Sản phẩm về "máy massage cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Maxcare Max-631A
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
290.000 VNĐ
47 mới từ 290.000 VNĐ
1 cũ từ 1.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Dophin LC-2007AA
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/
0
240.000 VNĐ
20 mới từ 240.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Elite Magnasager
Hãng sản xuất: ELITE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
0
1.850.000 VNĐ
4 mới từ 1.750.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Magic SQM-330
Hãng sản xuất: MAGIC / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): 2.5kg / Tính năng: Massage toàn thân, Màn hiển thị dễ nhìn/ Xuất xứ: - /
4
230.000 VNĐ
23 mới từ 230.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Massage cầm tay Choice JS-113
CHOICE JS-113, JS-113. Hãng sản xuất: Dr CHOICE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 23 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Korea /
0
880.000 VNĐ
5 mới từ 850.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Buheung MK-208
Hãng sản xuất: BUHEUNG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân/ Xuất xứ: Korea /
0
550.000 VNĐ
18 mới từ 440.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage Mini Mimo MMM336
Hãng sản xuất: MIMO / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: United States /
0
90.000 VNĐ
15 mới từ 55.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy mát xa cầm tay cá heo BW-128
Hãng sản xuất: Dr CHOICE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Đấm bóp, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
270.000 VNĐ
10 mới từ 250.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay TL-2005L-AA
Hengkang TL-2005L-AA. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
700.000 VNĐ
8 mới từ 700.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay đa năng MS-790k
Hãng sản xuất: DR-HO'S / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
300.000 VNĐ
15 mới từ 300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
máy massage cầm tay MS-01
Hãng sản xuất: DR-HO'S / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): 1.93kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: - /
0
300.000 VNĐ
15 mới từ 300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
King SL-999
Hãng sản xuất: KING / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 60 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Germany /
0
390.000 VNĐ
19 mới từ 330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Magic Hand BC-999B
Hãng sản xuất: MAGIC / Loại: - / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Korea /
0
340.000 VNĐ
17 mới từ 340.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay King MS-999C
Hãng sản xuất: MAGIC / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.7kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Màn hiển thị dễ nhìn, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: Korea /
0
220.000 VNĐ
22 mới từ 210.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage cầm tay Elip EB- M89B
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 25 / Trọng lượng (kg): 0.8kg / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Màn hiển thị dễ nhìn, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
200.000 VNĐ
16 mới từ 198.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Elip
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage mặt / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.3kg / Tính năng: Massage rung/ Xuất xứ: China /
0
330.000 VNĐ
14 mới từ 330.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Tonific
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage mặt / Công suất(W): 25 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: -/ Xuất xứ: Taiwan /
4
230.000 VNĐ
24 mới từ 230.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Elip EL-888
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.2kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: United Kingdom /
0
320.000 VNĐ
20 mới từ 300.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Energy King LC-2007AA
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: - /
0
240.000 VNĐ
15 mới từ 240.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage
Máy massage cầm tay Welbutech Sqiurel Manager
Hãng sản xuất: Welbutech / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.160.000 VNĐ
8 mới từ 1.100.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage

Sản phẩm về "máy massage cầm tay"