Sản phẩm về "ipod touch"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bao silicon IPOD touch - Silicon case for IPOD touch
Hãng sản xuất: APPLE / Loại: Vỏ (case) / Xuất xứ: - /
0
70.000 VNĐ
3 mới từ 70.000 VNĐ
Apple iPod Touch 32GB (Thế hệ 2)
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 480 x 320 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, Docking, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
6.280.000 VNĐ
3 mới từ 6.000.000 VNĐ
1 cũ từ 1.600.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 8GB (Thế hệ 2)
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 480 x 320 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 8GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, Docking, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
1.000.000 VNĐ
3 mới từ 1.050.000 VNĐ
4 cũ từ 1.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Bao Silicon ipod Touch 2G & 3G
Hãng sản xuất: - / Loại: Bao silicon / Xuất xứ: - /
0
80.000 VNĐ
3 mới từ 80.000 VNĐ
Apple iPod Touch 2010 8GB (MC540LL/A) (Gen 4 / Thế hệ 4)
iPod Touch 2010, MC540LL/A. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 960 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 8GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
5
2.200.000 VNĐ
5 mới từ 4.490.000 VNĐ
10 cũ từ 1.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
sạc combo ( iphone + ipod touch + ipod nano )
Hãng sản xuất: - / Loại: Sạc điện / Xuất xứ: - /
0
50.000 VNĐ
10 mới từ 50.000 VNĐ
Cảm ứng Ipod Touch I
Hãng sản xuất: - / Loại: Tâm dán bảo vệ / Xuất xứ: - /
0
100.000 VNĐ
5 mới từ 100.000 VNĐ
Apple iPod Touch 2011 8GB (MD057LL/A) (Gen 4 / Thế hệ 4)
iPod Touch 2011, MD057LL/A. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 960 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 8GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
4,5
2.700.000 VNĐ
5 mới từ 2.700.000 VNĐ
8 cũ từ 1.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2011 64GB (MD059LL/A) (Gen 4 / Thế hệ 4)
iPod Touch 2011, MD059LL/A. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 960 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 64GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
7.880.000 VNĐ
7 mới từ 5.900.000 VNĐ
2 cũ từ 2.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Cảm ứng Ipod Touch III
Hãng sản xuất: APPLE / Loại: Tâm dán bảo vệ / Xuất xứ: - /
0
150.000 VNĐ
4 mới từ 100.000 VNĐ
Màn Hình ipod touch 4
Hãng sản xuất (Manufacturer): APPLE / Loại: Màn hình /
0
350.000 VNĐ
5 mới từ 350.000 VNĐ
Màn Hình ipod touch 2
Hãng sản xuất (Manufacturer): APPLE / Loại: Màn hình /
0
200.000 VNĐ
4 mới từ 200.000 VNĐ
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Black
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
4.000.000 VNĐ
14 mới từ 6.000.000 VNĐ
5 cũ từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Silver
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
4.000.000 VNĐ
14 mới từ 4.500.000 VNĐ
3 cũ từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Blue
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
5
3.400.000 VNĐ
14 mới từ 5.700.000 VNĐ
5 cũ từ 3.400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Red
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
5
4.200.000 VNĐ
14 mới từ 4.500.000 VNĐ
3 cũ từ 4.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Yellow
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
4.000.000 VNĐ
12 mới từ 5.700.000 VNĐ
3 cũ từ 4.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Pink
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
6.500.000 VNĐ
12 mới từ 5.400.000 VNĐ
1 cũ từ 4.200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 64GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Pink
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 64GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
7.500.000 VNĐ
8 mới từ 7.390.000 VNĐ
1 cũ từ 6.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
AV Component Cable cho iphone 2, 3G, 3GS, 4, IPad 1&2 , IPod Touch
Hãng sản xuất: - / Kiểu kết nối: AV Cable / Xuất xứ: - /
0
326.000 VNĐ
5 mới từ 326.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Cáp kết nối tivi

Sản phẩm về "ipod touch"