Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
BOSCH GBH 2-22RE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Ly hợp tự động, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4400 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 620 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
1.870.000 VNĐ
40 mới từ 1.870.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
DEWALT DW563K
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
2.800.000 VNĐ
15 mới từ 2.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HM1306
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công xuất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Japan /
0
6.900.000 VNĐ
44 mới từ 6.500.000 VNĐ
Máy khoan cầm tay MAKITA 6411
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
0
799.000 VNĐ
41 mới từ 795.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan cầm tay MAKITA 6307
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 530 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
0
1.820.000 VNĐ
38 mới từ 1.800.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bosch GBH 4 DFE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 750 / Tốc độ va đập (lần/phút): 3900 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: - /
0
7.500.000 VNĐ
24 mới từ 7.500.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Khoan vặn đai ốc DeWalt DW293
Hãng sản xuất: Dewalt / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 440 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Italy /
0
2.770.000 VNĐ
20 mới từ 2.770.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Khoan động lực sử dụng pin DEWALT DC984KA
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
0
6.350.000 VNĐ
16 mới từ 6.350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
BOSCH GSB-13
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
5
990.000 VNĐ
20 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan KAWASAKI KPT-71
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: Đầu cặp nhanh, Ly hợp tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 11 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Japan /
0
3.728.000 VNĐ
19 mới từ 3.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan vặn vít dùng pin Makita 6281D
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan bắt vít / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 30 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
0
2.760.000 VNĐ
31 mới từ 2.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Hitachi DV16VSS
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy khoan: Máy khoan va đập / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, Đầu cặp nhanh/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 46400 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: PRC /
0
1.120.000 VNĐ
23 mới từ 1.120.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bosch GBH 2-18RE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 700 / Tốc độ va đập (lần/phút): 500 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
1.580.000 VNĐ
45 mới từ 1.520.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan búa quay DEWALT D25102K
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 680 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
3.200.000 VNĐ
18 mới từ 3.130.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Makita HM1810
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1100 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 32.29 / Xuất xứ: Japan /
0
26.700.000 VNĐ
39 mới từ 26.700.000 VNĐ
Máy khoan búa DEWALT D25580K
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3600 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
0
8.110.000 VNĐ
21 mới từ 8.110.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
De Walt DC750KA
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan kim loại, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 170 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
2.000.000 VNĐ
13 mới từ 2.000.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
De Walt DC988K
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan kim loại, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 56 / Công suất (W): 420 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
0
7.050.000 VNĐ
13 mới từ 7.050.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan vặn vít dùng Pin BOSCH GSR 1440 LI
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1400 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: China /
0
2.330.000 VNĐ
36 mới từ 2.330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan động lực DEWALT DWD022
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 2800 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 1.55 / Xuất xứ: China /
0
1.173.000 VNĐ
14 mới từ 1.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay

Sản phẩm về "khoan gỗ"