Sản phẩm về "kingmax"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
KINGMAX DDR2 2GB PC25300 - 667MHz Bus
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
12 mới từ 175.000 ₫
3 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR2 - 2GB - Bus 800MHz - PC6400
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
19 mới từ 175.000 ₫
5 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingMax DDRAM III 4Gb - Bus 1066
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
350.000 ₫
17 mới từ 350.000 ₫
4 cũ từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingMax DDRAM III 4Gb - Bus 1333
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
350.000 ₫
35 mới từ 350.000 ₫
5 cũ từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingMax DDRAM III 2Gb - Bus 1333
KingMax 2g-1333. Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
37 mới từ 175.000 ₫
10 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KINGMAX - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
25 mới từ 175.000 ₫
4 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingMax DDRAM II 2Gb - Bus 800MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
19 mới từ 175.000 ₫
3 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Plextor PX-64M1S - 64GB SSD - SATAIII - 6Gb/s - 2.5inch
Hãng sản xuất : KINGMAX / Kích cỡ: 2.5 inch / Dung lượng (GB): 64 GB / Giao tiếp: SATA III (6GB/s) / Khả năng kháng shock: - / Tốc độ đọc (MB/s): 110 / Tốc độ ghi (MB/s): 65 / Xuất xứ: -- /
0
690.000 ₫
4 mới từ 690.000 ₫
Kingmax DDR3 - 2GB - Bus 1600
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
175.000 ₫
26 mới từ 175.000 ₫
2 cũ từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax DDR3 4GB bus 1600MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
350.000 ₫
18 mới từ 350.000 ₫
3 cũ từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingMax - DDRam3 - 4GB - Bus 1600MHz - PC3-12800 for notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
350.000 ₫
23 mới từ 350.000 ₫
3 cũ từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR3 - 4GB - Bus 1066MHz - PC8500
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
350.000 ₫
11 mới từ 350.000 ₫
3 cũ từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz - PC10600
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
175.000 ₫
11 mới từ 175.000 ₫
3 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingMax DDR3L 4GB Bus 1600Mhz Haswell For Notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
350.000 ₫
24 mới từ 350.000 ₫
3 cũ từ 370.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax mSATA SSD MMP30 - 120GB - 6Gb/s - 2.5inch
Hãng sản xuất : KINGMAX / Kích cỡ: 2.5 inch / Dung lượng (GB): 120 GB / Giao tiếp: SATA 3 (6GB/s) / Khả năng kháng shock: - / Tốc độ đọc (MB/s): 320 / Tốc độ ghi (MB/s): 520 / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.550.000 ₫
3 mới từ 1.550.000 ₫
Ram Kingmax DDR3 - 2GB - 1333MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
175.000 ₫
18 mới từ 175.000 ₫
6 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM NB KingMax 2GB 1333Mhz (Board Xanh)
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
175.000 ₫
3 mới từ 175.000 ₫
1 cũ từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM NB KingMax 8GB 1600Mhz (Board Xanh)
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
750.000 ₫
1 mới từ 850.000 ₫
2 cũ từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM KingMax DDR3 4GB 1600MHz Haswell
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
370.000 ₫
1 mới từ 380.000 ₫
3 cũ từ 370.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM KingMax DDR3 8GB 1600Mhz Haswell
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
650.000 ₫
3 mới từ 650.000 ₫
2 cũ từ 780.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "kingmax"