Sản phẩm về "hynix"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Hynix - DDRam2 - 512MB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
40.000 ₫
3 mới từ 40.000 ₫
3 cũ từ 15.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 1GB - Bus 800MHz - PC2 6400 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 3.0ns /
0
125.000 ₫
9 mới từ 125.000 ₫
4 cũ từ 69.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 2GB - Bus 800MHz - PC 6400 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
150.000 ₫
10 mới từ 150.000 ₫
7 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam2 - 2GB - Bus 667MHz - PC 5300 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
150.000 ₫
9 mới từ 149.000 ₫
4 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 2GB - Bus 800MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
5
150.000 ₫
11 mới từ 150.000 ₫
5 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 4GB - Bus 1066MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
589.000 ₫
3 mới từ 589.000 ₫
3 cũ từ 590.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1066MHz for Notebook
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz /
0
520.000 ₫
9 mới từ 499.000 ₫
5 cũ từ 399.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1333MHz for Notebook
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
500.000 ₫
10 mới từ 499.000 ₫
5 cũ từ 399.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDRam - 1G - Bus 333MHz - PC 2700 For noteboo
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
145.000 ₫
1 mới từ 200.000 ₫
3 cũ từ 99.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 1GB Bus 1333
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
140.000 ₫
3 mới từ 140.000 ₫
4 cũ từ 89.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
HYNIX - DDRAM - 512MB - Bus 266MHz - PC 2100 ECC Reg
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR / Dung lượng: 512MB / Bus: 266Mhz / Băng thông: PC 2100 / Số chân: - /
0
220.000 ₫
2 mới từ 280.000 ₫
1 cũ từ 220.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HYNIX - DDR2 - 2GB - Bus 667Mhz - PC2 5300 ECC
Hãng sản xuất: HYNIX / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
720.000 ₫
2 mới từ 720.000 ₫
2 cũ từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Hynix - DDR3 - 4GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 4GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
5
520.000 ₫
13 mới từ 519.000 ₫
7 cũ từ 490.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 8GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
1.120.000 ₫
8 mới từ 1.049.000 ₫
9 cũ từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3- 2GB - Bus 1333 MHz - PC 10600 For Laptop
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
225.000 ₫
13 mới từ 224.000 ₫
6 cũ từ 169.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR2 - 2GB - Bus 533MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 533MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
170.000 ₫
1 mới từ 299.000 ₫
2 cũ từ 159.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 8GB - Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
1.300.000 ₫
5 mới từ 1.300.000 ₫
4 cũ từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 4GB PC3L-12800S Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
5
545.000 ₫
12 mới từ 529.000 ₫
4 cũ từ 399.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
HYNIX - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: HYNIX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
150.000 ₫
4 mới từ 238.000 ₫
6 cũ từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Hynix 4GB DDR3 PC3-8500 1066MHz (HMT351U6AFR8C G7)
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 7-7-7 / Xuất xứ: -- /
0
530.000 ₫
4 mới từ 530.000 ₫
4 cũ từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "hynix"