Sản phẩm về "máy thủy bình laser"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy thuỷ bình Laser SL- 250K
Hãng sản xuất: LEICA / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 30 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: - /
3
2.200.000 ₫
24 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS624
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.23 / Xuất xứ: China /
0
9.900.000 ₫
6 mới từ 9.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS619
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: China /
0
2.500.000 ₫
5 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser Fukuda EK-158AP
Hãng sản xuất: FUKUDA / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
1.500.000 ₫
3 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser LEVEL F41
Hãng sản xuất: LEVEL / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
1.750.000 ₫
6 mới từ 1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser DEKE DH05
Hãng sản xuất: DEKE / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
3.000.000 ₫
3 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser HAIWEN HW266
Hãng sản xuất: HAIWEN / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
1.500.000 ₫
3 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser SINCON SL-2
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Korea /
0
2.500.000 ₫
7 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser SINCON SL-270PR
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Korea /
0
7.000.000 ₫
14 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser SINCON SL-270R
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Korea /
0
3.000.000 ₫
11 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
SINCON SL-555H
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.55 / Xuất xứ: Korea /
0
3.000.000 ₫
3 mới từ 2.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy laser 5 tia Laisai LS629
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
0
2.000.000 ₫
13 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser SABARU LS-07
Hãng sản xuất: Sabaru / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật /
0
3.000.000 ₫
9 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình TOPCON B3
Hãng sản xuất: TOPCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
2.600.000 ₫
15 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser Fuxing LS 06
Hãng sản xuất: Fuxing / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
3.000.000 ₫
1 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Sincon SL 380
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 5 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.500.000 ₫
6 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser EK 453 - DP
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
2.000.000 ₫
12 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Fukuda EK-255P
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
0
2.500.000 ₫
3 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser SINCON SL-2000
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
2.000.000 ₫
13 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser Sicon SL-333
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.900.000 ₫
7 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình

Sản phẩm về "máy thủy bình laser"