Sản phẩm về "máy thủy bình laser"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy thuỷ bình Laser SL- 250K
Hãng sản xuất: LEICA / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 30 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: - /
3
2.300.000 ₫
9 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser GPI GP-8665H
Hãng sản xuất: GPI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.700.000 ₫
5 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS606JS
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.15 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
6 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS624
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.23 / Xuất xứ: China /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS619
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: China /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser LAISAI LS619-10
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.03 / Xuất xứ: China /
0
3.695.000 ₫
2 mới từ 3.695.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser Fukuda EK-158AP
Hãng sản xuất: FUKUDA / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser LEVEL F41
Hãng sản xuất: LEVEL / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser HAIWEN HW266
Hãng sản xuất: HAIWEN / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
0
1.650.000 ₫
3 mới từ 1.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser SINCON SL-2
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Korea /
0
2.450.000 ₫
3 mới từ 2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser Sincon SL-350R
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
0
3.500.000 ₫
5 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình Laser SINCON SL-270R
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Korea /
0
3.500.000 ₫
4 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
SINCON SL-555H
Hãng sản xuất: SINCON / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.55 / Xuất xứ: Korea /
0
3.000.000 ₫
2 mới từ 2.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy laser 5 tia Laisai LS629
Hãng sản xuất: LAISAI / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser SABARU LS-07
Hãng sản xuất: Sabaru / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật /
0
3.500.000 ₫
2 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser Fuxing LS 06
Hãng sản xuất: Fuxing / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình Laser EK 453 - DP
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
0
3.000.000 ₫
4 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Fukuda EK-255P
Hãng sản xuất: Fukuda / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser SINCON SL-2000
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
2.500.000 ₫
6 mới từ 2.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình laser Sicon SL-333
Hãng sản xuất: Sincon / Loại máy: Máy thủy bình Laser / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
0
1.900.000 ₫
4 mới từ 1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình

Sản phẩm về "máy thủy bình laser"