Sản phẩm về "in trực tiếp"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
TOSHIBA B-SV4T
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 5 ips- 127mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.800.000 ₫
2 mới từ 9.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Zebra LP2844Z ( 284Z-20401-0001 )
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 102mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: China /
0
8.500.000 ₫
4 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch TSC TTP-346M
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
22.300.000 ₫
24 mới từ 22.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Autonix Ring 4012PLM
Hãng sản xuất: RING / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in tem nhãn Godex EZ-2300 Plus
EZ-2300, EZ2300. Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
5
14.290.000 ₫
28 mới từ 14.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra GK420D
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 5 ips- 127mm/giây / Khối lượng (kg): 1 / Xuất xứ: United States /
0
6.390.000 ₫
21 mới từ 6.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Argox CP-2140
Argox CP-2140, CP-2140. Hãng sản xuất: ARGOX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Taiwan /
4,5
5.140.000 ₫
25 mới từ 5.140.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
ZEBRA  TLP 2824 Plus
ZEBRA TLP 2824 Plus. Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 56mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
5
8.900.000 ₫
4 mới từ 8.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Avery 64-05
Hãng sản xuất: AVERY / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 64-bit / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 305 dpi / Tốc độ in : 12ips- 305mm/giây / Khối lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Germany /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Avery 64-04
Hãng sản xuất: AVERY / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 64-bit / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 400mm/giây / Khối lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Germany /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Godex EZ 1105 Plus
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 inch/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.890.000 ₫
20 mới từ 4.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
TSC TTP-246M Plus
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
13.990.000 ₫
23 mới từ 13.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Godex G500
Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 5 ips- 127mm/giây / Khối lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
4,6
3.440.000 ₫
37 mới từ 3.440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Antech BTP-2300E
Hãng sản xuất: ANTECH / Khổ giấy : 4.17 inch - 106mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 3 ips - 76mm/giây / Khối lượng (kg): 3 / Xuất xứ: - /
4
4.590.000 ₫
27 mới từ 4.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in tem nhãn TTP ME-240
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 213.3mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 200 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
11.490.000 ₫
28 mới từ 11.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra 220XI4 203dpi
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 8.5inch - 216mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 32 / Xuất xứ: United States /
0
129.000.000 ₫
4 mới từ 129.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra 105SL plus 300dpi
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 4inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 10 ips- 254mm/giây / Khối lượng (kg): 22 / Xuất xứ: - /
5
45.750.000 ₫
2 mới từ 45.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Sato CL4NX 203dpi
Hãng sản xuất: SATO / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 256 MB / Bộ nhớ FLASH: Thẻ cắm ngoài - 32 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 10 inch/giây / Khối lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch TSC TTP-346MU
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 128MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 128Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 10 inch/giây / Khối lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Taiwan /
0
26.900.000 ₫
4 mới từ 26.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch TSC TTP-2410MU
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 128MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 128Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Taiwan /
0
22.100.000 ₫
5 mới từ 22.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch

Sản phẩm về "in trực tiếp"