Sản phẩm về "máy massage cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ENERGY KING ME2002
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Đấm bóp, Massage rung/
0
150.000 ₫
17 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Maxcare Max-631A
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
270.000 ₫
37 mới từ 270.000 ₫
1 cũ từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Dophin LC-2007AA
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/
0
230.000 ₫
21 mới từ 230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Rositell RF 889
Hãng sản xuất: ROSITELL / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 28 / Trọng lượng (kg): 0.75kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge bụng, Massge mắt, Massage rung, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: Taiwan /
0
150.000 ₫
17 mới từ 150.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Maxcare Max-631B
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Japan /
0
540.000 ₫
22 mới từ 540.000 ₫
1 cũ từ 680.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Buheung MK-208
Hãng sản xuất: BUHEUNG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân/ Xuất xứ: Korea /
0
450.000 ₫
17 mới từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy mát xa cầm tay JM-01
Hãng sản xuất: JM / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 40 / Trọng lượng (kg): 0.5kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
196.000 ₫
10 mới từ 196.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy mát xa cầm tay cá heo BW-128
Hãng sản xuất: Dr CHOICE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Đấm bóp, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
250.000 ₫
11 mới từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cá mập
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
5
120.000 ₫
15 mới từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-2002E-1
Hengkang HK-2002E-1. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
139.000 ₫
15 mới từ 139.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
máy massage cầm tay MS-01
Hãng sản xuất: DR-HO'S / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): 1.93kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: - /
0
300.000 ₫
13 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Relax Tone RL-890K
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.5kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage quay, Massage lưng/ Xuất xứ: China /
0
118.000 ₫
8 mới từ 118.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay cá heo (loại 1)
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
138.000 ₫
19 mới từ 138.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy rửa mặt massage MYM
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 110 / Trọng lượng (kg): 0.1kg / Tính năng: Massge mắt, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
1
145.000 ₫
8 mới từ 90.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Elip
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage mặt / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.3kg / Tính năng: Massage rung/ Xuất xứ: China /
0
340.000 ₫
11 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cá heo Dolphin QL-8806A
Hãng sản xuất: DOPHIN / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.2kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massage rung/ Xuất xứ: - /
0
150.000 ₫
9 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Buheung MK-300
Hãng sản xuất: BUHEUNG / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
1.250.000 ₫
6 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy massage toàn thân cầm tay Energy King LC-2007AA
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: - /
0
240.000 ₫
13 mới từ 239.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy Massage cầm tay 7 đầu Shachu Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SHACHU / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
650.000 ₫
9 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy Massage cầm tay 10 đầu Shachu Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SHACHU / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
450.000 ₫
9 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage

Sản phẩm về "máy massage cầm tay"