Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy khoan MAKITA HP2051
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 58000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
2.100.000 ₫
28 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan BOSCH GBH 2-26RE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4400 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
46 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
BOSCH GBH 7-46 DE
Hãng sản xuất: BOSCH / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 2800 / Công xuất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 7.9 / Xuất xứ: China /
0
12.700.000 ₫
26 mới từ 10.000.000 ₫
Máy khoan MAKITA HR2810 28mm
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4500 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
27 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan cầm tay Makita 6821
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 4000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 570 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
0
2.400.000 ₫
28 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan điện Ken 6010ER
Hãng sản xuất: KEN / Loại máy khoan: Máy khoan kim loại / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
400.000 ₫
9 mới từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Bosch GBM 32-4
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 740 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: - /
0
15.200.000 ₫
35 mới từ 13.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan, vặn vít Makita 6261DWE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan búa dùng pin / Chức năng: -/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 24 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
2.100.000 ₫
33 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan hơi Kawasaki KPT-71
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, Đầu cặp nhanh/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.571.266 ₫
14 mới từ 3.571.266 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Bosch GBH 2-23REA
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4,5
3.000.000 ₫
24 mới từ 2.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy đục bê tông FEG EG-585
Hãng sản xuất: FEG / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2900 / Công suất (W): 1240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
3.100.000 ₫
19 mới từ 2.700.000 ₫
Máy khoan búa FEG EG-512
Hãng sản xuất: FEG / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2600 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
425.000 ₫
19 mới từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy soi gỗ FEG EG –312A
Hãng sản xuất: FEG / Loại máy khoan: Máy soi mộng gỗ / Chức năng: Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.160.000 ₫
20 mới từ 980.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan HITACHI PUPM3
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đầu cặp nhanh, Ly hợp tự động, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 750 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 670 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: - /
0
6.000.000 ₫
13 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan sắt BOSCH GBM 6 RE SET
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 4000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.200.000 ₫
22 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan động lực DEWALT DWD022
Hãng sản xuất: DEWALT / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 2800 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 1.55 / Xuất xứ: China /
0
1.090.000 ₫
12 mới từ 1.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy đục bê tông Gomes GB-5814
Hãng sản xuất: Gomes / Loại máy khoan: Máy khoan bê tông / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 400 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 950 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
1.480.000 ₫
15 mới từ 1.470.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Gomes GB-506
Hãng sản xuất: Gomes / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 230 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
405.000 ₫
14 mới từ 405.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan pin Bosch GSR 1800 Li (18V)
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
3.200.000 ₫
26 mới từ 2.955.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan hơi Kawasaki KPT-66ADR (13mm)
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại máy khoan: Dùng khí nén Tốc độ không tải (vòng/phút): 450 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
0
4.550.000 ₫
5 mới từ 4.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay

Sản phẩm về "khoan gỗ"