Sản phẩm về "ieee 802.1q"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
HP - PROCURVE SWITCH 1700-24(J9080A)
Hãng sản xuất: Hp / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ad/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP, NetBEUI, OSPF/ Management: Web - based, LAN, Windows-based Setup Program/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 0 /
0
3.590.000 ₫
10 mới từ 3.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Cisco WS-C3750-24TS-S
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x/ MAC Address Table: 12k/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP, DHCP, RIP-1, RIP-2/ Management: Telnet, SNMP, RMON/ Nguồn: 120-230V AC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 3600 /
0
37.790.000 ₫
6 mới từ 37.789.000 ₫
1 cũ từ 11.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
WS-C3750-48PS-S
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: 48 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x/ MAC Address Table: 12k/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP, IGRP, RIP-1, RIP-2/ Management: Telnet, SNMP, RMON/ Nguồn: 120-230V AC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 6000 /
0
84.000.000 ₫
7 mới từ 83.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
TP-Link TL-SL3428 24+4G Gigabit-Uplink Managed Switch
Hãng sản xuất: TP Link / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP, VRRP, TFTP, HTTP/ Management: LAN, Web Interface, Wan/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 0 /
0
2.000.000 ₫
8 mới từ 4.150.000 ₫
1 cũ từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
HP ProCurve Switch 2510-24 (J9019B)
Hãng sản xuất: Hp / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP, HTTP, IGMPv2, IGMPv3/ Management: Web - based, LAN, Windows-based Setup Program/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 2220 /
0
5.490.000 ₫
6 mới từ 5.490.000 ₫
1 cũ từ 5.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
48-port 10/100 + 2-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch with 2 combo SFPs SLM248G
SLM248G. Hãng sản xuất: Linksys / Số cổng kết nối: 2 x FX Port/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: TFTP, HTTP/ Management: -/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): -/ Trọng Lượng (g): 3 /
0
6.700.000 ₫
2 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Cisco WS-C2960S-48TD-L
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: 48 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.1p, IEEE 802.1q/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: Web - based, LAN / Trọng Lượng (g): 0 /
0
50.890.000 ₫
7 mới từ 50.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Draytek Vigor G2260
Hãng sản xuất: DRAYTEK / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: -/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): 24 x RJ45(Gigabit Ethernet)/ Trọng Lượng (g): 3200 /
0
7.500.000 ₫
13 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Cisco WS-C3750X-24T-E
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.1s/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/firewall: RIP-1, RIP-2, HSRP/ Management: Telnet, SNMP, RMON, SNMP v3, SNMP v2, SSH/ Nguồn: 120-230V AC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): -/ Trọng Lượng (g): 7100 /
0
92.990.000 ₫
7 mới từ 92.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Cisco C881G-U-K9
Hãng sản xuất: Cisco / Đường truyền: -/ Cổng kết nối (Interfaces): 4 x RJ-45 ( LAN ), 1 x Management - Console, 1 x USB/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.11i/ Bảo mật ( Security ): AES, DES/ Management Protocol: SNMP 3 , Telnet/ Tính năng: -/ Trọng lượng (kg): 2.49 /
0
29.900.000 ₫
4 mới từ 29.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Router
Cisco WS-C2960X-24PS-L
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3e, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, -/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: LAN, Telnet, SNMP, RMON, SNMP v3, SNMP v2, CLI, SSH/ Nguồn: 120-230V AC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): -/ Trọng Lượng (g): 0 /
0
29.190.000 ₫
9 mới từ 29.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Cisco WS-C2960X-48TS-L
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: 48 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3e, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, -/ MAC Address Table: -/ Giao thức Routing/firewall: -, TFTP, HTTP/ Management: LAN, Telnet, SNMP, RMON, SNMP v3, SNMP v2, CLI, SSH/ Nguồn: 120-230V AC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): 48 x RJ45(Gigabit Ethernet), 4 x Gigabit SFP/ Trọng Lượng (g): 0 /
0
36.190.000 ₫
11 mới từ 36.189.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Cisco SLM224GT (SF200-24)
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: 24 x RJ45, 2 x FX Port/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: TFTP, HTTP/ Management: Web - based, RMON/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): -/ Trọng Lượng (g): 3400 /
0
3.200.000 ₫
14 mới từ 3.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
DrayTek Vigor 2925
Hãng sản xuất: DRAYTEK / Đường truyền: 10/100/1000 Mbps/ Cổng kết nối (Interfaces): 2 x RJ-45 ( LAN ), 5 x RJ-45 ( LAN ), 2 x USB/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.1q/ Bảo mật ( Security ): WPA, WPA2/ Management Protocol: -/ Tính năng: DHCP, VLAN, IPv6, IPv4, 3G/ Trọng lượng (kg): 0.79 /
4,5
2.850.000 ₫
14 mới từ 2.810.000 ₫
Thuộc danh mục
Router
Engenius EGS2108P
Hãng sản xuất: ENGENIUS-SENAO / Số cổng kết nối: 8 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.1q, IEEE 802.3af/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, PPPTP, NAT/ Management: LAN/ Nguồn: 120-230V AC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): -/ Trọng Lượng (g): 0 /
0
3.460.000 ₫
4 mới từ 3.460.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Mikrotik RouterBOARD CCR1016-12S-1S+
Hãng sản xuất: MikroTik / Đường truyền: 10/100/1000 Mbps/ Cổng kết nối (Interfaces): 1 x USB, RS-232/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i/ Bảo mật ( Security ): WPA2, WEP, AES, SSH2 v.1, SSH2 v.2, DMZ, NAT, WPA-PSK, WPA2-PSK, SSID/ Management Protocol: HTTP , SNMP 1 , SNMP 2, SNMP 3 , Telnet, RMON/ Tính năng: DHCP, VLAN, MDI/MDI-X, IPv6, IPS, Firewall, IPv4, CSMA/CA, CSMA/CD, 4G LTE/ Trọng lượng (kg): 0 /
0
19.200.000 ₫
4 mới từ 19.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Router
Ubiquiti Unifi AP AC Lite (UAP-AC-Lite)
Hãng sản xuất: UBIQUITI / Số cổng kết nối: RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac/ MAC Address Table: -/ Giao thức bảo mật: WPA, WEP, WPA2, PSK, TKIP, AES/ Giao thức Routing / Firewall: -/ Manegement: -/ Nguồn: 24V/ Trọng Lượng(g): 185 /
0
2.000.000 ₫
13 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Access point (Wifi)
TP-Link T2700G-28TQ
Hãng sản xuất: TP Link / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10Gbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, IEEE 802.2, IEEE 802.3i, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.1ab/ MAC Address Table: 32K/ Giao thức Routing/firewall: TCP/IP/ Management: LAN/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): 4 x Gigabit SFP/ Trọng Lượng (g): 0 /
0
33.000.000 ₫
3 mới từ 33.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Modems Draytek V2860
Hãng sản xuất: Draytek / Cổng kết nối: 6 x RJ45 10/100 Mbps Base-T/ Tốc độ FAX: - / Giao thức: IEEE 802.1q/ Thiết bị kèm theo: Adapter, Đĩa cài Trọng lương (g): 0 /
0
3.500.000 ₫
3 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Modems
Cisco SG300-28PP/SG300-28PP-K9 28 Ports
Hãng sản xuất: CISCO / Số cổng kết nối: Đang chờ cập nhật/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x/ MAC Address Table: 16k/ Giao thức Routing/firewall: TFTP, HTTP/ Management: Đang chờ cập nhật/ Nguồn: 120-230V AC/50-60Hz/ Số cổng kết nối (2): Đang chờ cập nhật/ Trọng Lượng (g): 395 /
0
12.700.000 ₫
7 mới từ 12.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Hub - Switch

Sản phẩm về "ieee 802.1q"