Sản phẩm về "kinh đô"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Bánh AFC Original Calcium Kinh Đô
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương / Loại bánh: Bánh bơ / Dạng thành phẩm: Gói giấy /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh
AFC(Bánh Mặn Rau Cải)
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương / Loại bánh: Bánh bơ / Dạng thành phẩm: Gói giấy /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh
Bánh Cosy Marie Kinh Đô 160g
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương / Loại bánh: Bánh bơ / Dạng thành phẩm: Gói polime /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh
92 Bánh dẻo Hạt Sen 1 trứng 180g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: 1 Trứng/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
93 Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng 180g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: 1 Trứng, Đậu xanh xát/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
95 Bánh dẻo Hạt Sen 180g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Sen xát/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
96 Bánh dẻo Đậu Xanh 180g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Đậu xanh xát/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
99 Bánh dẻo Sầu Riêng 180g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Sầu riêng/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
81 Bánh dẻo Jambon Lạp Xưởng 1 trứng 250g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Lạp xường, 1 Trứng, Jăm bông/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
87 Bánh dẻo Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng 250g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: 1 Trứng, Trà xanh, Sen trắng/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
82 Bánh dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 trứng 250g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: 1 Trứng, Hạt dưa, Sen trắng/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
83 Bánh dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 trứng 250g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: 1 Trứng, Đậu xanh xát, Hạt dưa/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
85 Bánh dẻoHạt Sen Hạt Dưa 250g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Sen xát, Hạt dưa/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
89 Bánh dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 250g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Sen xát, Sầu riêng/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
86 Bánh dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 250g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Đậu xanh xát, Hạt dưa/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
XTX  Bánh xanh Trà Xanh Hạt HAWAII 150G
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Đang cập nhật, Trà xanh/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
XHD  Bánh Xanh Hạt Dẻ Hạt Dưa 150g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh dẻo / Nhân bánh: Hạt dưa/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
XDX Bánh Xanh Đậu Xanh Hạnh Nhân 150g
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh nướng / Nhân bánh: Đậu xanh xát/ Dạng thành phẩm: 1 cái - Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
Bánh Trung thu Kinh Đô Trăng vàng Hoàng Kim Đỏ
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Loại bánh: Bánh nướng và Bánh dẻo / Nhân bánh: Đang cập nhật/ Dạng thành phẩm: Hộp giấy - 4 cái / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh trung thu
Hộp bánh Solite Kinh Đô Tết 2015
Hãng sản xuất: Kinh Đô / Xuất xứ: Việt Nam /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Bánh bông lan

Sản phẩm về "kinh đô"