Sản phẩm về "máy massage cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
GALI LC-2002E
Hãng sản xuất: GALI / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge bụng, Massage lưng/
0
180.000 ₫
15 mới từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
ENERGY KING ME2002
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Đấm bóp, Massage rung/
0
150.000 ₫
17 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Maxcare Max-631A
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
290.000 ₫
42 mới từ 270.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Rositell RF 889
Hãng sản xuất: ROSITELL / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 28 / Trọng lượng (kg): 0.75kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge bụng, Massge mắt, Massage rung, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: Taiwan /
0
180.000 ₫
18 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
TigerDirect SQB301
Hãng sản xuất: TIGERDIRECT / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Có thể gấp nhỏ, Massge bụng, Massage rung, Massage quay/ Xuất xứ: China /
0
450.000 ₫
8 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Magic SQM-330
Hãng sản xuất: MAGIC / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): 2.5kg / Tính năng: Massage toàn thân, Màn hiển thị dễ nhìn/ Xuất xứ: - /
4
230.000 ₫
24 mới từ 230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-2002E-1
Hengkang HK-2002E-1. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
139.000 ₫
16 mới từ 139.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-Q028
Hengkang HK-Q028, HK-Q028. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
850.000 ₫
9 mới từ 850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-2002B
Hengkang HK-2002B, HK-2002B. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
145.000 ₫
8 mới từ 145.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay đa năng MS-790k
Hãng sản xuất: DR-HO'S / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
300.000 ₫
15 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
máy massage cầm tay MS-01
Hãng sản xuất: DR-HO'S / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): 1.93kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: - /
0
480.000 ₫
15 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Relax Tone RL-890K
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.5kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage quay, Massage lưng/ Xuất xứ: China /
0
290.000 ₫
10 mới từ 118.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
King SL-999
Hãng sản xuất: KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Germany /
0
450.000 ₫
19 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage Fitness PR-55
Hãng sản xuất: ZHENKANG FITNESS EQUIPMENT / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Taiwan /
0
340.000 ₫
8 mới từ 340.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Tonific
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage mặt / Công suất(W): 25 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: -/ Xuất xứ: Taiwan /
4
230.000 ₫
24 mới từ 230.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Dophin massage QL-8806B
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 50 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
150.000 ₫
10 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay cá heo BW-129
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 40 / Trọng lượng (kg): 0.395kg / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
0
200.000 ₫
9 mới từ 199.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Elip EL-888
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.2kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: United Kingdom /
0
300.000 ₫
19 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage toàn thân cầm tay Energy King LC-2007AA
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: - /
0
250.000 ₫
16 mới từ 239.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy massage cầm tay DR 62
Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
300.000 ₫
4 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage

Sản phẩm về "máy massage cầm tay"