Sản phẩm về "icom"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Icom IC-F14/14S - IC-F24/24S
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Tính năng: Thông báo kênh, Lập trình qua máy tính, Giới hạn giờ phát, Chế độ tiết kiệm Pin, Đèn chỉ dẫn báo pin yếu, VOX gắn sẵn , / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 260 /
0
3.750.000 ₫
13 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
IC-F15/F15S , IC-F25F25S
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Tính năng: Thông báo kênh, Lập trình qua máy tính, Giới hạn giờ phát, Chế độ tiết kiệm Pin, Đèn chỉ dẫn báo pin yếu, VOX gắn sẵn , / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 260 /
0
4.000.000 ₫
7 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-V82 (Phiên bản 23)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 3h / Trọng lượng(g): 390 / Xuất xứ: America /
0
950.000 ₫
44 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm ICOM - F14
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1150mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 260 / Xuất xứ: - /
0
3.700.000 ₫
17 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM-F11
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
4.000.000 ₫
6 mới từ 3.591.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-V80 (Phiên bản 30)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4,5
850.000 ₫
23 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-F3003 (BP264)
Icom BP264, F3003 (BP264). Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.000.000 ₫
16 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 200 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 140 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.450.000 ₫
8 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F4021T (Phiên bản 01D01)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.594.000 ₫
8 mới từ 3.594.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5
2.450.000 ₫
7 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-V87
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 5 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: - /
0
950.000 ₫
8 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom HM-158L
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
0
450.000 ₫
5 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
Tai nghe bộ đàm
Bộ đàm cầm tay iCOM (IC-V80) UHF
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
0
1.100.000 ₫
14 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U80 (Phiên bản 3)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.450.000 ₫
7 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F1000
ICOM F1000, IC-F1000. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.150.000 ₫
8 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F2000S
ICOM F2000S, IC-F2000S. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.300.000 ₫
7 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F1000S
ICOM F1000S, IC-F1000S. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm iCom IC-V80E
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: - /
0
1.150.000 ₫
9 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay Icom IC-V(G)80 / U80 (UHF)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1200mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.350.000 ₫
8 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay Icom IC-F5003
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 2 / Số kênh: 16 / Thời gian sử dụng: 24h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.050.000 ₫
5 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "icom"