Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy khoan búa xoay Metabo BHE 22
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4600 / Ngẫu lực (Nm): 11 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Germany /
0
4.400.000 ₫
8 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan CROWN CT2126
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2700 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
510.000 ₫
13 mới từ 510.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Maktec MT062
Hãng sản xuất: MAKTEC / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 18 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
1.820.000 ₫
11 mới từ 1.820.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Crown CT2401
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: China /
0
1.640.000 ₫
11 mới từ 1.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Black & Decker CD70K
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.240.000 ₫
7 mới từ 1.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan điện Metabo B561
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 5 / Công suất (W): 560 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Germany /
0
1.850.000 ₫
5 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan va đập Metabo SB561
Hãng sản xuất: - / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 560 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: - /
0
1.850.000 ₫
4 mới từ 1.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan búa xoay Metabo KHE 24 (3 chức năng)
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, Ly hợp tự động, Khoá điện tự động, -/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 1000 / Ngẫu lực (Nm): 16 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: - /
0
5.040.000 ₫
8 mới từ 4.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan KAWASAKI KPT-3860
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 1000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.95 / Xuất xứ: Japan /
0
2.550.000 ₫
22 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan KAWASAKI KPT-68
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Ly hợp tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2200 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
0
2.470.000 ₫
27 mới từ 2.470.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan KAWASAKI KPT-71
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: Đầu cặp nhanh, Ly hợp tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 11 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Japan /
0
3.485.000 ₫
29 mới từ 3.485.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan CROWN CT10065
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
595.000 ₫
23 mới từ 595.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan CROWN CT10077
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 810 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: China /
0
909.000 ₫
21 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan CROWN CT10067
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 810 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
0
920.000 ₫
21 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan CROWN CT10068
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: China /
0
990.000 ₫
21 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan CROWN CT12018
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: China /
0
1.340.000 ₫
17 mới từ 1.170.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Crown CT2802
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy soi mộng gỗ / Chức năng: Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 28000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: China /
0
1.780.000 ₫
10 mới từ 1.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan bê tông PIN LI-ion MAKITA BHR261DP1
Hãng sản xuất: MAKITA Tốc độ va đập (lần/phút): 4800 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Japan /
0
15.436.000 ₫
26 mới từ 15.436.000 ₫
Máy khoan , vặn vít dùng pin Dewalt DC733KA1
Hãng sản xuất: Dewalt / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 30 / Công suất (W): 195 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: - /
0
3.001.000 ₫
16 mới từ 3.001.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy đục bê tông Makita HM 0810TA (900W)
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2900 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
4.741.000 ₫
32 mới từ 4.741.000 ₫

Sản phẩm về "khoan gỗ"