Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Crown CT2341
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
609.000 ₫
17 mới từ 609.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Crown CT2341BMC
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
653.000 ₫
11 mới từ 653.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Black & Decker CD70K
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.240.000 ₫
8 mới từ 1.240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Makita HM1213C
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1900 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 10.8 / Xuất xứ: Japan /
0
12.100.000 ₫
30 mới từ 12.100.000 ₫
Shinano SI-5100A
Hãng sản xuất: SHINANO / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: -/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 390 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: Japan /
0
2.639.000 ₫
5 mới từ 2.639.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan BLACK & DECKER KTD13RE
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
11 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan, vặn vít MAKITA DF030DWE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 24 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.88 / Xuất xứ: Japan /
3
2.638.000 ₫
47 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT10069
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: China /
0
470.000 ₫
14 mới từ 470.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT10066-BMC
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
790.000 ₫
16 mới từ 790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT10067
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 810 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
0
900.000 ₫
14 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT10068
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: China /
0
1.020.000 ₫
15 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Makita HR2610
Hãng sản xuất: MAKITA Tốc độ va đập (lần/phút): 4600 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5
2.650.000 ₫
32 mới từ 2.600.000 ₫
Máy khoan chạy pin Makita BHP453SHE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, -, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 42 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
3.700.000 ₫
31 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan chạy pin Makita BDF453SHE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, -, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 42 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
0
3.600.000 ₫
33 mới từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Maktec MT815
Hãng sản xuất: MAKTEC / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3200 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4800 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: China /
0
1.160.000 ₫
22 mới từ 1.017.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Makita 6301
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 700 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Japan /
0
4.700.000 ₫
13 mới từ 4.471.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan đảo chiều MAKITA HR2230
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 58000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
0
2.400.000 ₫
18 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan MAKTEC MT60
Hãng sản xuất: Maktec / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
0
470.000 ₫
19 mới từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Daikoku DT-3120 3/8”
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: -/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2200 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.89 / Xuất xứ: Japan /
0
2.999.000 ₫
6 mới từ 2.999.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bộ máy khoan búa Black&Decker KR554REP11-B1
Hãng sản xuất: Black & Decker / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: -/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.490.000 ₫
2 mới từ 1.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay

Sản phẩm về "khoan gỗ"