Sản phẩm về "máy massage cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Elite Magnasager
Hãng sản xuất: ELITE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
0
1.845.000 VNĐ
4 mới từ 1.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Rositell RF 889
Hãng sản xuất: ROSITELL / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 28 / Trọng lượng (kg): 0.75kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge bụng, Massge mắt, Massage rung, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: Taiwan /
0
170.000 VNĐ
16 mới từ 150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage mini công sở Max-438
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massage rung/ Xuất xứ: Japan /
5
95.000 VNĐ
23 mới từ 95.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage Relax&Tone RL-01
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage đầu/ Xuất xứ: - /
5
120.000 VNĐ
16 mới từ 120.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Buheung MK-208
Hãng sản xuất: BUHEUNG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân/ Xuất xứ: Korea /
0
450.000 VNĐ
18 mới từ 440.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage Mini Mimo MMM336
Hãng sản xuất: MIMO / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: United States /
0
55.000 VNĐ
9 mới từ 55.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage Relax Tone RL01
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 25 / Trọng lượng (kg): 0.08kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
180.000 VNĐ
9 mới từ 160.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay mini Medisana MMI
Hãng sản xuất: MEDISANA / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Germany /
0
460.000 VNĐ
6 mới từ 460.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage Mini đời II
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage đầu/ Xuất xứ: - /
0
65.000 VNĐ
5 mới từ 54.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-2002E-1
Hengkang HK-2002E-1. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
139.000 VNĐ
14 mới từ 139.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-Q028
Hengkang HK-Q028, HK-Q028. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
1.390.000 VNĐ
6 mới từ 850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay đa năng MS-790k
Hãng sản xuất: DR-HO'S / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
300.000 VNĐ
13 mới từ 300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage Relax tone-11
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Có thể gấp nhỏ/ Xuất xứ: - /
0
210.000 VNĐ
10 mới từ 210.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay cá heo (loại 2)
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
150.000 VNĐ
17 mới từ 150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy rửa mặt massage MYM
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 110 / Trọng lượng (kg): 0.1kg / Tính năng: Massge mắt, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
1
110.000 VNĐ
6 mới từ 90.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage Cơ Bắp PULI
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 28 / Trọng lượng (kg): 0.8kg / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
0
350.000 VNĐ
15 mới từ 235.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Vigorous
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
299.000 VNĐ
9 mới từ 208.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Tonific
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage mặt / Công suất(W): 25 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: -/ Xuất xứ: Taiwan /
4
290.000 VNĐ
25 mới từ 230.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Energy King LC-2007AA
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: - /
0
250.000 VNĐ
15 mới từ 240.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy massage cầm tay Welbutech Sqiurel Manager
Hãng sản xuất: Welbutech / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.100.000 VNĐ
6 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage

Sản phẩm về "máy massage cầm tay"