Sản phẩm về "karassn"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
KARASSN-KS 998 Led
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 1000 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.100.000 ₫
6 mới từ 1.100.000 ₫
Đầu báo gas SG-168
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Đang cập nhật / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
280.000 ₫
5 mới từ 230.000 ₫
2 cũ từ 230.000 ₫
Hệ thống báo động không dây Karassn KS-298C
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo cháy, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
0
1.400.000 ₫
8 mới từ 1.350.000 ₫
Trung tâm báo trộm - Karassn 9918C
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
780.000 ₫
5 mới từ 780.000 ₫
Trung tâm báo trộm Karassn - WZ 9988
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
429.000 ₫
6 mới từ 429.000 ₫
Trung tâm báo trộm Karassn - JS 311
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
370.000 ₫
6 mới từ 370.000 ₫
Karassn KS-816
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây / Kiểu báo động: Báo cháy / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.580.000 ₫
8 mới từ 1.580.000 ₫
Đầu dò báo khói không dây SS-168WS
Hãng sản xuất: Karassn / Loại: Đầu dò khói / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
250.000 ₫
15 mới từ 250.000 ₫
Đầu báo khói  SS-998
Loại thiết bị: Đầu báo khói / Hãng sản xuất: Karassn / Xuất xứ: Taiwan /
0
340.000 ₫
5 mới từ 250.000 ₫
Đầu báo cháy có dây KARASSN SS-998
Hãng sản xuất: KARASSN / Xuất xứ: China Trọng lượng(g): 0 /
0
220.000 ₫
6 mới từ 220.000 ₫
Báo trộm qua điện thoại karassn 269C
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây và không dây / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 100 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
979.000 ₫
9 mới từ 979.000 ₫
Thiết bị báo động chống trộm KS B 852
KS B 852, KSB852, KS-B852. Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Trung tâm báo động / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 100 / Kết nối thiết bị khác: -, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: -, Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
880.000 ₫
8 mới từ 650.000 ₫
Karassn KS-E48
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Mắt cảm biến / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 12 / Kết nối thiết bị khác: Không kết nối/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
280.000 ₫
5 mới từ 189.000 ₫
Karassn KS-E08
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Thiết bị an ninh / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Không kết nối/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
180.000 ₫
5 mới từ 180.000 ₫
Karassn  KS-306FCT
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Wireless Sensor / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Máy tính, Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo nhiệt độ, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 12 / Xuất xứ: - /
0
250.000 ₫
5 mới từ 250.000 ₫
Karassn ES-626
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây / Kiểu báo động: Đang cập nhật / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
150.000 ₫
6 mới từ 110.000 ₫
Karassn KS-308XLT
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 8 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: -, Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
250.000 ₫
5 mới từ 250.000 ₫
Karassn FA-108
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Thiết bị an ninh / Kiểu báo động: Phát hiện di chuyển / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 13 / Xuất xứ: - /
0
280.000 ₫
6 mới từ 280.000 ₫
Karassn KS-899GSM
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây và không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.150.000 ₫
10 mới từ 3.150.000 ₫
Karassn KS-200ATI
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Thiết bị an ninh / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
450.000 ₫
3 mới từ 450.000 ₫

Sản phẩm về "karassn"