Sản phẩm về "japan"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kawasaki KPT-381P
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4300 / Nén khí (lít/giây): 12.83 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 590 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Japan /
0
10.500.000 ₫
23 mới từ 10.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng bắn mở ốc 3/8" Kawasaki KPT-12BB
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Nén khí (lít/giây): 4.4 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 50 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 0.46 / Xuất xứ: Japan /
0
2.350.000 ₫
20 mới từ 2.330.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông 3/4" Kawasaki KPT-280P
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Nén khí (lít/giây): 8.67 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 950 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 6.8 / Xuất xứ: Japan /
0
8.600.000 ₫
21 mới từ 8.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulong 1" Kawasaki KPT-321P
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4300 / Nén khí (lít/giây): 12.83 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1500 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Japan /
0
9.200.000 ₫
19 mới từ 9.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng văn hơi đầu ¾ KAWASAKI KPT-285P
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Japan /
0
8.150.000 ₫
12 mới từ 8.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ tùng ôtô
Súng vặn bu lông KPT - 25DC
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4 / Nén khí (lít/giây): 14.5 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 280 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 4.72 / Xuất xứ: Japan /
0
6.050.000 ₫
22 mới từ 6.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông 3/4"-đầu dài Kawasaki KPT-191PL
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5900 / Nén khí (lít/giây): 6.65 / Truyền động curoa (mm): 19 / Ngẫu lực (Nm): 450 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
0
5.480.000 ₫
19 mới từ 5.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bu lông 1" Kawasaki KPT-326P
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5500 / Nén khí (lít/giây): 18.54 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1000 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
0
8.050.000 ₫
20 mới từ 8.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông 1" Kawasaki KPT-421P
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4700 / Nén khí (lít/giây): 15 / Truyền động curoa (mm): 41 / Ngẫu lực (Nm): 2 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 10.9 / Xuất xứ: Japan /
0
11.050.000 ₫
23 mới từ 11.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-321PL
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4300 / Nén khí (lít/giây): 12.83 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1500 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Japan /
0
8.950.000 ₫
16 mới từ 8.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông 3/4 inch Kawasaki KPT-280PL
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Nén khí (lít/giây): 8.67 / Truyền động curoa (mm): 28 / Ngẫu lực (Nm): 950 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Japan /
0
8.600.000 ₫
21 mới từ 8.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông 1 inch Kawasaki KPT-381SL
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4400 / Nén khí (lít/giây): 10.83 / Truyền động curoa (mm): 38 / Ngẫu lực (Nm): 2300 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: Japan /
0
10.100.000 ₫
22 mới từ 10.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulong Kawasaki KPT-14MX
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Nén khí (lít/giây): 11.5 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 300 / Chức năng: Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
3.250.000 ₫
22 mới từ 3.217.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông Kawasaki 1" KPT-421PL
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4700 / Nén khí (lít/giây): 15 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 2350 Trọng lượng (kg): 12.4 / Xuất xứ: Japan /
0
12.150.000 ₫
20 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Cần siết hơi KAWASAKI 1/2 KPT-3175
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
2.092.200 ₫
19 mới từ 2.092.200 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bu lông 3/4 inch Kawasaki KPT-285PL (25mm)
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5500 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1500 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Japan /
0
8.150.000 ₫
18 mới từ 8.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bu lông 1 inch Kawasaki KPT-381S (38mm)
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4400 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 2300 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: Japan /
0
10.000.000 ₫
18 mới từ 10.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321SL - Đầu dài
Hãng sản xuất: Kawasaki / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4400 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1600 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 11.3 / Xuất xứ: Japan /
0
9.800.000 ₫
18 mới từ 9.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381PL
Hãng sản xuất: Kawasaki / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4400 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 4500 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 14.3 / Xuất xứ: Japan /
0
10.850.000 ₫
18 mới từ 10.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng xiết Bu lông
Đồng hồ nam cao cấp thép không gỉ máy japan mã VGG06
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Dùng kim quay hiển thị / Chất liệu dây: Thép không gỉ(inox)/ Chất liệu mặt: Mặt kính cứng/ Chất liệu vỏ: Hợp kim/ Năng lượng sử dụng: Pin / Trọng lượng (g): 0 /
0
580.000 ₫

Sản phẩm về "japan"