Sản phẩm về "in trực tiếp"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Zebra TLP2844Z
Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: - / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
9.380.000 ₫
12 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Argox RLP - 314TT
Hãng sản xuất: ARGOX / Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm / Bộ vi xử lý: 16-bit / 90 MHz / Bộ nhớ trong: DRAM - 2 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 2 ips - 50.8mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.450.000 ₫
7 mới từ 8.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Intermec PF8t
Hãng sản xuất: INTERMEC / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
12.150.000 ₫
5 mới từ 12.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch SAMSUNG SLP-T400
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
6.050.000 ₫
24 mới từ 5.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Ring 412 PE
Hãng sản xuất: RING / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 32-bit / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 13 / Xuất xứ: - /
0
12.000.000 ₫
6 mới từ 11.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Citizen CLP-9001
Hãng sản xuất: CITIZEN / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 512 KB / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 12ips- 305mm/giây / Khối lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
0
26.200.000 ₫
10 mới từ 3.257.668 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Tsc TTP-343C
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
8.980.000 ₫
19 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Godex EZ-2300 Plus
EZ-2300, EZ2300. Hãng sản xuất: GODEX / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
5
18.500.000 ₫
30 mới từ 17.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Citizen CLP-621
Hãng sản xuất: CITIZEN / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: - / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
0
10.400.000 ₫
8 mới từ 10.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Sato CL-408e
Hãng sản xuất: SATO / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb / Độ phân giải: 203-300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 13 / Xuất xứ: - /
0
17.999.000 ₫
5 mới từ 17.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Zebra 170xi4 300dpi
Zebra 170xi4, 170xi4. Hãng sản xuất: ZEBRA / Khổ giấy : 6.6 inch - 168mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 16 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 14ips- 355.6mm/giây / Khối lượng (kg): 30 / Xuất xứ: - /
0
95.000.000 ₫
18 mới từ 74.929.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Intermec EasyCoder PF4i
EasyCoder PF4i. Hãng sản xuất: INTERMEC / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: - / Độ phân giải: - / Tốc độ in : - / Khối lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
0
33.000.000 ₫
4 mới từ 32.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Avery AP 5.4
Hãng sản xuất: AVERY / Khổ giấy : - / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Thẻ cắm ngoài - 32 Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Germany /
1
38.000.000 ₫
6 mới từ 32.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Datamax I-Class Mark II I-4606
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 32 MB / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64 Mb / Độ phân giải: 600 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 152mm/giây / Khối lượng (kg): 20 / Xuất xứ: - /
0
51.900.000 ₫
6 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
TSC TTP-246M Plus
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.25 inch - 108mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.400.000 ₫
20 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Postek TX3
Hãng sản xuất: POSTEK / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8 Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 8 ips - 203mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
24.390.000 ₫
4 mới từ 24.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Datamax O'Neil E4204B Mark III
Hãng sản xuất: DATAMAX / Khổ giấy : 4.16 inch - 105.7mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 16 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 64Mb / Độ phân giải: 203 dpi / Tốc độ in : 4 ips - 102mm/giây / Khối lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
5
6.320.000 ₫
17 mới từ 6.320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch Antech BTP-2300E
Hãng sản xuất: ANTECH / Khổ giấy : 4.17 inch - 106mm / Bộ vi xử lý: 32-bit / - / Bộ nhớ trong: SDRAM - 2 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 8Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 3 ips - 76mm/giây / Khối lượng (kg): 3 / Xuất xứ: - /
0
4.890.000 ₫
27 mới từ 4.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
Máy in mã vạch TSC TTP-TA300
Hãng sản xuất: TSC / Khổ giấy : 4.1inch - 104mm / Bộ vi xử lý: - / - / Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb / Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb / Độ phân giải: 300 dpi / Tốc độ in : 6 ips - 150mm/giây / Khối lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
5.500.000 ₫
22 mới từ 5.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in mã vạch
HP Color LaserJet Pro MFP M177fw (CZ165A)
HP / Loại máy in: Laser màu / Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: - / Mực in: - / Kết nối: USB, USB2.0, Ethernet, 10/100Base-TX Ethernet, 802.11b/g/ Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 16tờ / Khay đựng giấy thường (Tờ): 150tờ / Tốc độ in mầu (Tờ/phút): 4tờ / Chức năng: Copy, Scan, In trực tiếp, In Network, Fax, In mạng/ OS Supported: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7/ Bộ vi xử lý: 600MHz / Bộ nhớ trong(Mb): 128 / Công suất tiêu thụ(W): 290 / Nguồn điện sử dụng: AC 220V 50/60Hz, AC 220-240V 50-60Hz/ Khối lượng: 16.1Kg /
0
7.300.000 ₫
28 mới từ 7.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy in

Sản phẩm về "in trực tiếp"