Sản phẩm về "máng đèn đôi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máng đèn công nghiệp chữ V-PIFC236 ( 2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
349.000 ₫
4 mới từ 348.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
450.000 ₫
3 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFL218
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 612 /
0
589.000 ₫
3 mới từ 575.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần E.Line AC ELR228/M
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1196 /
0
1.021.000 ₫
3 mới từ 924.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi Ballast AC SFL218
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 605 /
0
589.000 ₫
2 mới từ 556.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi Ballast AC SFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1215 /
0
861.000 ₫
2 mới từ 822.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần ECO AC RFL240/E
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
400.000 ₫
2 mới từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi ECO AC RFL218/E
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 605 /
0
450.000 ₫
2 mới từ 430.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi ECO AC RFL236/E
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1215 /
0
589.000 ₫
2 mới từ 543.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR236
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1227 /
0
223.000 ₫
3 mới từ 223.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi chống thấm T8 AC WFL236
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1270 /
0
508.000 ₫
3 mới từ 508.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS218
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 624 /
0
205.000 ₫
3 mới từ 205.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS236
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1234 /
0
278.000 ₫
3 mới từ 278.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi siêu mỏng NANO FLB-420
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
235.000 ₫
1 mới từ 235.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn xương cá Vĩnh Thái 2x1.2
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Vĩnh Thái / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
205.000 ₫
2 mới từ 205.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn siêu mỏng Rạng Đông FS 40/36X1 M9 balast điện tử
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Rạng Đông / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 0 /
0
84.000 ₫
2 mới từ 84.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLC-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
165.000 ₫
4 mới từ 162.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLD-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
163.200 ₫
3 mới từ 163.200 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn Panasonic FLB-420BB/00/WW
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Panasonic / Xuất xứ: Thailand / Chiều dài(mm): 12000 /
0
230.000 ₫
4 mới từ 230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn học đường phản quang Inox Vĩnh Thái 2x1.2M
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Vĩnh Thái / Xuất xứ: Việt Nam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Máng đèn

Sản phẩm về "máng đèn đôi"