Sản phẩm về "infocus"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
InFocus X10
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 1200 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 375 / Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 6.4kg /
0
32.290.000 ₫
9 mới từ 32.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN1501
Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 1800:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, UXGA, XGA, SXGA+, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 288 / Độ ồn: - / Trọng lượng: - /
0
29.700.000 ₫
10 mới từ 29.699.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus SP8604
SP8604. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 1700 lumens / Hệ số tương phản: 5000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 8.6kg /
0
74.800.000 ₫
10 mới từ 66.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Bóng đèn máy chiếu Infocus DT00601
DT00601. Hãng sản xuất: Infocus / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 310 /
0
2.912.000 ₫
11 mới từ 2.912.000 ₫
Thuộc danh mục
Bóng đèn máy chiếu
Bóng Đèn Máy Chiếu InFocus SP-LAMP-028
Hãng sản xuất: Infocus / Độ sáng (lumens): 0 / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: - /
0
2.800.000 ₫
5 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Bóng đèn máy chiếu
InFocus IN5542
IN5542, IN 5542. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 7500 lumens / Hệ số tương phản: 2500:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (SVGA) / Độ phân giải: VGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 540 Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 18kg /
0
167.640.000 ₫
10 mới từ 167.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN5132 (LCD, 5000 lumens, 3000:1, XGA (1024 x 768))
IN5132, IN-5132. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 375 Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 8.3kg /
0
61.950.000 ₫
9 mới từ 61.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN5144 (LCD, 5500 lumens, 3000:1, WUXGA (1920 x 1200))
IN5144, IN-5144. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 6000 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WXGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 480 / Tính năng: Full HD/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 8.8kg /
0
89.320.000 ₫
5 mới từ 89.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN3124 (DLP, 4800 lumens, 3000:1, XGA (1024 x 768), 3D Ready)
IN3124, IN-3124. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 4800 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 300 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 3.6kg /
0
24.490.000 ₫
26 mới từ 24.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
Chip DMD máy chiếu Infocus X16
Loại: CHIP / Hãng sản xuất: INFOCUS / Xuất xứ: - /
0
3.570.000 ₫
4 mới từ 3.570.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện máy chiếu
Chip DMD máy chiếu Infocus LP85W
Loại: CHIP / Hãng sản xuất: INFOCUS / Xuất xứ: - /
0
3.675.000 ₫
4 mới từ 3.675.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện máy chiếu
Chip DMD máy chiếu Infocus IN104
Loại: CHIP / Hãng sản xuất: INFOCUS / Xuất xứ: - /
0
3.780.000 ₫
5 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện máy chiếu
Chip DMD máy chiếu Infocus IN105
Loại: CHIP / Hãng sản xuất: INFOCUS / Xuất xứ: - /
0
3.780.000 ₫
5 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện máy chiếu
Chip DMD máy chiếu Infocus IN1110
Loại: CHIP / Hãng sản xuất: INFOCUS / Xuất xứ: - /
0
3.990.000 ₫
3 mới từ 3.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện máy chiếu
Chip DMD máy chiếu Infocus IN2104
Loại: CHIP / Hãng sản xuất: INFOCUS / Xuất xứ: - /
0
3.885.000 ₫
3 mới từ 3.885.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện máy chiếu
Chip DMD máy chiếu Infocus IN25
Loại: CHIP / Hãng sản xuất: INFOCUS / Xuất xứ: - /
0
3.675.000 ₫
4 mới từ 3.675.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện máy chiếu
InFocus IN116A (DPL, 3000 Lumens, 15000:1, 3D)
InFocus IN116A, IN116A. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3.2kg /
0
12.680.000 ₫
19 mới từ 12.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN122A (DPL, 3500 Lumens, 15000:1, 3D Ready)
InFocus IN122A, IN122A. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
10.500.000 ₫
13 mới từ 10.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN124A (DPL, 3500 Lumens, 15000:1, 3D Ready)
InFocus IN124A, IN124A. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
12.600.000 ₫
10 mới từ 12.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)
InFocus IN126A (DPL, 3500 Lumens, 15000:1, 3D Ready)
InFocus IN126A, IN126A. Hãng sản xuất: INFOCUS / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3500 lumens / Hệ số tương phản: 15000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D Ready/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 3.7kg /
0
14.000.000 ₫
12 mới từ 14.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Projector (máy chiếu)

Sản phẩm về "infocus"