Sản phẩm về "máng đèn đôi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máng đèn siêu mỏng FCFF 236 - Paragon (2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 0 /
0
326.000 VNĐ
4 mới từ 326.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn công nghiệp chữ V-PIFC236 ( 2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
350.000 VNĐ
6 mới từ 318.027 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn công nghiệp chữ V- PCN3629 (2 bóng x 1,2m)
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Paragon / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
255.000 VNĐ
4 mới từ 255.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn chống thấm Riverlite 1,2M đôi 2X36W
Loại máng đèn: Lắp nổi / Hãng sản xuất: RIVERLITE / Xuất xứ: China / Chiều dài(mm): 1200 /
0
455.000 VNĐ
2 mới từ 455.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần AC RFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
450.000 VNĐ
6 mới từ 450.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần E.Line AC ELR228/M
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1196 /
0
1.021.000 VNĐ
5 mới từ 1.021.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần Ballast AC ERFL236
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
761.000 VNĐ
4 mới từ 761.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi âm trần ECO AC RFL240/E
Loại máng đèn: Tán quang / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1222 /
0
400.000 VNĐ
5 mới từ 400.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi gắn phản quang AC BFR236
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1227 /
0
223.000 VNĐ
5 mới từ 223.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi chống thấm T8 AC WFL236
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1270 /
0
508.000 VNĐ
5 mới từ 508.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS218
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 624 /
0
205.000 VNĐ
5 mới từ 155.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi V-Shape AC ALVS236
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1234 /
0
278.000 VNĐ
5 mới từ 248.570 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi chống thấm T5 AC AWP214
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 618 /
0
395.000 VNĐ
2 mới từ 395.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi chống thấm T5 AC AWP228
Loại máng đèn: Máng đèn công nghiệp / Hãng sản xuất: AC / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1215 /
0
425.000 VNĐ
2 mới từ 425.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi siêu mỏng NANO FLB-420
Loại máng đèn: Máng đèn Batten / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Vietnam / Chiều dài(mm): 1200 /
0
235.000 VNĐ
7 mới từ 235.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng chống thấm đôi 1,2m Philips TCW060 2x36 HF
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Philips / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 1200 /
0
960.000 VNĐ
6 mới từ 790.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLC-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
192.000 VNĐ
11 mới từ 166.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi Nano FLD-420B
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Nano / Xuất xứ: Italy / Chiều dài(mm): 0 /
0
167.000 VNĐ
13 mới từ 166.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn Panasonic FLB-420BB/00/WW
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Panasonic / Xuất xứ: Thailand / Chiều dài(mm): 12000 /
0
234.000 VNĐ
14 mới từ 227.800 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn
Máng đèn đôi 0.6m Philips TMS012 2xTL-D18W I-TH
Loại máng đèn: Máng đèn đôi / Hãng sản xuất: Philips / Xuất xứ: - / Chiều dài(mm): 600 /
0
193.256 VNĐ
3 mới từ 193.256 VNĐ
Thuộc danh mục
Máng đèn

Sản phẩm về "máng đèn đôi"