Sản phẩm về "máy massage cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
GALI LC-2002E
Hãng sản xuất: GALI / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge bụng, Massage lưng/
0
180.000 ₫
13 mới từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Maxcare Max-631
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge bụng, Massage rung, Massage lưng/
0
440.000 ₫
8 mới từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Dophin LC-2007AA
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/
0
240.000 ₫
17 mới từ 240.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Rositell RF 889
Hãng sản xuất: ROSITELL / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 28 / Trọng lượng (kg): 0.75kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge bụng, Massge mắt, Massage rung, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: Taiwan /
0
175.000 ₫
14 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Lichang DR62
Hãng sản xuất: LICHANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 25 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Đấm bóp, Massage rung, Massage đầu/ Xuất xứ: Taiwan /
0
270.000 ₫
11 mới từ 270.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage mini công sở Max-438
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massage rung/ Xuất xứ: Japan /
5
95.000 ₫
17 mới từ 95.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
TigerDirect SQB301
Hãng sản xuất: TIGERDIRECT / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Có thể gấp nhỏ, Massge bụng, Massage rung, Massage quay/ Xuất xứ: China /
0
450.000 ₫
9 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Maxcare Max-631B
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Japan /
0
540.000 ₫
22 mới từ 540.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Buheung MK-208
Hãng sản xuất: BUHEUNG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân/ Xuất xứ: Korea /
0
550.000 ₫
18 mới từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage Mini Mimo MMM336
Hãng sản xuất: MIMO / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: United States /
0
55.000 ₫
8 mới từ 55.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay mini Medisana MMI
Hãng sản xuất: MEDISANA / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Germany /
0
460.000 ₫
5 mới từ 460.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-2002E-1
Hengkang HK-2002E-1. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
170.000 ₫
12 mới từ 139.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay cá heo (loại 1)
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
138.000 ₫
16 mới từ 138.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay cá heo (loại 2)
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
200.000 ₫
14 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
King SL-999
Hãng sản xuất: KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Germany /
0
320.000 ₫
18 mới từ 320.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Pour Jamais E.M.S
Hãng sản xuất: - / Vị trí làm đẹp: Khuôn mặt / Tiêu chí làm đẹp: Làm đẹp da, Mát xa/ Trọng lượng (Kg): 0 /
0
1.430.000 ₫
5 mới từ 1.430.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy làm đẹp da
Máy mát xa Relax & tone
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1kg / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
0
290.000 ₫
8 mới từ 280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage toàn thân cầm tay Energy King LC-2007AA
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: - /
0
250.000 ₫
15 mới từ 240.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy massage cầm tay Beurer MG21
Hãng sản xuất: BEURER / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: - /
0
520.000 ₫
8 mới từ 510.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy Massage cầm tay 10 đầu Shachu Hàn Quốc
Hãng sản xuất: SHACHU / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
450.000 ₫
10 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage

Sản phẩm về "máy massage cầm tay"