Sản phẩm về "khoan gỗ"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MAKITA 6409
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2200 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
0
780.000 ₫
26 mới từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
MAKITA HR2810 28mm
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4500 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: China /
0
4.200.000 ₫
35 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Crown CT2403
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: China /
0
924.000 ₫
13 mới từ 924.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan búa Hitachi DH38SS
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 620 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 950 / Trọng lượng (kg): 6.4 / Xuất xứ: China /
0
6.200.000 ₫
16 mới từ 6.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy đục phá Bosch GSH 388X
Hãng sản xuất: BOSCH / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 2800 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: China /
0
4.400.000 ₫
38 mới từ 4.400.000 ₫
Máy khoan pin Ryobi  BD-120
Hãng sản xuất: RYOBI / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan gỗ/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 300 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 84 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
1.500.000 ₫
12 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Makita HR4511C
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 2750 / Công suất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Japan /
0
12.290.000 ₫
33 mới từ 12.290.000 ₫
Máy khoan động lực SKIL 6510
Hãng sản xuất: SKIL / Loại máy khoan: Khoan động lực / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, Ly hợp tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
540.000 ₫
32 mới từ 540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan HITACHI VTP18
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy khoan: Máy khoan bê tông / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Điều tốc vô cấp, Đầu cặp nhanh, Khoá điện tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 600 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.150.000 ₫
19 mới từ 2.080.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT10067
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Máy khoan tốc độ cao / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 810 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
0
925.000 ₫
16 mới từ 900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
CROWN CT12018
Hãng sản xuất: CROWN / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở vít dùng điện / Chức năng: Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2100 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: China /
0
1.200.000 ₫
15 mới từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan chạy pin Makita BDF453SHE
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, -, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 42 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
0
3.120.000 ₫
33 mới từ 3.120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan búa Makita HP1640
Hãng sản xuất: MAKITA / Loại máy khoan: Máy khoan búa / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, -/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 44800 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
0
1.340.000 ₫
22 mới từ 1.340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan KAWASAKI KPT-64ADR
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: Đầu cặp nhanh, Ly hợp tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 9 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.98 / Xuất xứ: Japan /
0
3.210.000 ₫
20 mới từ 3.210.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan KAWASAKI KPT-74B
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Loại máy khoan: Dùng khí nén / Chức năng: Đầu cặp nhanh, Ly hợp tự động/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3800 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.72 / Xuất xứ: Japan /
0
2.350.000 ₫
18 mới từ 2.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A
Hãng sản xuất: KEYANG / Chức năng: Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1100 / Công suất (W): 2400 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Korea /
0
22.450.000 ₫
10 mới từ 22.400.000 ₫
Máy khoan HITACHI DS12DVC
Hãng sản xuất: HITACHI / Loại máy khoan: Khoan sắt gỗ, siết mở ốc vít dùng pin / Chức năng: Khoan gỗ, Khoan kim loại, Đảo chiều, Ly hợp tự động, Siết mở vít/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1400 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 95 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.399.000 ₫
14 mới từ 2.399.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy khoan cầm tay BOSCH 2-23RE
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy khoan: - / Chức năng: Khoan, đục bê tông, Khoan gỗ, Khoan kim loại/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Tốc độ va đập (lần/phút): 4400 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.290.000 ₫
20 mới từ 2.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay
Máy đục bê tông lục giác 30mm KEYANG KH-6500
Hãng sản xuất: KEYANG / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Korea /
0
9.000.000 ₫
6 mới từ 9.000.000 ₫
Máy khoan Bosch GSR 6-45 TE-WK18
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy khoan: Máy khoan bê tông / Chức năng: Khoan, đục bê tông/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
3.412.000 ₫
16 mới từ 3.412.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy khoan cầm tay

Sản phẩm về "khoan gỗ"