Sản phẩm về "máy đo huyết áp điện tử"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-08
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 140 / Xuất xứ: Đức /
0
560.000 ₫
15 mới từ 560.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay - Laica BM2001
Hãng sản xuất: LAICA / Loại: Điện tử / Xuất xứ: ITALY /
0
610.000 ₫
25 mới từ 600.000 ₫
1 cũ từ 660.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Medisana HLA
Hãng sản xuất: Medisana / Loại: Điện tử / Xuất xứ: Đức /
0
1.090.000 ₫
8 mới từ 940.000 ₫
1 cũ từ 1.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Hem 907
Hãng sản xuất: Omron / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 910 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
5.490.000 ₫
17 mới từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay - HGN
Hãng sản xuất: Medisana / Loại: Điện tử / Xuất xứ: Đức /
5
650.000 ₫
19 mới từ 650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM-44
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 230 / Xuất xứ: Đức /
0
940.000 ₫
27 mới từ 930.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM-35
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 170 / Xuất xứ: Đức /
0
690.000 ₫
11 mới từ 660.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-44
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
939.000 ₫
18 mới từ 720.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1
Hãng sản xuất: Omron / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.240.000 ₫
52 mới từ 1.229.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Microlife BP 3BU1-3
Hãng sản xuất: Microlife / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 111 / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
0
540.000 ₫
5 mới từ 540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM-40
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 111 / Xuất xứ: Đức /
0
890.000 ₫
27 mới từ 819.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp Omron HEM-7121
Hãng sản xuất: Omron / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 250 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
750.000 ₫
33 mới từ 745.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
Hãng sản xuất: Omron / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 280 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
940.000 ₫
54 mới từ 905.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay AND UA-767 Plus 30
Hãng sản xuất: A&D / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 300 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
949.000 ₫
3 mới từ 949.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay AND UB-511
Hãng sản xuất: A&D / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 82 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.250.000 ₫
3 mới từ 940.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM-45
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 288 / Xuất xứ: Đức /
0
1.000.000 ₫
19 mới từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay
Hãng sản xuất: - / Kiểu: Máy đo huyết áp tự động / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
1.350.000 ₫
6 mới từ 1.350.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-31
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo cổ tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
539.000 ₫
22 mới từ 475.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM-26
Hãng sản xuất: Beurer / Kiểu: Máy đo huyết áp điện tử / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Đức /
0
680.000 ₫
23 mới từ 570.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Citizen CH-453AC
Hãng sản xuất: Citizen / Kiểu: Máy đo huyết áp tự động / Loại: Đo bắp tay / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
780.000 ₫
4 mới từ 640.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy đo huyết áp

Sản phẩm về "máy đo huyết áp điện tử"