Sản phẩm về "infocus"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
InFocus Work Big IN26+
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2400 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 2.7kg /
0
18.800.000 VNĐ
19 mới từ 18.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus Work Big IN24+ DLP
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 2.7kg /
0
14.600.000 VNĐ
16 mới từ 14.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus X6
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2000 lumens / Hệ số tương phản: 1800:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 205 / Độ ồn: 36dB / Trọng lượng: 2kg /
0
10.600.000 VNĐ
23 mới từ 10.190.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus WorkBig IN2102
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
14.990.000 VNĐ
25 mới từ 12.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus X10
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 375 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 6.4kg /
0
32.300.000 VNĐ
20 mới từ 32.290.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN2104EP
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
18.000.000 VNĐ
6 mới từ 18.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN3102
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 288 / Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 3.2kg /
0
23.650.000 VNĐ
20 mới từ 22.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus  IN3104
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 288 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.2kg /
0
30.600.000 VNĐ
11 mới từ 30.300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus Work Big IN5108
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 1000:1 / Độ phân giải màn hình: 1400 x 1050 / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, VGA, XGA, SXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 400 / Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 7.1kg /
0
106.000.000 VNĐ
13 mới từ 91.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus WORK BIG IN3104
Hãng sản xuất: WORK BIG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3) / Độ phân giải: SXGA+, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 280 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
44.250.000 VNĐ
14 mới từ 41.060.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus WORK BIG IN2104
Hãng sản xuất: WORK BIG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 1024 (SXGA) / Độ phân giải: SXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 250 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
22.700.000 VNĐ
17 mới từ 21.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus WORK BIG IN3106
Hãng sản xuất: WORK BIG / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: DLP / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 (4:3) / Độ phân giải: UXGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 230 / Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3.1kg /
0
33.280.000 VNĐ
14 mới từ 32.280.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN5535L
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 6000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 / Độ phân giải: WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 800 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 20kg /
0
348.092.800 VNĐ
6 mới từ 348.092.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus X16
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2400 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 140 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 2.4kg /
0
11.752.000 VNĐ
18 mới từ 11.280.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus SP8600
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 1800 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 / Độ phân giải: Full HD/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 50 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 3.5kg /
0
23.100.000 VNĐ
37 mới từ 23.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN5304
IN5304. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 2300:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 450 / Độ ồn: 29dB / Trọng lượng: 7.1kg /
0
103.818.000 VNĐ
13 mới từ 103.818.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Bóng đèn máy chiếu Infocus DT00601
DT00601. Hãng sản xuất: Infocus / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 310 /
0
4.500.000 VNĐ
12 mới từ 4.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bóng đèn máy chiếu
Bóng Đèn Máy Chiếu InFocus SP-LAMP-028
Hãng sản xuất: Infocus / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: - /
0
3.710.000 VNĐ
5 mới từ 3.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bóng đèn máy chiếu
Bóng đèn máy chiếu Infocus POA-LMP47
Hãng sản xuất: Infocus / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 275 /
0
4.000.000 VNĐ
6 mới từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Bóng đèn máy chiếu
InFocus IN112A (DPL, 3000 Lumens, 15000:1, 3D Ready)
InFocus IN112A, IN112A. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3.2kg /
0
9.500.000 VNĐ
6 mới từ 9.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "infocus"