboo
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
99.000 ₫
1 mới
3 cũ từ 99.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDRAM 3 1GB Bus 1066 (PC3-8500)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
150.000 ₫
4 mới từ 150.000 ₫
2 cũ từ 79.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 8GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
920.000 ₫
8 mới từ 920.000 ₫
9 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix 1x8GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Bus: 1600Mhz / Băng thông: PC3 12800 / Số chân: - /
0
1.210.000 ₫
5 mới từ 1.210.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x16GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 1 x 16GB / Bus: 1600Mhz / Băng thông: PC3 12800 / Số chân: - /
0
2.750.000 ₫
5 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10600 / Số chân: - /
0
550.000 ₫
5 mới từ 550.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x8GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10600 / Số chân: - /
0
1.200.000 ₫
5 mới từ 1.200.000 ₫
1 cũ từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 1x16GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 1 x 16GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10600 / Số chân: - /
5
2.750.000 ₫
5 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 8GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10666 / Số chân: 214 pin /
0
2.200.000 ₫
4 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix 16GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 1 x 16GB / Bus: 1333MHz / Băng thông: PC3 10666 / Số chân: 240 pin /
0
4.000.000 ₫
3 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix - DDR3 - 8GB - Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
1.380.000 ₫
4 mới từ 1.380.000 ₫
4 cũ từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 4GB PC3L-12800S Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
5
450.000 ₫
11 mới từ 450.000 ₫
4 cũ từ 399.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 8GB PC3L-12800s bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3L / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): 10-10-10 / Xuất xứ: China /
5
920.000 ₫
11 mới từ 920.000 ₫
7 cũ từ 890.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "hynix"