Sản phẩm về "kocom"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Chuông cửa màn hình đen trắng KOCOM KIV-101
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: trực tiếp / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 4 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Dây điện thoại, Dây đồng trục, Song công, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, Nhiều màn hình hiển thị, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.100.000 ₫
6 mới từ 2.450.000 ₫
Kocom KCC-41
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 600 /
0
2.772.000 ₫
3 mới từ 2.772.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KCC-340
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Box Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Super HAD CCD / Độ phân giải: 500 TV lines / Trọng lượng (g): 510 /
0
3.171.000 ₫
3 mới từ 3.171.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KCC-3000X
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: IR Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch Sony Ex-View CCD / Độ phân giải: 480 TV lines / Trọng lượng (g): 1400 /
0
3.780.000 ₫
4 mới từ 3.780.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KIV-102
Hãng sản xuất: Kocom / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 4 / Kiểu kết nối: Có dây / Loại dây nối: Loại dây khác, / Độ dài dây nối: 100 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.640.000 ₫
7 mới từ 2.250.000 ₫
Kocom KC-C60
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Đen trắng / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: -, / Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Camera, / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.000.000 ₫
3 mới từ 2.000.000 ₫
Kocom KHV-478
Loại thiết bị: Màn hình trung tâm / Hãng sản xuất: KOCOM / Xuất xứ: Korea /
0
14.300.000 ₫
4 mới từ 14.300.000 ₫
Kocom Ete T-908C
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Trực tiếp / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 5 / Kiểu kết nối: - / Loại dây nối: -/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Không có/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
2.250.000 ₫
9 mới từ 2.250.000 ₫
Bộ chuông cửa Kocom KDP-601A/ DS-2D
Hãng sản xuất: KOCOM / Kết nối: Dây thông thường / Tính năng: Đàm thoại/ Trọng lượng (g): 500 / Xuất xứ: - /
0
795.000 ₫
4 mới từ 795.000 ₫
Thuộc danh mục
Chuông cửa
Chuông cửa màn hình KCV-352+KC-MC32
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 3.5 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
5.400.000 ₫
5 mới từ 5.400.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-D372+KC-MC22
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
6.600.000 ₫
5 mới từ 6.600.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-D372+KC-MC32
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
6.800.000 ₫
8 mới từ 6.550.000 ₫
Chuông cửa màn hình KIV-212+KC-MC35
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 5 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
7.840.000 ₫
4 mới từ 7.840.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-A374+KC-MC24
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
6.400.000 ₫
6 mới từ 6.400.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-A374SD+KC-MC30
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Bộ chuông cửa / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 7 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
8.800.000 ₫
4 mới từ 6.450.000 ₫
Chuông cửa màn hình KCV-310
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: Gián tiếp qua ống thoại / Loại màn hình: Màn hình màu / Độ lớn màn hình: 3.5 / Kiểu kết nối: Không dây / Loại dây nối: Song công/ Độ dài dây nối: 0 / Khả năng kết nối với thiết bị khác: Máy tính, Camera, Nhiều màn hình hiển thị/ Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.879.000 ₫
4 mới từ 2.350.000 ₫
Kocom KSPT-37
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Speed Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
28.000.000 ₫
2 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KSPT-37IR
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Speed Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
28.000.000 ₫
3 mới từ 28.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Kocom KZC-VOSPT12
Hãng sản xuất: KOCOM / Loại: Speed Dome Camera / Cảm biến hình ảnh: 1/4-inch Interline Transfer CCD / Độ phân giải: 600 TV lines / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
0
17.500.000 ₫
2 mới từ 17.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Camera giám sát
Chuông hình Kocom KVR-A510
Hãng sản xuất: KOCOM / Kiểu chuông cửa: - / Loại màn hình: Đang cập nhật / Độ lớn màn hình: 0 / Kiểu kết nối: - Độ dài dây nối: 0 Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
13.921.000 ₫
7 mới từ 12.432.000 ₫

Sản phẩm về "kocom"