Sản phẩm về "máy thủy bình laser"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy thuỷ bình Laser SL- 250K
Hãng sản xuất: LEICA / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 30 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: - /
3
2.200.000 ₫
15 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser Kinzo S-701
Hãng sản xuất: KINZO / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
4.000.000 ₫
7 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser SABARU LS-09
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật /
0
3.500.000 ₫
13 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS606JS
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.15 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
10 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS612II
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: China /
0
2.000.000 ₫
3 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS619-10
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.03 / Xuất xứ: China /
0
3.400.000 ₫
5 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser Fukuda EK-258P
Hãng sản xuất: FUKUDA / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
3.800.000 ₫
2 mới từ 3.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser Fukuda EK-156P
Hãng sản xuất: FUKUDA / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
2.500.000 ₫
3 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser Kinzo S-218
Hãng sản xuất: KINZO / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
2.100.000 ₫
4 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser FUSITE FST-8021
Hãng sản xuất: FUSITE / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
1.700.000 ₫
2 mới từ 1.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser DEKE DH05
Hãng sản xuất: DEKE / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
3.000.000 ₫
3 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser SINCON SL-111
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Korea /
0
4.200.000 ₫
5 mới từ 4.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser SINCON SL-432P
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Korea /
0
3.900.000 ₫
7 mới từ 3.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser Sincon SL-350R
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
3.500.000 ₫
8 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
SINCON SL-441SP
Sincon SL-441SP, SL441SP. Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Korea /
0
6.000.000 ₫
4 mới từ 6.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình TOPCON B3
Hãng sản xuất: TOPCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
2.700.000 ₫
9 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser Sincon SL220k
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.800.000 ₫
4 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser Sincon SL-250i
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 20 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: - /
0
2.700.000 ₫
10 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser Sabaru LS 650 R
Hãng sản xuất: Sabaru / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 5 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
3.500.000 ₫
2 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Sincon SL 380
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 5 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
2.500.000 ₫
6 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình

Sản phẩm về "máy thủy bình laser"