Sản phẩm về "máng đèn đôi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG ĐÔI FS - 40/36x2 CM4
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Xuất xứ: Công ty CP Rạng Đông / Chiều dài(mm): 0 /
0
425.000 VNĐ
7 mới từ 420.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
BỘ ĐÈN ÂM TRẦN ĐÔI FS-40/36x2 M6
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Xuất xứ: Công ty CP Rạng Đông / Chiều dài(mm): 0 /
0
390.000 VNĐ
5 mới từ 390.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn công nghiệp chữ V-PIFC236 ( 2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
351.000 VNĐ
8 mới từ 318.027 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn chống thấm Riverlite 1,2M đôi 2X36W
Loại máng đèn: Lắp nổi / Hãng sản xuất: RIVERLITE / Xuất xứ: China / Chiều dài(mm): 1200 /
0
450.000 VNĐ
2 mới từ 450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
450.000 VNĐ
7 mới từ 450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần E.Line AC ELR228/M
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1196 /
0
924.000 VNĐ
6 mới từ 924.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần ECO AC RFL240/E
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
400.000 VNĐ
6 mới từ 400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFLP236
Loại máng đèn: Tán xạ / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
403.000 VNĐ
6 mới từ 403.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Slimax AC BFS236
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1230 /
0
178.000 VNĐ
5 mới từ 178.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR218
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 627 /
0
174.000 VNĐ
6 mới từ 174.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR236
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1227 /
0
202.000 VNĐ
6 mới từ 202.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS218
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 624 /
0
205.000 VNĐ
6 mới từ 182.910 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS236
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1234 /
0
248.570 VNĐ
6 mới từ 248.570 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi siêu mỏng NANO FLB-420
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
235.000 VNĐ
6 mới từ 235.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng chống thấm đôi 1,2m Philips TCW060 2x36 HF
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Philips / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 1200 /
0
790.000 VNĐ
6 mới từ 790.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn siêu mỏng Rạng Đông FS 40/36X1 M9 balast điện tử
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Rạng Đông / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 0 /
0
82.000 VNĐ
5 mới từ 82.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Chao doanh nghiệp Rạng Đông FS - 40/36Wx2 CM3
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Rạng Đông / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 0 /
0
227.000 VNĐ
5 mới từ 227.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLC-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
187.000 VNĐ
8 mới từ 187.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLD-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
187.000 VNĐ
10 mới từ 187.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn Panasonic FLB-420BB/00/WW
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Panasonic / Xuất xứ: Thailand / Chiều dài(mm): 12000 /
0
233.000 VNĐ
12 mới từ 227.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn

Sản phẩm về "máng đèn đôi"