Sản phẩm về "ipod touch"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Apple iPod Touch 2010 8GB (MC540ZP/A) (Gen 4 / Thế hệ 4)
iPod Touch 2010, MC540ZP/A. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 960 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 8GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
1.900.000 ₫
2 mới từ 4.750.000 ₫
1 cũ từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
sạc combo ( iphone + ipod touch + ipod nano )
Hãng sản xuất: - / Loại: Sạc điện / Xuất xứ: - /
0
55.000 ₫
7 mới từ 55.000 ₫
Apple iPod Touch 2011 8GB (MD057LL/A) (Gen 4 / Thế hệ 4)
iPod Touch 2011, MD057LL/A. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 960 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 8GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
4,5
1.800.000 ₫
3 mới
4 cũ từ 1.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2011 64GB (MD059LL/A) (Gen 4 / Thế hệ 4)
iPod Touch 2011, MD059LL/A. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 960 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 64GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
7.880.000 ₫
6 mới từ 7.880.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Màn Hình ipod touch 4
Hãng sản xuất (Manufacturer): APPLE / Loại: Màn hình /
0
350.000 ₫
5 mới từ 350.000 ₫
Màn Hình ipod touch 2
Hãng sản xuất (Manufacturer): APPLE / Loại: Màn hình /
0
200.000 ₫
3 mới từ 200.000 ₫
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Black
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
5.699.000 ₫
8 mới từ 5.200.000 ₫
2 cũ từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Silver
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
3.500.000 ₫
9 mới từ 5.200.000 ₫
3 cũ từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Blue
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
5
5.699.000 ₫
11 mới từ 3.900.000 ₫
2 cũ từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Yellow
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
3.600.000 ₫
8 mới từ 5.200.000 ₫
1 cũ từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 64GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Black
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 64GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
6.500.000 ₫
8 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 64GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Silver
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 64GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
6.500.000 ₫
9 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 64GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Blue
iPod Touch 2012. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 64GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
6.500.000 ₫
8 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2012 32GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Pink
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
4.000.000 ₫
10 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 2013 16GB (Gen 5 / Thế hệ 5) Black
iPod Touch 2013. Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 16GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): Không hỗ trợ (No Support) / Cổng kết nối (Connection port): TV in, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) /
0
2.600.000 ₫
2 mới từ 3.800.000 ₫
2 cũ từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Màn hình Ipod Touch Gen
Hãng: Apple - -- / Xuất xứ: - /
0
600.000 ₫
3 mới từ 600.000 ₫
Apple iPod Touch 16GB (ME643ZP/A) (Gen 5/ thế hệ 5) Siver
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): - / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 16GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): - / Xuất xứ: -- /
0
4.539.000 ₫
2 mới từ 4.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 32GB MD717ZP/A (Gen 5/ thế hệ 5) Blue
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): - / Kích cỡ màn hình: 4.0 inch / Độ phân giải (Resolution): 1136 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 32GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): Docking, 3.5 mm, Lightning / Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) / Xuất xứ: -- /
0
5.800.000 ₫
2 mới từ 5.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Apple iPod Touch 16GB (Gen 4 / Thế hệ 4)
Hãng sản xuất (Manufacture): APPLE / Màn hình (Display): LCD / Kích cỡ màn hình: 3.5 inch / Độ phân giải (Resolution): 960 x 640 / Bộ nhớ trong (Internal Memory): 16GB / Khe cắm thẻ nhớ (Memory Card Slot): - / Cổng kết nối (Connection port): USB 2.0, 3.5 mm/ Pin (Battery): Li-ion (Lithium Ion) / Xuất xứ: -- /
0
2.000.000 ₫

1 cũ từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Portable Media Player (PMP)
Lục lạc Fisher Price Case for iPhone & iPod Touch Devices W6085
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Mỹ /
0
249.000 ₫
Thuộc danh mục
Bộ lục lạc cho bé

Sản phẩm về "ipod touch"