Sản phẩm về "máng đèn đôi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG ĐÔI FS - 40/36x2 CM4
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Xuất xứ: Công ty CP Rạng Đông / Chiều dài(mm): 0 /
0
425.000 VNĐ
9 mới từ 420.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
BỘ ĐÈN ÂM TRẦN ĐÔI FS-40/36x2 M6
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Xuất xứ: Công ty CP Rạng Đông / Chiều dài(mm): 0 /
0
390.000 VNĐ
5 mới từ 390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn công nghiệp chữ V-PIFC236 ( 2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
318.027 VNĐ
9 mới từ 318.027 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn chống thấm Riverlite 1,2M đôi 2X36W
Loại máng đèn: Lắp nổi / Hãng sản xuất: RIVERLITE / Xuất xứ: China / Chiều dài(mm): 1200 /
0
450.000 VNĐ
1 mới từ 450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
593.000 VNĐ
8 mới từ 450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFL218
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 612 /
0
575.000 VNĐ
4 mới từ 575.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần E.Line AC ELR228/M
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1196 /
0
924.000 VNĐ
7 mới từ 924.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi Ballast AC SFL218
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 605 /
0
556.000 VNĐ
4 mới từ 556.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi Ballast AC SFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1215 /
0
822.000 VNĐ
4 mới từ 822.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi ECO AC RFL218/E
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 605 /
0
430.000 VNĐ
4 mới từ 430.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFLP236
Loại máng đèn: Tán xạ / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
403.000 VNĐ
7 mới từ 403.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR218
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 627 /
0
182.500 VNĐ
7 mới từ 174.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR236
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1227 /
0
202.000 VNĐ
7 mới từ 202.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi chống thấm T8 AC WFL216
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 628 /
0
480.000 VNĐ
5 mới từ 480.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS218
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 624 /
0
155.000 VNĐ
7 mới từ 155.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS236
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1234 /
0
210.000 VNĐ
8 mới từ 210.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng chống thấm đôi 1,2m Philips TCW060 2x36 HF
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Philips / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 1200 /
0
950.000 VNĐ
7 mới từ 790.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Chao doanh nghiệp Rạng Đông FS - 40/36Wx2 CM2
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Rạng Đông / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 0 /
0
280.000 VNĐ
7 mới từ 280.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLD-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
187.000 VNĐ
11 mới từ 187.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn Panasonic FLB-420BB/00/WW
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Panasonic / Xuất xứ: Thailand / Chiều dài(mm): 12000 /
0
233.000 VNĐ
13 mới từ 227.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn

Sản phẩm về "máng đèn đôi"