Sản phẩm về "kingmax"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
KingMax - DDRam - 512MB -Bus 400Mhz - PC 3200 for Notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR1 / Bus: 400MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 3.0ns /
0
70.000 ₫

2 cũ từ 70.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR2 - 1GB  - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
3,8
250.000 ₫
4 mới từ 250.000 ₫
5 cũ từ 75.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingmax - DDR2 - 2GB - Bus 800MHz - PC6400
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
4
250.000 ₫
8 mới từ 230.000 ₫
3 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 PC3-10600 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
5
490.000 ₫
11 mới từ 235.000 ₫
5 cũ từ 210.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
KingMax DDRAM III 4Gb - Bus 1066
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
590.000 ₫
6 mới từ 450.000 ₫
3 cũ từ 425.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax Nano Gaming DDR3 - 4GB - 1600MHz - PC3 12800
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: DIMM / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
5
460.000 ₫
4 mới từ 790.000 ₫
1 cũ từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingmax U-Drive series PD07 8GB (Black)
Hãng sản xuất: Kingmax / Dung lượng bộ nhớ: 8GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 21 / Tốc độ ghi (MB/s): 10 /
0
135.000 ₫
4 mới từ 123.750 ₫
Thuộc danh mục
USB memory
Kingmax DDR3 8GB Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
920.000 ₫
9 mới từ 920.000 ₫
2 cũ từ 880.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR3 - 4GB - Bus 1600MHz - PC3 12800
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: SODIMM / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
650.000 ₫
10 mới từ 549.000 ₫
3 cũ từ 505.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
KingMax - DDRam3 - 8GB - Bus 1333MHz - PC3-12800 for notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
8 mới từ 919.000 ₫
3 cũ từ 880.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR3 - 8GB - Bus 1600MHz - PC12800
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
7 mới từ 920.000 ₫
2 cũ từ 880.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR3 - 4GB - Bus 1066MHz - PC8500
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1066MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
500.000 ₫
5 mới từ 450.000 ₫
3 cũ từ 425.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax - DDR3 - 2GB - Bus 1333MHz - PC10600
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
245.000 ₫
4 mới từ 230.000 ₫
3 cũ từ 185.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax 2GB - DDR3 - 1333MHz - PC10600
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: - / Serial: - / Cas Latency (độ trễ) : - /
0
215.000 ₫
3 mới từ 250.000 ₫
2 cũ từ 215.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
KingMax DDR3L 8GB Bus 1600Mhz Haswell For Notebook
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
10 mới từ 880.000 ₫
1 cũ từ 1.005.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Ram Kingmax DDR3 - 8GB - 1600MHz Haswell
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 /
0
920.000 ₫
5 mới từ 920.000 ₫
2 cũ từ 880.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM DDR3 KingMax 4GB 1600Mhz BGA (Board Xanh)
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS: 1600Mhz / Socket: Đang chờ cập nhật / Serial: Đang chờ cập nhật / Cas Latency (độ trễ) : Đang chờ cập nhật /
0
840.000 ₫
4 mới từ 750.000 ₫
1 cũ từ 505.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
RAM KingMax DDR3 4GB 1600MHz Haswell
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
445.000 ₫
2 mới từ 445.000 ₫
2 cũ từ 425.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM KingMax DDR3 8GB 1600Mhz Haswell
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
1 mới từ 920.000 ₫
2 cũ từ 880.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Usb Kingmax MA06 8GB
Hãng sản xuất: Kingmax / Dung lượng bộ nhớ: 8GB / Chuẩn USB: 2.0 / Tốc độ đọc (MB/s): 20 / Tốc độ ghi (MB/s): 20 /
0
107.000 ₫
3 mới từ 107.000 ₫
Thuộc danh mục
USB memory

Sản phẩm về "kingmax"