Sản phẩm về "karassn"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
KARASSN 898
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 15 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo cháy, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.350.000 ₫
3 mới từ 1.350.000 ₫
Karassn KS-11B
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 100 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
370.000 ₫
3 mới từ 370.000 ₫
Đầu do Hồng ngoại Karassn - CT-2H1
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Đang cập nhật / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 50 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
200.000 ₫
3 mới từ 200.000 ₫
Karassn KS-56A
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Liên hệ gian hàng
Công tắc từ không dây KARASSN (KS-21AF)
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Mắt cảm biến / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
150.000 ₫
3 mới từ 150.000 ₫
Karassn KS-51B
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
930.000 ₫
4 mới từ 930.000 ₫
Karassn KS-11C
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
180.000 ₫
3 mới từ 180.000 ₫
Karassn KS-200AT
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
Liên hệ gian hàng
Karassn KS-206AT/ACT
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: Báo động khẩn cấp, Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
250.000 ₫
3 mới từ 250.000 ₫
Karassn KS-308XLT
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Có dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 8 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: -, Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
250.000 ₫
3 mới từ 250.000 ₫
Karassn KS-258B2
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Đa năng / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Dò ga, Báo nhiệt độ, Báo cháy, Báo động khẩn cấp, Chống trộm, Báo khách/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
849.000 ₫
9 mới từ 849.000 ₫
Karassn KS-31A
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
670.000 ₫
4 mới từ 670.000 ₫
Karassn KS-218T
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Đầu dò / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 12 / Kết nối thiết bị khác: Điện thoại/ Báo động các tín hiệu khác: -/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
290.000 ₫
6 mới từ 290.000 ₫
Karassn Quad-50CS
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 200 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 2600 / Xuất xứ: Taiwan /
0
6.001.000 ₫
3 mới từ 6.001.000 ₫
Công tắc từ không dây Karassn KS-23AW
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
150.000 ₫
3 mới từ 150.000 ₫
Karassn DOG-E08
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Không dây / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 12 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Karassn KS-8997
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
Chưa có GH bán...
Karassn KS-8997GSM
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: - / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 0 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
Chưa có GH bán...
Karassn KS-3087XCT
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Cảm biến hồng ngoại / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 6 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
600.000 ₫
1 mới từ 600.000 ₫
Karassn DD-1007
Hãng sản xuất: KARASSN / Loại thiết bị: Cảm biến hồng ngoại / Kiểu báo động: Chống trộm / Khoảng cách phát tín hiệu (m): 8 / Kết nối thiết bị khác: -/ Báo động các tín hiệu khác: Chống trộm/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
Chưa có GH bán...

Sản phẩm về "karassn"