Sản phẩm về "icom"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Icom IC-F14/14S - IC-F24/24S
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Tính năng: Thông báo kênh, Lập trình qua máy tính, Giới hạn giờ phát, Chế độ tiết kiệm Pin, Đèn chỉ dẫn báo pin yếu, VOX gắn sẵn , / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 260 /
0
3.750.000 ₫
10 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm ICOM IC-T3H
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.350.000 ₫
9 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-T3H.
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 100 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.280.000 ₫
9 mới từ 1.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F11
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: - /
0
3.150.000 ₫
11 mới từ 3.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm ICOM-U82
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 600mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 4h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.350.000 ₫
8 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM-F11
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
3.591.000 ₫
6 mới từ 3.591.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm ICOM IC-V85
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 5 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 2 / Số kênh: 107 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1700mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 3h / Trọng lượng(g): 310 / Xuất xứ: - /
4
1.350.000 ₫
8 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Icom IC-V83
IC-V83. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 99 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1150mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 7h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: - /
0
950.000 ₫
9 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 200 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 140 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.450.000 ₫
5 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5
2.240.000 ₫
6 mới từ 2.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Icom BP-210
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
0
320.000 ₫
5 mới từ 320.000 ₫
Icom BP-222
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
0
320.000 ₫
5 mới từ 320.000 ₫
Icom BP-222N
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
0
320.000 ₫
5 mới từ 320.000 ₫
Icom BP-264
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
0
320.000 ₫
5 mới từ 320.000 ₫
Icom BP-265
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
0
390.000 ₫
4 mới từ 390.000 ₫
Bộ đàm ICOM IC-F1000
ICOM F1000, IC-F1000. Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
2.350.000 ₫
7 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-U80 (Phiên bản 1)
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 200 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.450.000 ₫
5 mới từ 1.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm iCom IC-V80E
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 207 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: - /
0
1.350.000 ₫
9 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Icom IC-V88
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: Ni-Cd / Dung lượng: 350mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 16h / Trọng lượng(g): 230 / Xuất xứ: - /
5
2.150.000 ₫
4 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm cầm tay Icom IC-F5003
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 2 / Số kênh: 16 / Thời gian sử dụng: 24h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5
1.050.000 ₫
5 mới từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "icom"