Sản phẩm về "máng đèn đôi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG ĐÔI FS - 40/36x2 CM4
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Xuất xứ: Công ty CP Rạng Đông / Chiều dài(mm): 0 /
0
420.000 ₫
6 mới từ 420.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
BỘ ĐÈN ÂM TRẦN ĐÔI FS-40/36x2 M6
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Xuất xứ: Công ty CP Rạng Đông / Chiều dài(mm): 0 /
0
495.000 ₫
3 mới từ 495.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn công nghiệp chữ V-PIFC236 ( 2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
349.000 ₫
5 mới từ 348.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn công nghiệp chữ V- PCN3629 (2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
275.000 ₫
5 mới từ 275.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn chống thấm J5236A 1.2m 2x36w
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Ying Yu / Xuất xứ: China / Chiều dài(mm): 1200 /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn chống thấm J5218BX 0.6m 2x18w
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Ying Yu / Xuất xứ: China / Chiều dài(mm): 600 /
0
Không có GH bán...
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
450.000 ₫
2 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần E.Line AC ELR228/M
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1196 /
0
884.000 ₫
2 mới từ 924.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần Ballast AC ERFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
761.000 ₫
2 mới từ 452.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi lắp nổi Ballast AC SFL218
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 605 /
0
589.000 ₫
2 mới từ 556.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFLP236
Loại máng đèn: Tán xạ / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
Liên hệ gian hàng...
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Slimax AC BFS236
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1230 /
0
178.000 ₫
2 mới từ 278.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR218
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 627 /
0
174.000 ₫
2 mới từ 174.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR236
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1227 /
0
223.000 ₫
2 mới từ 223.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS218
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 624 /
0
155.000 ₫
3 mới từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi chống thấm T5 AC AWP228
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1215 /
0
425.000 ₫
3 mới từ 425.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng chống thấm đôi 1,2m Philips TCW060 2x36 HF
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Philips / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 1200 /
0
816.000 ₫
5 mới từ 790.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLC-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
162.000 ₫
5 mới từ 162.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLD-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
187.000 ₫
7 mới từ 187.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn Panasonic FLB-420BB/00/WW
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Panasonic / Xuất xứ: Thailand / Chiều dài(mm): 12000 /
0
233.000 ₫
8 mới từ 233.000 ₫
Thuộc danh mục
Máng đèn

Sản phẩm về "máng đèn đôi"