Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
METABO KHE28
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4600 / Ngẫu lực (Nm): 20 / Công suất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Germany /
0
6.200.000 ₫
10 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan ( GSB 10RE),06012161K1
Hãng sản xuất: - / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2600 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.135.000 ₫
17 mới từ 905.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bosch GBH3-28DRE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Germany /
0
5.290.000 ₫
30 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Crown CT2403
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: China /
0
1.065.000 ₫
13 mới từ 1.065.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Crown CT2401
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: China /
0
1.640.000 ₫
10 mới từ 1.640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bosch GBH 2-26 DFR
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan gỗ, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4000 / Ngẫu lực (Nm): 28 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
0
3.980.000 ₫
48 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Bosch GBH 4-32DFR
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 760 / Tốc độ va đập (lần/phút): 3600 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Xuất xứ: Germany /
0
8.597.842 ₫
35 mới từ 7.899.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Metabo SBE 561
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy khoan: Máy khoan va đập / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 1700 / Ngẫu lực (Nm): 5 / Công suất (W): 560 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Germany /
0
1.648.000 ₫
9 mới từ 1.648.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan - 6713ED (Z1J-SH01-13)
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 800 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
0
750.000 ₫
8 mới từ 750.000 ₫
Khoan vặn đai ốc DeWalt DW293
Hãng sản xuất: Dewalt / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 440 / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Italy /
0
2.770.000 ₫
18 mới từ 2.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Metabo BE250R+L
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy khoan: - / Chức năng: Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, Đầu cặp nhanh/ Tốc độ không tải (vòng/phút): -3 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 3 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng (kg): 1.35 / Xuất xứ: Germany /
0
1.770.000 ₫
6 mới từ 1.770.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan bê tông Metabo KHE24 SP
Hãng sản xuất: - / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 11 / Công suất (W): 705 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: - /
0
5.390.000 ₫
10 mới từ 5.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan tay HM9600
Hãng sản xuất: BLACK & DECKER / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 700 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 5 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.28 / Xuất xứ: China /
0
860.000 ₫
6 mới từ 860.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT10065-BMC
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
685.000 ₫
16 mới từ 685.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: - /
0
3.100.000 ₫
41 mới từ 2.680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan FEG EG-506A
Hãng sản xuất: FEG / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 240 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
375.000 ₫
15 mới từ 375.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan Kawasaki 3/8" KPT-62SD
Hãng sản xuất: KAWASAKI Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.98 / Xuất xứ: Japan /
0
4.070.000 ₫
7 mới từ 4.070.000 ₫
Máy khoan đất FEG EG-5116 (16mm)
Hãng sản xuất: FEG / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 550 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 0 /
0
870.000 ₫
9 mới từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan thép Keyang D-23 (23mm)
Hãng sản xuất: Keyang / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: Korea /
0
3.210.000 ₫
7 mới từ 3.210.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Khoan xoay Bosch GBM 1000 Professional
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: - /
0
700.000 ₫
9 mới từ 700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay

Sản phẩm về "khoan gỗ"