Sản phẩm về "máy thủy bình tự động"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy thủy bình tự động SOKKIA C32
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
4
3.400.000 ₫
15 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Leica NA728
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.5 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
3.500.000 ₫
20 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C320 (24X)
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
5
3.000.000 ₫
10 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C300
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
12 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B20 (32X)
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 32 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
2.300.000 ₫
19 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Pentax AP-241
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.4 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
0
2.650.000 ₫
11 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Topcon AT-B4
may thuy binh, topcon at b4. Hãng sản xuất: Topcon / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.2 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
4,7
2.800.000 ₫
20 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Leica NA724
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.5 / Trọng lượng (kg): 1.6 /
5
4.700.000 ₫
15 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Geomax ZAL124
Hãng sản xuất: Geomax / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 1 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
5
3.200.000 ₫
2 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động TOPCON AT-G2
Hãng sản xuất: TOPCON / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 30 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 1 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
0
3.200.000 ₫
6 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C310
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 26 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
3.400.000 ₫
4 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C410
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 20 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.9 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: China /
0
3.500.000 ₫
2 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thuỷ bình tự động Nikon AF-280
Hãng sản xuất: Nikon / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 0 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
0
5.100.000 ₫
4 mới từ 5.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động NIKON AP-80
Hãng sản xuất: Nikon / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 30 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.75 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: Japan /
0
4.000.000 ₫
1 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Bosch GOL 26 D Professional
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: - / Độ phóng đại (X): 26 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5
4.000.000 ₫
16 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Leica NA320
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 20 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Leica NA324
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
0
6.279.000 ₫
4 mới từ 6.279.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B40A
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.600.000 ₫
6 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B30A
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
0
9.500.000 ₫
3 mới từ 9.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Topcon AT-B3A
Hãng sản xuất: Topcon / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 2.5 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Nhật /
0
6.875.000 ₫
4 mới từ 6.875.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình

Sản phẩm về "máy thủy bình tự động"