Sản phẩm về "icom"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Icom IC-F14/14S - IC-F24/24S
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Tính năng: Thông báo kênh, Lập trình qua máy tính, Giới hạn giờ phát, Chế độ tiết kiệm Pin, Đèn chỉ dẫn báo pin yếu, VOX gắn sẵn , / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 260 /
0
3.750.000 ₫
10 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-V82 (Phiên bản 23)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 3h / Trọng lượng(g): 390 / Xuất xứ: America /
0
950.000 ₫
15 mới từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F11
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: - /
0
3.100.000 ₫
9 mới từ 3.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U82 (Phiên bản 23)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 107 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 4h / Trọng lượng(g): 390 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5
1.280.000 ₫
12 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm ICOM-U82
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 4h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.150.000 ₫
10 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-V80 (Phiên bản 30)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4,3
1.050.000 ₫
17 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-F3003 (BP264)
Icom BP264, F3003 (BP264). Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.000.000 ₫
11 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom IC-F3003 (BP265)
F3003, IC-F3003, Icom3003. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: - /
0
2.550.000 ₫
12 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 200 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 140 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.200.000 ₫
5 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 45 / Trọng lượng (g): 1100 / - /
0
3.920.000 ₫
5 mới từ 3.920.000 ₫
ICOM IC-F3003 (Phiên bản 22)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.030.000 ₫
5 mới từ 2.030.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-G80 (Phiên bản 1)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 200 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 140 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.200.000 ₫
6 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
iCOM IC-M59
Hãng sản xuất: Icom / Công suất phát (W): 0 / Trọng lượng (g): 1 / - /
0
5.350.000 ₫
3 mới từ 3.450.000 ₫
ICOM IC-U80
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.150.000 ₫
6 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U80 (Phiên bản 3)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.450.000 ₫
5 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 12V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4
1.450.000 ₫
6 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F1000
ICOM F1000, IC-F1000. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.380.000 ₫
8 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-U80 (Phiên bản 1)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 200 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.450.000 ₫
4 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 21)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 220mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.550.000 ₫
6 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Icom IC-V88
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 350mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 16h / Trọng lượng(g): 230 / Xuất xứ: - /
5
2.750.000 ₫
4 mới từ 2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "icom"