Sản phẩm về "máy massage cầm tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Maxcare Max-631A
Hãng sản xuất: MAXCARE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: Taiwan /
0
350.000 VNĐ
51 mới từ 350.000 VNĐ
1 cũ từ 1.150.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Dophin LC2002E
Hãng sản xuất: DOPHIN / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): 1.5kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/
0
160.000 VNĐ
7 mới từ 160.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage Relax&Tone RL-01
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massge lòng bàn chân, Massge bụng, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage đầu/ Xuất xứ: - /
5
180.000 VNĐ
23 mới từ 180.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Buheung MK-208
Hãng sản xuất: BUHEUNG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.9kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân/ Xuất xứ: Korea /
0
550.000 VNĐ
18 mới từ 550.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage Mini Mimo MMM336
Hãng sản xuất: MIMO / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: United States /
0
80.000 VNĐ
14 mới từ 80.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cá mập
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
5
120.000 VNĐ
17 mới từ 120.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay mini Medisana MMI
Hãng sản xuất: MEDISANA / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: Germany /
0
460.000 VNĐ
8 mới từ 460.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay HK-2002E-1
Hengkang HK-2002E-1. Hãng sản xuất: HENGKANG / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
140.000 VNĐ
21 mới từ 140.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
máy massage cầm tay MS-01
Hãng sản xuất: DR-HO'S / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 220 / Trọng lượng (kg): 1.93kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng/ Xuất xứ: - /
0
350.000 VNĐ
16 mới từ 350.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Relax Tone RL-890K
Hãng sản xuất: RELAX TONE / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.5kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage quay, Massage lưng/ Xuất xứ: China /
0
118 VNĐ
10 mới từ 118.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage đấm lưng LC-2013
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massge bụng, Massage lưng/ Xuất xứ: - /
0
210.000 VNĐ
10 mới từ 210.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Vigorous
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: China /
0
208.000 VNĐ
12 mới từ 208.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay King MS-999C
Hãng sản xuất: MAGIC / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.7kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Màn hiển thị dễ nhìn, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massage rung, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: Korea /
0
269.000 VNĐ
23 mới từ 268.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy Massage cầm tay Elip EB- M89B
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 25 / Trọng lượng (kg): 0.8kg / Tính năng: Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Màn hiển thị dễ nhìn, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: China /
0
199.000 VNĐ
18 mới từ 198.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Elip
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage mặt / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.3kg / Tính năng: Massage rung/ Xuất xứ: China /
0
390.000 VNĐ
12 mới từ 380.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
GALI GL-1300
Hãng sản xuất: GALI / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge bụng, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: - /
0
260.000 VNĐ
13 mới từ 260.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay cá heo BW-129
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 40 / Trọng lượng (kg): 0.395kg / Tính năng: Massage toàn thân/ Xuất xứ: - /
0
200.000 VNĐ
13 mới từ 200.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Gali GL-1301
Hãng sản xuất: GALI / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 20 / Trọng lượng (kg): - / Tính năng: Massage toàn thân, Massge bụng, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: - /
0
350.000 VNĐ
7 mới từ 270.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Elip EL-888
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy massage cầm tay / Công suất(W): 30 / Trọng lượng (kg): 1.2kg / Tính năng: Massage toàn thân, Massge chân, Massge lòng bàn chân, Đấm bóp, Tự động tắt, Massge bụng, Xoa bóp lăn, Massge mắt, Massage rung, Massage quay, Massage lưng, Massage đầu/ Xuất xứ: United Kingdom /
0
600 VNĐ
20 mới từ 598.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Máy Massage
Máy massage cầm tay Energy King LC-2007AA
Hãng sản xuất: ENERGY KING / Loại : Massage toàn thân / Xuất xứ: - /
0
240.000 VNĐ
15 mới từ 240.000 VNĐ
Thuộc danh mục
Dụng cụ massage

Sản phẩm về "máy massage cầm tay"