Sản phẩm về "led backlight (1920 x 1080)"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Panasonic TH-L50DT60V-50 (50 I-nch, Full HD, 3D LED TV)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình: 50inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 1000Hz / Series: - / Công suất (W): 128 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
28.900.000 ₫
4 mới từ 28.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Panasonic TH-L55ET60V (55 I-nch, Full HD, 3D LED TV)
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 127 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
30.900.000 ₫
5 mới từ 30.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Sony Bravia KDL-42W700B (42-inch, Full HD)
Hãng sản xuất: SONY / Độ lớn màn hình: 42inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 88 / Thời gian đáp ứng: 0.001ms / Xuất xứ: Malaysia /
4,1
12.600.000 ₫
11 mới từ 12.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 55H6400 (55-Inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 400Hz / Series: - / Công suất (W): 156 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
20.900.000 ₫
7 mới từ 20.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 50LB561T (50-Inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 50inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 50Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
12.590.000 ₫
4 mới từ 12.590.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Sony KDL48R470BVN3
Hãng sản xuất: SONY / Độ lớn màn hình: 48inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Malaysia /
0
13.000.000 ₫
7 mới từ 13.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Asanzo ELED98 (32-Inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: ASANZO / Độ lớn màn hình: 32inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: 5000:1 / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 130 / Thời gian đáp ứng: 5.5ms / Xuất xứ: - /
0
3.200.000 ₫
5 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Asanzo ELED86 (23-Inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: ASANZO / Độ lớn màn hình: 23inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: 5000000:1 / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 130 / Thời gian đáp ứng: 6ms / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.550.000 ₫
3 mới từ 2.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Sony KDL-40R350B (40-Inch, Full HD, 100Hz)
Hãng sản xuất: SONY / Độ lớn màn hình: 40inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Malaysia /
5
7.000.000 ₫
11 mới từ 6.989.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung 40H5003 (40-inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 40inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
7.500.000 ₫
6 mới từ 7.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA55J6300
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 55inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 163 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
4
18.800.000 ₫
15 mới từ 18.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Sony KDL-48R550C
Hãng sản xuất: SONY / Độ lớn màn hình: 48inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 75 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
12.200.000 ₫
16 mới từ 11.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Led Sony KDL-40R550C 40inch
Hãng sản xuất: SONY / Độ lớn màn hình: 40inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 59 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Malaysia /
0
8.800.000 ₫
16 mới từ 8.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Samsung UA60J6200AK
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 200Hz / Series: - / Công suất (W): 75 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Hàn Quốc - Việt Nam /
0
25.700.000 ₫
15 mới từ 25.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Samsung UA58H5203 (58-Inch, Full HD)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 58inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: - /
0
19.200.000 ₫
6 mới từ 19.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Asanzo 25S350 25inch
Hãng sản xuất: ASANZO / Độ lớn màn hình: 25inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
2.200.000 ₫
12 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED Asanzo 40S600T2
Hãng sản xuất: ASANZO / Độ lớn màn hình: 40inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
4.600.000 ₫
12 mới từ 4.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 40LF632
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 40inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 60Hz / Series: - / Công suất (W): 45 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
0
8.100.000 ₫
12 mới từ 7.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi LED LG 60LF632T (60-Inch, Full HD)
Hãng sản xuất: LG / Độ lớn màn hình: 60inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: 100Hz / Series: - / Công suất (W): 0 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
20.900.000 ₫
11 mới từ 20.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED
Tivi Samsung 49K5100 (49-inch, Full HD, LED TV)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Độ lớn màn hình: 49 inch / Độ phân giải: 1920 x 1080 / Độ tương phản động: - / Đèn nền: LED backlight / Tần số quét: - / Series: - / Công suất (W): 105 / Thời gian đáp ứng: - / Xuất xứ: Việt Nam /
0
8.900.000 ₫
15 mới từ 8.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Tivi LED

Sản phẩm về "led backlight (1920 x 1080)"