Sản phẩm về "karassn"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Karassn KS-200A999
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 10000 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
5.889.000 ₫
8 mới từ 5.889.000 ₫
KARASSN 898
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 15 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo cháy, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.300.000 ₫
6 mới từ 1.300.000 ₫
Karassn KS-258B
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 50 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4,5
834.000 ₫
16 mới từ 834.000 ₫
Karassn KS-858
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây và không dây / Kiểu báo động: Báo cháy / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 400 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.600.000 ₫
9 mới từ 1.600.000 ₫
Đầu dò hồng ngoại KS-300DCT (Gắn thêm vào KS- 898A)
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 100 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
376.000 ₫
5 mới từ 280.000 ₫
Đầu báo gas SG-168
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Đang cập nhật / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
220.000 ₫
6 mới từ 220.000 ₫
1 cũ từ 230.000 ₫
Trung tâm báo trộm Karassn - WZ 9988
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
429.000 ₫
6 mới từ 429.000 ₫
Trung tâm báo trộm  - Karassn C158
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
270.000 ₫
6 mới từ 270.000 ₫
Karassn KS-21AW
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Đang cập nhật / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 100 / Kết nối thiết bị khác: Không kết nối/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
272.000 ₫
13 mới từ 150.000 ₫
Đầu báo khói  SS-998
Loại thiết bị: Đầu báo khói / Hãng sản xuất: Karassn / Xuất xứ: Taiwan /
0
340.000 ₫
5 mới từ 250.000 ₫
Đầu báo cháy có dây KARASSN SS-998
Hãng sản xuất: KARASSN / Xuất xứ: China Trọng lượng(g): 0 /
0
230.000 ₫
6 mới từ 220.000 ₫
Báo trộm qua điện thoại karassn 269C
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây và không dây / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 100 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
979.000 ₫
9 mới từ 979.000 ₫
Đầu dò hồng ngoại Karassn KS-60B
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Thiết bị an ninh / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
450.000 ₫
5 mới từ 450.000 ₫
Đầu dò hồng ngoại KS-307DCT
KS-307DCT, KS307DCT. Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Wireless Sensor / Kiểu báo động: Phát hiện di chuyển / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 100 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
329.000 ₫
15 mới từ 329.000 ₫
Karassn KS-51B
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
930.000 ₫
6 mới từ 930.000 ₫
Karassn KS-20BL
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây và không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
345.000 ₫
4 mới từ 270.000 ₫
Đầu photo beam 2 tia Karassn ABT-80
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Đầu dò / Kiểu báo động: Beam báo động / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 80 Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
550.000 ₫
3 mới từ 550.000 ₫
Công tắc từ không dây Karassn KS-23AW
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
210.000 ₫
5 mới từ 150.000 ₫
Karassn FA-108
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Thiết bị an ninh / Kiểu báo động: Phát hiện di chuyển / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 13 / Xuất xứ: - /
0
295.000 ₫
6 mới từ 280.000 ₫
Karassn KS-200ATI
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Thiết bị an ninh / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
450.000 ₫
3 mới từ 450.000 ₫

Sản phẩm về "karassn"