Sản phẩm về "kenwood"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bộ đàm Kenwood TK-3207
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
4,5
380.000 ₫
37 mới từ 380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Kenwood TK-2107/3107
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 4 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Đang chờ cập nhật / Dung lượng: 1650mAh / Điện thế sử dụng: 12V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: Singapore /
4,4
380.000 ₫
26 mới từ 380.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/3000
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 203 / Xuất xứ: - /
4,5
440.000 ₫
31 mới từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-2317
TK-2317, TK2317. Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 128 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
10 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Pin máy bộ đàm Kenwood TK3107, KNB-15A
Hãng sản xuất (Manufacturer): Kenwood /
0
100.000 ₫
13 mới từ 100.000 ₫
Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3290
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 5 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 5V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Singapore /
5
390.000 ₫
24 mới từ 390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-U100/ TK-3000
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
4,5
740.000 ₫
18 mới từ 740.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-308
Kenwood TK308, TK-308. Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 12 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1300mAh / Điện thế sử dụng: 6V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: - /
0
35.000 ₫
22 mới từ 35.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3207S (UHF)
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 3.7V / Thời gian sử dụng: 15h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
5
480.000 ₫
16 mới từ 480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Kenwood TK-520S
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 5 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: - /
0
719.000 ₫
7 mới từ 719.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-2207G
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 7 / Số kênh: 16 / Loại Pin: - / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 360 / Xuất xứ: - /
5
650.000 ₫
9 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Túi chống nước Kenwood TK-3207G
Loại phụ kiện: - / Hãng sản xuất: Kenwood / Xuất xứ: -- /
0
129.000 ₫
4 mới từ 129.000 ₫
Thuộc danh mục
Phụ kiện bộ đàm
Pin máy bộ đàm Kenwood TK-2207G
Hãng sản xuất (Manufacturer): Kenwood / Xuất xứ: - /
0
180.000 ₫
9 mới từ 180.000 ₫
Bộ đàm Kenwood Tk 2307/3307
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 8h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
1.100.000 ₫
10 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Kenwood TK-4200
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1600mAh / Điện thế sử dụng: 1.5V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Singapore /
0
800.000 ₫
7 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-U100
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 203 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
5
480.000 ₫
13 mới từ 480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Lithium / Dung lượng: 1100mAh / Điện thế sử dụng: 7V / Thời gian sử dụng: 10h / Trọng lượng(g): 203 / Xuất xứ: Singapore /
5
680.000 ₫
15 mới từ 680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Máy bộ đàm Kenwood TK-568
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 3 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 3800mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
0
500.000 ₫
11 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm Kenwood EB-369
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.5V / Thời gian sử dụng: 12h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Singapore /
5
820.000 ₫
8 mới từ 820.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-668
Hãng sản xuất: Kenwood / Loại: Bộ đàm cầm tay / Cự ly liên lạc(km): 1 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 2 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1500mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 240 / Xuất xứ: Singapore /
3
550.000 ₫
7 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy bộ đàm cầm tay

Sản phẩm về "kenwood"