Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bosch GSB 16 RE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 57000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 700 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Malaysia /
2
1.300.000 VNĐ
59 mới từ 900.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HP2050
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1050 / Tốc độ va đập (lần/phút): 58000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
0
1.985.000 VNĐ
38 mới từ 1.970.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
BOSCH GBH 2-26RE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4400 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 VNĐ
54 mới từ 2.700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA 6409
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2200 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
0
847.000 VNĐ
29 mới từ 780.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bosch GBH 2-26E
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều, Đầu cặp nhanh, Ly hợp tự động, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
0
2.600.000 VNĐ
49 mới từ 2.490.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HR2230 22mm
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1050 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4050 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
0
2.215.000 VNĐ
35 mới từ 2.180.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bosch GBM 13 RE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2600 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 1.65 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.050.000 VNĐ
53 mới từ 1.040.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan điện - 6813ERD (Z1J-SH03-13)
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 2600 / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
0
600.000 VNĐ
12 mới từ 600.000 VNĐ
Bosch GBH 36 V-LI Professional
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Khoan búa dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 960 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4260 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: - /
0
16.145.000 VNĐ
26 mới từ 15.640.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Makita HM1203C
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1900 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 9.69 / Xuất xứ: Japan /
0
11.310.000 VNĐ
28 mới từ 10.190.000 VNĐ
Máy khoan động lực SKIL 6510
Hãng sản xuất: SKIL / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, Ly hợp tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
573.000 VNĐ
31 mới từ 540.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
BOSCH GBH 2-26DFR
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: China /
0
3.682.000 VNĐ
35 mới từ 3.390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT18002
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan bê tông / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 850 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: China /
0
1.365.000 VNĐ
10 mới từ 1.365.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan chạy pin Makita BDF453SHE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, -, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 42 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
0
3.680.000 VNĐ
27 mới từ 3.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bộ máy khoan 100 chi tiết BOSCH GSB 10 RE SET
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan bê tông / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều, Đầu cặp nhanh, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2600 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.250.000 VNĐ
33 mới từ 1.240.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bộ máy khoan 100 chi tiết BOSCH GSB 13 RE SET
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan kim loại / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Malaysia /
5
1.100.000 VNĐ
43 mới từ 1.090.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
BOSCH GSB 500RE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2600 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: China /
0
1.100.000 VNĐ
36 mới từ 129.600 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan búa Bosch GBH4-32DFR
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 760 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: Germany /
0
8.000.000 VNĐ
24 mới từ 7.990.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan sắt BOSCH GBM 6 RE SET
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 4000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Malaysia /
0
940.000 VNĐ
13 mới từ 930.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan pin Bosch GSR 1440 (14.4V)
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.980.000 VNĐ
12 mới từ 2.690.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay

Sản phẩm về "khoan gỗ"