Sản phẩm về "kocom"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Chuông cửa màn hình đen trắng KOCOM KIV-101
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: trực tiếp / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 4 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây điện thoại, Dây đồng trục, Song công, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.100.000 ₫
5 mới từ 2.450.000 ₫
Kocom KCC-41
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 600 /
0
2.718.000 ₫
2 mới từ 2.718.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KCC-340
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 510 /
0
2.078.000 ₫
2 mới từ 2.078.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KCC-3000X
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Ex-View CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 1400 /
0
4.745.000 ₫
3 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KIV-102
Hãng sản xuất: Kocom / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 4 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Loại dây khác, / Độ dài dây nối: 100 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.640.000 ₫
5 mới từ 2.250.000 ₫
Kocom KC-C60
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
1.870.000 ₫
3 mới từ 1.870.000 ₫
Kocom KVM-301
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 4 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
1.470.000 ₫
4 mới từ 1.470.000 ₫
Kocom KCC-SIRV3516
KCC-SIRV3516, KCCSIRV3516. Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Bullet Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 620 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
4.700.000 ₫
3 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KC-MC31
KC-MC31, KCMC31. Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: -/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.200.000 ₫
2 mới từ 2.200.000 ₫
Bộ chuông cửa Kocom KDP-601A/ DS-2D
Hãng sản xuất: KOCOM / Kết nối: Dây thông thường / Tính năng: Đàm thoại/ Trọng lượng (g): 500 / Xuất xứ: - /
0
695.000 ₫
3 mới từ 695.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuông cửa
Chuông cửa màn hình KCV-352+KC-MC32
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 3.5 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
5.342.000 ₫
5 mới từ 5.342.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-D372+KC-MC22
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
6.600.000 ₫
5 mới từ 6.600.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-D372+KC-MC32
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
6.800.000 ₫
7 mới từ 6.550.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-310
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 3.5 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.879.000 ₫
3 mới từ 2.350.000 ₫
Kocom KSPT-37
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Speed Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
24.158.000 ₫
2 mới từ 24.158.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KSPT-37IR
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Speed Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
26.962.000 ₫
2 mới từ 26.962.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KZC-VOSPT12
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Speed Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Interline Transfer CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
13.805.000 ₫
2 mới từ 13.805.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KCV-434
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 4.3 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.511.000 ₫
1 mới từ 2.511.000 ₫
Kocom KCV-434SD
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 4.3 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
4.381.000 ₫
1 mới từ 4.381.000 ₫
Chuông hình Kocom KVR-A510
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: - / Loại màn hình: Đang cập nhật / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: - Độ dài dây nối: 0 Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
13.921.000 ₫
6 mới từ 12.432.000 ₫

Sản phẩm về "kocom"