Sản phẩm về "icom"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
IC-F15/F15S , IC-F25F25S
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Tính năng: Thông báo kênh, Lập trình qua máy tính, Giới hạn giờ phát, Chế độ tiết kiệm Pin, Đèn chỉ dẫn báo pin yếu, VOX gắn sẵn , / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 260 /
0
3.300.000 ₫
6 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-F33GT/GS (43GT/GS)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 256 / Tính năng: Truy cập Menu và ID, / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 321 /
0
6.200.000 ₫
6 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm ICOM - F14
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1150mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 260 / Xuất xứ: - /
0
3.740.000 ₫
17 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-T3H.
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 100 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.580.000 ₫
8 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F11
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: - /
0
3.150.000 ₫
11 mới từ 3.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM-F11
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.591.000 ₫
5 mới từ 3.591.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-V80 (Phiên bản 30)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4,3
850.000 ₫
22 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-F3003 (BP265)
F3003, IC-F3003, Icom3003. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: - /
0
2.300.000 ₫
14 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F4003 (Phiên bản 22)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): -2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.050.000 ₫
9 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F3003 (Phiên bản 22)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.030.000 ₫
15 mới từ 2.030.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5
2.240.000 ₫
10 mới từ 2.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-V87
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 5 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: - /
0
950.000 ₫
7 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
iCOM IC-M59
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 1 / - /
0
3.450.000 ₫
3 mới từ 3.450.000 ₫
Icom HM-158L
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
0
450.000 ₫
4 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
Tai nghe bộ đàm
ICOM IC-U80
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.250.000 ₫
8 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U80 (Phiên bản 3)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.250.000 ₫
7 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 12V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.250.000 ₫
9 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F2000S
ICOM F2000S, IC-F2000S. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.900.000 ₫
6 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F2000T
ICOM F2000T, IC-F2000T. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.650.000 ₫
8 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay Icom IC-F5003
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 2 / Số kênh: 16 / Thời gian sử dụng: 24h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.000.000 ₫
5 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "icom"