Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA HR2020
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1050 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4050 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 690 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
2.260.000 ₫
23 mới từ 2.260.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HP2070
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 58000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 690 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
2.900.000 ₫
33 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HP2051
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 58000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
2.290.000 ₫
36 mới từ 2.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HR2453
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4600 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 780 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
0
3.000.000 ₫
27 mới từ 2.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HM1303
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: China /
0
4.390.000 ₫
18 mới từ 4.390.000 ₫
Máy khoan cầm tay MAKITA 6307
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2500 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 530 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
0
2.160.000 ₫
37 mới từ 1.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA  HP2051 20mm
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2900 / Tốc độ va đập (lần/phút): 58000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
0
2.290.000 ₫
29 mới từ 2.049.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HR2810 28mm
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4500 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: China /
0
4.900.000 ₫
33 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan cầm tay Makita 6825
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 570 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
2.200.000 ₫
33 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Makita HR4002
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 680 / Tốc độ va đập (lần/phút): 2500 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: Japan /
0
8.000.000 ₫
31 mới từ 7.060.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKTEC MT066SK2
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 600 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: - /
0
1.235.000 ₫
23 mới từ 1.158.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan pin 14.4V 6280DWE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1200 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 36 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
0
2.450.000 ₫
23 mới từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan dùng pin 14,4V BHR162RFE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 1 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: Japan /
0
11.300.000 ₫
23 mới từ 10.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan động lực Makita HP4002
Hãng sản xuất: Makita / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan, đục bê tông/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 680 / Tốc độ va đập (lần/phút): 5 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Japan /
0
7.190.000 ₫
26 mới từ 7.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy đục bê tông HM0870C
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 2650 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Japan /
0
8.320.000 ₫
24 mới từ 1.220.000 ₫
Makita HR5211C
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 2150 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 11.6 / Xuất xứ: Japan /
0
16.700.000 ₫
25 mới từ 15.582.000 ₫
Makita DF330DWE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 24 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.89 / Xuất xứ: Japan /
0
2.930.000 ₫
29 mới từ 2.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Makita 8281DWAE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 19500 / Ngẫu lực (Nm): 36 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Japan /
0
2.770.000 ₫
26 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan bê tông MAKITA BHR261RD
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan búa dùng pin / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1200 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4800 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: China /
0
11.300.000 ₫
32 mới từ 10.490.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan bê tông PIN LI-ion MAKITA BHR261DP1
Hãng sản xuất: MAKITA Tốc độ va đập (lần/phút): 4800 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Japan /
0
17.450.000 ₫
17 mới từ 15.436.000 ₫

Sản phẩm về "khoan gỗ"