Sản phẩm về "infosmart"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Infosmart INGS500 - 5 Port 10/100Mbps Gigabit Switch
Hãng sản xuất: Infosmart / Số cổng kết nối: -/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab/ MAC Address Table: 4K/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: Web - based/ Nguồn: - Trọng Lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Infosmart INPS100 - 1 Port ADSL Ethernet
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: Print Server / Bus: -, / Cổng kết nối: 1ports - RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, / MAC Address Table: -, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
LAN Card - Print Server
Infosmart INPS100U - 1Port ADSL Ethernet
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: Print Server / Bus: -, / Cổng kết nối: USB - RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, / MAC Address Table: -, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
LAN Card - Print Server
Infosmart INPS300 - 1Port ADSL Ethernet
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: Print Server / Bus: -, / Cổng kết nối: USB - RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, / MAC Address Table: 8K, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
LAN Card - Print Server
Infosmart INPS320U - 1Port 10/100Mbps Ethernet print server
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: Print Server / Bus: -, / Cổng kết nối: 1ports - RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, / MAC Address Table: 8K, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
LAN Card - Print Server
Infosmart INS1600N - 16 Port 10/100Mbps Ethernet Switch
Hãng sản xuất: Infosmart / Số cổng kết nối: 16 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: Web - based/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Infosmart INS2400 - 24 Port 10/100Mbps Ethernet Switch
Hãng sản xuất: Infosmart / Số cổng kết nối: 24 x RJ45/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u/ MAC Address Table: 8K/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: Web - based/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Infosmart INS500N - 5 Port 10/100Mbps Auto-negotiation Switching Hub
Hãng sản xuất: Infosmart / Số cổng kết nối: -/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x/ MAC Address Table: 1K/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: Web - based/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Infosmart INS800N - 8 Port 10/100Mbps Auto-negotiation Switching Hub
Hãng sản xuất: Infosmart / Số cổng kết nối: 80 x RJ45, 2 x Gigabit SFP/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x/ MAC Address Table: 1K/ Giao thức Routing/firewall: -/ Management: Web - based/ Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz Trọng Lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Hub - Switch
Infosmart IN 100
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: PCI Card / Kiểu kết nối: RJ45, / Bus: 32-bit PCI, / Cổng kết nối: 1ports - RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3 10Base-T, / MAC Address Table: 4K, / Giao thức bảo mật: -, / Manegement: LAN, Windows-based Setup Program, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
LAN Card - Print Server
INFOSMART 28GC
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: USB, / Bus: 128bit, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, / Tốc độ truyền dữ liệu: 54Mbps, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Wifi Card
INFOSMART INWA18GA
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: PCMCIA, / Bus: 32bit, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, / Tốc độ truyền dữ liệu: 108Mbps, 54Mbps, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Wifi Card
INFOSMART INWP18GN
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: PCI Card, / Bus: 32bit, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, / Tốc độ truyền dữ liệu: 54Mbps, 11Mbps, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Wifi Card
Infosmart 100U
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: Print Server / Kiểu kết nối: USB 1.1, USB 2.0, / Bus: -, / Cổng kết nối: USB - RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, / MAC Address Table: -, / Giao thức bảo mật: WEP, / Manegement: Web - based, Web Interface, Windows-based Setup Program, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
LAN Card - Print Server
Infosmart INWR48GN Wireless 54Mbps
Hãng sản xuất: Infosmart / Số cổng kết nối: 4 x RJ45 LAN/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 54Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u/ MAC Address Table: -/ Giao thức bảo mật: WPA, WEP, WPA2/ Giao thức Routing / Firewall: TCP/IP/ Manegement: LAN/ Nguồn: 12V DC - 1A/ Trọng Lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Access point (Wifi)
Infosmart INPS320U (Z)  Printserver 3 Port
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: Print Server / Kiểu kết nối: RJ45, Parallel, USB 2.0, / Bus: -, / Cổng kết nối: 1ports - RJ45, 2 x USB, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, / MAC Address Table: -, Manegement: Web - based, Windows-based Setup Program, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
LAN Card - Print Server
Infosmart INLP882 Wireless N PCI Adapter
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: PCI Card, / Bus: -, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, / Tốc độ truyền dữ liệu: 300Mbps, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Wifi Card
Infosmart INLUSB88 300Mbps Wireless N Express USB 2.0 Adapter
Hãng sản xuất: Infosmart / Kiểu: USB, / Bus: -, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, / Tốc độ truyền dữ liệu: 300Mbps, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Wifi Card
Infosmart INLR88 - 300Mbps Wireless 802.11N N 4 Port Broadband Router
Hãng sản xuất: Infosmart / Số cổng kết nối: 4 x RJ45 LAN/ Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps/ Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11n/ MAC Address Table: -/ Giao thức bảo mật: WPA, WEP, NAT, SSID Broadcast, MAC Filtering, VPN pass through, URL blocking, DMZ, WPA2/ Giao thức Routing / Firewall: ACK, TCP/IP/ Manegement: LAN/ Nguồn: -/ Trọng Lượng(g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Access point (Wifi)
Infosmart 48GN2
Hãng sản xuất: Infosmart / Cổng kết nối: 1 x RJ45 10/100 Mbps Base-T, / Tốc độ FAX: - / Giao thức: IEEE 802.1q, / Thiết bị kèm theo: Adapter, / Nguồn: 220V AC 12V DC 1A, / Trọng lương (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Modems

Sản phẩm về "infosmart"