Sản phẩm về "máy thủy bình tự động"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy thủy bình tự động Nikon AP-8
Hãng sản xuất: NIKON / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.75 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: - /
0
5.500.000 ₫
12 mới từ 3.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động DSZ3 - FOIF
Hãng sản xuất: Foif / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 30 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.7 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
3.200.000 ₫
5 mới từ 3.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy chuẩn tự động Nikon AS-2C
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại (X): 34 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 1 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Nhật /
0
12.000.000 ₫
11 mới từ 12.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động SOKKIA C32
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
4
3.400.000 ₫
15 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động PENTAX AP-281
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.4 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
4
3.600.000 ₫
18 mới từ 3.600.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Leica Jogger 24
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 1 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Nhật /
5
3.000.000 ₫
19 mới từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C320 (24X)
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
5
3.000.000 ₫
12 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C300
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
0
2.700.000 ₫
13 mới từ 2.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B20 (32X)
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 32 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5
2.300.000 ₫
20 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Pentax AP-241
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.4 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
0
2.650.000 ₫
12 mới từ 2.650.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Topcon AT-B3
Hãng sản xuất: Topcon / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.2 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
5
2.300.000 ₫
16 mới từ 2.300.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Topcon AT-B4
may thuy binh, topcon at b4. Hãng sản xuất: Topcon / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.2 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Nhật /
4,8
2.900.000 ₫
21 mới từ 2.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Leica NA724
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 24 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.5 / Trọng lượng (kg): 1.6 /
5
4.700.000 ₫
16 mới từ 4.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Leica NA730
Hãng sản xuất: Leica / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 30 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.7 / Trọng lượng (kg): 1.7 /
5
5.000.000 ₫
7 mới từ 5.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động TOPCON AT-G4
Hãng sản xuất: TOPCON / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 26 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.5 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
6 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C310
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 26 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
0
3.400.000 ₫
5 mới từ 3.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia C410
Hãng sản xuất: SOKKIA / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 20 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.9 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: China /
0
3.500.000 ₫
2 mới từ 3.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Sokkia B21
Hãng sản xuất: Sokkia / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 30 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
0
2.500.000 ₫
8 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Bosch GOL 26 D Professional
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy: - / Độ phóng đại (X): 26 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5
4.000.000 ₫
15 mới từ 4.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình
Máy thủy bình tự động Pentax AP-228
Hãng sản xuất: Pentax / Loại máy: Máy thủy bình tự động / Độ phóng đại (X): 28 / Thời gian đáp ứng (S): 0 / Khoảng cách đo ngắn nhất (m): 0.3 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: - /
0
4.500.000 ₫
3 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thủy bình

Sản phẩm về "máy thủy bình tự động"